- pl.po patch updated to 1.11.0, release 1
[packages/mutt.git] / mutt-pl.po-update.patch
1 --- mutt-1.11.0.orig/po/pl.po   2018-11-25 18:46:26.000000000 +0100
2 +++ mutt-1.11.0/po/pl.po        2018-11-27 23:09:47.642653289 +0100
3 @@ -1,13 +1,15 @@
4  # 1998–2002 Sergiusz Pawłowicz
5  # 1998–2006 Paweł Dziekoński <dzieko@gmail.com>
6  # 2017–2018 Grzegorz Szymaszek <gszymaszek@short.pl>
7 +# 2005-2016 Jakub Bogusz
8 +# 2007-2018 Adam Gołębiowski
9  msgid ""
10  msgstr ""
11  "Project-Id-Version: mutt-1.5.17\n"
12  "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13  "POT-Creation-Date: 2018-11-25 09:46-0800\n"
14  "PO-Revision-Date: 2018-02-04 11:19+0100\n"
15 -"Last-Translator: Grzegorz Szymaszek <gszymaszek@short.pl>\n"
16 +"Last-Translator: Adam Gołębiowski <adamg@pld-linux.org>\n"
17  "Language-Team: Polish <mutt-po@mutt.org>\n"
18  "Language: pl\n"
19  "MIME-Version: 1.0\n"
20 @@ -31,15 +33,15 @@
21  #.
22  #: account.c:284
23  msgid "mutt_account_getoauthbearer: No OAUTH refresh command defined"
24 -msgstr ""
25 +msgstr "mutt_account_getoauthbearer: Nie zdefiniowano polecenia odświeżania OAUTH"
26  
27  #: account.c:290
28  msgid "mutt_account_getoauthbearer: Unable to run refresh command"
29 -msgstr ""
30 +msgstr "mutt_account_getoauthbearer: Nie udało sie uruchomić polecenia odświeżania"
31  
32  #: account.c:301
33  msgid "mutt_account_getoauthbearer: Command returned empty string"
34 -msgstr ""
35 +msgstr "mutt_account_getoauthbearer: Polecenie zwróciło pusty łańcuch znaków"
36  
37  #: addrbook.c:37 browser.c:46 history.c:75 pager.c:1546 postpone.c:41
38  #: query.c:48 recvattach.c:57
39 @@ -289,19 +291,17 @@
40  msgstr "Wzorzec nazw plików: "
41  
42  #: browser.c:1200
43 -#, fuzzy
44  msgid ""
45  "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e, (c)ount, (u)nread, or do(n)'t sort? "
46 -msgstr "Sortowanie odwrotne według (d)aty, (a)lfabetu, (w)ielkości, żad(n)e? "
47 +msgstr "Sortowanie odwrotne według (d)aty, (a)lfabetu, (w)ielkości, (l)iczby, (n)ieprzeczytanych czy żadn(e)? "
48  
49  #: browser.c:1201
50 -#, fuzzy
51  msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e, (c)ount, (u)nread, or do(n)'t sort? "
52 -msgstr "Sortowanie według (d)aty, (a)lfabetu, (w)ielkości, żad(n)e? "
53 +msgstr "Sortowanie według (d)aty, (a)lfabetu, (w)ielkości, (l)iczby, (n)ieprzeczytanych czy żad(e)? "
54  
55  #: browser.c:1202
56  msgid "dazcun"
57 -msgstr ""
58 +msgstr "dawlne"
59  
60  #: browser.c:1277
61  msgid "New file name: "
62 @@ -377,7 +377,6 @@
63  
64  #. L10N: Used for the $crypt_verify_sig prompt
65  #: commands.c:91
66 -#, fuzzy
67  msgid "Verify signature?"
68  msgstr "Weryfikować podpis PGP?"
69  
70 @@ -893,12 +892,12 @@
71  #: compress.c:501 compress.c:579
72  #, c-format
73  msgid "Can't find mailbox ops for mailbox type %d"
74 -msgstr ""
75 +msgstr "Nie udało się znaleźć operacji dla typu skrzynki %d"
76  
77  #: compress.c:540 compress.c:834
78  #, c-format
79  msgid "Cannot append without an append-hook or close-hook : %s"
80 -msgstr ""
81 +msgstr "Nie można dopisać bez append-hook lub close-hook : %s"
82  
83  #: compress.c:561
84  #, c-format
85 @@ -907,12 +906,12 @@
86  
87  #: compress.c:572
88  msgid "Unsupported mailbox type for appending."
89 -msgstr ""
90 +msgstr "Typ skrzynki nie wspiera dopisywania."
91  
92  #: compress.c:648
93 -#, fuzzy, c-format
94 +#, c-format
95  msgid "Compressed-appending to %s..."
96 -msgstr "Kopiowanie do %s..."
97 +msgstr "Dopisywanie-skompresowane do %s..."
98  
99  #: compress.c:653
100  #, c-format
101 @@ -926,7 +925,7 @@
102  
103  #: compress.c:885
104  msgid "Can't sync a compressed file without a close-hook"
105 -msgstr ""
106 +msgstr "Nie można zsynchronizować skompresowanego pliku bez close-hook"
107  
108  #: compress.c:907
109  #, c-format
110 @@ -1084,7 +1083,7 @@
111  #.
112  #: crypt-gpgme.c:1389
113  msgid "no signature fingerprint available"
114 -msgstr ""
115 +msgstr "brak dostępnego odcisku sygnatury"
116  
117  #: crypt-gpgme.c:1391
118  msgid "KeyID "
119 @@ -1647,7 +1646,6 @@
120  "\n"
121  
122  #: crypt.c:971
123 -#, fuzzy
124  msgid ""
125  "[-- Error: Missing or bad-format multipart/signed signature! --]\n"
126  "\n"
127 @@ -1712,16 +1710,15 @@
128  
129  #: curs_lib.c:504
130  msgid "Error History is disabled."
131 -msgstr ""
132 +msgstr "Historia Błędów wyłączona."
133  
134  #: curs_lib.c:510
135 -#, fuzzy
136  msgid "Error History is currently being shown."
137 -msgstr "Pomoc jest właśnie wyświetlana."
138 +msgstr "Historia Błędów jest właśnie wyświetlana."
139  
140  #: curs_lib.c:524
141  msgid "Error History"
142 -msgstr ""
143 +msgstr "Historia Błędów"
144  
145  #: curs_lib.c:895 mutt_socket.c:612 mutt_ssl.c:579
146  msgid "unknown error"
147 @@ -2056,7 +2053,6 @@
148  msgstr "Nie można przywrócić listu"
149  
150  #: edit.c:42
151 -#, fuzzy
152  msgid ""
153  "~~\t\tinsert a line beginning with a single ~\n"
154  "~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
155 @@ -2203,9 +2199,8 @@
156  msgstr "[-- Typ: %s/%s, Kodowanie: %s, Wielkość: %s --]\n"
157  
158  #: handler.c:1282
159 -#, fuzzy
160  msgid "One or more parts of this message could not be displayed"
161 -msgstr "Ostrzeżenie: fragment tej wiadomości nie został podpisany."
162 +msgstr "Jeden lub więcej fragmentów tej wiadomości nie może zostać wyświetlony"
163  
164  #: handler.c:1334
165  #, c-format
166 @@ -2283,9 +2278,8 @@
167  msgstr "Błąd: multipart/signed nie ma protokołu."
168  
169  #: handler.c:1822
170 -#, fuzzy
171  msgid "[-- This is an attachment "
172 -msgstr "[-- Ten załącznik typu %s/%s "
173 +msgstr "[-- To jest załącznik"
174  
175  #: handler.c:1824
176  #, c-format
177 @@ -2349,26 +2343,25 @@
178  msgstr "Błedny format pliku historii (wiersz %d)"
179  
180  #: history.c:522
181 -#, fuzzy, c-format
182 +#, c-format
183  msgid "History '%s'"
184 -msgstr "Pytanie '%s'"
185 +msgstr "Historia '%s'"
186  
187  #: hook.c:98
188  msgid "current mailbox shortcut '^' is unset"
189 -msgstr ""
190 +msgstr "aktualny skrót skrzynki '^' nie jest ustawiony"
191  
192  #: hook.c:109
193  msgid "mailbox shortcut expanded to empty regexp"
194 -msgstr ""
195 +msgstr "skrót do skrzynki rozwiniętey do pustego wyrażenia regularnego"
196  
197  #: hook.c:120
198  msgid "badly formatted command string"
199 -msgstr ""
200 +msgstr "źle sformatowany łańcuch znaków polecenia"
201  
202  #: hook.c:304 init.c:699 init.c:780 init.c:788 init.c:809
203 -#, fuzzy
204  msgid "not enough arguments"
205 -msgstr "brak argumentów"
206 +msgstr "niewystarczająca liczba argumentów"
207  
208  #: hook.c:400
209  msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
210 @@ -2459,7 +2452,6 @@
211  msgstr "Skrzynka została utworzona."
212  
213  #: imap/browse.c:289
214 -#, fuzzy
215  msgid "Cannot rename root folder"
216  msgstr "Nie można usunąć głównej skrzynki"
217  
218 @@ -2478,19 +2470,19 @@
219  msgstr "Nazwa została zmieniona."
220  
221  #: imap/command.c:265 imap/command.c:350
222 -#, fuzzy, c-format
223 +#, c-format
224  msgid "Connection to %s timed out"
225 -msgstr "Połączenie z %s zostało zakończone"
226 +msgstr "Połączenie z %s prekroczyło czas oczekiwania"
227  
228  #: imap/command.c:487
229 -#, fuzzy, c-format
230 +#, c-format
231  msgid "Mailbox %s@%s closed"
232 -msgstr "Skrzynka została zamknięta"
233 +msgstr "Skrzynka %s@%s została zamknięta"
234  
235  #: imap/imap.c:125
236 -#, fuzzy, c-format
237 +#, c-format
238  msgid "CREATE failed: %s"
239 -msgstr "SSL nie powiodło się: %s"
240 +msgstr "CREATE nie powiodło się: %s"
241  
242  #: imap/imap.c:193
243  #, c-format
244 @@ -2595,7 +2587,7 @@
245  #. * an IMAP mailbox
246  #: imap/message.c:86
247  msgid "Abort download and close mailbox?"
248 -msgstr ""
249 +msgstr "Przerwać pobieranie i zamknąć skrzynkę?"
250  
251  #: imap/message.c:109 mx.c:1404
252  msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
253 @@ -2610,9 +2602,8 @@
254  #. L10N:
255  #. Fetching IMAP flag changes, using the CONDSTORE extension
256  #: imap/message.c:600
257 -#, fuzzy
258  msgid "Fetching flag updates..."
259 -msgstr "Pobieranie nagłówków..."
260 +msgstr "Pobieranie aktualizacji flag..."
261  
262  #: imap/message.c:695
263  msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
264 @@ -2658,9 +2649,8 @@
265  msgstr "Błąd w wyrażeniu regularnym: %s"
266  
267  #: init.c:521
268 -#, fuzzy
269  msgid "Not enough subexpressions for template"
270 -msgstr "Zbyt mało podwyrażeń dla wzorca spamu"
271 +msgstr "Zbyt mało podwyrażeń dla wzorca"
272  
273  #: init.c:870
274  msgid "spam: no matching pattern"
275 @@ -2671,14 +2661,14 @@
276  msgstr "NieSpam: brak pasującego wzorca"
277  
278  #: init.c:1063
279 -#, fuzzy, c-format
280 +#, c-format
281  msgid "%sgroup: missing -rx or -addr."
282 -msgstr "Brak -rx lub -addr."
283 +msgstr "%sgroup: brak -rx lub -addr."
284  
285  #: init.c:1081
286 -#, fuzzy, c-format
287 +#, c-format
288  msgid "%sgroup: warning: bad IDN '%s'.\n"
289 -msgstr "Ostrzeżenie: błędny IDN '%s'.\n"
290 +msgstr "%sgroup: Ostrzeżenie: błędny IDN '%s'.\n"
291  
292  #: init.c:1298
293  msgid "attachments: no disposition"
294 @@ -2747,9 +2737,9 @@
295  msgstr "%s ustawiony"
296  
297  #: init.c:2298
298 -#, fuzzy, c-format
299 +#, c-format
300  msgid "Invalid value for option %s: \"%s\""
301 -msgstr "Niewłaściwy dzień miesiąca: %s"
302 +msgstr "Niewłaściwa wartość dla opcji %s: \"%s\""
303  
304  #: init.c:2440
305  #, c-format
306 @@ -2757,17 +2747,17 @@
307  msgstr "%s: nieprawidłowy typ skrzynki"
308  
309  #: init.c:2471 init.c:2535
310 -#, fuzzy, c-format
311 +#, c-format
312  msgid "%s: invalid value (%s)"
313 -msgstr "%s: nieprawidłowa wartość"
314 +msgstr "%s: nieprawidłowa wartość (%s)"
315  
316  #: init.c:2472 init.c:2536
317  msgid "format error"
318 -msgstr ""
319 +msgstr "nieprawidłowy format "
320  
321  #: init.c:2472 init.c:2536
322  msgid "number overflow"
323 -msgstr ""
324 +msgstr "przepełnienie liczby"
325  
326  #: init.c:2570
327  #, c-format
328 @@ -2795,7 +2785,7 @@
329  msgstr "source: błędy w %s"
330  
331  #: init.c:2740
332 -#, fuzzy, c-format
333 +#, c-format
334  msgid "source: reading aborted due to too many errors in %s"
335  msgstr "source: wczytywanie zaniechane z powodu zbyt wielu błędów w %s"
336  
337 @@ -2827,9 +2817,8 @@
338  msgstr "nie można ustalić nazwy użytkownika"
339  
340  #: init.c:3468
341 -#, fuzzy
342  msgid "unable to determine nodename via uname()"
343 -msgstr "nie można ustalić nazwy użytkownika"
344 +msgstr "nie można ustalić nazwy maszyny za pomocą uname()"
345  
346  #: init.c:3699
347  msgid "-group: no group name"
348 @@ -2841,7 +2830,7 @@
349  
350  #: keymap.c:546
351  msgid "Macros are currently disabled."
352 -msgstr ""
353 +msgstr "Makra są obecnie wyłączone."
354  
355  #: keymap.c:553
356  msgid "Macro loop detected."
357 @@ -2913,7 +2902,6 @@
358  msgstr "Brak pamięci!"
359  
360  #: main.c:72
361 -#, fuzzy
362  msgid ""
363  "To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
364  "To report a bug, please contact the Mutt maintainers via gitlab:\n"
365 @@ -2923,14 +2911,13 @@
366  "Aby zgłosić błąd, odwiedź stronę <https://gitlab.com/muttmua/mutt/issues>.\n"
367  
368  #: main.c:77
369 -#, fuzzy
370  msgid ""
371  "Copyright (C) 1996-2016 Michael R. Elkins and others.\n"
372  "Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
373  "Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
374  "under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
375  msgstr ""
376 -"Copyright (C) 1996-2007 Michael R. Elkins i inni.\n"
377 +"Copyright (C) 1996-2016 Michael R. Elkins i inni.\n"
378  "Program nie jest objęty ŻADNĄ gwarancją; szczegóły poznasz pisząc 'mutt -"
379  "vv'.\n"
380  "Mutt jest darmowym oprogramowaniem, zapraszamy \n"
381 @@ -2938,7 +2925,6 @@
382  "vv'.\n"
383  
384  #: main.c:94
385 -#, fuzzy
386  msgid ""
387  "Many others not mentioned here contributed code, fixes,\n"
388  "and suggestions.\n"
389 @@ -2982,7 +2968,6 @@
390  "02110-1301, USA.\n"
391  
392  #: main.c:127
393 -#, fuzzy
394  msgid ""
395  "usage: mutt [<options>] [-z] [-f <file> | -yZ]\n"
396  "       mutt [<options>] [-Ex] [-Hi <file>] [-s <subj>] [-bc <addr>] [-a "
397 @@ -2996,7 +2981,7 @@
398  "       mutt -v[v]\n"
399  msgstr ""
400  "użycie: mutt [<opcje>]  [-z] [-f <plik> | -yZ]\n"
401 -"       mutt [<opcje>] [-x] [-Hi <plik>] [-s <temat>] [-bc <adres>] [-a "
402 +"       mutt [<opcje>] [-Ex] [-Hi <plik>] [-s <temat>] [-bc <adres>] [-a "
403  "<plik> [...]] [--] <adres> [...]\n"
404  "       mutt [<opcje>] -p\n"
405  "       mutt [<opcje>] -A <alias> [...]\n"
406 @@ -3005,7 +2990,6 @@
407  "       mutt -v[v]\n"
408  
409  #: main.c:136
410 -#, fuzzy
411  msgid ""
412  "options:\n"
413  "  -A <alias>\texpand the given alias\n"
414 @@ -3017,7 +3001,8 @@
415  msgstr ""
416  "opcje:\n"
417  "  -A <alias>\tużyj aliasu\n"
418 -"  -a <plik>\tdołącz plik do listu\n"
419 +"  -a <plik> [...]\tdołącz plik(i) do listu\n"
420 +"\t\tlista plików musi zostać zakończona sekwencją \"--\""
421  "  -b <adres>\tpodaj adres blind carbon-copy (BCC)\n"
422  "  -c <adres>\tpodaj adres carbon-copy (CC)\n"
423  "  -D\t\twydrukuj wartości wszystkich zmiennych"
424 @@ -3027,7 +3012,6 @@
425  msgstr "  -d <poziom>\tzapisuj komunikaty debugowania do ~/.muttdebug0"
426  
427  #: main.c:148
428 -#, fuzzy
429  msgid ""
430  "  -E\t\tedit the draft (-H) or include (-i) file\n"
431  "  -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
432 @@ -3039,6 +3023,7 @@
433  "  -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
434  "  -p\t\trecall a postponed message"
435  msgstr ""
436 +"  -E\t\tedytuj szkic (-H) lub dołącz (-i) plik\n"
437  "  -e <polec>\tpodaj polecenie do wykonania po inicjalizacji\n"
438  "  -f <plik>\totwórz najpierw tą skrzynkę\n"
439  "  -F <plik>\tużyj alternatywnego pliku muttrc\n"
440 @@ -3083,9 +3068,9 @@
441  msgstr "Błąd inicjalizacji terminala."
442  
443  #: main.c:738
444 -#, fuzzy, c-format
445 +#, c-format
446  msgid "Error: value '%s' is invalid for -d.\n"
447 -msgstr "Błąd: '%s' to błędny IDN."
448 +msgstr "Błąd: wartość '%s' jest nieprawidłowa dla -d.\n"
449  
450  #: main.c:741
451  #, c-format
452 @@ -3108,7 +3093,7 @@
453  
454  #: main.c:974
455  msgid "Failed to parse mailto: link\n"
456 -msgstr ""
457 +msgstr "Nie udało się się zinterpretować odnośnika mailto:\n"
458  
459  #: main.c:989
460  msgid "No recipients specified.\n"
461 @@ -3116,7 +3101,7 @@
462  
463  #: main.c:1015
464  msgid "Cannot use -E flag with stdin\n"
465 -msgstr ""
466 +msgstr "Nie można użyć flagi -E z stdin\n"
467  
468  #: main.c:1180
469  #, c-format
470 @@ -3261,14 +3246,12 @@
471  msgstr "Sprawdzanie %s..."
472  
473  #: mh.c:1619 mh.c:1712
474 -#, fuzzy
475  msgid "Could not flush message to disk"
476 -msgstr "Wysłanie listu nie powiodło się."
477 +msgstr "Zapisanie listu na dysk nie powiodło się."
478  
479  #: mh.c:1666
480 -#, fuzzy
481  msgid "_maildir_commit_message(): unable to set time on file"
482 -msgstr "maildir_commit_message(): nie można nadać plikowi daty"
483 +msgstr "_maildir_commit_message(): nie można nadać plikowi daty"
484  
485  #: mutt_sasl.c:196
486  msgid "Unknown SASL profile"
487 @@ -3335,7 +3318,7 @@
488  
489  #: mutt_ssl.c:247 mutt_ssl.c:502
490  msgid "Warning: error enabling ssl_verify_partial_chains"
491 -msgstr ""
492 +msgstr "Ostrzeżenie: błąd podczas właczania ssl_verify_partial_chains"
493  
494  #: mutt_ssl.c:328
495  msgid "Failed to find enough entropy on your system"
496 @@ -3352,7 +3335,6 @@
497  msgstr "Prawa dostępu do %s mogą powodować problemy z bezpieczeństwem!"
498  
499  #: mutt_ssl.c:379
500 -#, fuzzy
501  msgid "SSL disabled due to the lack of entropy"
502  msgstr "Protokół SSL nie może zostać użyty ze względu na brak entropii"
503  
504 @@ -3361,7 +3343,6 @@
505  #. *       error condition.
506  #.
507  #: mutt_ssl.c:446
508 -#, fuzzy
509  msgid "Unable to create SSL context"
510  msgstr "Błąd: nie można wywołać podprocesu OpenSSL!"
511  
512 @@ -3370,7 +3351,7 @@
513  #. * the correct certificate if it supports multiple hosts.
514  #: mutt_ssl.c:562 mutt_ssl_gnutls.c:424
515  msgid "Warning: unable to set TLS SNI host name"
516 -msgstr ""
517 +msgstr "OStrzeżenie: nie można ustawić nazwy hosta TLS SNI"
518  
519  #: mutt_ssl.c:573
520  msgid "I/O error"
521 @@ -3386,9 +3367,9 @@
522  #. %2$s is cipher_version (e.g. "TLSv1/SSLv3")
523  #. %3$s is cipher_name (e.g. "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256")
524  #: mutt_ssl.c:592
525 -#, fuzzy, c-format
526 +#, c-format
527  msgid "%s connection using %s (%s)"
528 -msgstr "Połączenie SSL przy użyciu %s (%s)"
529 +msgstr "Połączenie %s przy użyciu %s (%s)"
530  
531  #: mutt_ssl.c:719
532  msgid "Unknown"
533 @@ -3412,24 +3393,22 @@
534  msgstr "Certyfikat serwera utracił ważność"
535  
536  #: mutt_ssl.c:978
537 -#, fuzzy
538  msgid "cannot get certificate subject"
539 -msgstr "Nie można pobrać certyfikatu z docelowego hosta"
540 +msgstr "Nie można pobrać nazwy (subject) certyfikatu"
541  
542  #: mutt_ssl.c:988 mutt_ssl.c:997
543 -#, fuzzy
544  msgid "cannot get certificate common name"
545 -msgstr "Nie można pobrać certyfikatu z docelowego hosta"
546 +msgstr "Nie można pobrać nazwy (common name) certyfikatu"
547  
548  #: mutt_ssl.c:1011
549 -#, fuzzy, c-format
550 +#, c-format
551  msgid "certificate owner does not match hostname %s"
552 -msgstr "Właściciel certyfikatu nie odpowiada nadawcy."
553 +msgstr "Właściciel certyfikatu nie odpowiada nazwie hosta %s"
554  
555  #: mutt_ssl.c:1118
556 -#, fuzzy, c-format
557 +#, c-format
558  msgid "Certificate host check failed: %s"
559 -msgstr "Certyfikat został zapisany"
560 +msgstr "Weryfikacja certyfikat hosta nie powiodła się: %s"
561  
562  #: mutt_ssl.c:1183 mutt_ssl_gnutls.c:845
563  msgid "This certificate belongs to:"
564 @@ -3460,14 +3439,13 @@
565  msgstr "Odcisk SHA1: %s"
566  
567  #: mutt_ssl.c:1214 mutt_ssl.c:1216 mutt_ssl_gnutls.c:941 mutt_ssl_gnutls.c:943
568 -#, fuzzy
569  msgid "SHA256 Fingerprint: "
570 -msgstr "Odcisk SHA1: %s"
571 +msgstr "Odcisk SHA256: %s"
572  
573  #: mutt_ssl.c:1219 mutt_ssl_gnutls.c:979
574  #, c-format
575  msgid "SSL Certificate check (certificate %d of %d in chain)"
576 -msgstr ""
577 +msgstr "Weryfikacja certyfikatu SSL (certyfikat %d z %d w łańcuchu)"
578  
579  #. L10N:
580  #. * These four letters correspond to the choices in the next four strings:
581 @@ -3477,23 +3455,23 @@
582  #.
583  #: mutt_ssl.c:1245
584  msgid "roas"
585 -msgstr ""
586 +msgstr "orzp"
587  
588  #: mutt_ssl.c:1249
589  msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always, (s)kip"
590 -msgstr ""
591 +msgstr "(o)drzuć, zaakceptuj (r)az, (z)awsze akceptuj, (p)omiń"
592  
593  #: mutt_ssl.c:1251 mutt_ssl_gnutls.c:988
594  msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
595 -msgstr ""
596 +msgstr "(o)drzuć, zaakceptuj (r)az, (z)awsze akceptuj"
597  
598  #: mutt_ssl.c:1256
599  msgid "(r)eject, accept (o)nce, (s)kip"
600 -msgstr ""
601 +msgstr "(o)drzuć, zaakceptuj (r)az, (p)omiń"
602  
603  #: mutt_ssl.c:1258 mutt_ssl_gnutls.c:999
604  msgid "(r)eject, accept (o)nce"
605 -msgstr ""
606 +msgstr "(o)drzuć, zaakceptuj (r)az"
607  
608  #: mutt_ssl.c:1291 mutt_ssl_gnutls.c:1058
609  msgid "Warning: Couldn't save certificate"
610 @@ -3513,7 +3491,7 @@
611  
612  #: mutt_ssl_gnutls.c:358
613  msgid "Explicit ciphersuite selection via $ssl_ciphers not supported"
614 -msgstr ""
615 +msgstr "Jawny wybór zestawu certyfikatów za pomocą $ssl_cipher nie jest wspierany"
616  
617  #: mutt_ssl_gnutls.c:473
618  #, c-format
619 @@ -3550,7 +3528,7 @@
620  
621  #: mutt_ssl_gnutls.c:974
622  msgid "Warning: Server certificate was signed using an insecure algorithm"
623 -msgstr ""
624 +msgstr "Ostrzeżenie: certyfikat serwera został podpisany "
625  
626  #. L10N:
627  #. * These three letters correspond to the choices in the string:
628 @@ -3560,7 +3538,7 @@
629  #.
630  #: mutt_ssl_gnutls.c:995
631  msgid "roa"
632 -msgstr ""
633 +msgstr "orz"
634  
635  #. L10N:
636  #. * These two letters correspond to the choices in the string:
637 @@ -3570,7 +3548,7 @@
638  #.
639  #: mutt_ssl_gnutls.c:1006
640  msgid "ro"
641 -msgstr ""
642 +msgstr "or"
643  
644  #: mutt_ssl_gnutls.c:1092 mutt_ssl_gnutls.c:1127 mutt_ssl_gnutls.c:1137
645  msgid "Unable to get certificate from peer"
646 @@ -3674,24 +3652,22 @@
647  
648  #. L10N: Displayed if a mailbox sync fails
649  #: mx.c:747
650 -#, fuzzy, c-format
651 +#, c-format
652  msgid "Unable to write %s!"
653 -msgstr "Nie można dołączyć %s!"
654 +msgstr "Nie można zapisać %s!"
655  
656  #: mx.c:780
657 -#, fuzzy
658  msgid "message(s) not deleted"
659 -msgstr "Zaznaczanie listów jako skasowane..."
660 +msgstr "List(y) nie zostały skasowane"
661  
662  #: mx.c:813
663 -#, fuzzy
664  msgid "Can't open trash folder"
665 -msgstr "Nie można dopisać do skrzynki: %s"
666 +msgstr "Nie można otworzyć folderu kosza."
667  
668  #: mx.c:865
669 -#, fuzzy, c-format
670 +#, c-format
671  msgid "Move %d read messages to %s?"
672 -msgstr "Przenieść przeczytane listy do %s?"
673 +msgstr "Przenieść %d przeczytanych listów do %s?"
674  
675  #: mx.c:882 mx.c:1183
676  #, c-format
677 @@ -3810,9 +3786,9 @@
678  msgstr "błąd we wzorcu: %s"
679  
680  #: pattern.c:881
681 -#, fuzzy, c-format
682 +#, c-format
683  msgid "missing pattern: %s"
684 -msgstr "brakujący parametr"
685 +msgstr "brakujący wzorzec %s"
686  
687  #: pattern.c:900
688  #, c-format
689 @@ -3900,13 +3876,12 @@
690  #. message does not mean "You failed to encrypt the message."
691  #.
692  #: pgp.c:669
693 -#, fuzzy
694  msgid "PGP message was not encrypted."
695 -msgstr "List PGP został poprawnie odszyfrowany."
696 +msgstr "List PGP nie został zaszyfrowany."
697  
698  #: pgp.c:895
699  msgid "Internal error.  Please submit a bug report."
700 -msgstr ""
701 +msgstr "Wewnętrzny błąd.  Proszę zgłościć bład."
702  
703  #: pgp.c:956
704  msgid ""
705 @@ -3929,9 +3904,9 @@
706  msgstr "Nie można wywołać PGP"
707  
708  #: pgp.c:1765
709 -#, fuzzy, c-format
710 +#, c-format
711  msgid "PGP (s)ign, sign (a)s, %s format, (c)lear, or (o)ppenc mode off? "
712 -msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, %s , b(e)z PGP? "
713 +msgstr "PGP: podpi(s)z, podpisz j(a)ko, %s (w)yczyść, tryb (o)ppenc wyłączony? "
714  
715  #: pgp.c:1766 pgp.c:1796 pgp.c:1818
716  msgid "PGP/M(i)ME"
717 @@ -3947,56 +3922,49 @@
718  #. This comment also applies to the five following letter sequences.
719  #: pgp.c:1772
720  msgid "safcoi"
721 -msgstr ""
722 +msgstr "safwoi"
723  
724  #: pgp.c:1777
725 -#, fuzzy
726  msgid "PGP (s)ign, sign (a)s, (c)lear, or (o)ppenc mode off? "
727 -msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, %s , b(e)z PGP? "
728 +msgstr "PGP: podpi(s)z, podpisz j(a)ko, wy(c)zyść, b(e)z PGP? "
729  
730  #: pgp.c:1778
731  msgid "safco"
732 -msgstr ""
733 +msgstr "safce"
734  
735  #: pgp.c:1795
736 -#, fuzzy, c-format
737 +#, c-format
738  msgid ""
739  "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s format, (c)lear, or (o)ppenc "
740  "mode? "
741 -msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, %s , b(e)z PGP? "
742 +msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, %s , wy(c)zysć, b(e)z PGP? "
743  
744  #: pgp.c:1798
745 -#, fuzzy
746  msgid "esabfcoi"
747 -msgstr "zpjoga"
748 +msgstr "zsjbfcei"
749  
750  #: pgp.c:1803
751 -#, fuzzy
752  msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (c)lear, or (o)ppenc mode? "
753 -msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, %s , b(e)z PGP? "
754 +msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, wy(c)zysć , b(e)z PGP? "
755  
756  #: pgp.c:1804
757 -#, fuzzy
758  msgid "esabfco"
759 -msgstr "zpjoga"
760 +msgstr "zsabfce"
761  
762  #: pgp.c:1817
763 -#, fuzzy, c-format
764 +#, c-format
765  msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s format, or (c)lear? "
766  msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, %s , b(e)z PGP? "
767  
768  #: pgp.c:1820
769 -#, fuzzy
770  msgid "esabfci"
771  msgstr "zpjoga"
772  
773  #: pgp.c:1825
774 -#, fuzzy
775  msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
776 -msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, %s , b(e)z PGP? "
777 +msgstr "PGP: (z)aszyfruj, podpi(s)z, podpisz j(a)ko, o(b)a, b(e)z PGP? "
778  
779  #: pgp.c:1826
780 -#, fuzzy
781  msgid "esabfc"
782  msgstr "zpjoga"
783  
784 @@ -4040,9 +4008,9 @@
785  msgstr "Polecenie UIDL nie jest obsługiwane przez serwer."
786  
787  #: pop.c:319
788 -#, fuzzy, c-format
789 +#, c-format
790  msgid "%d messages have been lost. Try reopening the mailbox."
791 -msgstr "Błędny indeks listów. Spróbuj ponownie otworzyć skrzynkę."
792 +msgstr "Utracono %d wiadomości. Spróbuj ponownie otowrzyć skrzynkę."
793  
794  #: pop.c:434 pop.c:832
795  #, c-format
796 @@ -4116,19 +4084,17 @@
797  msgstr "Polecenie USER nie jest obsługiwane przez serwer."
798  
799  #: pop_auth.c:330 smtp.c:691
800 -#, fuzzy
801  msgid "Authenticating (OAUTHBEARER)..."
802 -msgstr "Uwierzytelnianie (SASL)..."
803 +msgstr "Uwierzytelnianie (OAUTHBEARER)..."
804  
805  #: pop_auth.c:369
806 -#, fuzzy
807  msgid "Authentication failed."
808 -msgstr "Uwierzytelnianie SASL nie powiodło się."
809 +msgstr "Uwierzytelnianie nie powiodło się."
810  
811  #: pop_lib.c:57
812 -#, fuzzy, c-format
813 +#, c-format
814  msgid "Invalid POP URL: %s\n"
815 -msgstr "Błędny URL SMTP: %s"
816 +msgstr "Błędny URL POP: %s\n"
817  
818  #: pop_lib.c:208
819  msgid "Unable to leave messages on server."
820 @@ -4234,7 +4200,7 @@
821  msgstr "Wyślij przez potok do: "
822  
823  #: recvattach.c:718
824 -#, fuzzy, c-format
825 +#, c-format
826  msgid "I don't know how to print %s attachments!"
827  msgstr "Nie wiem jak wydrukować %s załączników!"
828  
829 @@ -4248,7 +4214,7 @@
830  
831  #: recvattach.c:844
832  msgid "Structural changes to decrypted attachments are not supported"
833 -msgstr ""
834 +msgstr "Strukturalne zmiany do odszyfrowanych załączników nie jest wspierane"
835  
836  #: recvattach.c:1003
837  msgid "Can't decrypt encrypted message!"
838 @@ -4271,10 +4237,10 @@
839  msgstr "Usuwanie załączników z zaszyfrowanych listów jest niemożliwe."
840  
841  #: recvattach.c:1236
842 -#, fuzzy
843  msgid ""
844  "Deletion of attachments from signed messages may invalidate the signature."
845 -msgstr "Usuwanie załączników z zaszyfrowanych listów jest niemożliwe."
846 +msgstr ""
847 +"Usuwanie załączników z wiadomości z podpisem cyfrowym może unieważnić podpis."
848  
849  #: recvattach.c:1253 recvattach.c:1270
850  msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
851 @@ -4319,9 +4285,8 @@
852  #. when you are on a normal attachment.
853  #.
854  #: recvcmd.c:720
855 -#, fuzzy
856  msgid "You may only compose to sender with message/rfc822 parts."
857 -msgstr "Możesz wysyłać kopie tylko listów zgodnych z RFC 822."
858 +msgstr "Możesz wysyłać tylko do nadawców listów zgodnych z RFC 822."
859  
860  #: recvcmd.c:794
861  msgid "Can't find any tagged messages."
862 @@ -4424,7 +4389,7 @@
863  
864  #: score.c:123
865  msgid "Error: score: invalid number"
866 -msgstr ""
867 +msgstr "Błąd: score: nieprawidłowa liczba"
868  
869  #: send.c:252
870  msgid "No subject, abort?"
871 @@ -4489,7 +4454,7 @@
872  
873  #: send.c:1612
874  msgid "No crypto backend configured.  Disabling message security setting."
875 -msgstr ""
876 +msgstr "Nie skonfigurowano backendu kryptograficznego.  Wyłączam ustawienia bezpieczeństwa wiadomości."
877  
878  #: send.c:1711
879  msgid "Message postponed."
880 @@ -4512,22 +4477,20 @@
881  msgstr "Brak tematu."
882  
883  #: send.c:1761
884 -#, fuzzy
885  msgid "No attachments, abort sending?"
886 -msgstr "Brak tematu, zaniechać wysłania?"
887 +msgstr "Brak załączników, zaniechać wysłania?"
888  
889  #: send.c:1764
890  msgid "Attachment referenced in message is missing"
891 -msgstr ""
892 +msgstr "Brakuje załącznika wskazanego w wiadomości"
893  
894  #: send.c:1827 smtp.c:189
895  msgid "Sending message..."
896  msgstr "Wysyłanie listu..."
897  
898  #: send.c:1860
899 -#, fuzzy
900  msgid "Save attachments in Fcc?"
901 -msgstr "obejrzyj załącznik jako tekst"
902 +msgstr "Zapisać załączniki w Fcc?"
903  
904  #: send.c:1970
905  msgid "Could not send the message."
906 @@ -4562,7 +4525,7 @@
907  
908  #: sendlib.c:2394
909  msgid "$sendmail must be set in order to send mail."
910 -msgstr ""
911 +msgstr "zmienna $sendmail musi być ustawiona aby móc wysyłać wiadomości."
912  
913  #: sendlib.c:2493
914  #, c-format
915 @@ -4631,9 +4594,8 @@
916  msgstr "Certyfikat S/MIME dla \"%s\"."
917  
918  #: smime.c:474
919 -#, fuzzy
920  msgid "ID is not trusted."
921 -msgstr "Nieprawidłowy identyfikator."
922 +msgstr "Identyfikator nie jest zaufany.."
923  
924  #: smime.c:763
925  msgid "Enter keyID: "
926 @@ -4649,9 +4611,8 @@
927  msgstr "Błąd: nie można wywołać podprocesu OpenSSL!"
928  
929  #: smime.c:1232
930 -#, fuzzy
931  msgid "Label for certificate: "
932 -msgstr "Nie można pobrać certyfikatu z docelowego hosta"
933 +msgstr "Etykieta dla certyfikatu: "
934  
935  #: smime.c:1322
936  msgid "no certfile"
937 @@ -4710,11 +4671,10 @@
938  "[-- Koniec danych podpisanych S/MIME. --]\n"
939  
940  #: smime.c:2121
941 -#, fuzzy
942  msgid ""
943  "S/MIME (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (c)lear, or (o)ppenc mode off? "
944  msgstr ""
945 -"S/MIME: (z)aszyfruj, (p)odpisz, (m)etoda, podp. (j)ako, (o)ba, (a)nuluj?"
946 +"S/MIME: (p)odpisz, (m)etoda, podp. (j)ako, wy(c)zyść, (b)ez szyfrowanie?"
947  
948  #. L10N: The 'f' is from "forget it", an old undocumented synonym of
949  #. 'clear'.  Please use a corresponding letter in your language.
950 @@ -4722,20 +4682,18 @@
951  #. This comment also applies to the two following letter sequences.
952  #: smime.c:2126
953  msgid "swafco"
954 -msgstr ""
955 +msgstr "pmjcfb"
956  
957  #: smime.c:2135
958 -#, fuzzy
959  msgid ""
960  "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, encrypt (w)ith, sign (a)s, (b)oth, (c)lear, or "
961  "(o)ppenc mode? "
962  msgstr ""
963 -"S/MIME: (z)aszyfruj, (p)odpisz, (m)etoda, podp. (j)ako, (o)ba, (a)nuluj?"
964 +"S/MIME: (z)aszyfruj, (p)odpisz, (m)etoda, podp. (j)ako, (o)ba, wy(c)zyść, (b)ez szyfrowaniaj?"
965  
966  #: smime.c:2136
967 -#, fuzzy
968  msgid "eswabfco"
969 -msgstr "zpmjoa"
970 +msgstr "zpmjocfb"
971  
972  #: smime.c:2144
973  msgid ""
974 @@ -4791,7 +4749,7 @@
975  
976  #: smtp.c:295
977  msgid "No from address given"
978 -msgstr ""
979 +msgstr "Nie podano adresu nadawcy"
980  
981  #: smtp.c:357
982  msgid "SMTP session failed: read error"
983 @@ -4803,7 +4761,7 @@
984  
985  #: smtp.c:361
986  msgid "Invalid server response"
987 -msgstr ""
988 +msgstr "Nieprawidłowa odpowiedź serwera"
989  
990  #: smtp.c:384
991  #, c-format
992 @@ -4815,14 +4773,14 @@
993  msgstr "Serwer SMTP nie wspiera uwierzytelniania"
994  
995  #: smtp.c:534
996 -#, fuzzy, c-format
997 +#, c-format
998  msgid "SMTP authentication method %s requires SASL"
999 -msgstr "Uwierzytelnianie SMTP wymaga SASL"
1000 +msgstr "Metoda uwierzytelniania SMTP %s wymaga SASL"
1001  
1002  #: smtp.c:541
1003 -#, fuzzy, c-format
1004 +#, c-format
1005  msgid "%s authentication failed, trying next method"
1006 -msgstr "Uwierzytelnianie SASL nie powiodło się"
1007 +msgstr "Uwierzytelnianie %s nie powiodło się, próbuję kolejnej metody"
1008  
1009  #: smtp.c:555
1010  msgid "SMTP authentication requires SASL"
1011 @@ -4849,7 +4807,6 @@
1012  msgstr "Pierwszy list tego wątku nie jest dostępny."
1013  
1014  #: thread.c:1108
1015 -#, fuzzy
1016  msgid "Root message is not visible in this limited view."
1017  msgstr ""
1018  "Pierwszy list wątku nie jest widoczny w trybie ograniczonego przeglądania."
1019 @@ -5091,9 +5048,8 @@
1020  #. L10N: Help screen function description.
1021  #. Generated from one of the OPS files.
1022  #: ../keymap_alldefs.h:121
1023 -#, fuzzy
1024  msgid "send attachment with a different name"
1025 -msgstr "podaj sposób zakodowania załącznika"
1026 +msgstr "wyślij załącznik z inną nazwą"
1027  
1028  #. L10N: Help screen function description.
1029  #. Generated from one of the OPS files.
1030 @@ -5110,9 +5066,8 @@
1031  #. L10N: Help screen function description.
1032  #. Generated from one of the OPS files.
1033  #: ../keymap_alldefs.h:130
1034 -#, fuzzy
1035  msgid "compose new message to the current message sender"
1036 -msgstr "podlinkuj zaznaczony list do bieżącego"
1037 +msgstr "napisz nowy list do aktualnego nadawcy"
1038  
1039  #. L10N: Help screen function description.
1040  #. Generated from one of the OPS files.
1041 @@ -5226,7 +5181,7 @@
1042  #. Generated from one of the OPS files.
1043  #: ../keymap_alldefs.h:187
1044  msgid "add, change, or delete a message's label"
1045 -msgstr ""
1046 +msgstr "dodaj, zmień lub usuń etykietę wiadomości"
1047  
1048  #. L10N: Help screen function description.
1049  #. Generated from one of the OPS files.
1050 @@ -5315,9 +5270,8 @@
1051  #. L10N: Help screen function description.
1052  #. Generated from one of the OPS files.
1053  #: ../keymap_alldefs.h:232
1054 -#, fuzzy
1055  msgid "search through the history list"
1056 -msgstr "przewijaj do góry listę wydanych poleceń"
1057 +msgstr "szukaj w liście wydanych poleceń"
1058  
1059  #. L10N: Help screen function description.
1060  #. Generated from one of the OPS files.
1061 @@ -5389,7 +5343,7 @@
1062  #. Generated from one of the OPS files.
1063  #: ../keymap_alldefs.h:268
1064  msgid "display recent history of error messages"
1065 -msgstr ""
1066 +msgstr "wyświetl historię ostatnich komunikatów błędow"
1067  
1068  #. L10N: Help screen function description.
1069  #. Generated from one of the OPS files.
1070 @@ -5521,7 +5475,7 @@
1071  #. Generated from one of the OPS files.
1072  #: ../keymap_alldefs.h:334
1073  msgid "logout from all IMAP servers"
1074 -msgstr ""
1075 +msgstr "wyloguj ze wszystkich serwerów IMAP"
1076  
1077  #. L10N: Help screen function description.
1078  #. Generated from one of the OPS files.
1079 @@ -5640,9 +5594,8 @@
1080  #. L10N: Help screen function description.
1081  #. Generated from one of the OPS files.
1082  #: ../keymap_alldefs.h:394
1083 -#, fuzzy
1084  msgid "jump to root message in thread"
1085 -msgstr "przejdź na początek wątku"
1086 +msgstr "przejdź do pierwszej wiadomości w wątku"
1087  
1088  #. L10N: Help screen function description.
1089  #. Generated from one of the OPS files.
1090 @@ -5678,7 +5631,7 @@
1091  #. Generated from one of the OPS files.
1092  #: ../keymap_alldefs.h:412
1093  msgid "create a hotkey macro for the current message"
1094 -msgstr ""
1095 +msgstr "stwórz makro dla bieżącej wiadomośći"
1096  
1097  #. L10N: Help screen function description.
1098  #. Generated from one of the OPS files.
1099 @@ -5761,9 +5714,8 @@
1100  #. L10N: Help screen function description.
1101  #. Generated from one of the OPS files.
1102  #: ../keymap_alldefs.h:454
1103 -#, fuzzy
1104  msgid "delete the current entry, bypassing the trash folder"
1105 -msgstr "usuń bieżący list"
1106 +msgstr "usuń bieżący wpis z pominięcie folderu kosz"
1107  
1108  #. L10N: Help screen function description.
1109  #. Generated from one of the OPS files.
1110 @@ -5822,9 +5774,8 @@
1111  #. L10N: Help screen function description.
1112  #. Generated from one of the OPS files.
1113  #: ../keymap_alldefs.h:484
1114 -#, fuzzy
1115  msgid "save message/attachment to a mailbox/file"
1116 -msgstr "zapisz list/załącznik do pliku"
1117 +msgstr "zapisz list/załącznik do skrzynki/pliku"
1118  
1119  #. L10N: Help screen function description.
1120  #. Generated from one of the OPS files.
1121 @@ -5973,9 +5924,8 @@
1122  #. L10N: Help screen function description.
1123  #. Generated from one of the OPS files.
1124  #: ../keymap_alldefs.h:559
1125 -#, fuzzy
1126  msgid "calculate message statistics for all mailboxes"
1127 -msgstr "zapisz list/załącznik do pliku"
1128 +msgstr "Wylicz statystykę wiadomości dla wszystkich skrzynek"
1129  
1130  #. L10N: Help screen function description.
1131  #. Generated from one of the OPS files.
1132 @@ -5999,55 +5949,49 @@
1133  #. Generated from one of the OPS files.
1134  #: ../keymap_alldefs.h:571
1135  msgid "move the highlight to next mailbox"
1136 -msgstr ""
1137 +msgstr "przenieś zaznaczenie do kolejnej skrzynki"
1138  
1139  #. L10N: Help screen function description.
1140  #. Generated from one of the OPS files.
1141  #: ../keymap_alldefs.h:574
1142 -#, fuzzy
1143  msgid "move the highlight to next mailbox with new mail"
1144 -msgstr "otwórz następną skrzynkę zawierającą nowe listy"
1145 +msgstr "przenież zaznaczone do następnej skrzynki zawierającą nowe listy"
1146  
1147  #. L10N: Help screen function description.
1148  #. Generated from one of the OPS files.
1149  #: ../keymap_alldefs.h:577
1150 -#, fuzzy
1151  msgid "open highlighted mailbox"
1152 -msgstr "Ponowne otwieranie skrzynki..."
1153 +msgstr "otwórz zaznaczona skrzunkę"
1154  
1155  #. L10N: Help screen function description.
1156  #. Generated from one of the OPS files.
1157  #: ../keymap_alldefs.h:580
1158 -#, fuzzy
1159  msgid "scroll the sidebar down 1 page"
1160 -msgstr "przewiń w dół o pół strony"
1161 +msgstr "przewiń w dół o jedną stronę"
1162  
1163  #. L10N: Help screen function description.
1164  #. Generated from one of the OPS files.
1165  #: ../keymap_alldefs.h:583
1166 -#, fuzzy
1167  msgid "scroll the sidebar up 1 page"
1168 -msgstr "przewiń w górę o pół strony"
1169 +msgstr "przewiń w górę o jedną stronę"
1170  
1171  #. L10N: Help screen function description.
1172  #. Generated from one of the OPS files.
1173  #: ../keymap_alldefs.h:586
1174 -#, fuzzy
1175  msgid "move the highlight to previous mailbox"
1176 -msgstr "przejdź do poprzedniej strony"
1177 +msgstr "prznieś zaznaczone do poprzedniej skrzynki"
1178  
1179  #. L10N: Help screen function description.
1180  #. Generated from one of the OPS files.
1181  #: ../keymap_alldefs.h:589
1182 -#, fuzzy
1183  msgid "move the highlight to previous mailbox with new mail"
1184 -msgstr "otwórz następną skrzynkę zawierającą nowe listy"
1185 +msgstr "przenieś zaznaczone do porzedniej skrzynki zawierającej nowe listy"
1186  
1187  #. L10N: Help screen function description.
1188  #. Generated from one of the OPS files.
1189  #: ../keymap_alldefs.h:592
1190  msgid "make the sidebar (in)visible"
1191 -msgstr ""
1192 +msgstr "Pokaż/ukryj pasek boczny"
1193  
1194  #. L10N: Help screen function description.
1195  #. Generated from one of the OPS files.
1196 @@ -6088,42 +6032,36 @@
1197  #. L10N: Help screen function description.
1198  #. Generated from one of the OPS files.
1199  #: ../keymap_alldefs.h:613
1200 -#, fuzzy
1201  msgid "accept the chain constructed"
1202  msgstr "Potwierdź skonstruowany łańcuch"
1203  
1204  #. L10N: Help screen function description.
1205  #. Generated from one of the OPS files.
1206  #: ../keymap_alldefs.h:616
1207 -#, fuzzy
1208  msgid "append a remailer to the chain"
1209  msgstr "Dodaj remailera do łańcucha"
1210  
1211  #. L10N: Help screen function description.
1212  #. Generated from one of the OPS files.
1213  #: ../keymap_alldefs.h:619
1214 -#, fuzzy
1215  msgid "insert a remailer into the chain"
1216  msgstr "Wprowadz remailera do łańcucha"
1217  
1218  #. L10N: Help screen function description.
1219  #. Generated from one of the OPS files.
1220  #: ../keymap_alldefs.h:622
1221 -#, fuzzy
1222  msgid "delete a remailer from the chain"
1223  msgstr "Usuń remailera z łańcucha"
1224  
1225  #. L10N: Help screen function description.
1226  #. Generated from one of the OPS files.
1227  #: ../keymap_alldefs.h:625
1228 -#, fuzzy
1229  msgid "select the previous element of the chain"
1230  msgstr "Wybierz poprzedni element łańcucha"
1231  
1232  #. L10N: Help screen function description.
1233  #. Generated from one of the OPS files.
1234  #: ../keymap_alldefs.h:628
1235 -#, fuzzy
1236  msgid "select the next element of the chain"
1237  msgstr "Wybierz nastepny element łańcucha"
1238  
This page took 0.243681 seconds and 3 git commands to generate.