- longer desc (by Robert Kurowski)
authorjpc <jpc@pld-linux.org>
Thu, 17 Feb 2005 22:45:02 +0000 (22:45 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    mousepad.spec -> 1.6

mousepad.spec

index fed1a4d9add5358fd70d87bf9f1d0d2b93ad7389..b4a02f7d14daaa9a3b87fe3b66d9b9a3f84076cb 100644 (file)
@@ -16,10 +16,18 @@ Requires:   xfprint >= 4.2
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-Mousepad is a text editor for Xfce based on Leafpad.
+Mousepad is a lightweight text editor for Xfce. It features a simple
+interface,  broad character set support, printing with Xfprint, and
+more. It opens lightening quick, making it perfect for editing config
+files, doing quick scripting, and pretty printing documents like shell
+scripts.
 
 %description -l pl
-Mousepad jest edytorem dla Xfce opartym na Leafpad.
+Mousepad jest lekkim edytorem tekstowym dla Xfce. Cechuje go prosty
+interfejs, obs³uga wielu zestawów znaków, drukowanie przy pomocy
+Xfprint i wiele wiêcej. Uruchamia siê b³yskawicznie, dziêki czemu
+jest idealny do edycji plików konfiguracyjnych, pisania ma³ych
+skryptów i piêknego drukowania dokumentów takich jak skrypty pow³oki.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.076688 seconds and 4 git commands to generate.