- separated -static, added static bcond (lxc.init.static binary, not related to stati... auto/th/lxc-3.0.3-1
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 29 Jan 2019 16:49:48 +0000 (17:49 +0100)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 29 Jan 2019 16:49:48 +0000 (17:49 +0100)
- build pam_cgfs module

lxc.spec

index 5da84c94c55fe888c6c1ce29ffdb7c56aca965f2..14ef3ae45f9ab05895e28d25d0db056d3771a4d7 100644 (file)
--- a/lxc.spec
+++ b/lxc.spec
@@ -3,10 +3,12 @@
 # - update (cut down, include /usr/share/lxc/config/common.conf) default pld container config
 
 # Conditional build:
 # - update (cut down, include /usr/share/lxc/config/common.conf) default pld container config
 
 # Conditional build:
-%bcond_without seccomp         # SecComp syscall filter
 %bcond_without apparmor        # apparmor support
 %bcond_without apparmor        # apparmor support
+%bcond_without seccomp         # SecComp syscall filter
+%bcond_without static          # static init.lxc variant
 %bcond_with    selinux         # SELinux support
 %bcond_with    cgmanager       # cgmanager support
 %bcond_with    selinux         # SELinux support
 %bcond_with    cgmanager       # cgmanager support
+%bcond_without pam             # cgfs PAM module
 
 Summary:       Linux Containers userspace tools
 Summary(pl.UTF-8):     Narzędzia do kontenerów linuksowych (LXC)
 
 Summary:       Linux Containers userspace tools
 Summary(pl.UTF-8):     Narzędzia do kontenerów linuksowych (LXC)
@@ -31,12 +33,17 @@ BuildRequires:      automake
 BuildRequires: docbook-dtd45-xml
 BuildRequires: docbook2X >= 0.8
 BuildRequires: doxygen
 BuildRequires: docbook-dtd45-xml
 BuildRequires: docbook2X >= 0.8
 BuildRequires: doxygen
+BuildRequires: gcc >= 6:4.7
+%{?with_static:BuildRequires:  glibc-static}
 BuildRequires: gnutls-devel
 %{?with_apparmor:BuildRequires:        libapparmor-devel}
 BuildRequires: libcap-devel
 BuildRequires: gnutls-devel
 %{?with_apparmor:BuildRequires:        libapparmor-devel}
 BuildRequires: libcap-devel
+%{?with_static:BuildRequires:  libcap-static}
 %{?with_cgmanager:BuildRequires:       libnih-devel >= 1.0.2}
 %{?with_seccomp:BuildRequires: libseccomp-devel}
 %{?with_cgmanager:BuildRequires:       libnih-devel >= 1.0.2}
 %{?with_seccomp:BuildRequires: libseccomp-devel}
+BuildRequires: libtool >= 2:2
 BuildRequires: libxslt-progs
 BuildRequires: libxslt-progs
+%{?with_pam:BuildRequires:     pam-devel}
 BuildRequires: pkgconfig
 BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.671
 BuildRequires: sed >= 4.0
 BuildRequires: pkgconfig
 BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.671
 BuildRequires: sed >= 4.0
@@ -82,6 +89,20 @@ asynchronicznym powiadamianiem o zdarzeniach czy zamrażanie. Ten
 pakiet jest przydatny do tworzenia wirtualnych serwerów prywatnych
 oraz uruchamiania izolowanych aplikacji, takich jak bash czy sshd.
 
 pakiet jest przydatny do tworzenia wirtualnych serwerów prywatnych
 oraz uruchamiania izolowanych aplikacji, takich jak bash czy sshd.
 
+%package -n pam-pam_cgfs
+Summary:       PAM module to create user cgroups
+Summary(pl.UTF-8):     Moduł PAM do tworzenia cgroup użytkownika
+Group:         Libraries
+Requires:      pam
+
+%description -n pam-pam_cgfs
+PAM module that when a user logs in, will create cgroups which the
+user may administer.
+
+%description -n pam-pam_cgfs -l pl.UTF-8
+Moduł PAM, który przy logowaniu użytkownika tworzy cgroupy, którymi
+użytkownik może administrować.
+
 %package libs
 Summary:       liblxc library
 Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka liblxc
 %package libs
 Summary:       liblxc library
 Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka liblxc
@@ -106,6 +127,18 @@ Header files for lxc library.
 %description devel -l pl.UTF-8
 Pliki nagłówkowe biblioteki lxc.
 
 %description devel -l pl.UTF-8
 Pliki nagłówkowe biblioteki lxc.
 
+%package static
+Summary:       Static lxc library
+Summary(pl.UTF-8):     Statyczna biblioteka lxc
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+
+%description static
+Static lxc library.
+
+%description static -l pl.UTF-8
+Statyczna biblioteka lxc.
+
 %package -n bash-completion-%{name}
 Summary:       bash-completion for LXC
 Summary(pl.UTF-8):     bashowe uzupełnianie nazw dla LXC
 %package -n bash-completion-%{name}
 Summary:       bash-completion for LXC
 Summary(pl.UTF-8):     bashowe uzupełnianie nazw dla LXC
@@ -139,17 +172,18 @@ cp -p %{SOURCE1} templates/lxc-pld.in
        bashcompdir=%{bash_compdir} \
        db2xman=docbook2X2man \
        --disable-rpath \
        bashcompdir=%{bash_compdir} \
        db2xman=docbook2X2man \
        --disable-rpath \
+       %{__enable_disable apparmor} \
        --enable-bash \
        --enable-bash \
+       %{__enable_disable cgmanager} \
        --enable-doc \
        --enable-examples \
        --enable-doc \
        --enable-examples \
-       %{__enable_disable apparmor} \
-       %{__enable_disable cgmanager} \
+       %{?with_pam:--enable-pam} \
        %{__enable_disable seccomp} \
        %{__enable_disable selinux} \
        --with-config-path=%{configpath} \
        %{__enable_disable seccomp} \
        %{__enable_disable selinux} \
        --with-config-path=%{configpath} \
+       --with-distro=pld \
        --with-init-script=sysvinit,systemd \
        --with-init-script=sysvinit,systemd \
-       --with-runtime-path=/var/run \
-       --with-distro=pld
+       --with-runtime-path=/var/run
 
 %{__make}
 %{__make} -C doc
 
 %{__make}
 %{__make} -C doc
@@ -232,7 +266,9 @@ fi
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lxc-usernsexec
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lxc-wait
 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/init.lxc
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lxc-usernsexec
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lxc-wait
 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/init.lxc
+%if %{with static}
 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/init.lxc.static
 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/init.lxc.static
+%endif
 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/lxc
 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/lxc-net
 
 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/lxc
 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/lxc-net
 
@@ -242,7 +278,9 @@ fi
 %dir %{_libdir}/%{name}
 %dir %{_libdir}/%{name}/rootfs
 %{_libdir}/%{name}/rootfs/README
 %dir %{_libdir}/%{name}
 %dir %{_libdir}/%{name}/rootfs
 %{_libdir}/%{name}/rootfs/README
+%if "%{_libexecdir}" != "%{_libdir}"
 %dir %{_libexecdir}/%{name}
 %dir %{_libexecdir}/%{name}
+%endif
 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/lxc-apparmor-load
 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/lxc-containers
 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/lxc-monitord
 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/lxc-apparmor-load
 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/lxc-containers
 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/lxc-monitord
@@ -326,6 +364,12 @@ fi
 %dir %attr(750,root,root) /var/log/lxc
 %dir %attr(750,root,root) /var/cache/lxc
 
 %dir %attr(750,root,root) /var/log/lxc
 %dir %attr(750,root,root) /var/cache/lxc
 
+%if %{with pam}
+%files -n pam-pam_cgfs
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/security/pam_cgfs.so
+%endif
+
 %files libs
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liblxc.so.*.*.*
 %files libs
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liblxc.so.*.*.*
@@ -334,10 +378,13 @@ fi
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liblxc.so
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liblxc.so
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/liblxc.a
 %{_includedir}/lxc
 %{_pkgconfigdir}/lxc.pc
 
 %{_includedir}/lxc
 %{_pkgconfigdir}/lxc.pc
 
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/liblxc.a
+
 %files -n bash-completion-%{name}
 %defattr(644,root,root,755)
 %{bash_compdir}/lxc
 %files -n bash-completion-%{name}
 %defattr(644,root,root,755)
 %{bash_compdir}/lxc
This page took 0.273667 seconds and 4 git commands to generate.