- up to 4.0.3
authorBartłomiej Zimoń <cactus@pld-linux.org>
Fri, 23 May 2008 23:33:14 +0000 (23:33 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- BR: eclipse >= 3.3
- all in one Source0
- lots of changes
- rel. 0.9

Changed files:
    eclipse-plugin-cdt.spec -> 1.23

eclipse-plugin-cdt.spec

index ecd97361c65c623a53d147abc52666b4449b125b..3d7ee7b9153522461bc80ea1f6c4359123b05585 100644 (file)
 Summary:       CDT - a set of plugins for Eclipse that implement a C/C++ IDE
 Summary(pl.UTF-8):     CDT - zestaw wtyczek do środowiska Eclipse implementujący IDE C/C++
 Name:          eclipse-plugin-cdt
 Summary:       CDT - a set of plugins for Eclipse that implement a C/C++ IDE
 Summary(pl.UTF-8):     CDT - zestaw wtyczek do środowiska Eclipse implementujący IDE C/C++
 Name:          eclipse-plugin-cdt
-%define                _ver_major      3.1
-%define                _ver_minor      2
+%define                _ver_major      4.0
+%define                _ver_minor      3
 Version:       %{_ver_major}.%{_ver_minor}
 Version:       %{_ver_major}.%{_ver_minor}
-Release:       0.5
+Release:       0.9
 License:       CPL v1.0
 Group:         Development/Languages
 License:       CPL v1.0
 Group:         Development/Languages
-%if %{need_x86}
-Source0:       http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/callisto/dist/%{version}/org.eclipse.cdt-%{version}-linux.x86.tar.gz
-# Source0-md5: 27bfed95ce118e6a11a1350b8b38fd3e
-%endif
-%if %{need_ppc}
-Source1:       http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/callisto/dist/%{version}/org.eclipse.cdt-%{version}-linux.ppc.tar.gz
-# Source1-md5: cb61bc3d0eabf7a21f02a8237fdf9c94
-%endif
-%if %{need_ia64}
-Source2:       http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/callisto/dist/%{version}/org.eclipse.cdt-%{version}-linux.ia64.tar.gz
-# Source2-md5: b1448fadfc299db039042ea10e522eca
-%endif
-%if %{need_x8664}
-Source3:       http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/callisto/dist/%{version}/org.eclipse.cdt-%{version}-linux.x86_64.tar.gz
-# Source3-md5: b221d7a78f77ce33de7fce6b60e3b782
-%endif
+Source0:       http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/europa/dist/cdt-master-%{version}.zip
+# Source0-md5: ff4564cbcec07c234222dd8a779a6b3f
 URL:           http://www.eclipse.org/cdt/
 BuildRequires: unzip
 URL:           http://www.eclipse.org/cdt/
 BuildRequires: unzip
-Requires:      eclipse >= 3.0
+Requires:      eclipse >= 3.3
 ExclusiveArch: %{ix86} %{x8664} ia64 ppc
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 ExclusiveArch: %{ix86} %{x8664} ia64 ppc
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
@@ -71,71 +57,40 @@ Projekt CDT rozszerza zintegrowane środowisko programistyczne Eclipse
 o nowe elementy wspomagające tworzenie aplikacji w językach C i C++.
 
 %prep
 o nowe elementy wspomagające tworzenie aplikacji w językach C i C++.
 
 %prep
-%ifarch %{ix86}
-%setup -q -c -T -b0
-%endif
-%ifarch ppc
-%setup -q -c -T -b1
-%endif
-%ifarch ia64
-%setup -q -c -T -b2
-%endif
-%ifarch %{x8664}
-%setup -q -c -T -b3
-%endif
+%setup -q -c
 
 %build
 
 %build
+rm -rf plugins/org.eclipse.cdt.*aix*_%{_ver_major}.*
+rm -rf plugins/org.eclipse.cdt.*macosx*_%{_ver_major}.*
+rm -rf plugins/org.eclipse.cdt.*qnx*_%{_ver_major}.*
+rm -rf plugins/org.eclipse.cdt.*solaris*_%{_ver_major}.*
+rm -rf plugins/org.eclipse.cdt.*win32*_%{_ver_major}.*
 %ifnarch %{ix86}
 %ifnarch %{ix86}
-rm -rf eclipse/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux_%{_ver_major}.%{_ver_minor}/os/linux/x86
+rm -rf plugins/org.eclipse.cdt.*.x86_%{_ver_major}.*
 %endif
 %ifnarch ppc
 %endif
 %ifnarch ppc
-rm -rf eclipse/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux_%{_ver_major}.%{_ver_minor}/os/linux/ppc
+rm -rf plugins/org.eclipse.cdt.*.ppc_%{_ver_major}.*
 %endif
 %ifnarch ia64
 %endif
 %ifnarch ia64
-rm -rf eclipse/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux_%{_ver_major}.%{_ver_minor}/os/linux/ia64
+rm -rf plugins/org.eclipse.cdt.*.ia64_%{_ver_major}.*
 %endif
 %ifnarch %{x8664}
 %endif
 %ifnarch %{x8664}
-rm -rf eclipse/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux_%{_ver_major}.%{_ver_minor}/os/linux/x86_64
+rm -rf plugins/org.eclipse.cdt.*.x86_64_%{_ver_major}.*
 %endif
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_eclipsedir}/{features,plugins}
 
 %endif
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_eclipsedir}/{features,plugins}
 
-cp -r * $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
+cp -r * $RPM_BUILD_ROOT%{_eclipsedir}
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_eclipsedir}/features/*
-%dir %{_eclipsedir}/plugins
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core_*.*.*
-
-%dir %{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux.%{_eclipse_arch}_*.*.*
-%dir %{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux.%{_eclipse_arch}_*.*.*/os
-%dir %{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux.%{_eclipse_arch}_*.*.*/os/linux
-%dir %{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux.%{_eclipse_arch}_*.*.*/os/linux/%{_eclipse_arch}
-%attr(755,root,root) %{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux.%{_eclipse_arch}_*.*.*/os/linux/%{_eclipse_arch}/*.so
-%dir %{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux_*.*.*/*.jar
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux_*.*.*/*.xml
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux_*.*.*/*.html
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux.%{_eclipse_arch}_*.*.*/*.xml
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.core.linux.%{_eclipse_arch}_*.*.*/*.html
-
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.debug.core_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.debug.mi.core_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.debug.mi.ui_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.debug.ui_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.doc.user_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.launch_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.make.core_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.make.ui_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.managedbuilder.core_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.managedbuilder.gnu.ui_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.refactoring_*.*.*
-%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt.ui_*.*.*
+%{_eclipsedir}/features/*.jar
+%{_eclipsedir}/plugins/net.sourceforge.lpg*.jar
+%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.ant.*.jar
+%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.cdt*.jar
+%{_eclipsedir}/plugins/org.eclipse.test*.jar
This page took 0.087156 seconds and 4 git commands to generate.