- pl desc, BR: pkgconfig
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 10 Mar 2006 21:50:16 +0000 (21:50 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cairo-clock.spec -> 1.2

cairo-clock.spec

index 22628d797aa3b8cdbdff96b6dc8f328731140eef..103d99101a42829bbd3e0fd0e1c2e45abf38e20c 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Analog clock displaying the system-time
-Summary(pl):   Zegar analogowy wy¶wietlaj±cy systemowy czas
+Summary(pl):   Zegar analogowy wy¶wietlaj±cy czas systemowy
 Name:          cairo-clock
 Version:       0.3.1
 Release:       1
@@ -12,6 +12,7 @@ BuildRequires:        cairo-devel >= 1.0.0
 BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.8.0
 BuildRequires: libglade2-devel >= 1:2.5.1
 BuildRequires: librsvg-devel >= 1:2.13.5
+BuildRequires: pkgconfig
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -23,6 +24,14 @@ Xorg 6.9/7.0 in combination with a compositing-manager (e.g. like
 xcompmgr), gtk+ 2.8.x, cairo 1.0.2 and librsvg 2.13.93 to produce
 a time-display with pretty-pixels.
 
+%description -l pl
+To jest zegar analogowy wy¶wietlaj±cy czas systemowy. "I co z tego?" -
+mo¿na zapytaæ - "Jest ju¿ oko³o 1023493 takich programów!". Owszem,
+jest pewnie jeszcze wiêcej, ale ten jest trochê inny. Wykorzystuje
+nowe mo¿liwo¶ci wy¶wietlania oferowane przez Xorg 6.9/7.0 w po³±czeniu
+z zarz±dc± sk³adania (np. xcompmgr), gtk+ 2.8.x, cairo 1.0.2 i librsvg
+2.13.93 w celu stworzenia wy¶wietlacza z ³adnymi pikselami.
+
 %prep
 %setup -q
 
This page took 0.158649 seconds and 4 git commands to generate.