- release 3 (rebuild with gdbm 1.15) master auto/th/btail-0.2-3
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 20 Jun 2018 15:33:01 +0000 (17:33 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 20 Jun 2018 15:33:01 +0000 (17:33 +0200)
btail.spec

index cda94dbbe7f7c0c4f4f71c3b33bdae9c11f50b84..9e60c44760520ca1a22a30f49dd28ade07b2068c 100644 (file)
@@ -1,15 +1,16 @@
 Summary:       Bayesian log filter
-Summary(pl.UTF-8):     Filtr beyesiański do logów
+Summary(pl.UTF-8):     Filtr beyesowski do logów
 Name:          btail
 Version:       0.2
-Release:       2
-License:       GPL
+Release:       3
+License:       GPL v2 with OpenSSL linking exception
 Group:         Applications/Text
-Source0:       http://www.vanheusden.com/btail/%{name}-%{version}.tgz
+Source0:       https://www.vanheusden.com/btail/%{name}-%{version}.tgz
 # Source0-md5: 08f785b77f559b3d4e86fe2dbf4ec752
-URL:           http://www.vanheusden.com/btail/
+URL:           https://www.vanheusden.com/btail/
 BuildRequires: gdbm-devel
 BuildRequires: libstdc++-devel
+BuildRequires: sed >= 4.0
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -20,15 +21,16 @@ stuff, but passes through anything important or out of the ordinary.
 
 %description -l pl.UTF-8
 Btail monitoruje plik z logami na wypadek niestandardowych wydarzeń.
-Wykorzystuje filtr bayesiański do określenia które wydarzenia są
-warte pokazania, a które należy opuścić. Wszystkie rutynowe
-komunikaty są więc odfiltrowane, natomiast nieregularne i ważne
-wydarzenia zostają przepuszczone przez filtr
+Wykorzystuje filtr bayesowski do określenia które wydarzenia są warte
+pokazania, a które należy opuścić. Wszystkie rutynowe komunikaty są
+więc odfiltrowane, natomiast nieregularne i ważne wydarzenia zostają
+przepuszczone przez filtr.
 
 %prep
 %setup -q
-sed -i -e  's/ncurses.h/ncurses\/ncurses.h/' error.cpp
-sed -i -e 's/\(\/usr\/local\/bin\)/\$\(DESTDIR\)\/usr\/bin/' Makefile
+
+%{__sed} -i -e  's,ncurses.h,ncurses/ncurses.h,' error.cpp
+%{__sed} -i -e 's,\(/usr/local/bin\),$(DESTDIR)/usr/bin,' Makefile
 
 %build
 %{__make} \
@@ -38,6 +40,7 @@ sed -i -e 's/\(\/usr\/local\/bin\)/\$\(DESTDIR\)\/usr\/bin/' Makefile
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
+
 %{__make} install \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
@@ -46,5 +49,6 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc readme.txt
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%doc license.txt readme.txt
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/blearn
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/btail
This page took 0.072109 seconds and 4 git commands to generate.