- BR: glib-devel and glib2-devel
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
2aea91b8 1#
e66c95bd
ZU
2Summary: Awesome Window Manager
3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
5Name: awesome
f4579953
ZU
6Version: 3.1
7Release: 0.1
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
e4a5b042 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
f4579953 11# Source0-md5: e687a9c0056437207cbdba2f64412624
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
2692bda2 14URL: http://awesome.naquadah.org/
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
489fc5b2 20BuildRequires: glib-devel
21BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 22BuildRequires: gperf
166fff07 23BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 24BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 25BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
26BuildRequires: lua51-devel
27BuildRequires: pango-devel
28BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 29BuildRequires: readline-devel
e216db54 30BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 31BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 32BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
33BuildRequires: xmlto
34BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
38BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
39BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
e216db54 41%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
42
43%description
44awesome is a highly configurable, next generation framework window
45manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46targeted at power user, developer and any people dealing with every
47day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48graphical environment.
49
50%description -l hu.UTF-8
51awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55felületén.
56
2aea91b8 57%description -l pl.UTF-8
58awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
59możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
60przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
0d65962b 61program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
2aea91b8 62o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
63ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
64kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
e519f8ed
ZU
66%package doc
67Summary: awesome window manager API documentation
68Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 69Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
70Group: X11/Window Managers
71
72%description doc
2aea91b8 73awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
74
75%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 76awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 77
2aea91b8 78%description doc -l pl.UTF-8
79Dokumentacja API menedżera okien awesome.
e519f8ed 80
ab20464d
ZU
81%package example-config
82Summary: Example config for awesome window manager
83Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
84Group: X11/Window Managers
85Requires: awesome-plugin-awful
86Requires: awesome-plugin-beautiful
87Requires: awesome-plugin-tabulous
88
89%description example-config
90Example config for awesome window manager. If you never used before
91awesome 3.x window manager, it can be a good starting point.
92
93%description example-config -l hu.UTF-8
94Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
95használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
96
ab20464d
ZU
97%package plugin-awful
98Summary: awful plugin for awesome window manager
99Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
100Group: X11/Window Managers
101
102%description plugin-awful
103AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
104
105%description plugin-awful -l hu.UTF-8
106AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
107
ab20464d
ZU
108%package plugin-beautiful
109Summary: theme library for awesome window manager
110Summary(hu.UTF-8): theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
111Group: X11/Window Managers
d5fe614c 112Requires: Esetroot
113Requires: habak
ab20464d
ZU
114
115%description plugin-beautiful
116Theme library for awesome window manager
117
118%description plugin-beautiful
119Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
120
f4579953
ZU
121%package plugin-invaders
122Summary: Awesome Invaders game
123Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
124Group: X11/Window Managers
125Requires: %{name}-plugin-awful
126Requires: %{name}-plugin-beautiful
127Requires: ImageMagick
128
129%description plugin-invaders
130Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
131Invaders using Awesome 3's Lua interface.
132
133%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
134Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
135megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
136
f4579953
ZU
137%package plugin-naughty
138Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome3
139Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
140Group: X11/Window Managers
141Requires: %{name}-plugin-awful
142Requires: %{name}-plugin-beautiful
143
144%description plugin-naughty
145Naughty is a lua library that implements popup notifications for
146awesome3.
147
148%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
149Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
150awesome3-ban.
151
f4579953
ZU
152%package plugin-revelation
153Summary: Revelation brings up a view of all your open clients
154Summary(hu.UTF-8): Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
155Group: X11/Window Managers
156
157%description plugin-revelation
158Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
159client pops to the first tag that client is visible on and
160raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
161currently focused client, and Escape aborts.
162
163%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
164Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
165kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
166kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
167fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
168a művelet.
169
ab20464d
ZU
170%package plugin-tabulous
171Summary: Fabulous tabs for awesome
172Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
173Group: X11/Window Managers
174
175%description plugin-tabulous
176Fabulous tabs for awesome
177
178%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
179Tab-ok awesome-hoz
180
e66c95bd 181%prep
e4a5b042 182%setup -q
e66c95bd
ZU
183%patch0 -p1
184
185%build
a043f8d3
ER
186%cmake \
187 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
188 -DPREFIX=%{_prefix} \
189 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
190 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
191 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
192%{__make}
193
194%install
195rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 196install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
197
198%{__make} install \
199 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
200install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 201
202mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
203
204%clean
205rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
206
207%files
208%defattr(644,root,root,755)
e66c95bd
ZU
209%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
210%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
211%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
212%dir %{_datadir}/%{name}/lib
213%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d
ZU
214%dir %{_datadir}/%{name}
215%dir %{_datadir}/%{name}/icons
f4579953 216%dir %{_datadir}/%{name}/icons
ab20464d 217%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
218%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
219%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 220%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 221%{_mandir}/man5/%{name}*
58290601 222%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e519f8ed
ZU
223
224%files doc
225%defattr(644,root,root,755)
58290601 226%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d 227
ab20464d
ZU
228%files example-config
229%defattr(644,root,root,755)
230%dir %{_sysconfdir}/xdg
231%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
232%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
233
ab20464d
ZU
234%files plugin-awful
235%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
236%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
237%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
ab20464d 238
ab20464d
ZU
239%files plugin-beautiful
240%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
241%dir %{_datadir}/awesome/themes/*
242%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
243%{_datadir}/awesome/themes
244
f4579953
ZU
245%files plugin-invaders
246%defattr(644,root,root,755)
247%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
248%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
249%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
250
f4579953
ZU
251%files plugin-naughty
252%defattr(644,root,root,755)
253%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
254
f4579953
ZU
255%files plugin-revelation
256%defattr(644,root,root,755)
257%{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
258
ab20464d
ZU
259%files plugin-tabulous
260%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 261%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.187519 seconds and 4 git commands to generate.