]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blame - awesome.spec
- use full URL
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
2aea91b8 1#
e66c95bd
ZU
2Summary: Awesome Window Manager
3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
5Name: awesome
e216db54 6Version: 3.0
ab20464d 7Release: 3
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
e4a5b042
ZU
10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11# Source0-md5: 32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
2692bda2 14URL: http://awesome.naquadah.org/
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
e66c95bd 20BuildRequires: gperf
166fff07 21BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 22BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 23BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
24BuildRequires: lua51-devel
25BuildRequires: pango-devel
26BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 27BuildRequires: readline-devel
e216db54 28BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 29BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 30BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
31BuildRequires: xmlto
32BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
33BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
34BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
37BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
e216db54 39%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
40
41%description
42awesome is a highly configurable, next generation framework window
43manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
44targeted at power user, developer and any people dealing with every
45day computing tasks and want to have fine-grained control on its
46graphical environment.
47
48%description -l hu.UTF-8
49awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
50az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
51célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
52számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
53felületén.
54
2aea91b8 55%description -l pl.UTF-8
56awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
57możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
58przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
0d65962b 59program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
2aea91b8 60o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
61ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
62kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
63
e519f8ed
ZU
64%package doc
65Summary: awesome window manager API documentation
66Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 67Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
68Group: X11/Window Managers
69
70%description doc
2aea91b8 71awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
72
73%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 74awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 75
2aea91b8 76%description doc -l pl.UTF-8
77Dokumentacja API menedżera okien awesome.
e519f8ed 78
ab20464d
ZU
79
80%package example-config
81Summary: Example config for awesome window manager
82Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
83Group: X11/Window Managers
84Requires: awesome-plugin-awful
85Requires: awesome-plugin-beautiful
86Requires: awesome-plugin-tabulous
87
88%description example-config
89Example config for awesome window manager. If you never used before
90awesome 3.x window manager, it can be a good starting point.
91
92%description example-config -l hu.UTF-8
93Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
94használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
95
96
97%package plugin-awful
98Summary: awful plugin for awesome window manager
99Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
100Group: X11/Window Managers
101
102%description plugin-awful
103AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
104
105%description plugin-awful -l hu.UTF-8
106AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
107
108
109%package plugin-beautiful
110Summary: theme library for awesome window manager
111Summary(hu.UTF-8): theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
112Group: X11/Window Managers
e7c0290b 113Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
114
115%description plugin-beautiful
116Theme library for awesome window manager
117
118%description plugin-beautiful
119Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
120
121
122%package plugin-tabulous
123Summary: Fabulous tabs for awesome
124Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
125Group: X11/Window Managers
126
127%description plugin-tabulous
128Fabulous tabs for awesome
129
130%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
131Tab-ok awesome-hoz
132
133
e66c95bd 134%prep
e4a5b042 135%setup -q
e66c95bd
ZU
136%patch0 -p1
137
138%build
a043f8d3
ER
139%cmake \
140 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
141 -DPREFIX=%{_prefix} \
142 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
143 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
144 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
145%{__make}
146
147%install
148rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 149install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
150
151%{__make} install \
152 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
153install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 154
155mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
156
157%clean
158rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
159
160%files
161%defattr(644,root,root,755)
e66c95bd
ZU
162%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
163%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
164%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
ab20464d
ZU
165%dir %{_datadir}/%{name}
166%dir %{_datadir}/%{name}/icons
167%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
168%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
169%{_mandir}/man1/%{name}*
170%{_mandir}/man5/%{name}*
58290601 171%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e519f8ed 172
ab20464d 173
e519f8ed
ZU
174%files doc
175%defattr(644,root,root,755)
58290601 176%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d
ZU
177
178
179%files example-config
180%defattr(644,root,root,755)
181%dir %{_sysconfdir}/xdg
182%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
183%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
184
185
186%files plugin-awful
187%defattr(644,root,root,755)
188%dir %{_datadir}/awesome/lib
189%{_datadir}/awesome/lib/awful.lua
190
191
192%files plugin-beautiful
193%defattr(644,root,root,755)
194%dir %{_datadir}/awesome/lib
195%dir %{_datadir}/awesome/themes/*
196%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
197%{_datadir}/awesome/themes
198
199
200%files plugin-tabulous
201%defattr(644,root,root,755)
202%dir %{_datadir}/awesome/lib
203%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.07154 seconds and 4 git commands to generate.