- reverted deps for plugin-beautiful
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
2aea91b8 1#
e66c95bd
ZU
2Summary: Awesome Window Manager
3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
5Name: awesome
f4579953
ZU
6Version: 3.1
7Release: 0.1
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
e4a5b042 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
f4579953 11# Source0-md5: e687a9c0056437207cbdba2f64412624
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
2692bda2 14URL: http://awesome.naquadah.org/
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
489fc5b2 20BuildRequires: glib-devel
21BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 22BuildRequires: gperf
166fff07 23BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 24BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 25BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
26BuildRequires: lua51-devel
27BuildRequires: pango-devel
28BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 29BuildRequires: readline-devel
e216db54 30BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 31BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 32BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
33BuildRequires: xmlto
34BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
38BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
39BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
e216db54 41%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
42
43%description
44awesome is a highly configurable, next generation framework window
45manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46targeted at power user, developer and any people dealing with every
47day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48graphical environment.
49
50%description -l hu.UTF-8
51awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55felületén.
56
2aea91b8 57%description -l pl.UTF-8
58awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
59możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
60przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
0d65962b 61program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
2aea91b8 62o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
63ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
64kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
e519f8ed
ZU
66%package doc
67Summary: awesome window manager API documentation
68Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 69Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
70Group: X11/Window Managers
71
72%description doc
2aea91b8 73awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
74
75%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 76awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 77
2aea91b8 78%description doc -l pl.UTF-8
79Dokumentacja API menedżera okien awesome.
e519f8ed 80
ab20464d
ZU
81%package example-config
82Summary: Example config for awesome window manager
83Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
84Group: X11/Window Managers
85Requires: awesome-plugin-awful
86Requires: awesome-plugin-beautiful
87Requires: awesome-plugin-tabulous
88
89%description example-config
90Example config for awesome window manager. If you never used before
91awesome 3.x window manager, it can be a good starting point.
92
93%description example-config -l hu.UTF-8
94Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
95használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
96
ab20464d
ZU
97%package plugin-awful
98Summary: awful plugin for awesome window manager
99Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
100Group: X11/Window Managers
101
102%description plugin-awful
103AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
104
105%description plugin-awful -l hu.UTF-8
106AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
107
ab20464d
ZU
108%package plugin-beautiful
109Summary: theme library for awesome window manager
110Summary(hu.UTF-8): theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
111Group: X11/Window Managers
e728b82d 112Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
113
114%description plugin-beautiful
115Theme library for awesome window manager
116
117%description plugin-beautiful
118Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
119
f4579953
ZU
120%package plugin-invaders
121Summary: Awesome Invaders game
122Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
123Group: X11/Window Managers
124Requires: %{name}-plugin-awful
125Requires: %{name}-plugin-beautiful
126Requires: ImageMagick
127
128%description plugin-invaders
129Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
130Invaders using Awesome 3's Lua interface.
131
132%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
133Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
134megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
135
f4579953
ZU
136%package plugin-naughty
137Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome3
138Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
139Group: X11/Window Managers
140Requires: %{name}-plugin-awful
141Requires: %{name}-plugin-beautiful
142
143%description plugin-naughty
144Naughty is a lua library that implements popup notifications for
145awesome3.
146
147%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
148Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
149awesome3-ban.
150
f4579953
ZU
151%package plugin-revelation
152Summary: Revelation brings up a view of all your open clients
153Summary(hu.UTF-8): Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
154Group: X11/Window Managers
155
156%description plugin-revelation
157Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
158client pops to the first tag that client is visible on and
159raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
160currently focused client, and Escape aborts.
161
162%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
163Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
164kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
165kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
166fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
167a művelet.
168
ab20464d
ZU
169%package plugin-tabulous
170Summary: Fabulous tabs for awesome
171Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
172Group: X11/Window Managers
173
174%description plugin-tabulous
175Fabulous tabs for awesome
176
177%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
178Tab-ok awesome-hoz
179
e66c95bd 180%prep
e4a5b042 181%setup -q
e66c95bd
ZU
182%patch0 -p1
183
184%build
a043f8d3
ER
185%cmake \
186 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
187 -DPREFIX=%{_prefix} \
188 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
189 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
190 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
191%{__make}
192
193%install
194rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 195install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
196
197%{__make} install \
198 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
199install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 200
201mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
202
203%clean
204rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
205
206%files
207%defattr(644,root,root,755)
e66c95bd
ZU
208%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
209%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
210%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
211%dir %{_datadir}/%{name}/lib
212%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d
ZU
213%dir %{_datadir}/%{name}
214%dir %{_datadir}/%{name}/icons
f4579953 215%dir %{_datadir}/%{name}/icons
ab20464d 216%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
217%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
218%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 219%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 220%{_mandir}/man5/%{name}*
58290601 221%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e519f8ed
ZU
222
223%files doc
224%defattr(644,root,root,755)
58290601 225%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d 226
ab20464d
ZU
227%files example-config
228%defattr(644,root,root,755)
229%dir %{_sysconfdir}/xdg
230%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
231%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
232
ab20464d
ZU
233%files plugin-awful
234%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
235%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
236%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
ab20464d 237
ab20464d
ZU
238%files plugin-beautiful
239%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
240%dir %{_datadir}/awesome/themes/*
241%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
242%{_datadir}/awesome/themes
243
f4579953
ZU
244%files plugin-invaders
245%defattr(644,root,root,755)
246%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
247%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
248%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
249
f4579953
ZU
250%files plugin-naughty
251%defattr(644,root,root,755)
252%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
253
f4579953
ZU
254%files plugin-revelation
255%defattr(644,root,root,755)
256%{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
257
ab20464d
ZU
258%files plugin-tabulous
259%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 260%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.093787 seconds and 4 git commands to generate.