- pl, fixed GPL version, ac/am versions master
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 25 Oct 2014 20:41:57 +0000 (22:41 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 25 Oct 2014 20:41:57 +0000 (22:41 +0200)
lbzip2.spec

index d239478fa0642b08db2006ca2ec86613bf5139c6..70b68f276d0171e8c85398ec819e3b54fb522dd9 100644 (file)
@@ -1,14 +1,15 @@
 Summary:       Parallel bzip2/bunzip2 Filter
+Summary(pl.UTF-8):     Zrównoleglony filtr bzip2/bunzip2
 Name:          lbzip2
 Version:       2.5
 Release:       1
+License:       GPL v3+
+Group:         Applications/Archiving
 Source0:       https://github.com/kjn/lbzip2/archive/v%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: 288e404f325d9073bdc80759cae30adc
-License:       GPL v2+
-Group:         Applications/Archiving
 URL:           http://lbzip2.org/
-BuildRequires: autoconf
-BuildRequires: automake
+BuildRequires: autoconf >= 2.63
+BuildRequires: automake >= 1:1.14
 BuildRequires: gnulib
 BuildRequires: perl-base
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
@@ -29,10 +30,29 @@ clock time).
 Lbzip2 strives to be portable by requiring UNIX 98 APIs only, besides
 an unmodified libbz2.
 
+%description -l pl.UTF-8
+Lbzip2 to oparty na bibliotece Pthreads zrównoleglony filtr
+bzip2/bunzip2, który można przekazać do GNU tara przy użyciu opcji
+--use-compress-program.
+
+Lbzip2 nie jest ograniczony do zwykłych plików na wejściu ani na
+wyjściu. Nie jest gwarantowany podział przy dekompresji, ale jest on
+bardzo prawdopodobny (niepowodzenie jest wykrywane). Podział w obu
+trybach oraz sama kompresja jest wykonywana z rozmiarem bloku około
+900k.
+
+Na procesorze Athlon-64 X2 6000+ lbzip2 okazał się 92% szybszy od
+standardowego programu bzip2 przy kompresji, a 45% szybszy przy
+dekompresji (jeśli chodzi o czas rzeczywisty).
+
+Lbzip2 powinien być przenośny, jako że wymaga tylko API UNIX 98 (poza
+samą, niezmodyfikowaną biblioteką libbz2).
+
 %prep
 %setup -q
 
 %build
+# note: calls two perl scripts, gnulib-tool, autoconf and automake
 ./build-aux/autogen.sh
 %configure \
        --disable-silent-rules
@@ -50,7 +70,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc ALGORITHM AUTHORS ChangeLog* NEWS THANKS
+%doc ALGORITHM AUTHORS ChangeLog* NEWS README THANKS
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lbzip2
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lbunzip2
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lbzcat
This page took 0.121618 seconds and 4 git commands to generate.