]> git.pld-linux.org Git - packages/tomcat-native.git/blobdiff - tomcat-native.spec
- up to 1.1.19
[packages/tomcat-native.git] / tomcat-native.spec
index e29a7464ff8dac6f3b337ce8f48cf02468e657eb..fd7919b4ad00e86810094dd9c11639153e72ed4d 100644 (file)
@@ -1,15 +1,17 @@
 
 %include       /usr/lib/rpm/macros.java
 
+%define                jarver  1.1.17
+
 Summary:       Native Tomcat Connector based on APR
 Summary(pl.UTF-8):     Natywny Connector Tomcata oparty o APR
 Name:          tomcat-native
-Version:       1.1.16
-Release:       0.1
+Version:       1.1.19
+Release:       1
 License:       Apache v2
 Group:         Libraries
 Source0:       http://www.apache.org/dist/tomcat/tomcat-connectors/native/%{version}/source/%{name}-%{version}-src.tar.gz
-# Source0-md5: 2d27f8cf0d87b92b57b2758dad48ff2d
+# Source0-md5: 074948724af48dd42dbda3c627471633
 URL:           http://tomcat.apache.org/native-doc
 BuildRequires: ant
 BuildRequires: apr-devel
@@ -22,6 +24,7 @@ BuildRequires:        openssl-devel
 BuildRequires: rpm >= 4.4.9-56
 BuildRequires: rpm-javaprov
 BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.300
+ExclusiveArch: i586 i686 pentium3 pentium4 athlon %{x8664}
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -40,22 +43,22 @@ overall make Java much more viable as a full fledged webserver
 platform rather than simply a backend focused technology.
 
 %description -l pl.UTF-8
-Tomcat może wykorzytać Apache Portable Runtime aby zapewnić
-najwyższą, saklowalność, wydajność i lepszą integrację z
-natywnymi technologiami serwerowymi.
+Tomcat może wykorzytać Apache Portable Runtime aby zapewnić najwyższą,
+saklowalność, wydajność i lepszą integrację z natywnymi technologiami
+serwerowymi.
 
-Apache portable Runtime jest wysoce przenośną biblioteką, która
-jest sercem serwera Apache HTTPD 2.x. APR ma wiele zestosowań, m. in.
+Apache portable Runtime jest wysoce przenośną biblioteką, która jest
+sercem serwera Apache HTTPD 2.x. APR ma wiele zestosowań, m. in.
 dostępd do zaawansowanych funkcjonalnośći IO (takich jak sendfile,
 epoll i OpenSSL), funkcjonalności posiomu systemu operacyjnego
 (generacja liczb losowych, stan systemu, itp.) i natywną obsługę
 procesów (współdzielona pamięć, potoki NT i gniazda uniksowe).
 
 Te cechy pozwalają na wykorzystanie Tomcata jako sewera www do
-zastosowań ogólnych, pozwalają na o wiele lepszą integrację z
-innymi natywnymi technologiami www i w ogólności pozwalają na
-traktowanie Javy jako zaawansowanej i kompletnej platformy www s nie
-tylko technologii backendowej.
+zastosowań ogólnych, pozwalają na o wiele lepszą integrację z innymi
+natywnymi technologiami www i w ogólności pozwalają na traktowanie
+Javy jako zaawansowanej i kompletnej platformy www a nie tylko
+technologii backendowej.
 
 %package devel
 Summary:       Header files for tcnative library
@@ -64,10 +67,10 @@ Group:              Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
-Header files for tcnative library
+Header files for tcnative library.
 
 %description devel -l pl.UTF-8
-Pliki nagłówkowe biblioteki tcnative
+Pliki nagłówkowe biblioteki tcnative.
 
 %package static
 Summary:       Static tcnative library
@@ -102,8 +105,8 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 cd jni
 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_javadir}
-install dist/tomcat-native-1.0.0.jar $RPM_BUILD_ROOT/%{_javadir}/tomcat-native-1.0.0.jar
-ln -s tomcat-native-1.0.0.jar $RPM_BUILD_ROOT/%{_javadir}/tomcat-native.jar
+install dist/tomcat-native-%{jarver}-dev.jar $RPM_BUILD_ROOT/%{_javadir}/tomcat-native-%{jarver}.jar
+ln -s tomcat-native-%{jarver}.jar $RPM_BUILD_ROOT/%{_javadir}/tomcat-native.jar
 
 cd native
 %{__make} install \
@@ -122,16 +125,16 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc CHANGELOG.txt KEYS
-%{_javadir}/%{name}-1.0.0.jar
+%doc CHANGELOG.txt KEYS README.txt
+%{_javadir}/%{name}-%{jarver}.jar
 %{_javadir}/%{name}.jar
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/libtcnative-1.so.0.1.16
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libtcnative-1.so.*.*
 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libtcnative-1.so.0
+%{_libdir}/libtcnative-1.so
 
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
 %{_libdir}/libtcnative-1.la
-%{_libdir}/libtcnative-1.so
 %{_pkgconfigdir}/tcnative-1.pc
 %{_includedir}/*.h
 
This page took 0.117425 seconds and 4 git commands to generate.