- pl description
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 3 Jul 2012 15:43:04 +0000 (15:43 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- P: cimserver (like in original spec)

Changed files:
    sblim-sfcb.spec -> 1.2

sblim-sfcb.spec

index c57fc11364cb0b8fe783603ef94c48721d268ea2..9e61e3511232767b60e128f50bb20c98c2727e15 100644 (file)
@@ -1,3 +1,4 @@
+# TODO: PLDify init script
 Summary:       Small Footprint CIM Broker
 Summary(pl.UTF-8):     Lekki broker CIM
 Name:          sblim-sfcb
@@ -15,6 +16,7 @@ BuildRequires:        openslp-devel
 BuildRequires: openssl-devel >= 0.9.7
 BuildRequires: pam-devel
 Requires(post):        openssl-tools
+Provides:      cimserver
 Suggests:      sblim-sfcb-schema
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
@@ -35,6 +37,17 @@ well on a regular Linux/Unix system and supports most of the functions
 required by CIM clients to manage such the system. 
 
 %description -l pl.UTF-8
+sfcb to lekki demon CIM (CIMOM), odpowiadający na zapytania klientów
+CIM dotyczące zarządzania systemem i/lub wykonujący zadania związane z
+zarządzaniem systemem. sfcb obsługuje większość ze standardowego XML-a
+CIM z użyciem protokołu HTTP/HTTPS. Jest wysoce modularny, umożliwia
+łatwe dodawanie, usuwanie lub dostosowywanie funkcjonalności do
+różnych zastosowań. sfcb jest przeznaczony zwłaszcza do małych
+systemów wbudowanych, nie mających wystarczająco dużo mocy procesora,
+pamięci czy zasobów dyskowych do obsługi pełnego CIMOM. Oznacza to, że
+sfcb działa bardzo dobrze na zwykłych systemach Linux/Unix i obsługuje
+większość funkcji wymaganych przez klientów CIM do zarządzania takimi
+systemami.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.225475 seconds and 4 git commands to generate.