]> git.pld-linux.org Git - packages/rsyslog.git/commitdiff
- pl, docs cleanup, more BRs, consistent order of subpackages
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Mon, 25 May 2020 04:24:18 +0000 (06:24 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Mon, 25 May 2020 04:24:18 +0000 (06:24 +0200)
rsyslog.spec

index f1cea5c9df5426ce7459a8575795800ac344ff83..fb380920359a685d591c49cef3439463f8938e48 100644 (file)
@@ -20,26 +20,30 @@ Version:    8.26.0
 Release:       4
 License:       GPL v3+
 Group:         Daemons
-Source0:       http://www.rsyslog.com/files/download/rsyslog/%{name}-%{version}.tar.gz
+#Source0Download: https://www.rsyslog.com/downloads/download-v8-stable/
+Source0:       https://www.rsyslog.com/files/download/rsyslog/%{name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: abe20d1621d1e73326c08b964a556ed7
 Source1:       %{name}.init
 Source2:       %{name}.conf
 Source3:       %{name}.sysconfig
 Source4:       %{name}.logrotate
 Patch0:                rsyslog-systemd.patch
-URL:           http://www.rsyslog.com/
+URL:           https://www.rsyslog.com/
+BuildRequires: gnutls-devel >= 1.4.0
 %{?with_gssapi:BuildRequires:  heimdal-devel}
 BuildRequires: libdbi-devel
+BuildRequires: libestr-devel >= 0.1.9
+BuildRequires: libfastjson-devel >= 0.99.3
+BuildRequires: libgcrypt-devel
+BuildRequires: liblogging-stdlog-devel >= 1.0.3
+BuildRequires: libnet-devel >= 1:1.1
+BuildRequires: libuuid-devel
 %{?with_mysql:BuildRequires:   mysql-devel}
 %{?with_snmp:BuildRequires:    net-snmp-devel}
 BuildRequires: pkgconfig
 %{?with_pgsql:BuildRequires:   postgresql-devel}
-BuildRequires: libestr-devel >= 0.1.9
-BuildRequires: libfastjson-devel >= 0.99.3
-BuildRequires: liblogging-stdlog-devel >= 1.0.3
-BuildRequires: libnet-devel
-BuildRequires: gnutls-devel
 BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.626
+BuildRequires: zlib-devel
 Requires(post):        fileutils
 Requires(post,preun):  /sbin/chkconfig
 Requires(post,preun):  rc-scripts >= 0.2.0
@@ -56,6 +60,9 @@ Requires(triggerpostun):      sed >= 4.0
 # for vservers we don't need klogd and syslog works without klogd
 # (just it doesn't log kernel buffer into syslog)
 # Requires:    klogd
+Requires:      libestr >= 0.1.9
+Requires:      libfastjson >= 0.99.3
+Requires:      liblogging-stdlog >= 1.0.3
 Requires:      logrotate >= 3.2-3
 Requires:      psmisc >= 20.1
 Requires:      systemd-units >= 38
@@ -91,34 +98,6 @@ odpowiednim do produkcyjnych, szyfrowanych łańcuchów przekazywania
 logów, a jednocześnie jest przy tym łatwy do skonfigurowania dla
 początkującego użytkownika.
 
-%package mysql
-Summary:       MySQL support for rsyslog
-Summary(pl.UTF-8):     Obsługa MySQL-a do rsysloga
-Group:         Daemons
-Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
-
-%description mysql
-The rsyslog-mysql package contains a dynamic shared object that will
-add MySQL database support to rsyslog.
-
-%description mysql -l pl.UTF-8
-Pakiet rsyslog-mysql zawiera moduł dynamiczny dodający obsługę bazy
-danych MySQL do rsysloga.
-
-%package pgsql
-Summary:       PostgresSQL support for rsyslog
-Summary(pl.UTF-8):     Obsługa PostgreSQL-a dla rsysloga
-Group:         Daemons
-Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
-
-%description pgsql
-The rsyslog-pgsql package contains a dynamic shared object that will
-add PostgreSQL database support to rsyslog.
-
-%description pgsql -l pl.UTF-8
-Pakiet rsyslog-pgsql zawiera moduł dynamiczny dodający obsługę bazy
-danych PostgreSQL do rsysloga.
-
 %package gssapi
 Summary:       GSSAPI authentication and encryption support for rsyslog
 Summary(pl.UTF-8):     Obsługa uwierzytelniania GSSAPI i szyfrowania dla rsysloga
@@ -135,8 +114,26 @@ Pakiet rsyslog-gssapi zawiera wtyczki rsysloga obsługujące
 uwierzytelnianie GSSAPI i bezpieczne połączenia. GSSAPI jest
 powszechnie używane do uwierzytelniania Kerberos.
 
+%package gnutls
+Summary:       TLS protocol support for rsyslog
+Summary(pl.UTF-8):     Obsługa protokołu TLS dla rsysloga
+Group:         Daemons
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      gnutls-libs >= 1.4.0
+
+%description gnutls
+The rsyslog-gnutls package contains the rsyslog plugin that provide
+the ability to receive syslog messages via upcoming
+syslog-transport-tls IETF standard protocol.
+
+%description gnutls -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera wtyczkę rsysloga zapewniającą możliwośc odbierania
+komunikatów sysloga poprzez protokół nadchodzącego standardu IETF
+syslog-transport-tls.
+
 %package dbi
 Summary:       libdbi database support for rsyslog
+Summary(pl.UTF-*):     Obsługa baz danych przez libdbi dla rsysloga
 Group:         Daemons
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
@@ -145,18 +142,42 @@ This module supports a large number of database systems via
 libdbi. Libdbi abstracts the database layer and provides drivers for
 many systems. Drivers are available via the libdbi-drivers project.
 
-%package udpspoof
-Summary:       Provides the omudpspoof module
+%description dbi -l pl.UTF-8
+Ten moduł obsłuje wiele różnych systemów baz danych poprzez libdbi.
+Libdbi to abstrakcyjna warstwa baz danych, udostępniająca sterowniki
+do wielu systemów; sterowniki są dostępne w projekcie libdbi-drivers.
+
+%package mysql
+Summary:       MySQL support for rsyslog
+Summary(pl.UTF-8):     Obsługa MySQL-a do rsysloga
 Group:         Daemons
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
-%description udpspoof
-This module is similar to the regular UDP forwarder, but permits to
-spoof the sender address. Also, it enables to circle through a number
-of source ports.
+%description mysql
+The rsyslog-mysql package contains a dynamic shared object that will
+add MySQL database support to rsyslog.
+
+%description mysql -l pl.UTF-8
+Pakiet rsyslog-mysql zawiera moduł dynamiczny dodający obsługę bazy
+danych MySQL do rsysloga.
+
+%package pgsql
+Summary:       PostgresSQL support for rsyslog
+Summary(pl.UTF-8):     Obsługa PostgreSQL-a dla rsysloga
+Group:         Daemons
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description pgsql
+The rsyslog-pgsql package contains a dynamic shared object that will
+add PostgreSQL database support to rsyslog.
+
+%description pgsql -l pl.UTF-8
+Pakiet rsyslog-pgsql zawiera moduł dynamiczny dodający obsługę bazy
+danych PostgreSQL do rsysloga.
 
 %package snmp
 Summary:       SNMP protocol support for rsyslog
+Summary(pl.UTF-8):     Obsługa protokołu SNMP dla rsysloga
 Group:         Daemons
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
@@ -164,15 +185,25 @@ Requires: %{name} = %{version}-%{release}
 The rsyslog-snmp package contains the rsyslog plugin that provides the
 ability to send syslog messages as SNMPv1 and SNMPv2c traps.
 
-%package gnutls
-Summary:       TLS protocol support for rsyslog
+%description snmp -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera wtyczkę rsysloga zapewniającą możliwość wysyłania
+komunikatów sysloga jako pułapki SNMPv1 i SNMPv2c.
+
+%package udpspoof
+Summary:       The omudpspoof module for rsyslog
+Summary(pl.UTF-8):     Moduł omudspoof dla rsysloga
 Group:         Daemons
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
-%description gnutls
-The rsyslog-gnutls package contains the rsyslog plugins that provide the
-ability to receive syslog messages via upcoming syslog-transport-tls
-IETF standard protocol.
+%description udpspoof
+This module is similar to the regular UDP forwarder, but permits to
+spoof the sender address. Also, it enables to circle through a number
+of source ports.
+
+%description udpspoof -l pl.UTF-8
+Ten moduł jest podobny do zwykłego przekaźnika UDP, ale pozwana na
+fałszowanie adresu nadawcy. Dodatkowo umożliwia wysyłanie
+naprzemiennie z pewnej liczby portów źródłowych.
 
 %prep
 %setup -q
@@ -182,13 +213,16 @@ IETF standard protocol.
 %configure \
        --disable-silent-rules \
        --enable-gnutls \
+       %{?with_gssapi:--enable-gssapi-krb5} \
        --enable-imdiag \
        --enable-imfile \
        --enable-impstats \
        --enable-imptcp \
        --enable-imtemplate \
+       %{?with_dbi:--enable-libdbi} \
        --enable-mail \
        --enable-mmsnmptrapd \
+       %{?with_mysql:--enable-mysql} \
        --enable-omdbalerting \
        --enable-omprog \
        --enable-omruleset \
@@ -196,19 +230,16 @@ IETF standard protocol.
        --enable-omtemplate \
        --enable-omudpspoof \
        --enable-omuxsock \
+       %{?with_pgsql:--enable-pgsql} \
        --enable-pmaixforwardedfrom \
        --enable-pmcisconames \
        --enable-pmlastmsg \
        --enable-pmrfc3164sd \
        --enable-pmsnare \
        --enable-smcustbindcdr \
-       --enable-unlimited-select \
-       %{?with_gssapi:--enable-gssapi-krb5} \
-       %{?with_mysql:--enable-mysql} \
-       %{?with_pgsql:--enable-pgsql} \
        %{?with_snmp:--enable-snmp} \
-       %{?with_dbi:--enable-libdbi} \
-       --with-systemdsystemunitdir=/lib/systemd/system
+       --enable-unlimited-select \
+       --with-systemdsystemunitdir=%{systemdunitdir}
 
 %{__make}
 
@@ -288,14 +319,24 @@ fi
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README
+%doc AUTHORS ChangeLog README.md
 %dir %{_sysconfdir}/rsyslog.d
 %attr(640,root,syslog) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rsyslog.conf
 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rsyslog
 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/rsyslog
 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/rsyslog
-%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/*
-/lib/systemd/system/rsyslog.service
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/cron
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/daemon
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/debug
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/kernel
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/lpr
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/maillog
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/messages
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/secure
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/spooler
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/syslog
+%attr(640,root,logs) %ghost /var/log/user
+%{systemdunitdir}/rsyslog.service
 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/rsyslogd
 %dir %{_libdir}/rsyslog
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imdiag.so
@@ -328,22 +369,8 @@ fi
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmcisconames.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmlastmsg.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmsnare.so
-%{_mandir}/man5/*
-%{_mandir}/man8/*
-
-%if %{with mysql}
-%files mysql
-%defattr(644,root,root,755)
-%doc plugins/ommysql/createDB.sql
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ommysql.so
-%endif
-
-%if %{with pgsql}
-%files pgsql
-%defattr(644,root,root,755)
-%doc plugins/ompgsql/createDB.sql
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ompgsql.so
-%endif
+%{_mandir}/man5/rsyslog.conf.5*
+%{_mandir}/man8/rsyslogd.8*
 
 %if %{with gssapi}
 %files gssapi
@@ -353,15 +380,29 @@ fi
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omgssapi.so
 %endif
 
+%files gnutls
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnsd_gtls.so
+
 %if %{with dbi}
 %files dbi
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omlibdbi.so
 %endif
 
-%files udpspoof
+%if %{with mysql}
+%files mysql
 %defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omudpspoof.so
+%doc plugins/ommysql/createDB.sql
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ommysql.so
+%endif
+
+%if %{with pgsql}
+%files pgsql
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc plugins/ompgsql/createDB.sql
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ompgsql.so
+%endif
 
 %if %{with snmp}
 %files snmp
@@ -369,6 +410,6 @@ fi
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omsnmp.so
 %endif
 
-%files gnutls
+%files udpspoof
 %defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnsd_gtls.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omudpspoof.so
This page took 0.060638 seconds and 4 git commands to generate.