- pl for new subpackages
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 10 Mar 2021 15:06:37 +0000 (16:06 +0100)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 10 Mar 2021 15:06:37 +0000 (16:06 +0100)
rpm.spec

index 22bd7380932732d960ca69aea87b6584fabe39b1..78ca4472e555004cc6b0a261dd9802ba8886dd07 100644 (file)
--- a/rpm.spec
+++ b/rpm.spec
@@ -474,22 +474,31 @@ Python 3 para manipular pacotes e bancos de dados RPM.
 
 %package plugin-audit
 Summary:       Plugin for logging audit events on package operations
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka do logowania zdarzeń audytowych przy operacjach na pakietach
 Group:         Base
 Requires:      %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 %description plugin-audit
-Plugin for libaudit support
+Plugin for libaudit support.
+
+%description plugin-audit -l pl.UTF-8
+Wtyczka do obsługi libaudit.
 
 %package plugin-syslog
 Summary:       Plugin for syslog functionality
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka do funkcjonalności sysloga
 Group:         Base
 Requires:      %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 %description plugin-syslog
 This plugin exports RPM actions to the system log.
 
+%description plugin-syslog -l pl.UTF-8
+Ta wtyczka eksportuje akcje RPM-a do logu systemowego.
+
 %package plugin-systemd-inhibit
 Summary:       Plugin for systemd inhibit functionality
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka do funkcjonalności systemd inhibit
 Group:         Base
 Requires:      %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
@@ -497,8 +506,14 @@ Requires:  %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
 This plugin blocks systemd from entering idle, sleep or shutdown while
 an rpm transaction is running using the systemd-inhibit mechanism.
 
+%description plugin-systemd-inhibit -l pl.UTF-8
+Ta wtyczka blokuje systemd przed wejściem w stan bezczynności (idle),
+uśpienia (sleep) lub zamykania (shutdown) podczas trwania transakcji
+RPM-a, korzystając z mechanizmu systemd-inhibit.
+
 %package plugin-ima
 Summary:       Plugin for IMA file signatures
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka do sygnatur plików IMA
 Group:         Base
 Requires:      %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
@@ -506,8 +521,13 @@ Requires:  %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
 This plugin adds support for enforcing and verifying IMA file
 signatures in an rpm.
 
+%description plugin-ima -l pl.UTF-8
+Ta wtyczka dodaje obsługę wymuszania i weryfikacji podpisów plików
+IMA w RPM-ie.
+
 %package plugin-prioreset
 Summary:       Plugin for resetting scriptlet priorities for SysV init
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka do resetowania priorytetu skryptletów przy inicie SysV
 Group:         Base
 Requires:      %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
@@ -516,8 +536,14 @@ This plugin is useful on legacy SysV init systems if you run rpm
 transactions with nice/ionice priorities. Should not be used on
 systemd systems.
 
+%description plugin-prioreset -l pl.UTF-8
+Ta wtyczka jest przydatna w systemach ze starym procesem init w wersji
+SysV, jeżeli transakcje RPM-a są uruchamiane z priorytetami
+nice/ionice. Nie powinna być używana w systemach z systemd.
+
 %package plugin-selinux
 Summary:       Plugin for SELinux functionality
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka do funkcjonalności SELinux
 Group:         Base
 Requires:      %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Requires:      libselinux >= 2.1.0
@@ -525,14 +551,21 @@ Requires: libselinux >= 2.1.0
 %description plugin-selinux
 Plugin for SELinux functionality.
 
+%description plugin-selinux -l pl.UTF-8
+Wtyczka do funkcjonalności SELinux.
+
 %package sign
 Summary:       Package signing support
+Summary(pl.UTF-8):     Obsługa podpisywania pakietów
 Group:         Base
 Requires:      %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 %description sign
 This package contains support for digitally signing RPM packages.
 
+%description sign -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera obsługę cyfrowego podpisywania pakietów RPM.
+
 %package apidocs
 Summary:       RPM API documentation and guides
 Summary(pl.UTF-8):     Documentacja API RPM-a i przewodniki
This page took 0.044845 seconds and 4 git commands to generate.