]> git.pld-linux.org Git - packages/rpm.git/commitdiff
- drop static packages
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 30 Dec 2019 13:35:28 +0000 (22:35 +0900)
committerJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 30 Dec 2019 13:35:28 +0000 (22:35 +0900)
rpm.spec

index d59aa28190824d632d797926a229afa4f9968115..5c18775bf85f66900c9cd07911dae7d6b46af6a5 100644 (file)
--- a/rpm.spec
+++ b/rpm.spec
@@ -3,7 +3,6 @@
 # - when adopting, use 4.5 ticket for checklist: https://bugs.launchpad.net/pld-linux/+bug/262985
 #
 # Conditional build:
-%bcond_with    static          # build static rpm+rpmi
 %bcond_without apidocs         # don't generate documentation with doxygen
 %bcond_without python2         # don't build python bindings
 %bcond_without python3         # don't build python bindings
@@ -130,23 +129,6 @@ BuildRequires:     ghostscript
 BuildRequires: graphviz
 BuildRequires: tetex-pdftex
 %endif
-%if %{with static}
-# Require static library only for static build
-BuildRequires: %{reqdb_pkg}-static >= %{reqdb_pkgver}
-BuildRequires: bzip2-static >= 1.0.2-17
-BuildRequires: elfutils-static
-BuildRequires: glibc-static >= 2.2.94
-BuildRequires: libmagic-static
-BuildRequires: openssl-static >= %{openssl_ver}
-%if %{with selinux}
-BuildRequires: libselinux-static >= 2.1.0
-BuildRequires: libsemanage-static >= 2.1.0
-BuildRequires: libsepol-static >= 2.1.0
-%endif
-BuildRequires: popt-static >= %{reqpopt_ver}
-BuildRequires: zlib-static
-BuildRequires: zstd-static
-%endif
 Requires(posttrans):   coreutils
 Requires:      %{name}-base = %{version}-%{release}
 Requires:      %{name}-lib = %{version}-%{release}
@@ -156,7 +138,7 @@ Requires:   popt >= %{reqpopt_ver}
 Provides:      rpm-db-ver = %{reqdb_ver}
 Obsoletes:     rpm-getdeps
 Obsoletes:     rpm-utils-perl
-%{!?with_static:Obsoletes:     rpm-utils-static}
+Obsoletes:     rpm-utils-static
 Conflicts:     glibc < 2.2.92
 # db4.6 poldek needed
 Conflicts:     poldek < 0.21-0.20070703.00.3
@@ -334,50 +316,6 @@ ferramentas que precisem de conhecimento profundo de pacotes RPM.
 призначена для полегшення створення графічних пакетних менеджерів та
 інших утиліт, що працюють з пакетами RPM.
 
-%package static
-Summary:       RPM static libraries
-Summary(de.UTF-8):     RPMs statische Libraries
-Summary(pl.UTF-8):     Biblioteki statyczne RPM-a
-Summary(pt_BR.UTF-8):  Bibliotecas estáticas para o desenvolvimento de aplicações RPM
-Summary(ru.UTF-8):     Статическая библиотека для программ, работающих с rpm-пакетами
-Summary(uk.UTF-8):     Статична бібліотека для програм, що працюють з пакетами rpm
-Group:         Development/Libraries
-Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
-Requires:      %{reqdb_pkg}-static >= %{reqdb_pkgver}
-Requires:      bzip2-static
-Requires:      elfutils-static
-Requires:      libmagic-static
-Requires:      openssl-static >= %{openssl_ver}
-%if %{with selinux}
-Requires:      libselinux-static
-Requires:      libsemanage-static
-Requires:      libsepol-static
-%endif
-Requires:      popt-static >= %{reqpopt_ver}
-Requires:      zlib-static
-
-%description static
-RPM static libraries.
-
-%description static -l de.UTF-8
-RPMs statische Libraries.
-
-%description static -l pl.UTF-8
-Biblioteki statyczne RPM-a.
-
-%description static -l pt_BR.UTF-8
-Bibliotecas estáticas para desenvolvimento.
-
-%description static -l ru.UTF-8
-Система управления пакетами RPM содержит библиотеку C, которая
-упрощает манипуляцию пакетами RPM и соответствующими базами данных.
-Это статическая библиотека RPM.
-
-%description static -l uk.UTF-8
-Система керування пакетами RPM містить бібліотеку C, котра спрощує
-роботу з пакетами RPM та відповідними базами даних. Це статична
-бібліотека RPM.
-
 %package utils
 Summary:       Additional utilities for managing RPM packages and database
 Summary(de.UTF-8):     Zusatzwerkzeuge für Verwaltung RPM-Pakete und Datenbanken
@@ -417,25 +355,6 @@ Zusatzwerkzeuge für Verwaltung RPM-Pakete und Datenbanken.
 %description utils-perl -l pl.UTF-8
 Dodatkowe narzędzia do zarządzania bazą RPM-a i pakietami.
 
-%package utils-static
-Summary:       Static rpm utilities
-Summary(pl.UTF-8):     Statyczne narzędzia rpm
-Group:         Applications/System
-Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
-
-%description utils-static
-Static rpm utilities for repairing system in case something with
-shared libraries used by rpm become broken. Currently it contains rpmi
-binary, which can be used to install/upgrade/remove packages without
-using shared libraries (well, in fact with exception of NSS modules).
-
-%description utils-static -l pl.UTF-8
-Statyczne narzędzia rpm do naprawy systemu w przypadku zepsucia czegoś
-związanego z bibliotekami współdzielonymi używanymi przez rpm-a.
-Aktualnie pakiet zawiera binarkę rpmi, którą można użyć do instalacji,
-uaktualniania lub usuwania pakietów bez udziału bibliotek statycznych
-(z wyjątkiem modułów NSS).
-
 %package build
 Summary:       Scripts for building binary RPM packages
 Summary(de.UTF-8):     Scripts fürs Bauen binärer RPM-Pakete
@@ -731,7 +650,6 @@ CPPFLAGS="-I/usr/include/lua53 %{rpmcppflags}"
        %{!?with_python3:%{?with_python2:PYTHON=python2}} \
        --disable-silent-rules \
        --enable-shared \
-       --enable-static \
        --enable-bdb \
        --enable-zstd \
        --with-crypto=openssl \
@@ -1032,10 +950,6 @@ find %{_rpmlibdir} -name '*-linux' -type l | xargs rm -f
 %{_includedir}/rpm
 %{_pkgconfigdir}/*.pc
 
-%files static
-%defattr(644,root,root,755)
-%{_libdir}/librpm*.a
-
 %files utils
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpm2archive
@@ -1054,13 +968,6 @@ find %{_rpmlibdir} -name '*-linux' -type l | xargs rm -f
 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man8/rpm2cpio.8*
 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpmdeps.8*
 
-%if %{with static}
-%files utils-static
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/rpm[ieu]
-%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpm[ieu]
-%endif
-
 %files build
 %defattr(644,root,root,755)
 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/noauto*
This page took 0.094968 seconds and 4 git commands to generate.