reduce optimization flags ..
authorwojtek <wojtek@pld.org.pl>
Thu, 18 Feb 1999 20:54:49 +0000 (20:54 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    rpm.spec -> 1.11

rpm.spec

index 5e7619e01ca3be8317d67692c72558d368610a33..1ec288fc1da2d5a4c6b2b9f63d7f2f52e80951b6 100644 (file)
--- a/rpm.spec
+++ b/rpm.spec
@@ -2,7 +2,7 @@ Summary:        Red Hat & PLD Package Manager
 Summary(pl):   Aplikacja do zarz±dzania pakietami
 Name:          rpm
 Version:       2.5.6
-Release:       2d
+Release:       3d
 Group:         Base
 Group(pl):     Bazowe
 URL:           ftp://ftp.rpm.org/pub/rpm/dist/rpm-2.5.x
@@ -26,7 +26,7 @@ zainstalowa
 pakietu s± przechowywane w bazie danych i dostêpne tylko dla administratora 
 systemu.
 przechowywane w bazie danych i mo¿na je uzyskaæ za pomoc± opcji
-%package devel
+%package       devel
 Summary:       Header files and libraries 
 Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe i biblioteki statyczne 
 Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe i biblioteki statyczne
@@ -43,7 +43,7 @@ creation of graphical package managers and other tools that need
 Pliki nag³ówkowe i biblioteki statyczne.
 graficznych mened¿erów pakietów oraz innych narzêdzi, które wymagaj±
 construir pacotes usando o RPM.
-%setup -q
+%setup  -q
 %patch0 -p1
 %patch1 -p1
 %patch2 -p1
@@ -76,7 +76,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 
-%doc RPM-PGP-KEY.bz2 CHANGES.bz2 groups.bz2 docs/*
+%doc {RPM-PGP-KEY,CHANGES,groups}.bz2 docs/*
 %postun -p /sbin/ldconfig
 
 %attr(755,root,root) /usr/bin/gendiff
This page took 1.205203 seconds and 4 git commands to generate.