- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:46 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    ragel.spec -> 1.3

ragel.spec

index 4656fe4f292dc4fa0b0a8ea8e51e9fee735d099e..0c39663958848b4e40879e633eabcdeca70bd853 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Ragel State Machine Compiler
-Summary(pl):   Ragel State Machine Compiler - kompilator automatów
+Summary(pl.UTF-8):   Ragel State Machine Compiler - kompilator automatów
 Name:          ragel
 Version:       5.16
 Release:       1
@@ -24,17 +24,17 @@ compile your finite state machines. Ragel also understands operators
 that insert function calls into machines and operators that control
 any non-determinism in machines.
 
-%description -l pl
-Ragel kompiluje automaty skoñczone z jêzyków regularnych do
-dzia³aj±cego kodu w C. Automaty Ragela nie tylko rozpoznaj± sekwencje
-bajtów, jak robi± to automaty wyra¿eñ regularnych, ale tak¿e wykonuj±
-kod w dowolnych miejscach podczas rozpoznawania jêzyka regularnego.
-Aby napisaæ jêzyk regularny zaczyna siê od prostego jêzyka regularnego
-i buduje wiêkszy przy u¿yciu operatorów sumy, z³±czenia, dope³nienia
-Kleene'a, przeciêcia i odejmowania. Jest to dok³adnie taki sposób, w
-jaki opisuje siê Ragelowi jak kompilowaæ automaty skoñczone. Ragel
-rozumie tak¿e operatory wstawiaj±ce wywo³ania funkcji do automatów i
-operatory steruj±ce niedeterminizmem w automatach.
+%description -l pl.UTF-8
+Ragel kompiluje automaty skończone z języków regularnych do
+działającego kodu w C. Automaty Ragela nie tylko rozpoznają sekwencje
+bajtów, jak robią to automaty wyrażeń regularnych, ale także wykonują
+kod w dowolnych miejscach podczas rozpoznawania języka regularnego.
+Aby napisać język regularny zaczyna się od prostego języka regularnego
+i buduje większy przy użyciu operatorów sumy, złączenia, dopełnienia
+Kleene'a, przecięcia i odejmowania. Jest to dokładnie taki sposób, w
+jaki opisuje się Ragelowi jak kompilować automaty skończone. Ragel
+rozumie także operatory wstawiające wywołania funkcji do automatów i
+operatory sterujące niedeterminizmem w automatach.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.122614 seconds and 4 git commands to generate.