]> git.pld-linux.org Git - packages/qemu.git/blame - qemu.spec
- added obsoletes for qemu-kvm packages
[packages/qemu.git] / qemu.spec
CommitLineData
0b920c52 1# TODO:
c1d653f6 2# - merge missing bits from qemu-kvm
01b9430c 3# - qemu-system-ppc -hda ac-ppc.img says:
fabf5a9c 4# qemu: could not open disk image ac-ppc.img: error "Success"
01b9430c 5# qemu-0.12.2-2.x86_64.rpm - broken
cef095a4 6# qemu-0.12.3-3.x86_64/qemu-0.12.4-1.x86_64 - stops on "returning from prom_init"
fabf5a9c
ER
7# qemu-0.15.0-2.x86_64.rpm - qemu-system-sparc/ppc booting with -kernel, -initrd options stalls in openbios prompt
8# qemu-0.11.1-*.x86_64.rpm - OK
0b920c52 9#
6aef4654 10# Conditional build:
78a71650 11%bcond_without sdl # SDL UI and audio support
ce44b534 12%bcond_without glx # OpenGL/GLX support
78a71650 13%bcond_without ceph # Ceph/RBD support
80dbeed1
JB
14%bcond_without glusterfs # GlusterFS backend
15%bcond_without rdma # RDMA-based migration support
ce44b534 16%bcond_with gtk2 # GTK+ 2.x instead of 3.x
59bc1300 17%bcond_without spice # SPICE support
78a71650
JB
18%bcond_with esd # EsounD audio support
19%bcond_without oss # OSS audio support
20%bcond_without pulseaudio # PulseAudio audio support
21%bcond_without xen # Xen backend driver support
ae8bf749 22
cd19124e 23Summary: QEMU CPU Emulator
eec0535a 24Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator procesora
7b81d160 25Name: qemu
1d034de3 26Version: 1.6.1
9221be1e 27Release: 3
78a71650 28License: GPL v2+
5a2da1d0 29Group: Applications/Emulators
46ca1df6 30Source0: http://wiki.qemu-project.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
1d034de3 31# Source0-md5: 3a897d722457c5a895cd6ac79a28fda0
9bcd4ab6 32Patch0: %{name}-cflags.patch
d9002706 33Patch1: vgabios-widescreens.patch
449d43aa
JB
34Patch2: %{name}-whitelist.patch
35Patch3: %{name}-system-libcacard.patch
81a493f2 36# Proof of concept, for reference, do not remove
449d43aa 37Patch4: %{name}-kde_virtual_workspaces_hack.patch
ae8bf749 38URL: http://www.qemu-project.org/
78a71650
JB
39%{?with_opengl:BuildRequires: OpenGL-GLX-devel}
40%{?with_sdl:BuildRequires: SDL-devel >= 1.2.1}
b0b3ca8d 41BuildRequires: alsa-lib-devel
e8a4bb4c 42BuildRequires: bcc
b99b1652 43BuildRequires: bluez-libs-devel
78a71650
JB
44BuildRequires: brlapi-devel
45%{?with_ceph:BuildRequires: ceph-devel}
46BuildRequires: curl-devel
47BuildRequires: cyrus-sasl-devel >= 2
48%{?with_esd:BuildRequires: esound-devel}
49BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12
1ffe7dfd 50%{?with_glusterfs:BuildRequires: glusterfs-devel >= 3.4}
b99b1652 51BuildRequires: gnutls-devel
87364910 52BuildRequires: libaio-devel
c18e9cf6 53BuildRequires: libcacard-devel
78a71650
JB
54BuildRequires: libcap-devel
55BuildRequires: libcap-ng-devel
56BuildRequires: libfdt-devel
80dbeed1 57%{?with_rdma:BuildRequires: libibverbs-devel}
78a71650
JB
58BuildRequires: libiscsi-devel
59BuildRequires: libjpeg-devel
60BuildRequires: libpng-devel
80dbeed1 61%{?with_rdma:BuildRequires: librdmacm-devel}
78a71650 62BuildRequires: libseccomp-devel
ce44b534
JB
63BuildRequires: libssh2-devel >= 1.2.8
64# for usb passthrough, when available
65#BuildRequires: libusb-devel >= 1.0.13
78a71650 66BuildRequires: libuuid-devel
98a1a188 67BuildRequires: ncurses-devel
78a71650 68BuildRequires: nss-devel >= 3.12.8
995bac8b 69BuildRequires: perl-Encode
2fb8ea02 70BuildRequires: perl-tools-pod
ba84a935 71BuildRequires: pkgconfig
78a71650 72%{?with_pulseaudio:BuildRequires: pulseaudio-devel}
14b9f266 73BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.202
8bb1261c 74BuildRequires: sed >= 4.0
59bc1300 75%if %{with spice}
e8a4bb4c
GPP
76BuildRequires: spice-protocol >= 0.12.0
77BuildRequires: spice-server-devel >= 0.12.0
59bc1300 78%endif
a1146336 79BuildRequires: texi2html
22f71ecb 80BuildRequires: texinfo
b7485d2e 81BuildRequires: usbredir-devel >= 0.6
78a71650 82BuildRequires: vde2-devel
cad677a4 83BuildRequires: which
78a71650
JB
84%{?with_xen:BuildRequires: xen-devel >= 3.4}
85BuildRequires: xfsprogs-devel
ba84a935 86BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
78a71650 87BuildRequires: zlib-devel
ce44b534
JB
88%if %{with gtk2}
89BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.18.0
90BuildRequires: vte0-devel >= 0.24.0
91%else
92BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
93BuildRequires: vte-devel >= 0.32.0
94%endif
fabf5a9c
ER
95Requires: %{name}-img = %{version}-%{release}
96Requires: %{name}-system-alpha = %{version}-%{release}
97Requires: %{name}-system-arm = %{version}-%{release}
98Requires: %{name}-system-cris = %{version}-%{release}
99Requires: %{name}-system-lm32 = %{version}-%{release}
100Requires: %{name}-system-m68k = %{version}-%{release}
101Requires: %{name}-system-microblaze = %{version}-%{release}
102Requires: %{name}-system-mips = %{version}-%{release}
a56d4cfd 103Requires: %{name}-system-moxie = %{version}-%{release}
92c357d4 104Requires: %{name}-system-or32 = %{version}-%{release}
ae8bf749 105Requires: %{name}-system-ppc = %{version}-%{release}
fabf5a9c
ER
106Requires: %{name}-system-s390x = %{version}-%{release}
107Requires: %{name}-system-sh4 = %{version}-%{release}
108Requires: %{name}-system-sparc = %{version}-%{release}
72ddf007 109Requires: %{name}-system-unicore32 = %{version}-%{release}
fabf5a9c
ER
110Requires: %{name}-system-x86 = %{version}-%{release}
111Requires: %{name}-system-xtensa = %{version}-%{release}
112Requires: %{name}-user = %{version}-%{release}
e03112c2 113Obsoletes: qemu-kvm
cd19124e 114BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
115
78a71650 116%define systempkg_req \
449d43aa 117Requires: SDL >= 1.2.1 \
ce44b534
JB
118Requires: usbredir >= 0.6 \
119%if %{with gtk2} \
120Requires: gtk+2 >= 2:2.18.0 \
121Requires: vte0 >= 0.24.0 \
122%else \
123Requires: gtk+3 >= 3.0.0 \
124Requires: vte >= 0.32.0 \
125%endif
78a71650 126
98a1a188 127# some PPC/SPARC boot image in ELF format
22f71ecb 128%define _noautostrip .*%{_datadir}/qemu/.*-.*
a154aede 129
cd19124e 130%description
131QEMU is a FAST! processor emulator. By using dynamic translation it
132achieves a reasonnable speed while being easy to port on new host
133CPUs. QEMU has two operating modes:
134
135- User mode emulation. In this mode, QEMU can launch Linux processes
136 compiled for one CPU on another CPU. Linux system calls are converted
137 because of endianness and 32/64 bit mismatches. Wine (Windows
138 emulation) and DOSEMU (DOS emulation) are the main targets for QEMU.
139
140- Full system emulation. In this mode, QEMU emulates a full system,
8799423b
ER
141 including a processor and various peripherials. It can also be used to
142 provide virtual hosting of several virtual PC on a single server.
cd19124e 143
27b30e9c
JR
144%description -l pl.UTF-8
145QEMU to szybki(!) emulator procesora. Poprzez użycie dynamicznego
146tłumaczenia osiąga rozsądną szybkość i jest łatwy do przeportowania,
147aby działał na kolejnych procesorach. QEMU ma dwa tryby pracy:
5a2da1d0 148
27b30e9c 149- Emulacja trybu użytkownika. W tym trybie QEMU może uruchamiać
5a2da1d0 150 procesy linuksowe skompilowane dla jednego procesora na innym
27b30e9c
JR
151 procesorze. Linuksowe wywołania systemowe są tłumaczone ze względu na
152 niezgodność kolejności bajtów w słowie i 32/64-bitowego rozmiaru
153 słowa. Wine (emulacja Windows) i DOSEMU (emulacja DOS-a) to główne
5a2da1d0
JB
154 cele QEMU.
155
27b30e9c
JR
156- Pełna emulacja systemu. W tym trybie QEMU emuluje cały system,
157 włączając w to procesor i różne urządzenia peryferyjne. Może być także
158 używane do wirtualnego hostowania kilku wirtualnych pecetów na
8799423b 159 pojedynczym serwerze.
5a2da1d0 160
d86014ba 161%package common
fabf5a9c 162Summary: QEMU common files needed by all QEMU targets
d86014ba 163Summary(pl.UTF-8): Wspólne pliki QEMU wymagane przez wszystkie środowiska QEMU
fabf5a9c 164Group: Development/Tools
14b9f266
AG
165Requires(postun): /usr/sbin/groupdel
166Requires(postun): /usr/sbin/userdel
167Requires(pre): /bin/id
168Requires(pre): /usr/bin/getgid
169Requires(pre): /usr/sbin/groupadd
170Requires(pre): /usr/sbin/useradd
ce44b534
JB
171Requires: glib2 >= 1:2.12
172Requires: libssh2 >= 1.2.8
14b9f266
AG
173Provides: group(qemu)
174Provides: user(qemu)
e03112c2 175Obsoletes: qemu-kvm-common
fabf5a9c
ER
176Conflicts: qemu < 1.0-2
177
178%description common
179QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
180good emulation speed by using dynamic translation.
181
182This package provides the common files needed by all QEMU targets.
183
d86014ba
JB
184%description common -l pl.UTF-8
185QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
186dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
187
188Ten pakiet udostępnia wspólne pliki wymagane przez wszystkie
189środowiska QEMU.
190
191%package img
fabf5a9c 192Summary: QEMU command line tool for manipulating disk images
d86014ba 193Summary(pl.UTF-8): Narzędzie QEMU do operacji na obrazach dysków
fabf5a9c
ER
194Group: Development/Tools
195Conflicts: qemu < 1.0-2
e03112c2 196Obsoletes: qemu-kvm-img
fabf5a9c
ER
197
198%description img
d86014ba
JB
199This package provides a command line tool for manipulating disk
200images.
201
202%description img -l pl.UTF-8
203Ten pakiet udostępnia działające z linii poleceń narzędzia do operacji
204na obrazach dysków.
fabf5a9c
ER
205
206%package user
207Summary: QEMU user mode emulation of qemu targets
d86014ba 208Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulacja trybu użytkownika środowisk qemu
fabf5a9c
ER
209Group: Development/Tools
210Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
e03112c2 211Obsoletes: qemu-kvm-user
fabf5a9c
ER
212
213%description user
214QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
215good emulation speed by using dynamic translation.
216
217This package provides the user mode emulation of QEMU targets.
218
d86014ba
JB
219%description user -l pl.UTF-8
220QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
221dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
222
223Ten pakiet udostępnia emulację trybu użytkownika środowisk QEMU.
224
fabf5a9c 225%package system-alpha
d86014ba
JB
226Summary: QEMU system emulator for Alpha
227Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem Alpha
fabf5a9c
ER
228Group: Development/Tools
229Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 230%systempkg_req
e03112c2 231Obsoletes: qemu-kvm-system-alpha
fabf5a9c
ER
232
233%description system-alpha
234QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
235good emulation speed by using dynamic translation.
236
d86014ba
JB
237This package provides the system emulator with Alpha CPU.
238
239%description system-alpha -l pl.UTF-8
240QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
241dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
242
243Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem Alpha.
fabf5a9c
ER
244
245%package system-arm
d86014ba
JB
246Summary: QEMU system emulator for ARM
247Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem ARM
fabf5a9c
ER
248Group: Development/Tools
249Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 250%systempkg_req
e03112c2 251Obsoletes: qemu-kvm-system-arm
fabf5a9c
ER
252
253%description system-arm
254QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
255good emulation speed by using dynamic translation.
256
d86014ba
JB
257This package provides the system emulator for ARM.
258
259%description system-arm -l pl.UTF-8
260QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
261dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
262
263Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem ARM.
fabf5a9c
ER
264
265%package system-cris
59bc1300 266Summary: QEMU system emulator for CRIS
d86014ba 267Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem CRIS
fabf5a9c
ER
268Group: Development/Tools
269Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 270%systempkg_req
e03112c2 271Obsoletes: qemu-kvm-system-cris
fabf5a9c
ER
272
273%description system-cris
274QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
275good emulation speed by using dynamic translation.
276
d86014ba
JB
277This package provides the system emulator with CRIS CPU.
278
279%description system-cris -l pl.UTF-8
280QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
281dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
282
283Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem CRIS.
fabf5a9c
ER
284
285%package system-lm32
d86014ba
JB
286Summary: QEMU system emulator for LM32
287Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem LM32
fabf5a9c
ER
288Group: Development/Tools
289Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 290%systempkg_req
e03112c2 291Obsoletes: qemu-kvm-system-lm32
fabf5a9c
ER
292
293%description system-lm32
294QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
295good emulation speed by using dynamic translation.
296
d86014ba
JB
297This package provides the system emulator with LM32 CPU.
298
299%description system-lm32 -l pl.UTF-8
300QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
301dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
302
303Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem LM32.
fabf5a9c
ER
304
305%package system-m68k
306Summary: QEMU system emulator for m68k
d86014ba 307Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem m68k
fabf5a9c
ER
308Group: Development/Tools
309Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 310%systempkg_req
e03112c2 311Obsoletes: qemu-kvm-system-m68k
fabf5a9c
ER
312
313%description system-m68k
314QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
315good emulation speed by using dynamic translation.
316
d86014ba
JB
317This package provides the system emulator with m68k CPU.
318
319%description system-m68k -l pl.UTF-8
320QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
321dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
322
323Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem m68k.
fabf5a9c
ER
324
325%package system-microblaze
d86014ba
JB
326Summary: QEMU system emulator for MicroBlaze
327Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem MicroBlaze
fabf5a9c
ER
328Group: Development/Tools
329Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 330%systempkg_req
e03112c2 331Obsoletes: qemu-kvm-system-microblaze
fabf5a9c
ER
332
333%description system-microblaze
334QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
335good emulation speed by using dynamic translation.
336
d86014ba
JB
337This package provides the system emulator with MicroBlaze CPU.
338
339%description system-microblaze -l pl.UTF-8
340QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
341dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
342
343Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem MicroBlaze.
fabf5a9c
ER
344
345%package system-mips
d86014ba
JB
346Summary: QEMU system emulator for MIPS
347Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem MIPS
fabf5a9c
ER
348Group: Development/Tools
349Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 350%systempkg_req
e03112c2 351Obsoletes: qemu-kvm-system-mips
fabf5a9c
ER
352
353%description system-mips
354QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
355good emulation speed by using dynamic translation.
356
d86014ba
JB
357This package provides the system emulator with MIPS CPU.
358
359%description system-mips -l pl.UTF-8
360QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
361dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
362
363Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem MIPS.
fabf5a9c 364
a56d4cfd
JB
365%package system-moxie
366Summary: QEMU system emulator for Moxie
367Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem Moxie
368Group: Development/Tools
369Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
370%systempkg_req
371
372%description system-moxie
373QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
374good emulation speed by using dynamic translation.
375
376This package provides the system emulator with Moxie CPU.
377
378%description system-moxie -l pl.UTF-8
379QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
380dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
381
382Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem Moxie.
383
92c357d4 384%package system-or32
d86014ba
JB
385Summary: QEMU system emulator for OpenRISC
386Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem OpenRISC
92c357d4
PS
387Group: Development/Tools
388Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 389%systempkg_req
e03112c2 390Obsoletes: qemu-kvm-system-or32
92c357d4
PS
391
392%description system-or32
393QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
394good emulation speed by using dynamic translation.
395
d86014ba
JB
396This package provides the system emulator with OpenRISC CPU.
397
398%description system-or32 -l pl.UTF-8
399QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
400dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
401
402Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem OpenRISC.
92c357d4 403
fabf5a9c 404%package system-ppc
d86014ba
JB
405Summary: QEMU system emulator for PowerPC
406Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem PowerPC
fabf5a9c
ER
407Group: Development/Tools
408Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 409%systempkg_req
e03112c2 410Obsoletes: qemu-kvm-system-ppc
fabf5a9c
ER
411
412%description system-ppc
413QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
414good emulation speed by using dynamic translation.
415
d86014ba
JB
416This package provides the system emulator with PowerPC CPU.
417
418%description system-ppc -l pl.UTF-8
419QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
420dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
421
422Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem PowerPC.
fabf5a9c
ER
423
424%package system-s390x
d86014ba
JB
425Summary: QEMU system emulator for S390
426Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem S390
fabf5a9c
ER
427Group: Development/Tools
428Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 429%systempkg_req
e03112c2 430Obsoletes: qemu-kvm-system-s390x
fabf5a9c
ER
431
432%description system-s390x
433QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
434good emulation speed by using dynamic translation.
435
d86014ba
JB
436This package provides the system emulator with S390 CPU.
437
438%description system-s390x -l pl.UTF-8
439QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
440dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
441
442Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem S390.
fabf5a9c
ER
443
444%package system-sh4
d86014ba
JB
445Summary: QEMU system emulator for SH4
446Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem SH4
fabf5a9c
ER
447Group: Development/Tools
448Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 449%systempkg_req
e03112c2 450Obsoletes: qemu-kvm-system-sh4
fabf5a9c
ER
451
452%description system-sh4
453QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
454good emulation speed by using dynamic translation.
455
d86014ba
JB
456This package provides the system emulator with SH4 CPU.
457
458%description system-sh4 -l pl.UTF-8
459QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
460dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
461
462Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem SH4.
fabf5a9c
ER
463
464%package system-sparc
d86014ba
JB
465Summary: QEMU system emulator for SPARC
466Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem SPARC
fabf5a9c
ER
467Group: Development/Tools
468Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 469%systempkg_req
e03112c2 470Obsoletes: qemu-kvm-system-sparc
fabf5a9c
ER
471
472%description system-sparc
473QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
474good emulation speed by using dynamic translation.
475
d86014ba
JB
476This package provides the system emulator with SPARC/SPARC64 CPU.
477
478%description system-sparc -l pl.UTF-8
479QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
480dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
481
482Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem SPARC/SPARC64.
fabf5a9c 483
72ddf007 484%package system-unicore32
d86014ba
JB
485Summary: QEMU system emulator for UniCore32
486Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem UniCore32
72ddf007
PS
487Group: Development/Tools
488Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 489%systempkg_req
e03112c2 490Obsoletes: qemu-kvm-system-unicore32
72ddf007
PS
491
492%description system-unicore32
493QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
494good emulation speed by using dynamic translation.
495
d86014ba
JB
496This package provides the system emulator with UniCore32 CPU.
497
498%description system-unicore32 -l pl.UTF-8
499QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
500dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
501
502Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem UniCore32.
72ddf007 503
fabf5a9c
ER
504%package system-x86
505Summary: QEMU system emulator for x86
d86014ba 506Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem x86
fabf5a9c
ER
507Group: Development/Tools
508Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 509%systempkg_req
e03112c2 510Obsoletes: qemu-kvm-system-x86
fabf5a9c
ER
511
512%description system-x86
513QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
514good emulation speed by using dynamic translation.
515
d86014ba
JB
516%description system-x86 -l pl.UTF-8
517QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
518dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
519
fabf5a9c 520%package system-xtensa
d86014ba
JB
521Summary: QEMU system emulator for Xtensa
522Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem Xtensa
fabf5a9c
ER
523Group: Development/Tools
524Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 525%systempkg_req
e03112c2 526Obsoletes: qemu-kvm-system-xtensa
fabf5a9c
ER
527
528%description system-xtensa
529QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
530good emulation speed by using dynamic translation.
531
d86014ba
JB
532This package provides the system emulator with Xtensa CPU.
533
534%description system-xtensa -l pl.UTF-8
535QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
536dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
537
538Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem Xtensa.
fabf5a9c 539
cd19124e 540%prep
c21a255a 541%setup -q
3c6e2290 542%patch0 -p1
d9002706 543%patch1 -p1
449d43aa
JB
544%patch2 -p0
545%patch3 -p1
c18e9cf6
JB
546
547%{__mv} libcacard libcacard-use-system-lib
0b920c52 548
bd30ad73
GP
549# workaround for conflict with alsa/error.h
550ln -s ../error.h qapi/error.h
551
80bac37e 552%build
8bd2aee2 553./configure \
3c6e2290
JR
554 --extra-cflags="%{rpmcflags} -I/usr/include/ncurses" \
555 --extra-ldflags="%{rpmldflags}" \
8bd2aee2 556 --prefix=%{_prefix} \
87364910 557 --sysconfdir=%{_sysconfdir} \
98a1a188
AM
558 --cc="%{__cc}" \
559 --host-cc="%{__cc}" \
5263f8f5 560 --disable-strip \
78a71650
JB
561 --enable-attr \
562 --enable-bluez \
563 --enable-brlapi \
564 --enable-cap-ng \
565 --enable-curl \
566 --enable-curses \
87364910 567 --enable-docs \
78a71650 568 --enable-fdt \
449d43aa 569 %{__enable_disable glusterfs} \
78a71650 570 --enable-libiscsi \
b99b1652 571 --enable-mixemu \
d5150748 572 %{__enable_disable glx} \
78a71650 573 %{__enable_disable ceph rbd} \
80dbeed1 574 %{__enable_disable rdma} \
78a71650
JB
575 %{__enable_disable sdl} \
576 --enable-seccomp \
59bc1300 577 %{__enable_disable spice} \
78a71650 578 --enable-smartcard-nss \
ce44b534 579 --enable-tpm \
78a71650
JB
580 --enable-usb-redir \
581 --enable-uuid \
582 --enable-vde \
583 --enable-virtfs \
584 --enable-vnc-jpeg \
87364910 585 --enable-vnc-png \
78a71650
JB
586 --enable-vnc-sasl \
587 --enable-vnc-tls \
588 %{__enable_disable xen} \
87364910 589 --audio-drv-list="alsa%{?with_iss:,oss}%{?with_sdl:,sdl}%{?with_esd:,esd}%{?with_pulseaudio:,pa}" \
ce44b534
JB
590 --interp-prefix=%{_libdir}/qemu/lib-%%M \
591 --with-gtkabi="%{?with_gtk2:2.0}%{!?with_gtk2:3.0}"
592
5263f8f5
JB
593# note: CONFIG_QEMU_HELPERDIR is used when compiling, libexecdir when installing;
594# --libexecdir in configure is nop
595%{__make} \
596 V=1 \
597 CONFIG_QEMU_HELPERDIR="%{_libdir}"
cd19124e 598
d9002706
PS
599# rebuild patched vesa tables with additional widescreen modes.
600%{__make} -C roms/vgabios stdvga-bios
601
cd19124e 602%install
603rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5a2da1d0 604
cd19124e 605%{__make} install \
5263f8f5
JB
606 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
607 libexecdir=%{_libdir}
ac6e5743 608
a91fea76 609install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}
610cat <<'EOF' > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/qemu-ifup
ac6e5743 611#!/bin/sh
a91fea76 612
ac6e5743 613EOF
a62a2d89 614
c33439fc 615# already packaged
5263f8f5
JB
616%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/qemu/qemu-{doc,tech}.html
617%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/qemu/qmp-commands.txt
c33439fc 618
d9002706 619# install patched vesa tables with additional widescreen modes.
ae8bf749 620cp -p roms/vgabios/VGABIOS-lgpl-latest.stdvga.bin $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/vgabios-stdvga.bin
d9002706 621
a56d4cfd
JB
622%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/{de_DE,de}
623%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/{fr_FR,fr}
624%find_lang %{name}
625
cd19124e 626%clean
627rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
628
c1d653f6
AG
629%pre common
630%groupadd -g 276 qemu
631%useradd -u 276 -g qemu -c "QEMU User" qemu
632
633%postun common
634if [ "$1" = "0" ]; then
635 %userremove qemu
636 %groupremove qemu
637fi
638
cd19124e 639%files
640%defattr(644,root,root,755)
fabf5a9c 641
a56d4cfd 642%files common -f %{name}.lang
fabf5a9c 643%defattr(644,root,root,755)
5263f8f5 644%doc README qemu-doc.html qemu-tech.html QMP/qmp-commands.txt
a91fea76 645%attr(755,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/qemu-ifup
fabf5a9c 646%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/qemu/target-*.conf
7c0786d1 647%dir %{_sysconfdir}/qemu
5263f8f5 648%attr(755,root,root) %{_bindir}/virtfs-proxy-helper
fabf5a9c 649%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-nbd
5263f8f5 650%attr(755,root,root) %{_libdir}/qemu-bridge-helper
cd19124e 651%{_mandir}/man1/qemu.1*
5263f8f5 652%{_mandir}/man1/virtfs-proxy-helper.1*
98a1a188 653%{_mandir}/man8/qemu-nbd.8*
fabf5a9c
ER
654
655%dir %{_datadir}/qemu
656%{_datadir}/%{name}/keymaps
5263f8f5 657%{_datadir}/%{name}/qemu-icon.bmp
fabf5a9c 658# various bios images
f8ecc2ec 659%{_datadir}/%{name}/*.aml
fabf5a9c
ER
660%{_datadir}/%{name}/*.bin
661%{_datadir}/%{name}/*.rom
662%{_datadir}/%{name}/*.dtb
abd58763 663%{_datadir}/%{name}/qemu_logo_no_text.svg
fabf5a9c
ER
664%{_datadir}/%{name}/openbios-ppc
665%{_datadir}/%{name}/openbios-sparc*
666%{_datadir}/%{name}/palcode-clipper
a56d4cfd 667%{_datadir}/%{name}/s390-ccw.img
fabf5a9c
ER
668
669%files img
670%defattr(644,root,root,755)
671%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-img
672%{_mandir}/man1/qemu-img.1*
673
674%files user
675%defattr(644,root,root,755)
fabf5a9c
ER
676%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-alpha
677%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-arm
678%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-armeb
679%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-cris
680%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-ga
59bc1300 681%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-i386
fabf5a9c
ER
682%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-io
683%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-m68k
684%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-microblaze
685%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-microblazeel
686%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mips
687%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mipsel
a56d4cfd
JB
688%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mips64
689%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mips64el
690%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mipsn32
691%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mipsn32el
92c357d4 692%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-or32
fabf5a9c
ER
693%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-ppc
694%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-ppc64
695%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-ppc64abi32
696%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-s390x
697%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-sh4
698%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-sh4eb
699%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-sparc
700%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-sparc32plus
701%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-sparc64
702%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-unicore32
59bc1300 703%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-x86_64
fabf5a9c
ER
704
705%files system-alpha
706%defattr(644,root,root,755)
707%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-alpha
708
709%files system-arm
710%defattr(644,root,root,755)
711%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-arm
712
713%files system-cris
714%defattr(644,root,root,755)
715%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-cris
716
717%files system-lm32
718%defattr(644,root,root,755)
719%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-lm32
720
721%files system-m68k
722%defattr(644,root,root,755)
723%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-m68k
724
725%files system-microblaze
726%defattr(644,root,root,755)
727%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-microblaze
728%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-microblazeel
729
730%files system-mips
731%defattr(644,root,root,755)
732%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-mips
733%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-mipsel
734%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-mips64
735%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-mips64el
736
a56d4cfd
JB
737%files system-moxie
738%defattr(644,root,root,755)
739%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-moxie
740
92c357d4
PS
741%files system-or32
742%defattr(644,root,root,755)
743%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-or32
744
fabf5a9c
ER
745%files system-ppc
746%defattr(644,root,root,755)
747%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-ppc
748%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-ppc64
749%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-ppcemb
750
751%files system-s390x
752%defattr(644,root,root,755)
753%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-s390x
754
755%files system-sh4
756%defattr(644,root,root,755)
757%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-sh4
758%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-sh4eb
759
760%files system-sparc
761%defattr(644,root,root,755)
762%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-sparc
763%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-sparc64
764
72ddf007
PS
765%files system-unicore32
766%defattr(644,root,root,755)
767%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-unicore32
768
fabf5a9c
ER
769%files system-x86
770%defattr(644,root,root,755)
771%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-i386
772%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-x86_64
773
774%files system-xtensa
775%defattr(644,root,root,755)
776%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-xtensa
777%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-xtensaeb
This page took 0.312299 seconds and 4 git commands to generate.