]> git.pld-linux.org Git - packages/qemu.git/blame - qemu.spec
Use seabios binary from the seabios package
[packages/qemu.git] / qemu.spec
CommitLineData
0b920c52 1#
6aef4654 2# Conditional build:
78a71650 3%bcond_without sdl # SDL UI and audio support
ce44b534 4%bcond_without glx # OpenGL/GLX support
78a71650 5%bcond_without ceph # Ceph/RBD support
80dbeed1
JB
6%bcond_without glusterfs # GlusterFS backend
7%bcond_without rdma # RDMA-based migration support
ce44b534 8%bcond_with gtk2 # GTK+ 2.x instead of 3.x
78ff8fc0 9%bcond_without gtk3 # Do not build GTK UI
59bc1300 10%bcond_without spice # SPICE support
78a71650
JB
11%bcond_with esd # EsounD audio support
12%bcond_without oss # OSS audio support
13%bcond_without pulseaudio # PulseAudio audio support
14%bcond_without xen # Xen backend driver support
78ff8fc0
JK
15%bcond_without bluetooth # bluetooth support
16%bcond_without brlapi # brlapi support
17%bcond_without smartcard # smartcard-nss support
18%bcond_without iscsi # iscsi support
19%bcond_without seccomp # seccomp support
20%bcond_without usbredir # usb network redirection support
af556ac1 21%bcond_without system_seabios # system seabios binary
78ff8fc0
JK
22
23%if %{with gtk2}
24%undefine with_gtk3
25%endif
ae8bf749 26
cd19124e 27Summary: QEMU CPU Emulator
eec0535a 28Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator procesora
7b81d160 29Name: qemu
4e8ae6f9 30Version: 1.7.1
af556ac1 31Release: 2
78a71650 32License: GPL v2+
5a2da1d0 33Group: Applications/Emulators
46ca1df6 34Source0: http://wiki.qemu-project.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
4e8ae6f9 35# Source0-md5: 9541063d999cf9659ed7fdce71314f31
008c880e 36Source2: %{name}.binfmt
41ed6e2c
JR
37# Loads kvm kernel modules at boot
38Source3: kvm-modules-load.conf
39# Creates /dev/kvm
40Source4: 80-kvm.rules
9fdf235e
JR
41# KSM control scripts
42Source5: ksm.service
43Source6: ksm.sysconfig
44Source7: ksmctl.c
45Source8: ksmtuned.service
46Source9: ksmtuned
47Source10: ksmtuned.conf
008c880e
ER
48Source11: %{name}-guest-agent.service
49Source12: 99-%{name}-guest-agent.rules
9bcd4ab6 50Patch0: %{name}-cflags.patch
d9002706 51Patch1: vgabios-widescreens.patch
449d43aa
JB
52Patch2: %{name}-whitelist.patch
53Patch3: %{name}-system-libcacard.patch
008c880e 54Patch4: vmdk3ro.patch
4e8ae6f9 55Patch5: %{name}-xattr.patch
108b8fca 56Patch6: libjpeg-boolean.patch
81a493f2 57# Proof of concept, for reference, do not remove
008c880e 58Patch400: %{name}-kde_virtual_workspaces_hack.patch
ae8bf749 59URL: http://www.qemu-project.org/
78a71650
JB
60%{?with_opengl:BuildRequires: OpenGL-GLX-devel}
61%{?with_sdl:BuildRequires: SDL-devel >= 1.2.1}
b0b3ca8d 62BuildRequires: alsa-lib-devel
008c880e 63BuildRequires: bcc
78ff8fc0
JK
64%{?with_bluetooth:BuildRequires: bluez-libs-devel}
65%{?with_brlapi:BuildRequires: brlapi-devel}
78a71650
JB
66%{?with_ceph:BuildRequires: ceph-devel}
67BuildRequires: curl-devel
68BuildRequires: cyrus-sasl-devel >= 2
69%{?with_esd:BuildRequires: esound-devel}
70BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12
1ffe7dfd 71%{?with_glusterfs:BuildRequires: glusterfs-devel >= 3.4}
b99b1652 72BuildRequires: gnutls-devel
87364910 73BuildRequires: libaio-devel
78ff8fc0 74%{?with_smartcard:BuildRequires: libcacard-devel}
78a71650
JB
75BuildRequires: libcap-devel
76BuildRequires: libcap-ng-devel
77BuildRequires: libfdt-devel
80dbeed1 78%{?with_rdma:BuildRequires: libibverbs-devel}
78ff8fc0 79%{?with_iscsi:BuildRequires: libiscsi-devel}
78a71650
JB
80BuildRequires: libjpeg-devel
81BuildRequires: libpng-devel
80dbeed1 82%{?with_rdma:BuildRequires: librdmacm-devel}
78ff8fc0 83%{?with_seccomp:BuildRequires: libseccomp-devel}
ce44b534
JB
84BuildRequires: libssh2-devel >= 1.2.8
85# for usb passthrough, when available
86#BuildRequires: libusb-devel >= 1.0.13
78a71650 87BuildRequires: libuuid-devel
98a1a188 88BuildRequires: ncurses-devel
78ff8fc0 89%{?with_smartcard:BuildRequires: nss-devel >= 3.12.8}
995bac8b 90BuildRequires: perl-Encode
2fb8ea02 91BuildRequires: perl-tools-pod
ba84a935 92BuildRequires: pkgconfig
78a71650 93%{?with_pulseaudio:BuildRequires: pulseaudio-devel}
1c6a7aa7 94BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.644
af556ac1 95%{?with_system_seabios:BuildRequires: seabios}
8bb1261c 96BuildRequires: sed >= 4.0
59bc1300 97%if %{with spice}
e8a4bb4c
GPP
98BuildRequires: spice-protocol >= 0.12.0
99BuildRequires: spice-server-devel >= 0.12.0
59bc1300 100%endif
a1146336 101BuildRequires: texi2html
22f71ecb 102BuildRequires: texinfo
78ff8fc0 103%{?with_usbredir:BuildRequires: usbredir-devel >= 0.6}
78a71650 104BuildRequires: vde2-devel
cad677a4 105BuildRequires: which
78a71650
JB
106%{?with_xen:BuildRequires: xen-devel >= 3.4}
107BuildRequires: xfsprogs-devel
ba84a935 108BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
78a71650 109BuildRequires: zlib-devel
ce44b534
JB
110%if %{with gtk2}
111BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.18.0
112BuildRequires: vte0-devel >= 0.24.0
78ff8fc0
JK
113%endif
114%if %{with gtk3}
ce44b534
JB
115BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
116BuildRequires: vte-devel >= 0.32.0
117%endif
fabf5a9c
ER
118Requires: %{name}-img = %{version}-%{release}
119Requires: %{name}-system-alpha = %{version}-%{release}
120Requires: %{name}-system-arm = %{version}-%{release}
121Requires: %{name}-system-cris = %{version}-%{release}
122Requires: %{name}-system-lm32 = %{version}-%{release}
123Requires: %{name}-system-m68k = %{version}-%{release}
124Requires: %{name}-system-microblaze = %{version}-%{release}
125Requires: %{name}-system-mips = %{version}-%{release}
a56d4cfd 126Requires: %{name}-system-moxie = %{version}-%{release}
92c357d4 127Requires: %{name}-system-or32 = %{version}-%{release}
ae8bf749 128Requires: %{name}-system-ppc = %{version}-%{release}
fabf5a9c
ER
129Requires: %{name}-system-s390x = %{version}-%{release}
130Requires: %{name}-system-sh4 = %{version}-%{release}
131Requires: %{name}-system-sparc = %{version}-%{release}
72ddf007 132Requires: %{name}-system-unicore32 = %{version}-%{release}
fabf5a9c
ER
133Requires: %{name}-system-x86 = %{version}-%{release}
134Requires: %{name}-system-xtensa = %{version}-%{release}
135Requires: %{name}-user = %{version}-%{release}
e03112c2 136Obsoletes: qemu-kvm
cd19124e 137BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
138
78a71650 139%define systempkg_req \
5710db8f 140%if %{with sdl} \
449d43aa 141Requires: SDL >= 1.2.1 \
5710db8f 142%endif \
78ff8fc0 143%if %{with usbredir} \
ce44b534 144Requires: usbredir >= 0.6 \
78ff8fc0 145%endif \
ce44b534
JB
146%if %{with gtk2} \
147Requires: gtk+2 >= 2:2.18.0 \
148Requires: vte0 >= 0.24.0 \
78ff8fc0
JK
149%endif \
150%if %{with gtk3} \
ce44b534
JB
151Requires: gtk+3 >= 3.0.0 \
152Requires: vte >= 0.32.0 \
153%endif
78a71650 154
98a1a188 155# some PPC/SPARC boot image in ELF format
22f71ecb 156%define _noautostrip .*%{_datadir}/qemu/.*-.*
a154aede 157
cd19124e 158%description
159QEMU is a FAST! processor emulator. By using dynamic translation it
160achieves a reasonnable speed while being easy to port on new host
161CPUs. QEMU has two operating modes:
162
163- User mode emulation. In this mode, QEMU can launch Linux processes
164 compiled for one CPU on another CPU. Linux system calls are converted
165 because of endianness and 32/64 bit mismatches. Wine (Windows
166 emulation) and DOSEMU (DOS emulation) are the main targets for QEMU.
167
168- Full system emulation. In this mode, QEMU emulates a full system,
8799423b
ER
169 including a processor and various peripherials. It can also be used to
170 provide virtual hosting of several virtual PC on a single server.
cd19124e 171
27b30e9c
JR
172%description -l pl.UTF-8
173QEMU to szybki(!) emulator procesora. Poprzez użycie dynamicznego
174tłumaczenia osiąga rozsądną szybkość i jest łatwy do przeportowania,
175aby działał na kolejnych procesorach. QEMU ma dwa tryby pracy:
5a2da1d0 176
27b30e9c 177- Emulacja trybu użytkownika. W tym trybie QEMU może uruchamiać
5a2da1d0 178 procesy linuksowe skompilowane dla jednego procesora na innym
27b30e9c
JR
179 procesorze. Linuksowe wywołania systemowe są tłumaczone ze względu na
180 niezgodność kolejności bajtów w słowie i 32/64-bitowego rozmiaru
181 słowa. Wine (emulacja Windows) i DOSEMU (emulacja DOS-a) to główne
5a2da1d0
JB
182 cele QEMU.
183
27b30e9c
JR
184- Pełna emulacja systemu. W tym trybie QEMU emuluje cały system,
185 włączając w to procesor i różne urządzenia peryferyjne. Może być także
186 używane do wirtualnego hostowania kilku wirtualnych pecetów na
8799423b 187 pojedynczym serwerze.
5a2da1d0 188
d86014ba 189%package common
fabf5a9c 190Summary: QEMU common files needed by all QEMU targets
d86014ba 191Summary(pl.UTF-8): Wspólne pliki QEMU wymagane przez wszystkie środowiska QEMU
fabf5a9c 192Group: Development/Tools
c980f439 193Requires(post,preun,postun): systemd-units >= 38
14b9f266
AG
194Requires(postun): /usr/sbin/groupdel
195Requires(postun): /usr/sbin/userdel
196Requires(pre): /bin/id
197Requires(pre): /usr/bin/getgid
198Requires(pre): /usr/sbin/groupadd
199Requires(pre): /usr/sbin/useradd
ce44b534
JB
200Requires: glib2 >= 1:2.12
201Requires: libssh2 >= 1.2.8
c980f439 202Requires: systemd-units >= 38
14b9f266
AG
203Provides: group(qemu)
204Provides: user(qemu)
e03112c2 205Obsoletes: qemu-kvm-common
fabf5a9c
ER
206Conflicts: qemu < 1.0-2
207
208%description common
209QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
210good emulation speed by using dynamic translation.
211
212This package provides the common files needed by all QEMU targets.
213
d86014ba
JB
214%description common -l pl.UTF-8
215QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
216dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
217
218Ten pakiet udostępnia wspólne pliki wymagane przez wszystkie
219środowiska QEMU.
220
221%package img
fabf5a9c 222Summary: QEMU command line tool for manipulating disk images
d86014ba 223Summary(pl.UTF-8): Narzędzie QEMU do operacji na obrazach dysków
fabf5a9c 224Group: Development/Tools
e03112c2 225Obsoletes: qemu-kvm-img
008c880e 226Conflicts: qemu < 1.0-2
fabf5a9c
ER
227
228%description img
d86014ba
JB
229This package provides a command line tool for manipulating disk
230images.
231
232%description img -l pl.UTF-8
233Ten pakiet udostępnia działające z linii poleceń narzędzia do operacji
234na obrazach dysków.
fabf5a9c
ER
235
236%package user
237Summary: QEMU user mode emulation of qemu targets
d86014ba 238Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulacja trybu użytkownika środowisk qemu
fabf5a9c
ER
239Group: Development/Tools
240Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
1c6a7aa7
JR
241Requires(post,postun): systemd-units >= 38
242Requires: systemd-units >= 38
e03112c2 243Obsoletes: qemu-kvm-user
fabf5a9c
ER
244
245%description user
246QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
247good emulation speed by using dynamic translation.
248
249This package provides the user mode emulation of QEMU targets.
250
d86014ba
JB
251%description user -l pl.UTF-8
252QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
253dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
254
255Ten pakiet udostępnia emulację trybu użytkownika środowisk QEMU.
256
fabf5a9c 257%package system-alpha
d86014ba
JB
258Summary: QEMU system emulator for Alpha
259Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem Alpha
fabf5a9c
ER
260Group: Development/Tools
261Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 262%systempkg_req
e03112c2 263Obsoletes: qemu-kvm-system-alpha
fabf5a9c
ER
264
265%description system-alpha
266QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
267good emulation speed by using dynamic translation.
268
d86014ba
JB
269This package provides the system emulator with Alpha CPU.
270
271%description system-alpha -l pl.UTF-8
272QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
273dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
274
275Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem Alpha.
fabf5a9c
ER
276
277%package system-arm
d86014ba
JB
278Summary: QEMU system emulator for ARM
279Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem ARM
fabf5a9c
ER
280Group: Development/Tools
281Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 282%systempkg_req
e03112c2 283Obsoletes: qemu-kvm-system-arm
fabf5a9c
ER
284
285%description system-arm
286QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
287good emulation speed by using dynamic translation.
288
d86014ba
JB
289This package provides the system emulator for ARM.
290
291%description system-arm -l pl.UTF-8
292QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
293dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
294
295Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem ARM.
fabf5a9c
ER
296
297%package system-cris
59bc1300 298Summary: QEMU system emulator for CRIS
d86014ba 299Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem CRIS
fabf5a9c
ER
300Group: Development/Tools
301Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 302%systempkg_req
e03112c2 303Obsoletes: qemu-kvm-system-cris
fabf5a9c
ER
304
305%description system-cris
306QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
307good emulation speed by using dynamic translation.
308
d86014ba
JB
309This package provides the system emulator with CRIS CPU.
310
311%description system-cris -l pl.UTF-8
312QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
313dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
314
315Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem CRIS.
fabf5a9c
ER
316
317%package system-lm32
d86014ba
JB
318Summary: QEMU system emulator for LM32
319Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem LM32
fabf5a9c
ER
320Group: Development/Tools
321Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 322%systempkg_req
e03112c2 323Obsoletes: qemu-kvm-system-lm32
fabf5a9c
ER
324
325%description system-lm32
326QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
327good emulation speed by using dynamic translation.
328
d86014ba
JB
329This package provides the system emulator with LM32 CPU.
330
331%description system-lm32 -l pl.UTF-8
332QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
333dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
334
335Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem LM32.
fabf5a9c
ER
336
337%package system-m68k
338Summary: QEMU system emulator for m68k
d86014ba 339Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem m68k
fabf5a9c
ER
340Group: Development/Tools
341Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 342%systempkg_req
e03112c2 343Obsoletes: qemu-kvm-system-m68k
fabf5a9c
ER
344
345%description system-m68k
346QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
347good emulation speed by using dynamic translation.
348
d86014ba
JB
349This package provides the system emulator with m68k CPU.
350
351%description system-m68k -l pl.UTF-8
352QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
353dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
354
355Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem m68k.
fabf5a9c
ER
356
357%package system-microblaze
d86014ba
JB
358Summary: QEMU system emulator for MicroBlaze
359Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem MicroBlaze
fabf5a9c
ER
360Group: Development/Tools
361Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 362%systempkg_req
e03112c2 363Obsoletes: qemu-kvm-system-microblaze
fabf5a9c
ER
364
365%description system-microblaze
366QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
367good emulation speed by using dynamic translation.
368
d86014ba
JB
369This package provides the system emulator with MicroBlaze CPU.
370
371%description system-microblaze -l pl.UTF-8
372QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
373dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
374
375Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem MicroBlaze.
fabf5a9c
ER
376
377%package system-mips
d86014ba
JB
378Summary: QEMU system emulator for MIPS
379Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem MIPS
fabf5a9c
ER
380Group: Development/Tools
381Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 382%systempkg_req
e03112c2 383Obsoletes: qemu-kvm-system-mips
fabf5a9c
ER
384
385%description system-mips
386QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
387good emulation speed by using dynamic translation.
388
d86014ba
JB
389This package provides the system emulator with MIPS CPU.
390
391%description system-mips -l pl.UTF-8
392QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
393dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
394
395Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem MIPS.
fabf5a9c 396
a56d4cfd
JB
397%package system-moxie
398Summary: QEMU system emulator for Moxie
399Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem Moxie
400Group: Development/Tools
401Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
402%systempkg_req
403
404%description system-moxie
405QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
406good emulation speed by using dynamic translation.
407
408This package provides the system emulator with Moxie CPU.
409
410%description system-moxie -l pl.UTF-8
411QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
412dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
413
414Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem Moxie.
415
92c357d4 416%package system-or32
d86014ba
JB
417Summary: QEMU system emulator for OpenRISC
418Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem OpenRISC
92c357d4
PS
419Group: Development/Tools
420Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 421%systempkg_req
e03112c2 422Obsoletes: qemu-kvm-system-or32
92c357d4
PS
423
424%description system-or32
425QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
426good emulation speed by using dynamic translation.
427
d86014ba
JB
428This package provides the system emulator with OpenRISC CPU.
429
430%description system-or32 -l pl.UTF-8
431QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
432dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
433
434Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem OpenRISC.
92c357d4 435
fabf5a9c 436%package system-ppc
d86014ba
JB
437Summary: QEMU system emulator for PowerPC
438Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem PowerPC
fabf5a9c
ER
439Group: Development/Tools
440Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 441%systempkg_req
e03112c2 442Obsoletes: qemu-kvm-system-ppc
fabf5a9c
ER
443
444%description system-ppc
445QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
446good emulation speed by using dynamic translation.
447
d86014ba
JB
448This package provides the system emulator with PowerPC CPU.
449
450%description system-ppc -l pl.UTF-8
451QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
452dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
453
454Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem PowerPC.
fabf5a9c
ER
455
456%package system-s390x
d86014ba
JB
457Summary: QEMU system emulator for S390
458Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem S390
fabf5a9c
ER
459Group: Development/Tools
460Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 461%systempkg_req
e03112c2 462Obsoletes: qemu-kvm-system-s390x
fabf5a9c
ER
463
464%description system-s390x
465QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
466good emulation speed by using dynamic translation.
467
d86014ba
JB
468This package provides the system emulator with S390 CPU.
469
470%description system-s390x -l pl.UTF-8
471QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
472dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
473
474Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem S390.
fabf5a9c
ER
475
476%package system-sh4
d86014ba
JB
477Summary: QEMU system emulator for SH4
478Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem SH4
fabf5a9c
ER
479Group: Development/Tools
480Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 481%systempkg_req
e03112c2 482Obsoletes: qemu-kvm-system-sh4
fabf5a9c
ER
483
484%description system-sh4
485QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
486good emulation speed by using dynamic translation.
487
d86014ba
JB
488This package provides the system emulator with SH4 CPU.
489
490%description system-sh4 -l pl.UTF-8
491QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
492dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
493
494Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem SH4.
fabf5a9c
ER
495
496%package system-sparc
d86014ba
JB
497Summary: QEMU system emulator for SPARC
498Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem SPARC
fabf5a9c
ER
499Group: Development/Tools
500Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 501%systempkg_req
e03112c2 502Obsoletes: qemu-kvm-system-sparc
fabf5a9c
ER
503
504%description system-sparc
505QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
506good emulation speed by using dynamic translation.
507
d86014ba
JB
508This package provides the system emulator with SPARC/SPARC64 CPU.
509
510%description system-sparc -l pl.UTF-8
511QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
512dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
513
514Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem SPARC/SPARC64.
fabf5a9c 515
72ddf007 516%package system-unicore32
d86014ba
JB
517Summary: QEMU system emulator for UniCore32
518Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem UniCore32
72ddf007
PS
519Group: Development/Tools
520Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 521%systempkg_req
e03112c2 522Obsoletes: qemu-kvm-system-unicore32
72ddf007
PS
523
524%description system-unicore32
525QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
526good emulation speed by using dynamic translation.
527
d86014ba
JB
528This package provides the system emulator with UniCore32 CPU.
529
530%description system-unicore32 -l pl.UTF-8
531QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
532dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
533
534Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem UniCore32.
72ddf007 535
fabf5a9c
ER
536%package system-x86
537Summary: QEMU system emulator for x86
d86014ba 538Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem x86
fabf5a9c
ER
539Group: Development/Tools
540Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
af556ac1 541%{?with_system_seabios:Requires: seabios}
78a71650 542%systempkg_req
1c6a7aa7 543Obsoletes: kvm
e03112c2 544Obsoletes: qemu-kvm-system-x86
fabf5a9c
ER
545
546%description system-x86
547QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
548good emulation speed by using dynamic translation.
549
d86014ba
JB
550%description system-x86 -l pl.UTF-8
551QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
552dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
553
fabf5a9c 554%package system-xtensa
d86014ba
JB
555Summary: QEMU system emulator for Xtensa
556Summary(pl.UTF-8): QEMU - emulator systemu z procesorem Xtensa
fabf5a9c
ER
557Group: Development/Tools
558Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
78a71650 559%systempkg_req
e03112c2 560Obsoletes: qemu-kvm-system-xtensa
fabf5a9c
ER
561
562%description system-xtensa
563QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
564good emulation speed by using dynamic translation.
565
d86014ba
JB
566This package provides the system emulator with Xtensa CPU.
567
568%description system-xtensa -l pl.UTF-8
569QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
570dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
571
572Ten pakiet zawiera emulator systemu z procesorem Xtensa.
fabf5a9c 573
93473205
JR
574%package guest-agent
575Summary: QEMU guest agent
576Summary(pl.UTF-8): Agent gościa QEMU
577Group: Daemons
578Requires(post,preun,postun): systemd-units >= 38
579Requires: glib2 >= 1:2.12
580Requires: systemd-units >= 38
581Obsoletes: qemu-kvm-guest-agent
582
583%description guest-agent
008c880e
ER
584QEMU is a generic and open source processor emulator which achieves a
585good emulation speed by using dynamic translation.
93473205
JR
586
587This package provides an agent to run inside guests, which
588communicates with the host over a virtio-serial channel named
589"org.qemu.guest_agent.0".
590
591This package does not need to be installed on the host OS.
592
593%description guest-agent -l pl.UTF-8
594QEMU to ogólny, mający otwarte źródła emulator procesora, osiągający
595dobrą szybkość emulacji dzięki użyciu translacji dynamicznej.
596
597Ten pakiet udostępnia agenta przeznaczonego do uruchomienia w
598systemach-gościach, komunikującego się kanałem virtio-serial o nazwie
599"org.qemu.guest_agent.0".
600
601Ten pakiet nie musi być zainstalowany w systemie hosta.
602
cd19124e 603%prep
c21a255a 604%setup -q
3c6e2290 605%patch0 -p1
d9002706 606%patch1 -p1
449d43aa
JB
607%patch2 -p0
608%patch3 -p1
008c880e 609%patch4 -p1
4e8ae6f9 610%patch5 -p1
108b8fca 611%patch6 -p1
c18e9cf6
JB
612
613%{__mv} libcacard libcacard-use-system-lib
0b920c52 614
bd30ad73
GP
615# workaround for conflict with alsa/error.h
616ln -s ../error.h qapi/error.h
617
80bac37e 618%build
8bd2aee2 619./configure \
3c6e2290
JR
620 --extra-cflags="%{rpmcflags} -I/usr/include/ncurses" \
621 --extra-ldflags="%{rpmldflags}" \
8bd2aee2 622 --prefix=%{_prefix} \
87364910 623 --sysconfdir=%{_sysconfdir} \
98a1a188
AM
624 --cc="%{__cc}" \
625 --host-cc="%{__cc}" \
5263f8f5 626 --disable-strip \
78a71650 627 --enable-attr \
78ff8fc0
JK
628 %{__enable_disable bluetooth bluez} \
629 %{__enable_disable brlapi} \
78a71650
JB
630 --enable-cap-ng \
631 --enable-curl \
632 --enable-curses \
87364910 633 --enable-docs \
78a71650 634 --enable-fdt \
449d43aa 635 %{__enable_disable glusterfs} \
78ff8fc0 636 %{__enable_disable iscsi libiscsi} \
d5150748 637 %{__enable_disable glx} \
78a71650 638 %{__enable_disable ceph rbd} \
80dbeed1 639 %{__enable_disable rdma} \
78a71650 640 %{__enable_disable sdl} \
78ff8fc0 641 %{__enable_disable seccomp} \
59bc1300 642 %{__enable_disable spice} \
78ff8fc0 643 %{__enable_disable smartcard smartcard-nss} \
ce44b534 644 --enable-tpm \
78ff8fc0 645 %{__enable_disable usbredir usb-redir} \
78a71650
JB
646 --enable-uuid \
647 --enable-vde \
648 --enable-virtfs \
649 --enable-vnc-jpeg \
87364910 650 --enable-vnc-png \
78a71650
JB
651 --enable-vnc-sasl \
652 --enable-vnc-tls \
51327cc0 653 --enable-kvm \
78a71650 654 %{__enable_disable xen} \
87364910 655 --audio-drv-list="alsa%{?with_iss:,oss}%{?with_sdl:,sdl}%{?with_esd:,esd}%{?with_pulseaudio:,pa}" \
ce44b534 656 --interp-prefix=%{_libdir}/qemu/lib-%%M \
78ff8fc0
JK
657%if %{without gtk2} && %{without gtk3}
658 --disable-gtk
659%else
ce44b534 660 --with-gtkabi="%{?with_gtk2:2.0}%{!?with_gtk2:3.0}"
78ff8fc0 661%endif
ce44b534 662
5263f8f5
JB
663# note: CONFIG_QEMU_HELPERDIR is used when compiling, libexecdir when installing;
664# --libexecdir in configure is nop
665%{__make} \
666 V=1 \
471d1276
JK
667 CONFIG_QEMU_HELPERDIR="%{_libdir}" \
668 %{!?with_smartcard:CONFIG_USB_SMARTCARD=n}
cd19124e 669
d9002706
PS
670# rebuild patched vesa tables with additional widescreen modes.
671%{__make} -C roms/vgabios stdvga-bios
672
9fdf235e
JR
673%{__cc} %{SOURCE7} %{rpmcflags} -o ksmctl
674
cd19124e 675%install
676rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51327cc0
JR
677install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{systemdunitdir},/usr/lib/binfmt.d} \
678 $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig,udev/rules.d,modules-load.d} \
679 $RPM_BUILD_ROOT{%{_sysconfdir}/sasl,%{_sbindir}}
5a2da1d0 680
cd19124e 681%{__make} install \
471d1276 682 %{!?with_smartcard:CONFIG_USB_SMARTCARD=n} \
5263f8f5
JB
683 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
684 libexecdir=%{_libdir}
ac6e5743 685
a91fea76 686install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}
687cat <<'EOF' > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/qemu-ifup
ac6e5743 688#!/bin/sh
a91fea76 689
ac6e5743 690EOF
a62a2d89 691
5ed67169
JR
692install -p qemu.sasl $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sasl/qemu.conf
693
41ed6e2c 694%ifarch %{ix86} %{x8664}
008c880e 695install -p scripts/kvm/kvm_stat $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
41ed6e2c
JR
696install -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/modules-load.d/kvm.conf
697install -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/udev/rules.d
698%endif
699
9fdf235e
JR
700install -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/ksm.service
701install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/ksm
702install -p ksmctl $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}
703
704install -p %{SOURCE8} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/ksmtuned.service
705install -p %{SOURCE9} $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/ksmtuned
706install -p %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/ksmtuned.conf
707
93473205
JR
708# For the qemu-guest-agent subpackage install the systemd
709# service and udev rules.
710install -p %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}
711install -p %{SOURCE12} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/udev/rules.d
712
a78c5672
JR
713for i in dummy \
714%ifnarch %{ix86} %{x8664}
008c880e 715 qemu-i386 \
a78c5672
JR
716%endif
717%ifnarch arm
008c880e 718 qemu-arm \
a78c5672
JR
719%endif
720%ifnarch ppc ppc64
008c880e 721 qemu-ppc \
a78c5672
JR
722%endif
723%ifnarch sparc sparc64
008c880e 724 qemu-sparc \
a78c5672
JR
725%endif
726%ifnarch sh4
008c880e 727 qemu-sh4 \
a78c5672
JR
728%endif
729; do
730 test $i = dummy && continue
731 grep /$i:\$ %{SOURCE2} > $RPM_BUILD_ROOT/usr/lib/binfmt.d/$i.conf
732done < %{SOURCE2}
733
68eb235d 734# packaged as %doc
5263f8f5
JB
735%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/qemu/qemu-{doc,tech}.html
736%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/qemu/qmp-commands.txt
c33439fc 737
d9002706 738# install patched vesa tables with additional widescreen modes.
ae8bf749 739cp -p roms/vgabios/VGABIOS-lgpl-latest.stdvga.bin $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/vgabios-stdvga.bin
d9002706 740
af556ac1
JK
741%if %{with system_seabios}
742ln -sf /usr/share/seabios/bios.bin $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/bios.bin
743for f in $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/*.aml ; do
744 bn="$(basename $f)"
745 if [ -e "/usr/share/seabios/$bn" ] ; then
746 ln -sf "/usr/share/seabios/$bn" "$f"
747 fi
748done
749%endif
750
78ff8fc0 751%if %{with gtk2} || %{with gtk3}
008c880e
ER
752%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{de_DE,de}
753%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{fr_FR,fr}
a56d4cfd 754%find_lang %{name}
78ff8fc0
JK
755%else
756: > qemu.lang
757%endif
a56d4cfd 758
cd19124e 759%clean
760rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
761
c1d653f6 762%pre common
a45c10b6 763%groupadd -g 160 kvm
c1d653f6 764%groupadd -g 276 qemu
a45c10b6 765%useradd -u 276 -g qemu -G kvm -c "QEMU User" qemu
c1d653f6 766
9fdf235e
JR
767%post common
768%systemd_post ksm.service
769%systemd_post ksmtuned.service
770
771%preun common
772%systemd_preun ksm.service
773%systemd_preun ksmtuned.service
774
c1d653f6
AG
775%postun common
776if [ "$1" = "0" ]; then
777 %userremove qemu
778 %groupremove qemu
a45c10b6 779 %groupremove kvm
c1d653f6 780fi
9fdf235e
JR
781%systemd_reload
782
783%triggerpostun common -- qemu-common < 1.6.1-4
784%systemd_trigger ksm.service
785%systemd_trigger ksmtuned.service
c1d653f6 786
a78c5672
JR
787%post user
788%systemd_service_restart systemd-binfmt.service
789
790%postun user
791%systemd_service_restart systemd-binfmt.service
792
93473205
JR
793%post guest-agent
794%systemd_reload
795
796%preun guest-agent
797%systemd_preun qemu-guest-agent.service
798
799%postun guest-agent
800%systemd_reload
801
cd19124e 802%files
803%defattr(644,root,root,755)
fabf5a9c 804
a56d4cfd 805%files common -f %{name}.lang
fabf5a9c 806%defattr(644,root,root,755)
68eb235d 807%doc README qemu-doc.html qemu-tech.html qmp-commands.txt
a91fea76 808%attr(755,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/qemu-ifup
fabf5a9c 809%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/qemu/target-*.conf
c980f439 810%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/ksmtuned.conf
5ed67169 811%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sasl/qemu.conf
c980f439
JR
812%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/ksm
813%{systemdunitdir}/ksm.service
814%{systemdunitdir}/ksmtuned.service
7c0786d1 815%dir %{_sysconfdir}/qemu
5263f8f5 816%attr(755,root,root) %{_bindir}/virtfs-proxy-helper
fabf5a9c 817%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-nbd
5263f8f5 818%attr(755,root,root) %{_libdir}/qemu-bridge-helper
c980f439
JR
819%attr(755,root,root) %{_sbindir}/ksmctl
820%attr(755,root,root) %{_sbindir}/ksmtuned
cd19124e 821%{_mandir}/man1/qemu.1*
5263f8f5 822%{_mandir}/man1/virtfs-proxy-helper.1*
98a1a188 823%{_mandir}/man8/qemu-nbd.8*
fabf5a9c
ER
824
825%dir %{_datadir}/qemu
826%{_datadir}/%{name}/keymaps
5263f8f5 827%{_datadir}/%{name}/qemu-icon.bmp
af556ac1 828
fabf5a9c 829# various bios images
af556ac1
JK
830# all should be probably moved to the right system subpackage
831%{_datadir}/%{name}/QEMU,tcx.bin
832%{_datadir}/%{name}/bamboo.dtb
833%{_datadir}/%{name}/efi-e1000.rom
834%{_datadir}/%{name}/efi-eepro100.rom
835%{_datadir}/%{name}/efi-ne2k_pci.rom
836%{_datadir}/%{name}/efi-pcnet.rom
837%{_datadir}/%{name}/efi-rtl8139.rom
838%{_datadir}/%{name}/efi-virtio.rom
839%{_datadir}/%{name}/kvmvapic.bin
840%{_datadir}/%{name}/linuxboot.bin
841%{_datadir}/%{name}/multiboot.bin
fabf5a9c
ER
842%{_datadir}/%{name}/openbios-ppc
843%{_datadir}/%{name}/openbios-sparc*
844%{_datadir}/%{name}/palcode-clipper
af556ac1
JK
845%{_datadir}/%{name}/petalogix-ml605.dtb
846%{_datadir}/%{name}/petalogix-s3adsp1800.dtb
847%{_datadir}/%{name}/ppc_rom.bin
848%{_datadir}/%{name}/pxe-e1000.rom
849%{_datadir}/%{name}/pxe-eepro100.rom
850%{_datadir}/%{name}/pxe-ne2k_pci.rom
851%{_datadir}/%{name}/pxe-pcnet.rom
852%{_datadir}/%{name}/pxe-rtl8139.rom
853%{_datadir}/%{name}/pxe-virtio.rom
854%{_datadir}/%{name}/qemu_logo_no_text.svg
a56d4cfd 855%{_datadir}/%{name}/s390-ccw.img
af556ac1
JK
856%{_datadir}/%{name}/s390-zipl.rom
857%{_datadir}/%{name}/sgabios.bin
858%{_datadir}/%{name}/slof.bin
859%{_datadir}/%{name}/spapr-rtas.bin
860%{_datadir}/%{name}/vgabios-cirrus.bin
861%{_datadir}/%{name}/vgabios-qxl.bin
862%{_datadir}/%{name}/vgabios-stdvga.bin
863%{_datadir}/%{name}/vgabios-vmware.bin
864%{_datadir}/%{name}/vgabios.bin
fabf5a9c
ER
865
866%files img
867%defattr(644,root,root,755)
868%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-img
869%{_mandir}/man1/qemu-img.1*
870
871%files user
872%defattr(644,root,root,755)
a78c5672 873/usr/lib/binfmt.d/qemu-*.conf
fabf5a9c
ER
874%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-alpha
875%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-arm
876%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-armeb
877%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-cris
59bc1300 878%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-i386
fabf5a9c
ER
879%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-io
880%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-m68k
881%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-microblaze
882%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-microblazeel
883%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mips
884%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mipsel
a56d4cfd
JB
885%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mips64
886%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mips64el
887%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mipsn32
888%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-mipsn32el
92c357d4 889%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-or32
fabf5a9c
ER
890%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-ppc
891%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-ppc64
892%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-ppc64abi32
893%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-s390x
894%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-sh4
895%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-sh4eb
896%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-sparc
897%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-sparc32plus
898%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-sparc64
899%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-unicore32
59bc1300 900%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-x86_64
fabf5a9c
ER
901
902%files system-alpha
903%defattr(644,root,root,755)
904%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-alpha
905
906%files system-arm
907%defattr(644,root,root,755)
908%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-arm
909
910%files system-cris
911%defattr(644,root,root,755)
912%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-cris
913
914%files system-lm32
915%defattr(644,root,root,755)
916%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-lm32
917
918%files system-m68k
919%defattr(644,root,root,755)
920%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-m68k
921
922%files system-microblaze
923%defattr(644,root,root,755)
924%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-microblaze
925%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-microblazeel
926
927%files system-mips
928%defattr(644,root,root,755)
929%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-mips
930%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-mipsel
931%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-mips64
932%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-mips64el
933
a56d4cfd
JB
934%files system-moxie
935%defattr(644,root,root,755)
936%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-moxie
937
92c357d4
PS
938%files system-or32
939%defattr(644,root,root,755)
940%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-or32
941
fabf5a9c
ER
942%files system-ppc
943%defattr(644,root,root,755)
944%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-ppc
945%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-ppc64
946%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-ppcemb
947
948%files system-s390x
949%defattr(644,root,root,755)
950%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-s390x
951
952%files system-sh4
953%defattr(644,root,root,755)
954%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-sh4
955%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-sh4eb
956
957%files system-sparc
958%defattr(644,root,root,755)
959%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-sparc
960%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-sparc64
961
72ddf007
PS
962%files system-unicore32
963%defattr(644,root,root,755)
964%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-unicore32
965
fabf5a9c
ER
966%files system-x86
967%defattr(644,root,root,755)
968%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-i386
969%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-x86_64
41ed6e2c
JR
970%ifarch %{ix86} %{x8664}
971%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/modules-load.d/kvm.conf
972%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/udev/rules.d/80-kvm.rules
973%attr(755,root,root) %{_bindir}/kvm_stat
974%endif
af556ac1
JK
975%{_datadir}/%{name}/bios.bin
976%{_datadir}/%{name}/acpi-dsdt.aml
977%{_datadir}/%{name}/q35-acpi-dsdt.aml
fabf5a9c
ER
978
979%files system-xtensa
980%defattr(644,root,root,755)
981%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-xtensa
982%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-system-xtensaeb
93473205
JR
983
984%files guest-agent
008c880e 985%defattr(644,root,root,755)
93473205
JR
986%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/udev/rules.d/99-qemu-guest-agent.rules
987%{systemdunitdir}/qemu-guest-agent.service
988%attr(755,root,root) %{_bindir}/qemu-ga
This page took 0.499567 seconds and 4 git commands to generate.