packages/python3-markupsafe.git
2015-11-29 Jacek KoniecznyBR: rpmbuild(macros) >= 1.710
2015-11-28 Jacek Konieczny- release 6 (by relup.sh)
2015-11-28 Jacek Koniecznyautomatic change: use py_build/py_install macros
2015-09-14 Arkadiusz Miśkiewicz- release 5 (by relup.sh)
2015-09-13 Arkadiusz Miśkiewicz- python 3.5 rebuild
2015-06-15 Jacek Koniecznyuse setuptools instead of distribute
2015-03-01 Jan Rękorajski- release 3 (by relup.sh)
2015-02-24 Jan Rękorajski- x32 rebuild
2015-01-29 Jakub Bogusz- updated to 0.23
2014-10-19 Arkadiusz Miśkiewicz- python 3.4
2013-11-17 Jakub Bogusz- updated to 0.18
2013-09-25 Elan Ruusamäerenamed to python-markupsafe
2013-09-25 Elan Ruusamäebuild python3 package
2013-01-27 Elan Ruusamäelooks fine; rel 1
2012-06-24 zbyniu- up to 0.15
2012-06-24 sparky- BR: python-setuptools
2012-06-24 zbyniu- missing dir
2012-06-24 zbyniu- new
This page took 0.090613 seconds and 4 git commands to generate.