]> git.pld-linux.org Git - packages/python-sqlalchemy.git/commitdiff
- 0.6.1 auto/th/python-SQLAlchemy-0_6_1-1
authorlisu <lisu@pld-linux.org>
Wed, 16 Jun 2010 14:54:33 +0000 (14:54 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- %%{module} in Name
- adapter

Changed files:
    python-SQLAlchemy.spec -> 1.29

python-SQLAlchemy.spec

index cb62e5acca4e3c7217da1b23141e62a57fe51846..c4489e331dd9b6c6d9acd503acc222c71edc8c73 100644 (file)
@@ -7,13 +7,13 @@
 #
 Summary:       Database Abstraction Library
 Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka abstrakcji baz danych
-Name:          python-SQLAlchemy
-Version:       0.6.0
-Release:       2
+Name:          python-%{module}
+Version:       0.6.1
+Release:       1
 License:       MIT
 Group:         Libraries/Python
 Source0:       http://downloads.sourceforge.net/sqlalchemy/%{module}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 575c2ca742e9ab3c08c384dbc4861f86
+# Source0-md5: 8b25a820a81469b54b05426705108061
 URL:           http://www.sqlalchemy.org/
 %if %{with python2}
 BuildRequires: python-devel >= 1:2.4
@@ -65,7 +65,7 @@ database access, adapted into a simple and Pythonic domain language.
 
 Python 3.x version.
 
-%description -l pl.UTF-8 -n python3-%{module}
+%description -n python3-%{module} -l pl.UTF-8
 Zestaw narzędzi SQL dla Pythona oraz odwzorowań obiektowo-relacyjnych
 dających programistom całą potęgę i elastyczność SQL-a. SQLAlchemy
 udostępnia pełny zbiór dobrze znanych wzorców trwałości,
This page took 0.085479 seconds and 4 git commands to generate.