]> git.pld-linux.org Git - packages/python-sqlalchemy.git/blobdiff - python-SQLAlchemy.spec
- up to 0.5.2
[packages/python-sqlalchemy.git] / python-SQLAlchemy.spec
index f21af677fa04f1fb88709ccdfa6eff588a2d71f9..a48d7f289d1c95543ab9256dc2dd2eca62f39f7c 100644 (file)
@@ -1,12 +1,12 @@
 Summary:       Database Abstraction Library
 Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka abstrakcji baz danych
 Name:          python-SQLAlchemy
-Version:       0.4.8
+Version:       0.5.2
 Release:       1
 License:       MIT
 Group:         Libraries/Python
 Source0:       http://dl.sourceforge.net/sqlalchemy/SQLAlchemy-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 2377e8f87d60e5040e2efc67bfd240b0
+# Source0-md5: d2b041f5877bf108b8ecf7a624e1bec0
 URL:           http://www.sqlalchemy.org/
 BuildRequires: python-devel
 BuildRequires: python-setuptools >= 0.6-0.a9.1
@@ -24,24 +24,26 @@ persistence patterns, designed for efficient and high-performing
 database access, adapted into a simple and Pythonic domain language.
 
 %description -l pl.UTF-8
-Zestaw narzędzi SQL dla Pythona oraz odwzorowań obiektowo-relacyjnych
-dających programistom całą potęgę i elastyczność SQL-a. SQLAlchemy
-udostępnia pełny zbiór dobrze znanych wzorców trwałości,
-zaprojektowanych do wydajnego dostępu do baz danych, zaadoptowanych do
-prostej, pythonowej domeny językowej.
+Zestaw narzędzi SQL dla Pythona oraz odwzorowań
+obiektowo-relacyjnych dających programistom całą potęgę i
+elastyczność SQL-a. SQLAlchemy udostępnia pełny zbiór dobrze
+znanych wzorców trwałości, zaprojektowanych do wydajnego dostępu
+do baz danych, zaadoptowanych do prostej, pythonowej domeny
+językowej.
 
 %prep
 %setup -q -n SQLAlchemy-%{version}
 
 %build
-python setup.py build
+%{__python} setup.py build
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-python setup.py install \
+%{__python} setup.py install \
        --single-version-externally-managed \
        --optimize=2 \
        --root=$RPM_BUILD_ROOT
+
 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
 cp -r examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
 
@@ -52,7 +54,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc README CHANGES doc/*html
+%doc CHANGES README* doc/*.html
 %{py_sitescriptdir}/SQLAlchemy*
 %{py_sitescriptdir}/sqlalchemy*
 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}/
This page took 0.070456 seconds and 4 git commands to generate.