]> git.pld-linux.org Git - packages/python-line_profiler.git/shortlog
packages/python-line_profiler.git
2018-07-01 Arkadiusz Miśkiewicz- up to 2.1 auto/th/python-line_profiler-2.1-1
2018-07-01 Arkadiusz Miśkiewicz- release 8 (by relup.sh) auto/th/python-line_profiler-1.0-8
2016-12-28 Arkadiusz Miśkiewicz- python 3.6 auto/th/python-line_profiler-1.0-7
2015-11-29 Jacek KoniecznyBR: rpmbuild(macros) >= 1.710
2015-11-28 Jacek Konieczny- release 6 (by relup.sh) auto/th/python-line_profiler-1.0-6
2015-11-28 Jacek Koniecznyautomatic change: use py_build/py_install macros
2015-09-14 Arkadiusz Miśkiewicz- rel 5; fix files auto/th/python-line_profiler-1.0-5
2015-09-14 Arkadiusz Miśkiewicz- BR python-Cython
2015-09-14 Arkadiusz Miśkiewicz- release 4 (by relup.sh) auto/th/python-line_profiler-1.0-4
2015-09-13 Arkadiusz Miśkiewicz- python 3.5 rebuild auto/th/python-line_profiler-1.0-3
2015-05-10 Jan Rękorajski- x32 rebuild auto/th/python-line_profiler-1.0-2
2014-10-29 Mateusz KorniakInitial version 1.0 auto/th/python-line_profiler-1.0-1
This page took 0.047012 seconds and 4 git commands to generate.