]> git.pld-linux.org Git - packages/python-Cython.git/blobdiff - python-Cython.spec
- use rpm python macros
[packages/python-Cython.git] / python-Cython.spec
index ad6b8c42f0700fc43d06884468b50a479d65e89f..c6862d3f8eb314b307be02627271d4431bc72a89 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@ Summary:        Language for writing Python Extension Modules (Python 2.x version)
 Summary(pl.UTF-8):     Język służący do pisania modułów rozszerzających Pythona (wersja dla Pythona 2.x)
 Name:          python-%{module}
 Version:       0.23.4
 Summary(pl.UTF-8):     Język służący do pisania modułów rozszerzających Pythona (wersja dla Pythona 2.x)
 Name:          python-%{module}
 Version:       0.23.4
-Release:       2
+Release:       3
 License:       Apache v2.0
 Group:         Libraries/Python
 Source0:       http://cython.org/release/%{module}-%{version}.tar.gz
 License:       Apache v2.0
 Group:         Libraries/Python
 Source0:       http://cython.org/release/%{module}-%{version}.tar.gz
@@ -85,13 +85,11 @@ Pakiet zawierający przykładowe programy napisane w języku Cython.
 
 %build
 %if %{with python2}
 
 %build
 %if %{with python2}
-%py_build \
-       --build-base build-2
+%py_build
 %endif
 
 %if %{with python3}
 %endif
 
 %if %{with python3}
-%py3_build \
-       --build-base build-3
+%py3_build
 %endif
 
 %install
 %endif
 
 %install
@@ -99,13 +97,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
 
 %if %{with python3}
 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
 
 %if %{with python3}
-%{__python3} setup.py \
-       build \
-               --build-base build-3 \
-       install \
-               --optimize=2 \
-               --skip-build \
-               --root=$RPM_BUILD_ROOT
+%py3_install
 
 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/cython{,3}
 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/cythonize{,3}
 
 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/cython{,3}
 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/cythonize{,3}
@@ -113,13 +105,7 @@ install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
 %endif
 
 %if %{with python2}
 %endif
 
 %if %{with python2}
-%{__python} setup.py \
-       build \
-               --build-base build-2 \
-       install \
-               --optimize=2 \
-               --skip-build \
-               --root=$RPM_BUILD_ROOT
+%py_install
 
 find $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir} -name "*.py" -a ! -name 'Lexicon.py' -exec rm -f {} \;
 %endif
 
 find $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir} -name "*.py" -a ! -name 'Lexicon.py' -exec rm -f {} \;
 %endif
This page took 0.078034 seconds and 4 git commands to generate.