- spelling fixes, upercases, etc.
[packages/perl-Text-Unaccent.git] / perl-Text-Unaccent.spec
index 61e7502213fe743ac4175456b6821f7c67789321..744f6b1b3fdbe8f558e120b068b3cefa09041300 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@ Text-Unaccent-1.01 has the same unac.[ch] files than unac-1.1.0.
 %description -l pl
 Text::Unaccent to modu³ dostarczaj±cy funkcje do usuwania akcentów z
 napisów. Na przyk³ad tekst été zostanie zamieniony na ete. Zestaw
-znaków ³añucha wej¶ciowego jest podawany jako argument. Wej¶cie jest
+znaków ³añcucha wej¶ciowego jest podawany jako argument. Wej¶cie jest
 konwertowane do UTF-16 przy u¿yciu iconv(3), usuwane s± akcenty, a
 wynik jest konwertowany z powrotem do oryginalnego zestawu znaków.
 Obs³ugiwane zestawy znaków mo¿na sprawdziæ poleceniem iconv --list.
This page took 0.041851 seconds and 4 git commands to generate.