- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:22 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    perl-Test-Simple.spec -> 1.47

perl-Test-Simple.spec

index bc567c9..71064fd 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 %define                pdir    Test
 %define                pnam    Simple
 Summary:       Test::Simple - basic utilities for writing tests
-Summary(pl):   Test::Simple - podstawowe narzêdzia do pisania testów
+Summary(pl.UTF-8):   Test::Simple - podstawowe narzędzia do pisania testów
 Name:          perl-Test-Simple
 Version:       0.66
 Release:       1
@@ -42,22 +42,22 @@ facilities to skip tests, test future features and compare complicated
 data structures. While you can do almost anything with a simple "ok()"
 function, it doesn't provide good diagnostic output.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 AAAAAAAA!!! NIE TESTOWANIE! Wszystko tylko nie testowanie! Bijcie
-mnie, biczujcie mnie, wy¶lijcie do Detroit, ale nie ka¿cie pisaæ
-testów!
+mnie, biczujcie mnie, wyślijcie do Detroit, ale nie każcie pisać
+testów!
    -- perldoc Test::Tutorial
 
-Test::Simple jest bardzo prostym, bardzo podstawowym modu³em do
-pisania testów pasuj±cych do modu³ów CPAN i innych. Do bardziej
-skomplikowanych testów lepiej u¿ywaæ modu³u Test::More (zastêpuj±cego
+Test::Simple jest bardzo prostym, bardzo podstawowym modułem do
+pisania testów pasujących do modułów CPAN i innych. Do bardziej
+skomplikowanych testów lepiej używać modułu Test::More (zastępującego
 ten).
 
-Celem Test::More jest dostarczenie szerokiego zakresu narzêdzi do
-testowania. Ró¿ne sposoby powiedzenia "ok" z lepsz± diagnostyk±,
-u³atwienia przy pomijaniu testów, testowaniu przysz³ych mo¿liwo¶ci i
-porównywaniu skomplikowanych struktur danych. O ile mo¿na zrobiæ
-prawie wszystko prost± funkcj± "ok()", nie daje ona dobrego wyj¶cia
+Celem Test::More jest dostarczenie szerokiego zakresu narzędzi do
+testowania. Różne sposoby powiedzenia "ok" z lepszą diagnostyką,
+ułatwienia przy pomijaniu testów, testowaniu przyszłych możliwości i
+porównywaniu skomplikowanych struktur danych. O ile można zrobić
+prawie wszystko prostą funkcją "ok()", nie daje ona dobrego wyjścia
 diagnostycznego.
 
 %prep
This page took 0.034833 seconds and 4 git commands to generate.