- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:49:17 +0000 (00:49 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    opensc.spec -> 1.45

opensc.spec

index 66505fe374aa1d5ca758f0cd2941c60c1b8d5e5d..753202a1cb358baebd07fafa7163c1ceb43bcc53 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       OpenSC library - for accessing SmartCard devices using PC/SC Lite
-Summary(pl):   Biblioteka OpenSC - do korzystania z kart procesorowych przy u¿yciu PC/SC Lite
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka OpenSC - do korzystania z kart procesorowych przy użyciu PC/SC Lite
 Name:          opensc
 Version:       0.11.1
 Release:       2
@@ -43,19 +43,19 @@ using private keys on the SmartCard is at the moment possible only
 with PKCS#15 compatible cards, such as the FINEID (Finnish Electronic
 IDentity) card manufactured by Setec.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 libopensc to biblioteka do korzystania z kart procesorowych przy
-u¿yciu pakietu warstwy po¶redniej PC/SC Lite. Jest to tak¿e podstawowa
-biblioteka projektu OpenSC. Podstawowa funkcjonalno¶æ (np. SELECT
-FILE, READ BINARY) powinna dzia³aæ tak¿e z dowoln± kart± procesorow±
-zgodn± z ISO-7816-4. Szyfrowanie i odszyfrowywanie przy u¿yciu
-prywatnych kluczy na karcie na razie jest mo¿liwe tylko przy u¿yciu
+użyciu pakietu warstwy pośredniej PC/SC Lite. Jest to także podstawowa
+biblioteka projektu OpenSC. Podstawowa funkcjonalność (np. SELECT
+FILE, READ BINARY) powinna działać także z dowolną kartą procesorową
+zgodną z ISO-7816-4. Szyfrowanie i odszyfrowywanie przy użyciu
+prywatnych kluczy na karcie na razie jest możliwe tylko przy użyciu
 kart kompatybilnych z PKCS#16, takich jak FINEID (Finnish Electronic
 IDentity) produkowanych przez Setec.
 
 %package devel
 Summary:       OpenSC development files
-Summary(pl):   Pliki dla programistów u¿ywaj±cych OpenSC
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki dla programistów używających OpenSC
 Group:         Development/Tools
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Requires:      libltdl-devel
@@ -66,24 +66,24 @@ Requires:   pcsc-lite-devel
 %description devel
 OpenSC development files.
 
-%description devel -l pl
-Pliki dla programistów u¿ywaj±cych OpenSC.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki dla programistów używających OpenSC.
 
 %package static
 Summary:       Static OpenSC libraries
-Summary(pl):   Bibloteki statyczne OpenSC
+Summary(pl.UTF-8):   Bibloteki statyczne OpenSC
 Group:         Development/Tools
 Requires:      %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 %description static
 Static OpenSC libraries.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 Statyczne biblioteki OpenSC.
 
 %package -n browser-plugin-opensc
 Summary:       OpenSC Signer plugin for Mozilla
-Summary(pl):   Wtyczka OpenSC Signer dla Mozilli
+Summary(pl.UTF-8):   Wtyczka OpenSC Signer dla Mozilli
 Group:         X11/Applications
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Requires:      browser-plugins(%{_target_base_arch})
@@ -96,10 +96,10 @@ OpenSC Signer browser plugin.
 
 Supported browsers: %{browsers}.
 
-%description -n browser-plugin-opensc -l pl
-Wtyczka OpenSC Signer dla przegl±darek.
+%description -n browser-plugin-opensc -l pl.UTF-8
+Wtyczka OpenSC Signer dla przeglądarek.
 
-Obs³ugiwane przegl±darki: %{browsers}.
+Obsługiwane przeglądarki: %{browsers}.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.040839 seconds and 4 git commands to generate.