]> git.pld-linux.org Git - packages/ocaml-SDL.git/commitdiff
- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:49:14 +0000 (00:49 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    ocaml-SDL.spec -> 1.17

ocaml-SDL.spec

index c01765d2f792c92e3c7e12c587beeb3901180e37..9095bb3baa68a2f1364b5988462b096d824fed7d 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 %define                ocaml_ver       1:3.09.2
 Summary:       SDL binding for OCaml
 %define                ocaml_ver       1:3.09.2
 Summary:       SDL binding for OCaml
-Summary(pl):   Wi±zania SDL dla OCamla
+Summary(pl.UTF-8):   Wiązania SDL dla OCamla
 Name:          ocaml-SDL
 Version:       0.7.2
 Release:       5
 Name:          ocaml-SDL
 Version:       0.7.2
 Release:       5
@@ -28,16 +28,16 @@ between the ML programming language and the SDL C library.
 This package contains files needed to run bytecode executables using
 this library.
 
 This package contains files needed to run bytecode executables using
 this library.
 
-%description -l pl
-OCamlSDL to próba napisania interfejsu programowego miêdzy jêzykiem
-programowania ML a bibliotek± C SDL.
+%description -l pl.UTF-8
+OCamlSDL to próba napisania interfejsu programowego między językiem
+programowania ML a biblioteką C SDL.
 
 Ten pakiet zawiera pliki potrzebne do uruchamiania wykonywalnego
 
 Ten pakiet zawiera pliki potrzebne do uruchamiania wykonywalnego
-bytecodu u¿ywaj±cego tej biblioteki.
+bytecodu używającego tej biblioteki.
 
 %package devel
 Summary:       SDL binding for OCaml - development part
 
 %package devel
 Summary:       SDL binding for OCaml - development part
-Summary(pl):   Wi±zania SDL dla OCamla - cze¶æ programistyczna
+Summary(pl.UTF-8):   Wiązania SDL dla OCamla - cześć programistyczna
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 %requires_eq   ocaml
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 %requires_eq   ocaml
@@ -49,12 +49,12 @@ between the ML programming language and the SDL C library.
 This package contains files needed to develop OCaml programs using
 this library.
 
 This package contains files needed to develop OCaml programs using
 this library.
 
-%description devel -l pl
-OCamlSDL to próba napisania interfejsu programowego miêdzy jêzykiem
-programowania ML a bibliotek± C SDL.
+%description devel -l pl.UTF-8
+OCamlSDL to próba napisania interfejsu programowego między językiem
+programowania ML a biblioteką C SDL.
 
 
-Ten pakiet zawiera pliki potrzebne do tworzenia programów w OCamlu
-u¿ywaj±cych tej biblioteki.
+Ten pakiet zawiera pliki potrzebne do tworzenia programów w OCamlu
+używających tej biblioteki.
 
 %prep
 %setup -q -n ocamlsdl-%{version}
 
 %prep
 %setup -q -n ocamlsdl-%{version}
This page took 0.094567 seconds and 4 git commands to generate.