- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:49:07 +0000 (00:49 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    maven.spec -> 1.9

maven.spec

index 61fc5433c8239b3d660b48b936a062810ff07723..2151b20e130381d7f251d2c81a271699116e0ff0 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@
 #    with package dependencies
 
 Summary:       Java project management and project comprehension tool
-Summary(pl):   Narzêdzie do zarz±dzania projektami Javy u³atwiajêce ich zrozumienie
+Summary(pl.UTF-8):   Narzędzie do zarządzania projektami Javy ułatwiajęce ich zrozumienie
 Name:          maven
 Version:       1.0.2
 Release:       0.1
@@ -30,17 +30,17 @@ development. You might call it cross-project pollination or the
 sharing of project development knowledge, this is what Maven
 attempts to encourage.
 
-%description -l pl
-Maven to narzêdzie do zarz±dzania projektami w Javie, u³atwiaj±ce ich
+%description -l pl.UTF-8
+Maven to narzędzie do zarządzania projektami w Javie, ułatwiające ich
 zrozumienie. Jest oparty na idei obiektowego modelu projektu (POM -
-Project Object Model), w której wszystkie wytwory Mavena s± wynikiem
+Project Object Model), w której wszystkie wytwory Mavena są wynikiem
 konsultowania z dobrze zdefiniowanym modelem projektu.
 
-Intencj± Mavena jest uczyniæ rozwój wewn±trzprojektowy wysoko
-zarz±dzalnym w nadziei pozostawienia wiêkszej ilo¶ci czasu na rozwój
-miêdzyprojektowy. Mo¿na to nazwaæ zapylaniem miêdzyprojektowym lub
-dzieleniem wiedzy o rozwoju projektów - do tego Maven próbuje
-zachêciæ.
+Intencją Mavena jest uczynić rozwój wewnątrzprojektowy wysoko
+zarządzalnym w nadziei pozostawienia większej ilości czasu na rozwój
+międzyprojektowy. Można to nazwać zapylaniem międzyprojektowym lub
+dzieleniem wiedzy o rozwoju projektów - do tego Maven próbuje
+zachęcić.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.050814 seconds and 4 git commands to generate.