- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 17 Oct 2015 19:23:02 +0000 (21:23 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 17 Oct 2015 19:23:02 +0000 (21:23 +0200)
- added -static (on bcond), standard vala- split

libgames-support.spec

index 5aa6a55adabb172eef289e48d7afa12ddeee9628..1c4b93e0a53eac89bb868841370bd2c5ac62ecaa 100644 (file)
@@ -1,4 +1,9 @@
+#
+# Conditional build:
+%bcond_without static_libs     # static library
+#
 Summary:       Support library for GNOME games
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka wspierająca dla gier GNOME
 Name:          libgames-support
 Version:       0.1
 Release:       1
@@ -11,7 +16,7 @@ BuildRequires:        automake >= 1:1.11
 BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.40.0
 BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.12.0
 BuildRequires: intltool >= 0.50.2
-BuildRequires: libgee-devel
+BuildRequires: libgee-devel >= 0.8
 BuildRequires: libtool >= 2:2.2
 BuildRequires: pkgconfig
 BuildRequires: vala >= 2:0.24.0
@@ -24,6 +29,12 @@ libgames-support is a small library intended for internal use by GNOME
 Games, but it may be used by others. The API will only break with the
 major version number. The ABI is unstable.
 
+%description -l pl.UTF-8
+libgames-support to mała biblioteka przeznaczona do użytku
+wewnętrznego gier ze środowiska GNOME, ale może być wykorzystywana
+także przez innych. API może się zmieniać tylko wraz z głównym numerem
+wersji; ABI nie jest stabilne.
+
 %package devel
 Summary:       Header files for libgames-support library
 Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe biblioteki libgames-support
@@ -38,16 +49,41 @@ Header files for libgames-support library.
 %description devel -l pl.UTF-8
 Pliki nagłówkowe biblioteki libgames-support.
 
+%package static
+Summary:       Static libgames-support library
+Summary(pl.UTF-8):     Statyczna biblioteka libgames-support
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+
+%description static
+Static libgames-support library.
+
+%description static -l pl.UTF-8
+Statyczna biblioteka libgames-support.
+
+%package -n vala-libgames-support
+Summary:       Vala API for libgames-support library
+Summary(pl.UTF-8):     API języka Vala do bibliotek libgames-support
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+
+%description -n vala-libgames-support
+Vala API for libgames-support library.
+
+%description -n vala-libgames-support -l pl.UTF-8
+API języka Vala do bibliotek libgames-support.
+
 %prep
 %setup -q
 
 %build
 %{__intltoolize}
 %{__libtoolize}
-%{__aclocal}
+%{__aclocal} -I m4
 %{__autoconf}
 %{__automake}
-%configure
+%configure \
+       %{?with_static_libs:--enable-static}
 %{__make}
 
 %install
@@ -56,7 +92,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{__make} install \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
-%{__rm} -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.la
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.la
 
 %find_lang %{name}
 
@@ -77,4 +113,13 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgames-support.so
 %{_includedir}/gnome-games
 %{_pkgconfigdir}/libgames-support-1.0.pc
+
+%if %{with static_libs}
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libgames-support.a
+%endif
+
+%files -n vala-libgames-support
+%defattr(644,root,root,755)
 %{_datadir}/vala/vapi/libgames-support-1.0.vapi
This page took 0.046555 seconds and 4 git commands to generate.