]> git.pld-linux.org Git - packages/ka5-kontact.git/commitdiff
- updated to 21.12.0
authorWitold Filipczyk <witekfl@poczta.onet.pl>
Fri, 10 Dec 2021 16:01:40 +0000 (17:01 +0100)
committerWitold Filipczyk <witekfl@poczta.onet.pl>
Fri, 10 Dec 2021 16:01:40 +0000 (17:01 +0100)
ka5-kontact.spec

index fa3426a35e99ef780ff9c1dec09da24e446c1163..a12562acfa3bd8fc0d50d1fcc8f0d381ff10e05f 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
-%define                kdeappsver      21.08.3
+%define                kdeappsver      21.12.0
 %define                kframever       5.56.0
 %define                qtver           5.9.0
 %define                kaname          kontact
 Summary:       kontact
 Name:          ka5-%{kaname}
-Version:       21.08.3
+Version:       21.12.0
 Release:       1
 License:       GPL v2+/LGPL v2.1+
 Group:         X11/Applications
 Source0:       http://download.kde.org/stable/release-service/%{kdeappsver}/src/%{kaname}-%{version}.tar.xz
-# Source0-md5: 9f20378db15d9d2cb74d1d5b29074f0c
+# Source0-md5: 78af0700b7949339850ea06d3a2dd4ee
 URL:           http://www.kde.org/
 BuildRequires: Qt5Core-devel >= %{qtver}
 BuildRequires: Qt5DBus-devel
@@ -54,8 +54,8 @@ functionality.
 %description -l pl.UTF-8
 Kontact jest zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania informacją
 osobistą (PIM). W jego skład wchodzą dobrze znane aplikacje KDE, takie
-jak KMail, KOrganizer i KAddressBook. Mają ujednolicony interfejs
-dają łatwy dostęp do poczty, listy zadań, książki adresowej i innych
+jak KMail, KOrganizer i KAddressBook. Mają ujednolicony interfejs i
+dają łatwy dostęp do poczty, listy zadań, książki adresowej i innych
 funkcjonalności PIM.
 
 %prep
@@ -88,7 +88,8 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kontact
 %ghost %{_libdir}/libkontactprivate.so.5
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libkontactprivate.so.*.*.*
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/qt5/plugins/kcm_kontact.so
+%dir %{_libdir}/qt5/plugins/pim/kcms/kontact
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/qt5/plugins/pim/kcms/kontact/kcm_kontact.so
 %{_desktopdir}/org.kde.kontact.desktop
 %{_datadir}/config.kcfg/kontact.kcfg
 %{_iconsdir}/hicolor/128x128/apps/kontact.png
@@ -98,8 +99,6 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_iconsdir}/hicolor/48x48/apps/kontact.png
 %{_iconsdir}/hicolor/64x64/apps/kontact.png
 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/kontact.svg
-%attr(755,root,root) %{_datadir}/kconf_update/kontact-15.08-kickoff.sh
-%{_datadir}/kconf_update/kontact.upd
 %{_datadir}/kservices5/kontactconfig.desktop
 %{_datadir}/messageviewer/about/default/introduction_kontact.html
 %{_datadir}/messageviewer/about/default/loading_kontact.html
This page took 0.055702 seconds and 4 git commands to generate.