]> git.pld-linux.org Git - packages/ka5-gwenview.git/commitdiff
- updated to 22.04.0
authorWitold Filipczyk <witekfl@poczta.onet.pl>
Fri, 22 Apr 2022 15:44:21 +0000 (17:44 +0200)
committerWitold Filipczyk <witekfl@poczta.onet.pl>
Fri, 22 Apr 2022 15:44:21 +0000 (17:44 +0200)
ka5-gwenview.spec

index e268124c0f02008072c5438d93cb6ab11b1a1666..1838297fdc856c71b37536a00476708cb0e07cc9 100644 (file)
@@ -1,18 +1,18 @@
 #
 # Conditional build:
 %bcond_with    tests           # build with tests
-%define                kdeappsver      21.12.3
+%define                kdeappsver      22.04.0
 %define                kframever       5.56.0
 %define                qtver           5.9.0
 %define                kaname          gwenview
 Summary:       Simple image viewer
 Name:          ka5-%{kaname}
-Version:       21.12.3
+Version:       22.04.0
 Release:       1
 License:       GPL v2+/LGPL v2.1+
 Group:         X11/Libraries
 Source0:       https://download.kde.org/stable/release-service/%{kdeappsver}/src/%{kaname}-%{version}.tar.xz
-# Source0-md5: ea23f6ff46018d6a4f90c39f43e431fd
+# Source0-md5: 258a7b1e080f098573324364452cfd97
 Patch0:                %{name}-exiv2.patch
 URL:           http://www.kde.org/
 BuildRequires: Qt5Core-devel >= %{qtver}
@@ -51,10 +51,10 @@ supports.
 %description -l pl.UTF-8
 Gwenview to przeglądarka obrazków dla KDE.
 
-Wyświetla ona drzewiastą strukturę folderów i okno z listą plików do
-łatwego nawigowania po hieracrchi plików. Ładowanie obrazków jest
-wykonywane przez bibliotę Qt, więc obsługiwane są wszystkie formaty
-obrazów, które wspiera Qt.
+Wyświetla ona drzewiastą strukturę folderów i okno z listą
+plików do łatwego nawigowania po hieracrchi plików. Ładowanie
+obrazków jest wykonywane przez bibliotę Qt, więc obsługiwane są
+wszystkie formaty obrazów, które wspiera Qt.
 
 %prep
 %setup -q -n %{kaname}-%{version}
@@ -110,3 +110,4 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_datadir}/kconf_update/gwenview-imageview-alphabackgroundmode-update.pl
 %{_datadir}/kconf_update/gwenview.upd
 %{_libdir}/qt5/plugins/kf5/kfileitemaction/slideshowfileitemaction.so
+%{_desktopdir}/org.kde.gwenview_importer.desktop
This page took 0.062371 seconds and 4 git commands to generate.