]> git.pld-linux.org Git - packages/hugin.git/commitdiff
- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:56 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    hugin.spec -> 1.22

hugin.spec

index 8527c737df36b4fcf9fa0b347436f64358b7daf4..70029fcc3844ea1ca91e49db5376140a1a09eeb3 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 %define                _beta   beta1
 Summary:       Toolchain to create panoramic images
-Summary(pl):   Zestaw narzêdzi do tworzenia panoramicznych zdjêæ
+Summary(pl.UTF-8):   Zestaw narzędzi do tworzenia panoramicznych zdjęć
 Name:          hugin
 Version:       0.7
 Release:       0.%{_beta}.1
@@ -44,13 +44,13 @@ Note: Hugin can use autopano-sift package to match images and enblend
 package for soft blending, so you'll probably want to install them
 too.
 
-%description -l pl
-Przy u¿yciu hugina mo¿na po³±czyæ wiele fotografii w kompletn±, du¿±
-panoramê, skleiæ dowolny ci±g nak³adaj±cych siê zdjêæ i wiele wiêcej.
+%description -l pl.UTF-8
+Przy użyciu hugina można połączyć wiele fotografii w kompletną, dużą
+panoramę, skleić dowolny ciąg nakładających się zdjęć i wiele więcej.
 
-Hugin mo¿e u¿ywaæ pakietu autopano-sift do dopasowania zdjêæ oraz
-pakiet enblend do wyg³adzenia krawêdzi po ³±czeniu - wiêc warto te
-pakiety tak¿e zainstalowaæ.
+Hugin może używać pakietu autopano-sift do dopasowania zdjęć oraz
+pakiet enblend do wygładzenia krawędzi po łączeniu - więc warto te
+pakiety także zainstalować.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}-%{version}-%{_beta}
This page took 0.076515 seconds and 4 git commands to generate.