]> git.pld-linux.org Git - packages/hugin.git/blob - hugin-pl.po-update.patch
- updated to 2013.0.0
[packages/hugin.git] / hugin-pl.po-update.patch
1 --- hugin-2013.0.0/src/translations/pl.po.orig  2013-10-27 10:19:02.000000000 +0100
2 +++ hugin-2013.0.0/src/translations/pl.po       2013-11-04 17:59:44.458242048 +0100
3 @@ -1,25 +1,23 @@
4 -# translation of pl.po to Polish
5  # Polish translations for hugin package.
6  # Copyright (C) 2004 Pablo dAngelo
7  # This file is distributed under the same license as the hugin package.
8  #
9  # Marek Januszewski <spec@webtech.pl>, 2004.
10  # Pablo d'Angelo <pablo.dangelo@mathematik.uni-ulm.de>, 2005.
11 -# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2005-2006.
12 +# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2005-2008, 2013.
13  # Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
14  msgid ""
15  msgstr ""
16  "Project-Id-Version: pl\n"
17  "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/hugin/\n"
18  "POT-Creation-Date: 2013-02-24 12:50+0100\n"
19 -"PO-Revision-Date: 2010-03-29 09:28+0200\n"
20 -"Last-Translator: Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>\n"
21 -"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
22 +"PO-Revision-Date: 2013-11-04 17:48+0100\n"
23 +"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
24 +"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
25  "Language: pl\n"
26  "MIME-Version: 1.0\n"
27  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29 -"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30  
31  #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:47 hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:82
32  #, c-format
33 @@ -104,19 +102,16 @@
34  msgstr "Ostrzeżenie"
35  
36  #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:288
37 -#, fuzzy
38  msgid "first image"
39 -msgstr "Zapisz przycięte zdjęcia"
40 +msgstr "pierwsze zdjęcie"
41  
42  #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:289
43 -#, fuzzy
44  msgid "last image"
45 -msgstr "Dodaj zdjęcie"
46 +msgstr "ostatnie zdjęcie"
47  
48  #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:291
49 -#, fuzzy
50  msgid "directory"
51 -msgstr "Wykrywacz"
52 +msgstr "katalog"
53  
54  #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:292 hugin1/base_wx/LensTools.cpp:41
55  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1488 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:370
56 @@ -125,14 +120,12 @@
57  msgstr "Walcowy równoodległościowy"
58  
59  #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:297 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:149
60 -#, fuzzy
61  msgid "Camera maker"
62 -msgstr "Wytwórca aparatu:"
63 +msgstr "Producent aparatu"
64  
65  #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:298 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:150
66 -#, fuzzy
67  msgid "Camera model"
68 -msgstr "Model aparatu:"
69 +msgstr "Model aparatu"
70  
71  #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:299 hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:666
72  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:151 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1161
73 @@ -142,9 +135,8 @@
74  msgstr "Obiektyw"
75  
76  #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:335
77 -#, fuzzy
78  msgid "unknown projection"
79 -msgstr "Rzut"
80 +msgstr "nieznany rzut"
81  
82  #: hugin1/base_wx/LensTools.cpp:37 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:366
83  msgid "Normal (rectilinear)"
84 @@ -175,12 +167,11 @@
85  #: hugin1/base_wx/LensTools.cpp:44 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:373
86  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:154
87  msgid "Equisolid"
88 -msgstr ""
89 +msgstr "Równopowierzchniowy"
90  
91  #: hugin1/base_wx/LensTools.cpp:45 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:374
92 -#, fuzzy
93  msgid "Fisheye Thoby"
94 -msgstr "Rybie oko"
95 +msgstr "Rybie oko Thoby"
96  
97  #: hugin1/base_wx/LensTools.cpp:219
98  msgid "Load lens parameters"
99 @@ -339,21 +330,22 @@
100  msgstr "Błąd podczas składania"
101  
102  #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:371
103 -#, fuzzy, c-format
104 +#, c-format
105  msgid ""
106  "Error while running assistant\n"
107  "%s"
108 -msgstr "Błąd podczas przetwarzania skryptu panotools: %s"
109 +msgstr ""
110 +"Błąd podczas uruchamiania asystenta\n"
111 +"%s"
112  
113  #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:372 hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:380
114 -#, fuzzy
115  msgid "Error during running assistant"
116 -msgstr "Błąd podczas składania"
117 +msgstr "Błąd podczas uruchamiania asystenta"
118  
119  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:233
120 -#, fuzzy, c-format
121 +#, c-format
122  msgid "The input \"%s\" is not a valid number."
123 -msgstr "Wartość \"%s\" dla %s nie jest prawidłową liczbą\n"
124 +msgstr "Wprowadzona wartość \"%s\" nie jest poprawną liczbą."
125  
126  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:294 translations/xrc.cpp:194
127  #: translations/xrc.cpp:211 translations/xrc.cpp:259 translations/xrc.cpp:826
128 @@ -365,21 +357,18 @@
129  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:299
130  #, c-format
131  msgid "%d lenses found."
132 -msgstr ""
133 +msgstr "Znalezionych obiektywów: %d."
134  
135  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:303
136 -#, fuzzy
137  msgid "No lens found."
138 -msgstr "Nie znaleziono podobnego punktu"
139 +msgstr "Nie znaleziono żadnego obiektywu."
140  
141  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:609
142 -#, fuzzy
143  msgid ""
144  "There is too little information for saving data into database. Please check "
145  "your input!"
146  msgstr ""
147 -"Co najmniej jedno pole danych jest puste.\n"
148 -"Proszę sprawdzić wprowadzone dane."
149 +"Za mało informacji do zapisania danych w bazie. Proszę sprawdzić wprowadzone dane!"
150  
151  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:660
152  #, c-format
153 @@ -390,25 +379,27 @@
154  "The default folder for the database files is \"%s\".\n"
155  "Do you want to proceed anyway?"
156  msgstr ""
157 +"Do zapisu pliku bazy danych wybrano katalog \"%s\".\n"
158 +"Nie jest to katalog domyślny. Nie będzie możliwe automatyczne wczytanie tych informacji z powrotem do Hugina.\n"
159 +"Domyślny katalog dla plików baz danych to \"%s\".\n"
160 +"Czy mimo wszystko kontynuować?"
161  
162  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:708
163 -#, fuzzy
164  msgid "Save lens into database file"
165 -msgstr "Zapisz plik parametrów obiektywów"
166 +msgstr "Zapisz parametry obiektywów do pliku bazy danych"
167  
168  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:710 hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:948
169 -#, fuzzy
170  msgid "Lensfun database files (*.xml)|*.xml"
171 -msgstr "Pliki PTmendera (*.txt)|*.txt"
172 +msgstr "Pliki baz danych Lensfun (*.xml)|*.xml"
173  
174  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:751 hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:764
175  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:810 hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:969
176  msgid "Could not save information into database file."
177 -msgstr ""
178 +msgstr "Nie udało się zapisać informacji do pliku bazy danych."
179  
180  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:817
181  msgid "Could not initialize database."
182 -msgstr ""
183 +msgstr "Nie udało się zainicjować bazy danych."
184  
185  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:821
186  #, c-format
187 @@ -418,19 +409,21 @@
188  "Could not proceed.\n"
189  "(Error code: %d)"
190  msgstr ""
191 +"Obecnie wybrany obiektyw nie pasuje do informacji o obiektywie w wybranym pliku bazy danych.\n"
192 +"Nie można kontynuować.\n"
193 +"(Kod błędu: %d)"
194  
195  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:920
196  msgid "The maker field contains only an empty string."
197 -msgstr ""
198 +msgstr "Pole producenta zawiera tylko pusty łańcuch."
199  
200  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:925
201  msgid "The model field contains only an empty string."
202 -msgstr ""
203 +msgstr "Pole modelu zawiera tylko pusty łańcuch."
204  
205  #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:946
206 -#, fuzzy
207  msgid "Save camera into database file"
208 -msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku"
209 +msgstr "Zapisz parametry aparatu do pliku bazy danych"
210  
211  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:66 hugin1/hugin/huginApp.cpp:192
212  #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:80
213 @@ -457,9 +450,8 @@
214  
215  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:79 hugin1/hugin/huginApp.cpp:212
216  #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:96
217 -#, fuzzy
218  msgid "lensfun directory not found in bundle"
219 -msgstr "katalog xrc nie został znaleziony w instalacji"
220 +msgstr "katalog lensfun nie został znaleziony w instalacji"
221  
222  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:92 hugin1/hugin/huginApp.cpp:227
223  #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:119
224 @@ -472,17 +464,17 @@
225  
226  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:170
227  msgid "Hugin Lens calibration GUI"
228 -msgstr ""
229 +msgstr "Interfejs Hugina do kalibracji obiektywu"
230  
231  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:373
232  #, c-format
233  msgid "Added %s"
234 -msgstr ""
235 +msgstr "Dodano %s"
236  
237  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:400
238  #, c-format
239  msgid "The size of the images (%s) does not match the already added image(s)."
240 -msgstr ""
241 +msgstr "Rozmiar zdjęć (%s) nie pasuje do wcześniej dodanych zdjęć."
242  
243  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:413
244  #, c-format
245 @@ -491,6 +483,8 @@
246  "already added image(s).\n"
247  "Please check the image again, if you selected the correct images."
248  msgstr ""
249 +"Informacje EXIF o dodanych zdjęciach (%s) są niezgodne z wcześniej dodanymi zdjęciami.\n"
250 +"Proszę sprawdzić zdjęcie jeszcze raz, jeśli zostały wybrane poprawne zdjęcia."
251  
252  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:422
253  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:88 hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:420
254 @@ -506,35 +500,32 @@
255  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:514
256  #, c-format
257  msgid "%s (%d lines)"
258 -msgstr ""
259 +msgstr "%s (linii: %d)"
260  
261  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:602
262  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:625
263  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:768
264  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:802
265  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:874
266 -#, fuzzy
267  msgid ""
268  "There are invalid values in the input boxes.\n"
269  "Please check your inputs."
270  msgstr ""
271 -"Co najmniej jedno pole danych jest puste.\n"
272 +"Co najmniej jedno pole zawiera niepoprawną wartość.\n"
273  "Proszę sprawdzić wprowadzone dane."
274  
275  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:611
276  msgid "Detecting edges..."
277 -msgstr ""
278 +msgstr "Wykrywanie krawędzi..."
279  
280  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:613
281 -#, fuzzy
282  msgid "Finding lines..."
283 -msgstr "Zmień obiektyw..."
284 +msgstr "Wyszukiwanie linii..."
285  
286  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:617
287  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:733
288 -#, fuzzy
289  msgid "Finished"
290 -msgstr "Fiński"
291 +msgstr "Zakończono"
292  
293  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:633
294  msgid ""
295 @@ -542,10 +533,12 @@
296  "Please run \"Find lines\" first. If there are no lines found, change the "
297  "parameters."
298  msgstr ""
299 +"Nie wykryto żadnej linii.\n"
300 +"Proszę najpierw uruchomić \"Znajdź linie\". Jeśli linie nie zostaną znalezione, należy zmienić parametry."
301  
302  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:717
303  msgid "Optimizing lens distortion parameters..."
304 -msgstr ""
305 +msgstr "Optymalizacja parametrów zniekształceń obiektywu..."
306  
307  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:752
308  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:817
309 @@ -567,28 +560,26 @@
310  "Please run \"Find lines\" and \"Optimize\" before saving the lens data. If "
311  "there are no lines found, change the parameters."
312  msgstr ""
313 +"Nie wykryto żadnej linii.\n"
314 +"Proszę uruchomić \"Znajdź linie\" i \"Optymalizuj\" przed zapisaniem danych obiektywu. Jeśli linie nie zostaną znalezione, należy zmienić parametry."
315  
316  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:781
317 -#, fuzzy
318  msgid "Save lens parameters to ini file"
319 -msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku"
320 +msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku ini"
321  
322  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:782
323  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:567
324 -#, fuzzy
325  msgid "Save lens parameters to lensfun database"
326 -msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku"
327 +msgstr "Zapisz parametry obiektywu do bazy danych lensfun"
328  
329  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:783
330 -#, fuzzy
331  msgid "Saving lens data"
332 -msgstr "Wczytaj dane obiektywu..."
333 +msgstr "Zapisywanie danych obiektywu"
334  
335  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:783 translations/xrc.cpp:276
336  #: xrc.cpp:276
337 -#, fuzzy
338  msgid "Save lens"
339 -msgstr "Zapisz obiektyw..."
340 +msgstr "Zapisz obiektyw"
341  
342  #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:806 hugin1/hugin/MainFrame.cpp:860
343  msgid "Save project file"
344 @@ -599,67 +590,66 @@
345  msgstr "Pliki projektów (*.pto)|*.pto|Wszystkie pliki (*)|*"
346  
347  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:130
348 -#, fuzzy, c-format
349 +#, c-format
350  msgid "Operating System: %s"
351 -msgstr "Tworzenie odcieni szarości %s"
352 +msgstr "System operacyjny: %s"
353  
354  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:133
355  msgid "64 bit"
356 -msgstr ""
357 +msgstr "64-bitowy"
358  
359  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:135
360  msgid "32 bit"
361 -msgstr ""
362 +msgstr "32-bitowy"
363  
364  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:136
365 -#, fuzzy, c-format
366 +#, c-format
367  msgid "Architecture: %s"
368 -msgstr "Architektoniczny"
369 +msgstr "Architektura: %s"
370  
371  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:139
372  #, c-format
373  msgid "Free memory: %ld kiB"
374 -msgstr ""
375 +msgstr "Wolna pamięć: %ld KiB"
376  
377  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:142
378  #, c-format
379  msgid "Active Codepage: %u"
380 -msgstr ""
381 +msgstr "Aktywna strona kodowa: %u"
382  
383  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:174
384 -#, fuzzy, c-format
385 +#, c-format
386  msgid "Version: %s"
387  msgstr "Wersja %s"
388  
389  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:175
390  #, c-format
391  msgid "Path to resources: %s"
392 -msgstr ""
393 +msgstr "Ścieżka do zasobów: %s"
394  
395  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:176
396  #, c-format
397  msgid "Path to data: %s"
398 -msgstr ""
399 +msgstr "Ścieżka do danych: %s"
400  
401  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:180
402  #, c-format
403  msgid "Path to public lensfun database: %s"
404 -msgstr ""
405 +msgstr "Ścieżka do publicznej bazy danych lensfun: %s"
406  
407  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:182
408  #, c-format
409  msgid "Path to user lensfun database: %s"
410 -msgstr ""
411 +msgstr "Ścieżka do bazy danych lensfun użytkownika: %s"
412  
413  #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:183
414 -#, fuzzy
415  msgid "Libraries"
416 -msgstr "Wykrywacz"
417 +msgstr "Biblioteki"
418  
419  #: hugin1/hugin/CPDetectorDialog.cpp:93
420  msgid "Autopano from http://autopano.kolor.com is not available for OS X"
421  msgstr ""
422 -"Autopano ze strony http://autopano.kolor.com jest niedostępne dla systemu OSX"
423 +"Autopano ze strony http://autopano.kolor.com jest niedostępne dla systemu OS X"
424  
425  #: hugin1/hugin/CPDetectorDialog.cpp:94
426  msgid "Using Autopano-Sift instead"
427 @@ -754,9 +744,8 @@
428  msgstr "Estymowany punkt jest poza obszarem zdjęcia"
429  
430  #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:972
431 -#, fuzzy
432  msgid "No similar point found."
433 -msgstr "Nie znaleziono podobnego punktu"
434 +msgstr "Nie znaleziono podobnego punktu."
435  
436  #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:974 hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:987
437  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2914 hugin1/hugin/HFOVDialog.cpp:382
438 @@ -768,20 +757,19 @@
439  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:370 hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1393
440  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1421 translations/xrc.cpp:340
441  #: translations/xrc.cpp:634 xrc.cpp:340 xrc.cpp:634
442 -#, fuzzy
443  msgid "Hugin"
444 -msgstr "Węgierski"
445 +msgstr "Hugin"
446  
447  #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:979
448 -#, fuzzy, c-format
449 +#, c-format
450  msgid ""
451  "Check the similarity visually.\n"
452  "Correlation coefficient (%.3f) is lower than the threshold set in the "
453  "preferences."
454  msgstr ""
455 -"Nie znaleziono podobnego punktu. Sprawdź podobieństwo wizualnie.\n"
456 +"Proszę sprawdzić podobieństwo wizualnie.\n"
457  "Współczynnik korelacji (%.3f) jest mniejszy niż próg ustawiony w "
458 -"preferencjach programu."
459 +"ustawieniach programu."
460  
461  #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:984
462  #, c-format
463 @@ -792,7 +780,7 @@
464  msgstr ""
465  "Nie znaleziono podobnego punktu. Sprawdź podobieństwo wizualnie.\n"
466  "Współczynnik korelacji (%.3f) jest mniejszy niż próg ustawiony w "
467 -"preferencjach programu."
468 +"ustawieniach programu."
469  
470  #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1013 hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1024
471  msgid "Add new Line"
472 @@ -877,9 +865,8 @@
473  msgstr "Szukanie ruchomych punktów kontrolnych..."
474  
475  #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1790 hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:723
476 -#, fuzzy
477  msgid "Loading model file"
478 -msgstr "Wczytuję zdjęcie %s"
479 +msgstr "Wczytywanie pliku modelu"
480  
481  #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1837 hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1680
482  #, c-format
483 @@ -935,32 +922,29 @@
484  msgstr "Zaznacz punkty kontrolne"
485  
486  #: hugin1/hugin/DragTool.cpp:78
487 -#, fuzzy
488  msgid ""
489  "Drag to move images (optionally use shift to constrain), or roll with right-"
490  "drag or Ctrl-drag."
491  msgstr ""
492 -"Przeciągnij aby przesunąć zdjęcia (opcjonalnie użyj Shift do zachowania), "
493 +"Przeciągnij aby przesunąć zdjęcia (opcjonalnie użyj Shift do ograniczenia), "
494  "lub obróć za pomocą przeciągania z wciśniętym prawym klawiszem myszy lub "
495  "klawiszem Ctrl."
496  
497  #: hugin1/hugin/DragTool.cpp:106
498 -#, fuzzy
499  msgid ""
500  "Currently constrained to moving only pitch. Make a larger movement in the "
501  "opposite direction to constrain to yaw."
502  msgstr ""
503 -"Aktualnie zachowano przesunięcie tylko obrotu pionowego (pitch). Wykonaj "
504 -"większe przesunięcie w przeciwnym kierunku aby zachować obrót poziomy (yaw)."
505 +"Aktualnie ograniczono przesunięcie tylko do obrotu pionowego (pitch). Wykonaj "
506 +"większe przesunięcie w przeciwnym kierunku aby ograniczyć do obrotu poziomego (yaw)."
507  
508  #: hugin1/hugin/DragTool.cpp:110
509 -#, fuzzy
510  msgid ""
511  "Currently constrained to moving only yaw. Make a larger movement in the "
512  "opposite direction to constrain to pitch."
513  msgstr ""
514 -"Aktualnie zachowano przesunięcie tylko obrotu poziomego (yaw). Wykonaj "
515 -"większe przesunięcie w przeciwnym kierunku aby zachować obrót pionowy "
516 +"Aktualnie ograniczono przesunięcie tylko do obrotu poziomego (yaw). Wykonaj "
517 +"większe przesunięcie w przeciwnym kierunku aby ograniczyć do obrotu pionowego "
518  "(pitch)."
519  
520  #: hugin1/hugin/DragTool.cpp:211
521 @@ -994,7 +978,7 @@
522  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:357 translations/xrc.cpp:799
523  #: translations/xrc.cpp:947 xrc.cpp:799 xrc.cpp:947
524  msgid "Center"
525 -msgstr "Wycentruj"
526 +msgstr "Wyśrodkuj"
527  
528  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:358 hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:360
529  #: translations/xrc.cpp:802 translations/xrc.cpp:935 translations/xrc.cpp:949
530 @@ -1014,9 +998,8 @@
531  msgstr "Automatyczne przycięcie"
532  
533  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:362 translations/xrc.cpp:973 xrc.cpp:973
534 -#, fuzzy
535  msgid "HDR Autocrop"
536 -msgstr "Automatyczne przycięcie"
537 +msgstr "Automatyczne przycięcie HDR"
538  
539  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:375 hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:3030
540  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:364 hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2093
541 @@ -1049,7 +1032,7 @@
542  
543  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:440
544  msgid "Hide"
545 -msgstr ""
546 +msgstr "Ukryj"
547  
548  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:488 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:172
549  msgid "VFOV"
550 @@ -1074,12 +1057,10 @@
551  msgstr "Podgląd"
552  
553  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:574
554 -#, fuzzy
555  msgid "Overview"
556 -msgstr "Podgląd"
557 +msgstr "Widok ogólny"
558  
559  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:685 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:304
560 -#, fuzzy
561  msgid "Resets the projection's parameters to their default values."
562  msgstr "Przywraca parametry rzutu do ich wartości domyślnych."
563  
564 @@ -1088,19 +1069,18 @@
565  msgstr "parametr:"
566  
567  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:976
568 -#, fuzzy
569  msgid "No images loaded."
570 -msgstr "nie wczytano żadnych zdjęć"
571 +msgstr "Nie wczytano żadnych zdjęć."
572  
573  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1011
574 -#, fuzzy, c-format
575 +#, c-format
576  msgid "%lu images loaded."
577 -msgstr "Wczytano %d zdjęć."
578 +msgstr "Wczytano %lu zdjęć."
579  
580  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1027
581 -#, fuzzy, c-format
582 +#, c-format
583  msgid "Images are connected by %lu control points.\n"
584 -msgstr "Zdjęcia są połączone za pomocą %d punktów kontrolnych.\n"
585 +msgstr "Zdjęcia są połączone za pomocą %lu punktów kontrolnych.\n"
586  
587  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1038
588  #, c-format
589 @@ -1151,10 +1131,9 @@
590  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1067
591  #, c-format
592  msgid "Mean error after optimization: %.1f pixel, max: %.1f\n"
593 -msgstr "Błąd uśredniania po optymalizacji: %.1f piksel, maksymalnie: %.1f\n"
594 +msgstr "Średni błąd po optymalizacji: %.1f piksel, maksymalnie: %.1f\n"
595  
596  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1077
597 -#, fuzzy
598  msgid ""
599  "Note: automatic alignment uses default settings from the preferences. If you "
600  "want to use customized settings, run the CP detection, the geometrical "
601 @@ -1162,10 +1141,9 @@
602  "panorama editor."
603  msgstr ""
604  "Uwaga: automatyczne wyrównanie używa domyślnych parametrów podanych w "
605 -"ustawieniach programu. Jeśli zmodyfikujesz parametry dla tego projektu w "
606 -"następnych zakładkach i zechcesz je użyć, uruchom wykrywanie punktów "
607 -"kontrolnych z zakładki Obrazy, optymalizację geometryczną z zakładki "
608 -"Optymalizator oraz optymalizację fotometryczną z zakładki Ekspozycja."
609 +"ustawieniach programu. Jeśli chcesz użyć własnych parametrów, uruchom "
610 +"wykrywanie punktów kontrolnych, optymalizację geometryczną, optymalizację "
611 +"fotometryczną z zakładki Zdjęcia w edytorze panoramy."
612  
613  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1486 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:628
614  msgid "Rectilinear"
615 @@ -1177,32 +1155,29 @@
616  
617  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1585 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:733
618  msgid "Yaw value must be numeric."
619 -msgstr "Wartość kąta obrotu poziomego (yaw) musi być numeryczna."
620 +msgstr "Wartość kąta obrotu poziomego (yaw) musi być liczbowa."
621  
622  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1592 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:739
623  msgid "Pitch value must be numeric."
624  msgstr ""
625  "Wartość kąta obrotu pionowego (obniżenia/podwyższenia horyzontu, pitch) musi "
626 -"być numeryczna."
627 +"być liczbowa."
628  
629  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1599 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:745
630  msgid "Roll value must be numeric."
631 -msgstr "Wartość obrotu wokół osi optycznej aparatu musi być numeryczna."
632 +msgstr "Wartość obrotu wokół osi optycznej aparatu musi być liczbowa."
633  
634  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1613
635 -#, fuzzy
636  msgid "X value must be numeric."
637 -msgstr "Wartość kąta obrotu poziomego (yaw) musi być numeryczna."
638 +msgstr "Wartość X musi być liczbowa."
639  
640  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1620
641 -#, fuzzy
642  msgid "Y value must be numeric."
643 -msgstr "Wartość kąta obrotu poziomego (yaw) musi być numeryczna."
644 +msgstr "Wartość Y musi być liczbowa."
645  
646  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1627
647 -#, fuzzy
648  msgid "Z value must be numeric."
649 -msgstr "Wartość kąta obrotu poziomego (yaw) musi być numeryczna."
650 +msgstr "Wartość Z musi być liczbowa."
651  
652  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1646 hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1668
653  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2760 hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2791
654 @@ -1210,27 +1185,26 @@
655  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:614 hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:645
656  #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:768 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:783
657  msgid "Value must be numeric."
658 -msgstr "Wartość musi być numeryczna."
659 +msgstr "Wartość musi być liczbowa."
660  
661  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1797
662  msgid "Do you want to keep the current non-zero translation parameters?"
663 -msgstr ""
664 +msgstr "Czy zachować bieżące, niezerowe parametry przesunięcia?"
665  
666  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1798
667 -#, fuzzy
668  msgid "Keep XYZ parameters?"
669 -msgstr "Parametry obiektywu"
670 +msgstr "Zachować parametry XYZ?"
671  
672  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1882
673  msgid ""
674  "Switching to panosphere overview mode requires that all images have zero XYZ "
675  "parameters. Do you want to set all XYZ parameters to zero for all images?"
676  msgstr ""
677 +"Przejście w tryb widoku ogólnego panosfery wymaga, aby wszystkie zdjęcia miały zerowe parametry XYZ. Czy wyzerować parametry XYZ dla wszystkich zdjęć?"
678  
679  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1883
680 -#, fuzzy
681  msgid "Reset XYZ parameters?"
682 -msgstr "Parametry obiektywu"
683 +msgstr "Wyzerować parametry XYZ?"
684  
685  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2493 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:235
686  msgid "difference"
687 @@ -1280,20 +1254,22 @@
688  "With a wide field of view, panoramas with rectilinear projection get very "
689  "stretched towards the edges.\n"
690  msgstr ""
691 +"Przy szerokim polu widzenia, panoramy z rzutem prostoliniowym są bardzo porozciągane w kierunku brzegów.\n"
692  
693  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2837
694  msgid ""
695  "Since the field of view is only very wide in the horizontal direction, try a "
696  "cylindrical projection instead."
697  msgstr ""
698 +"Ponieważ pole widzenia jest szerokie tylko w kierunku poziomym, lepiej spróbować rzutu cylindrycznego."
699  
700  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2839
701  msgid "For a very wide panorama, try equirectangular projection instead."
702 -msgstr ""
703 +msgstr "Dla bardzo szerokich panoram lepiej spróbować rzutu walcowego równoodległościowego."
704  
705  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2841
706  msgid " You could also try Panini projection."
707 -msgstr ""
708 +msgstr " Można także spróbować rzutu Panini."
709  
710  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2846
711  msgid ""
712 @@ -1302,6 +1278,8 @@
713  "An equirectangular projection would fit the same content in less vertical "
714  "space."
715  msgstr ""
716 +"Przy bardzo szerokim pionowym polu widzenia, panoramy z rzutem cylindrycznym są bardzo porozciągane na górze i na dole.\n"
717 +"Rzut walcowy równoodległościowy zmieści tę samą zawartość w mniejszej przestrzeni pionowej."
718  
719  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2852
720  msgid ""
721 @@ -1309,6 +1287,8 @@
722  "panorama projection to cylindrical.\n"
723  "Cylindrical projection preserves vertical lines, unlike equirectangular."
724  msgstr ""
725 +"Ponieważ pionowe pole widzenia nie jest zbyt szerokie, można spróbować ustawić rzut panoramy na cylindryczny.\n"
726 +"Rzut cylindryczny zachowuje linie pionowe w przeciwieństwie do rzutu walcowego równoodległościowego."
727  
728  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2858
729  msgid ""
730 @@ -1317,6 +1297,8 @@
731  "A conformal projection preserves angles around a point, which often makes it "
732  "easier on the eye."
733  msgstr ""
734 +"Rzut stereograficzny jest zgodny, w przeciwieństwie do tego rzutu panoramicznego rybiego oka.\n"
735 +"Zgodny rzut zachowuje kąty wokół punktu, co zwykle czyni go swobodniejszym dla oka."
736  
737  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2863
738  msgid ""
739 @@ -1325,12 +1307,15 @@
740  "The Fisheye panorama projection compresses it, so you can fit in a wide "
741  "field of view and still have a reasonable coverage of the middle."
742  msgstr ""
743 +"Panoramy z rzutem stereograficznym i bardzo szerokim polem widzenia bardzo rozciągają zdjęcie przy brzegach.\n"
744 +"Rzut panoramiczny rybiego oka ścieśnia je, co pozwala zachować szerokie pole widzenia i mieć rozsądne pokrycie pośrodku."
745  
746  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2870
747  msgid ""
748  "Setting the panorama to rectilinear projection would keep the straight lines "
749  "straight."
750  msgstr ""
751 +"Ustawianie panoramy na rzut prostoliniowy zachowa proste linie."
752  
753  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2912
754  msgid ""
755 @@ -1338,33 +1323,36 @@
756  "projection.\n"
757  "If you want to see the bar again, activate the bar in the preferences again."
758  msgstr ""
759 +"Ukryto pasek informacji, który wyświetla podpowiedzi dotyczące wyboru rzutu.\n"
760 +"Aby zobaczyć ten pasek ponownie, należy go uaktywnić w ustawieniach."
761  
762  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2982
763  msgid "normal, individual"
764 -msgstr ""
765 +msgstr "normalny, własny"
766  
767  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2985
768  msgid "mosaic"
769 -msgstr ""
770 +msgstr "mozaika"
771  
772  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2986
773  msgid "mosaic, individual"
774 -msgstr ""
775 +msgstr "mozaika, własny"
776  
777  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:3006
778  msgid "Panosphere"
779 -msgstr ""
780 +msgstr "Panosfera"
781  
782  #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:3009
783 -#, fuzzy
784  msgid "Mosaic plane"
785 -msgstr "Dwupłaszczyznowy"
786 +msgstr "Płaszczyzna mozaiki"
787  
788  #: hugin1/hugin/GLViewer.cpp:287
789  msgid ""
790  "Error initializing GLEW\n"
791  "Fast preview window can not be opened."
792  msgstr ""
793 +"Błąd inicjowania GLEW\n"
794 +"Nie można otworzyć okna szybkiego podglądu."
795  
796  #: hugin1/hugin/GLViewer.cpp:299
797  msgid ""
798 @@ -1375,6 +1363,11 @@
799  "Hugin has been configured to start without fast preview.\n"
800  "Please restart Hugin."
801  msgstr ""
802 +"Niestety okno szybkiego podglądu wymaga sytemu obsługującego OpenGL w wersji 1.1 z rozszerzeniem GL_ARB_multitexture.\n"
803 +"Nie można otworzyć okna szybkiego podglądu."
804 +"\n"
805 +"Hugin został skonfigurowany do uruchamiania bez szybkiego podglądu.\n"
806 +"Proszę zrestartować Hugina."
807  
808  #: hugin1/hugin/HDRMergeOptionDialog.cpp:157
809  msgid "Invalid input\n"
810 @@ -1435,6 +1428,9 @@
811  "degress.\n"
812  "Do you want still use that high value?"
813  msgstr ""
814 +"Ustawiono pole widzenia %.2f st.\n"
815 +"Rzut ortograficzny jest ograniczony do pola widzenia 180 stopni.\n"
816 +"Czy na pewno użyć tak dużej wartości?"
817  
818  #: hugin1/hugin/ImagesList.cpp:455 hugin1/hugin/ImagesList.cpp:515
819  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:141
820 @@ -1452,24 +1448,21 @@
821  msgstr "Ucięcie"
822  
823  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:312
824 -#, fuzzy
825  msgid "Enter maximal number of control points per image pair"
826 -msgstr "Liczba punktów na zdjęcie"
827 +msgstr "Maksymalna liczba punktów kontrolnych na parę zdjęć"
828  
829  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:313
830 -#, fuzzy
831  msgid "Points per Overlap"
832 -msgstr "Punkty w nałożeniach:"
833 +msgstr "Punkty w nałożeniach"
834  
835  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:314
836 -#, fuzzy
837  msgid "Control point detector option"
838 -msgstr "Wynik wykrywania punktów kontrolnych"
839 +msgstr "Opcja wykrywania punktów kontrolnych"
840  
841  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:332
842 -#, fuzzy, c-format
843 +#, c-format
844  msgid "Added %lu control points"
845 -msgstr "Dodano %d punktów kontrolnych"
846 +msgstr "Dodano %lu punktów kontrolnych"
847  
848  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:332
849  msgid "Control point detector result"
850 @@ -1477,25 +1470,23 @@
851  
852  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:609
853  msgid "The minimum overlap has to be greater than 0 and smaller than 1."
854 -msgstr ""
855 +msgstr "Minimalne nałożenie musi być większe od 0 i mniejsze niż 1."
856  
857  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:639
858  msgid "The maximum Ev difference has to be greater than 0."
859 -msgstr ""
860 +msgstr "Maksymalna różnica Ev musi być większa od 0."
861  
862  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:671 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1173
863  msgid "Stacks"
864 -msgstr ""
865 +msgstr "Serie"
866  
867  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:676
868 -#, fuzzy
869  msgid "Output layers"
870 -msgstr "Wyjście"
871 +msgstr "Warstwy wyjścia"
872  
873  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:679
874 -#, fuzzy
875  msgid "Output stacks"
876 -msgstr "Wyjście"
877 +msgstr "Serie wyjścia"
878  
879  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:697
880  msgid "Positions (incremental, starting from anchor)"
881 @@ -1519,7 +1510,7 @@
882  
883  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:714
884  msgid "Everything without translation"
885 -msgstr "Wszystko oprócz przekształcenia"
886 +msgstr "Wszystko oprócz przesunięcia"
887  
888  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:718
889  msgid "Everything"
890 @@ -1527,26 +1518,25 @@
891  
892  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:724
893  msgid "Positions and Translation (y,p,r,x,y,z)"
894 -msgstr "Pozycje i przekształcenie (y,p,r,x,y,z)"
895 +msgstr "Pozycje i przesunięcie (y,p,r,x,y,z)"
896  
897  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:727
898  msgid "Positions, Translation and View (y,p,r,x,y,z,v)"
899 -msgstr "Pozycje, przekształcenie i pole widzenia (y,p,r,x,y,z,v)"
900 +msgstr "Pozycje, przesunięcie i pole widzenia (y,p,r,x,y,z,v)"
901  
902  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:730
903  msgid "Positions, Translation and Barrel (y,p,r,x,y,z,b)"
904 -msgstr "Pozycje, przekształcenie i zniekształcenie beczkowate (y,p,r,x,y,z,b)"
905 +msgstr "Pozycje, przesunięcie i zniekształcenie beczkowate (y,p,r,x,y,z,b)"
906  
907  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:733
908  msgid "Positions, Translation, View and Barrel (y,p,r,x,y,z,v,b)"
909  msgstr ""
910 -"Pozycje, przekształcenie, pole widzenia i zniekształcenie beczkowate (y,p,r,"
911 +"Pozycje, przesunięcie, pole widzenia i zniekształcenie beczkowate (y,p,r,"
912  "x,y,z,v,b)"
913  
914  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:737 hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:758
915 -#, fuzzy
916  msgid "Custom parameters"
917 -msgstr "Poniższe parametry użytkownika"
918 +msgstr "Parametry użytkownika"
919  
920  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:743
921  msgid "Low dynamic range"
922 @@ -1565,178 +1555,148 @@
923  msgstr "Wysoki zakres tonalny, zmienny balans bieli, ustalona ekspozycja"
924  
925  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:816
926 -#, fuzzy
927  msgid "Simple interface"
928 -msgstr "Interfejs użytkownika"
929 +msgstr "Interfejs prosty"
930  
931  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:819
932 -#, fuzzy
933  msgid "Advanced interface"
934 -msgstr "Opcja zaawansowana"
935 +msgstr "Interfejs zaawansowany"
936  
937  #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:822
938 -#, fuzzy
939  msgid "Expert interface"
940 -msgstr "Interfejs użytkownika"
941 +msgstr "Interfejs eksperta"
942  
943  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:140
944 -#, fuzzy
945  msgid "Image number"
946 -msgstr "Numer obiektywu"
947 +msgstr "Numer zdjęcia"
948  
949  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:142
950 -#, fuzzy
951  msgid "Width"
952 -msgstr "szerokość:"
953 +msgstr "Szerokość"
954  
955  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:142
956 -#, fuzzy
957  msgid "Image width"
958 -msgstr "Rozmiar obrazu:"
959 +msgstr "Szerokość zdjęcia"
960  
961  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:143
962 -#, fuzzy
963  msgid "Height"
964 -msgstr "wysokość:"
965 +msgstr "Wysokość"
966  
967  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:143
968 -#, fuzzy
969  msgid "Image height"
970 -msgstr "Przystrzyżenie zdjęcia"
971 +msgstr "Wysokość zdjęcia"
972  
973  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:144
974  msgid "Anchor"
975 -msgstr "Odniesienie"
976 +msgstr "Zablokuj"
977  
978  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:144
979 -#, fuzzy
980  msgid "Anchor image for position and/or exposure"
981 -msgstr "Zablokuj pozycję tego zdjęcia"
982 +msgstr "Zablokuj pozycję i/lub ekspozycję tego zdjęcia"
983  
984  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:145
985  msgid "# Ctrl Pnts"
986  msgstr "Pkt. kontr."
987  
988  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:145
989 -#, fuzzy
990  msgid "Number of control points in this image"
991 -msgstr "Liczba punktów na zdjęcie"
992 +msgstr "Liczba punktów kontrolnych na tym zdjęciu"
993  
994  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:146
995  msgid "Lens no."
996  msgstr "Nr obiektywu"
997  
998  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:146
999 -#, fuzzy
1000  msgid "Assigned lens number"
1001 -msgstr "Zmień numer obiektywu"
1002 +msgstr "Przypisany numer obiektywu"
1003  
1004  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:147
1005 -#, fuzzy
1006  msgid "Stack no."
1007 -msgstr "Numer serii"
1008 +msgstr "Nr serii"
1009  
1010  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:147
1011 -#, fuzzy
1012  msgid "Assigned stack number"
1013 -msgstr "Zmień numer serii"
1014 +msgstr "Przypisany numer serii"
1015  
1016  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:149
1017 -#, fuzzy
1018  msgid "Maker"
1019 -msgstr "Wytwórca aparatu:"
1020 +msgstr "Producent"
1021  
1022  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:150
1023 -#, fuzzy
1024  msgid "Model"
1025 -msgstr "tryb:"
1026 +msgstr "Model"
1027  
1028  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:151
1029 -#, fuzzy
1030  msgid "Used lens"
1031 -msgstr "Nowy obiektyw"
1032 +msgstr "Użyty obiektyw"
1033  
1034  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:152
1035 -#, fuzzy
1036  msgid "Capture date"
1037 -msgstr "Data wykonania:"
1038 +msgstr "Data wykonania"
1039  
1040  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:152
1041  msgid "Date, image was taken"
1042 -msgstr ""
1043 +msgstr "Data wykonania zdjęcia"
1044  
1045  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:153
1046 -#, fuzzy
1047  msgid "Focal length"
1048 -msgstr "Ogniskowa:"
1049 +msgstr "Ogniskowa"
1050  
1051  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:154
1052 -#, fuzzy
1053  msgid "Aperture"
1054 -msgstr "Przysłona:"
1055 +msgstr "Przysłona"
1056  
1057  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:155
1058 -#, fuzzy
1059  msgid "Shutter Speed"
1060 -msgstr "Migawka:"
1061 +msgstr "Migawka"
1062  
1063  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:155
1064 -#, fuzzy
1065  msgid "Shutter speed"
1066 -msgstr "Migawka:"
1067 +msgstr "Szybkość migawki"
1068  
1069  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:156
1070  msgid "ISO"
1071 -msgstr ""
1072 +msgstr "ISO"
1073  
1074  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:156
1075  msgid "ISO speed"
1076 -msgstr ""
1077 +msgstr "Czułość ISO"
1078  
1079  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:158
1080 -#, fuzzy
1081  msgid "Yaw (y)"
1082  msgstr "obrót poziomy (y)"
1083  
1084  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:158
1085 -#, fuzzy
1086  msgid "Yaw"
1087 -msgstr "Obrót poziomy:"
1088 +msgstr "Obrót poziomy (yaw)"
1089  
1090  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:159
1091 -#, fuzzy
1092  msgid "Pitch (p)"
1093  msgstr "obrót pionowy (p)"
1094  
1095  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:159
1096 -#, fuzzy
1097  msgid "Pitch"
1098 -msgstr "Obrót pionowy:"
1099 +msgstr "Obrót pionowy (pitch)"
1100  
1101  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:160
1102 -#, fuzzy
1103  msgid "Roll (r)"
1104  msgstr "obrót roll (r)"
1105  
1106  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:160
1107 -#, fuzzy
1108  msgid "Roll"
1109 -msgstr "Obrót osi optycznej:"
1110 +msgstr "Obrót osi optycznej (roll)"
1111  
1112  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:161
1113 -#, fuzzy
1114  msgid "Camera translation X"
1115 -msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
1116 +msgstr "Przesunięcie aparatu X"
1117  
1118  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:162
1119 -#, fuzzy
1120  msgid "Camera translation Y"
1121 -msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
1122 +msgstr "Przesunięcie aparatu Y"
1123  
1124  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:163
1125 -#, fuzzy
1126  msgid "Camera translation Z"
1127 -msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
1128 +msgstr "Przesunięcie aparatu Z"
1129  
1130  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:165
1131  msgid "Lens type (f)"
1132 @@ -1744,169 +1704,150 @@
1133  
1134  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:165
1135  msgid "Lens type (rectilinear, fisheye, equirectangular, ...)"
1136 -msgstr ""
1137 +msgstr "Typ obiektywu (prostoliniowy, rybie oko, równoodległościowy...)"
1138  
1139  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:166
1140 -#, fuzzy
1141  msgid "Hfov (v)"
1142  msgstr "HFOV (v)"
1143  
1144  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:166
1145 -#, fuzzy
1146  msgid "Horizontal field of view (v)"
1147 -msgstr "Poziome pole widzenia"
1148 +msgstr "Poziome pole widzenia (v)"
1149  
1150  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:167
1151 -#, fuzzy
1152  msgid "Radial distortion (a)"
1153 -msgstr "Zniekształcenie promieniowe"
1154 +msgstr "Zniekształcenie promieniowe (a)"
1155  
1156  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:168
1157 -#, fuzzy
1158  msgid "Radial distortion (b, barrel)"
1159 -msgstr "Zniekształcenie promieniowe"
1160 +msgstr "Zniekształcenie promieniowe (b, beczka)"
1161  
1162  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:169
1163 -#, fuzzy
1164  msgid "Radial distortion (c)"
1165 -msgstr "Zniekształcenie promieniowe"
1166 +msgstr "Zniekształcenie promieniowe (c)"
1167  
1168  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:170
1169  msgid "Horizontal image center shift (d)"
1170 -msgstr ""
1171 +msgstr "Poziome przesuniecie środka zdjęcia (d)"
1172  
1173  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:171
1174 -#, fuzzy
1175  msgid "Vertical image center shift (e)"
1176 -msgstr "Przesunięcie środka zdjęcia"
1177 +msgstr "Pionowe przesunięcie środka zdjęcia (e)"
1178  
1179  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:172
1180  msgid "Horizontal image shearing (g)"
1181 -msgstr ""
1182 +msgstr "Poziome przycięcie zdjęcia (g)"
1183  
1184  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:173
1185  msgid "Vertical image shearing (t)"
1186 -msgstr ""
1187 +msgstr "Pionowe przycięcie zdjęcia (t)"
1188  
1189  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:175
1190 -#, fuzzy
1191  msgid "Exposure value (Eev)"
1192 -msgstr "Ekspozycja (EV)"
1193 +msgstr "Ekspozycja (Eev)"
1194  
1195  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:176
1196 -#, fuzzy
1197  msgid "Red multiplier (Er)"
1198 -msgstr "Mnożnik czerwieni:"
1199 +msgstr "Mnożnik czerwieni (Er)"
1200  
1201  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:177
1202 -#, fuzzy
1203  msgid "Blue multiplier (Eb)"
1204 -msgstr "Mnożnik błękitu:"
1205 +msgstr "Mnożnik błękitu (Eb)"
1206  
1207  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:178 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:179
1208  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:180
1209 -#, fuzzy
1210  msgid "Vignetting (Vb, Vc, Vd)"
1211 -msgstr "Winietowanie:"
1212 +msgstr "Winietowanie (Vb, Vc, Vd)"
1213  
1214  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:181
1215 -#, fuzzy
1216  msgid "Horizontal vignetting center shift (Vx)"
1217 -msgstr "Przesunięcie środka winietowania"
1218 +msgstr "Poziome przesunięcie środka winietowania (Vx)"
1219  
1220  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:182
1221 -#, fuzzy
1222  msgid "Vertical vignetting center shift (Vy)"
1223 -msgstr "Przesunięcie środka winietowania"
1224 +msgstr "Pionowe przesunięcie środka winietowania (Vx)"
1225  
1226  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:183
1227 -#, fuzzy
1228  msgid "Response type"
1229 -msgstr "Typ obiektywu:"
1230 +msgstr "Rodzaj reakcji"
1231  
1232  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:183
1233 -#, fuzzy
1234  msgid "Camera response type"
1235 -msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
1236 +msgstr "Rodzaj reakcji aparatu"
1237  
1238  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:184 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:185
1239  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:186 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:187
1240  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:188
1241 -#, fuzzy
1242  msgid "Camera response parameter"
1243 -msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
1244 +msgstr "Parametr reakcji aparatu"
1245  
1246  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:385 translations/xrc.cpp:246 xrc.cpp:246
1247  msgid "custom (EMoR)"
1248 -msgstr "Własna (EMoR)"
1249 +msgstr "własna (EMoR)"
1250  
1251  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:388 translations/xrc.cpp:247 xrc.cpp:247
1252  msgid "Linear"
1253  msgstr "Liniowa"
1254  
1255  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:663
1256 -#, fuzzy, c-format
1257 +#, c-format
1258  msgid "Lens %d"
1259 -msgstr "Obiektyw"
1260 +msgstr "Obiektyw %d"
1261  
1262  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:666
1263 -#, fuzzy, c-format
1264 +#, c-format
1265  msgid "Stack %d"
1266 -msgstr "Numer serii"
1267 +msgstr "Seria %d"
1268  
1269  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:669
1270  #, c-format
1271  msgid "Output stack %d"
1272 -msgstr ""
1273 +msgstr "Seria wyjściowa %d"
1274  
1275  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:672
1276 -#, fuzzy, c-format
1277 +#, c-format
1278  msgid "Output exposure layer %d"
1279 -msgstr "Wygładzone warstwy ekspozycji"
1280 +msgstr "Warstwa ekspozycji wyjściowej %d"
1281  
1282  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1097 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1112
1283  msgid "Link"
1284 -msgstr "Odziedzicz"
1285 +msgstr "Dołącz"
1286  
1287  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1101 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1108
1288  msgid "Unlink"
1289 -msgstr ""
1290 +msgstr "Odłącz"
1291  
1292  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1123
1293  msgid "Select all for current lens"
1294 -msgstr ""
1295 +msgstr "Wybierz wszystkie dla bieżącego obiektywu"
1296  
1297  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1124
1298  msgid "Unselect all for current lens"
1299 -msgstr ""
1300 +msgstr "Porzuć wszystkie dla bieżącego obiektywu"
1301  
1302  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1128
1303  msgid "Select all for current stack"
1304 -msgstr ""
1305 +msgstr "Wybierz wszystkie dla bieżącej serii"
1306  
1307  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1129
1308  msgid "Unselect all for current stack"
1309 -msgstr ""
1310 +msgstr "Porzuć wszystkie dla bieżącej serii"
1311  
1312  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1132 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1143
1313  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1228
1314 -#, fuzzy
1315  msgid "Select all"
1316 -msgstr "Przywróć wszystko"
1317 +msgstr "Wybierz wszystko"
1318  
1319  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1133 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1144
1320  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1229
1321 -#, fuzzy
1322  msgid "Unselect all"
1323 -msgstr "Nie wybrane"
1324 +msgstr "Porzuć wszystko"
1325  
1326  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1137
1327 -#, fuzzy
1328  msgid "Edit image variables..."
1329 -msgstr "Zmienne zdjęcia:"
1330 +msgstr "Modyfikuj zmienne zdjęcia..."
1331  
1332  #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1184
1333 -#, fuzzy
1334  msgid "Control points"
1335  msgstr "Punkty kontrolne"
1336  
1337 @@ -1918,18 +1859,16 @@
1338  msgstr "Przywróć"
1339  
1340  #: hugin1/hugin/ImageVariableDialog.cpp:319
1341 -#, fuzzy
1342  msgid "Save graph"
1343 -msgstr "Zapisz przetwarzanie wsadowe"
1344 +msgstr "Zapisz wykres"
1345  
1346  #: hugin1/hugin/ImageVariableDialog.cpp:321
1347  msgid "Bitmap (*.bmp)|*.bmp|PNG-File (*.png)|*.png"
1348 -msgstr ""
1349 +msgstr "Bitmapa (*.bmp)|*.bmp|Plik PNG (*.png)|*.png"
1350  
1351  #: hugin1/hugin/ImageVariableDialog.cpp:347
1352 -#, fuzzy
1353  msgid "Save image"
1354 -msgstr "Zapisz maskę"
1355 +msgstr "Zapisz zdjęcie"
1356  
1357  #: hugin1/hugin/LocalizedFileTipProvider.cpp:48
1358  msgid "Tips not available, sorry!"
1359 @@ -1977,9 +1916,8 @@
1360  msgstr "Po&moc"
1361  
1362  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:412
1363 -#, fuzzy
1364  msgid "&Actions"
1365 -msgstr "Opcje"
1366 +msgstr "&Akcje"
1367  
1368  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:503
1369  msgid "Started"
1370 @@ -1998,21 +1936,21 @@
1371  
1372  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:694
1373  msgid "Save changes to the panorama before closing?"
1374 -msgstr ""
1375 +msgstr "Zapisać zmiany w panoramie przed zamknięciem?"
1376  
1377  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:702
1378  msgid ""
1379  "If you close without saving, changes since your last save will be discarded"
1380  msgstr ""
1381 +"W przypadku zamknięcia bez zapisu, zmiany od ostatniego zapisania zostaną utracone"
1382  
1383  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:705
1384 -#, fuzzy
1385  msgid "Don't Save"
1386 -msgstr "Nie zmieniaj"
1387 +msgstr "Nie zapisuj"
1388  
1389  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:708
1390  msgid "Close without saving"
1391 -msgstr ""
1392 +msgstr "Zamknij bez zapisu"
1393  
1394  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:740
1395  msgid "forced close"
1396 @@ -2035,9 +1973,8 @@
1397  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:824 hugin1/hugin/MainFrame.cpp:949
1398  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1051 hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2097
1399  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2103
1400 -#, fuzzy
1401  msgid "Panorama editor"
1402 -msgstr "Podgląd panoramy"
1403 +msgstr "Edytor panoramy"
1404  
1405  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:837
1406  #, c-format
1407 @@ -2048,6 +1985,11 @@
1408  "\n"
1409  "(Error code: %s)"
1410  msgstr ""
1411 +"Nie udało się zapisać pliku makefile projektu \"%s\".\n"
1412 +"Mimo to plik projektu został zapisany.\n"
1413 +"Być może plik lub katalog jest tylko do odczytu.\n"
1414 +"\n"
1415 +"(Kod błędu: %s)"
1416  
1417  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:841
1418  #, c-format
1419 @@ -2057,6 +1999,10 @@
1420  "\n"
1421  "(Error code: %s)"
1422  msgstr ""
1423 +"Nie udało się zapisać pliku projektu \"%s\".\n"
1424 +"Być może plik lub katalog jest tylko do odczytu.\n"
1425 +"\n"
1426 +"(Kod błędu: %s)"
1427  
1428  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:894
1429  msgid "Save PTmender script file"
1430 @@ -2100,6 +2046,9 @@
1431  "This file can't be open with File, Open.\n"
1432  "Do you want to add this image file to the current project?"
1433  msgstr ""
1434 +"Plik %s jest plikiem zdjęcia, a nie projektu.\n"
1435 +"Tego pliku nie można otworzyć przez Plik -> Otwórz.\n"
1436 +"Czy dodać ten plik zdjęcia do bieżącego projektu?"
1437  
1438  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1033
1439  msgid "Open project: cancel"
1440 @@ -2110,9 +2059,9 @@
1441  msgstr "Nie można uruchomić systemowej przeglądarki internetowej"
1442  
1443  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1470
1444 -#, fuzzy, c-format
1445 +#, c-format
1446  msgid "Could not read project file %s."
1447 -msgstr "Nie można otworzyć pliku projektu:"
1448 +msgstr "Nie udało się odczytać pliku projektu %s."
1449  
1450  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1482
1451  msgid "Choose template project"
1452 @@ -2166,12 +2115,11 @@
1453  
1454  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1690
1455  msgid "Select python script"
1456 -msgstr ""
1457 +msgstr "Wybierz skrypt Pythona"
1458  
1459  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1692
1460 -#, fuzzy
1461  msgid "Python script (*.py)|*.py|All files (*.*)|*.*"
1462 -msgstr "Pliki projektów (*.ptb)|*.ptb|Wszystkie pliki (*)|*"
1463 +msgstr "Skrypty Pythona (*.py)|*.py|Wszystkie pliki (*.*)|*.*"
1464  
1465  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1976
1466  #, c-format
1467 @@ -2189,16 +2137,16 @@
1468  msgstr "Błąd!"
1469  
1470  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2003
1471 -#, fuzzy, c-format
1472 +#, c-format
1473  msgid ""
1474  "Celeste model expected in %s not found, Hugin needs to be properly installed."
1475  msgstr ""
1476 -"Nie znaleziono pliku modelu Celeste, Hugin musi być poprawnie zainstalowany."
1477 +"Nie znaleziono pliku modelu Celeste, którego oczekiwano w %s; Hugin musi być poprawnie zainstalowany."
1478  
1479  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2008
1480 -#, fuzzy, c-format
1481 +#, c-format
1482  msgid "Could not load Celeste model file %s"
1483 -msgstr "Nie można otworzyć pliku projektu:"
1484 +msgstr "Nie udało się załadować pliku modelu Celeste %s"
1485  
1486  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2137
1487  msgid ""
1488 @@ -2206,6 +2154,8 @@
1489  "vignetting center shift.\n"
1490  "These features are not supported in simple interface."
1491  msgstr ""
1492 +"Nie można przełączyć na interfejs prosty. Ten projekt wykorzystuje serie i/lub przesunięcie środka winietowania.\n"
1493 +"Te parametry nie są obsługiwane w interfejsie prostym."
1494  
1495  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2147
1496  msgid ""
1497 @@ -2213,6 +2163,8 @@
1498  "parameters.\n"
1499  "These parameters are not supported in simple interface."
1500  msgstr ""
1501 +"Nie można przełączyć na interfejs prosty. Ten projekt wykorzystuje parametry przesunięcia lub przycięcia.\n"
1502 +"Te parametry nie są obsługiwane w interfejsie prostym."
1503  
1504  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2168
1505  msgid ""
1506 @@ -2220,6 +2172,8 @@
1507  "shear parameters.\n"
1508  "These parameters are not supported in advanced interface."
1509  msgstr ""
1510 +"Nie można przełączyć na interfejs zaawansowany. Ten projekt wykorzystuje parametry przesunięcia lub przycięcia.\n"
1511 +"Te parametry nie są obsługiwane w interfejsie zaawansowanym."
1512  
1513  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2195
1514  msgid ""
1515 @@ -2227,12 +2181,11 @@
1516  "Please add more images."
1517  msgstr ""
1518  "Wymagane są co najmniej dwa zdjęcia.\n"
1519 -"Proszę dodaj więcej zdjęć."
1520 +"Proszę dodać więcej zdjęć."
1521  
1522  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2242
1523 -#, fuzzy
1524  msgid "Running assistant"
1525 -msgstr "Uruchamianie Celeste"
1526 +msgstr "Uruchamianie asystenta"
1527  
1528  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2266
1529  #, c-format
1530 @@ -2256,19 +2209,19 @@
1531  "The assistant did not complete successfully. Please check the resulting "
1532  "project file."
1533  msgstr ""
1534 +"Asystent nie zakończył poprawnie pracy. Proszę sprawdzić wynikowy plik projektu."
1535  
1536  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2317
1537 -#, fuzzy
1538  msgid "Project file not found"
1539 -msgstr "Nie znaleziono pliku zdjęcia"
1540 +msgstr "Nie znaleziono pliku projektu"
1541  
1542  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2332
1543  msgid "Can't launch PTBatcherGui"
1544 -msgstr ""
1545 +msgstr "Nie można uruchomić programu PTBatcherGui"
1546  
1547  #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2340
1548  msgid "Launched incorrect programme"
1549 -msgstr ""
1550 +msgstr "Uruchomiono niewłaściwy program"
1551  
1552  #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:113
1553  msgid "Mask type"
1554 @@ -2299,9 +2252,9 @@
1555  msgstr "Wczytaj maskę: anuluj"
1556  
1557  #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:532
1558 -#, fuzzy, c-format
1559 +#, c-format
1560  msgid "Could not parse mask from file %s."
1561 -msgstr "Nie można otworzyć pliku projektu:"
1562 +msgstr "Nie można przeanalizować maski z pliku %s."
1563  
1564  #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:853 hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:872
1565  #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:891 hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:910
1566 @@ -2315,22 +2268,22 @@
1567  #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:96
1568  #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:94
1569  msgid "Any variables below which are bold and underlined will be optimized."
1570 -msgstr ""
1571 +msgstr "Wszystkie zmienne wytłuszczone i podkreślone poniżej zostaną zoptymalizowane."
1572  
1573  #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:99
1574  #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:97
1575  msgid "Use command + left mouse click to toggle state of variables."
1576 -msgstr ""
1577 +msgstr "Command z lewym klawiszem myszy przełączy stan zmiennych."
1578  
1579  #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:101
1580  #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:99
1581  msgid "Use control + left mouse click to toggle state of variables."
1582 -msgstr ""
1583 +msgstr "Control z lewym klawiszem myszy przełączy stan zmiennych."
1584  
1585  #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:104
1586  #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:102
1587  msgid "Variables which shown in normal font will act as references or anchors."
1588 -msgstr ""
1589 +msgstr "Zmienne wyświetlone poniżej normalnie będą służyły za odniesienie lub stałe."
1590  
1591  #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:169
1592  msgid ""
1593 @@ -2338,6 +2291,9 @@
1594  "Please activate at least one image in the (fast) preview window.\n"
1595  "Optimization canceled."
1596  msgstr ""
1597 +"Projekt nie zawiera żadnych aktywnych zdjęć.\n"
1598 +"Proszę włączyć przynajmniej jedno zdjęcie w oknie (szybkiego) podglądu.\n"
1599 +"Optymalizacja anulowana."
1600  
1601  #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:328
1602  msgid ""
1603 @@ -2426,6 +2382,9 @@
1604  "Please activate at least 2 images in the (fast) preview window.\n"
1605  "Optimization canceled."
1606  msgstr ""
1607 +"Projekt nie zawiera żadnych aktywnych zdjęć.\n"
1608 +"Proszę włączyć przynajmniej dwa zdjęcia w oknie (szybkiego) podglądu.\n"
1609 +"Optymalizacja anulowana."
1610  
1611  #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:217
1612  msgid ""
1613 @@ -2448,11 +2407,12 @@
1614  "You selected no parameters to optimize.\n"
1615  "Therefore optimization will be canceled."
1616  msgstr ""
1617 +"Nie wybrano parametrów do optymalizacji.\n"
1618 +"Tym samym optymalizacja zostanie anulowana."
1619  
1620  #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:254
1621 -#, fuzzy
1622  msgid "Exposure optimization"
1623 -msgstr "Optymalizacja fotometryczna"
1624 +msgstr "Optymalizacja ekspozycji"
1625  
1626  #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:265
1627  msgid "Photometric alignment"
1628 @@ -2508,9 +2468,8 @@
1629  msgstr "Dodaj serię zdjęć..."
1630  
1631  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:368
1632 -#, fuzzy
1633  msgid "No matching images found."
1634 -msgstr "Wczytywanie zdjęć"
1635 +msgstr "Nie znaleziono pasujących zdjęć."
1636  
1637  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:381
1638  msgid "Remove selected image(s)"
1639 @@ -2525,7 +2484,6 @@
1640  msgstr "Ustaw to zdjęcie jako odniesienie ekspozycji"
1641  
1642  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:438
1643 -#, fuzzy
1644  msgid "New lens"
1645  msgstr "Nowy obiektyw"
1646  
1647 @@ -2546,20 +2504,20 @@
1648  msgstr "Zmień numer obiektywu"
1649  
1650  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:494
1651 -#, fuzzy
1652  msgid "Load lens from Lensfun database"
1653 -msgstr "Wczytaj dane obiektywu..."
1654 +msgstr "Wczytaj dane obiektywu z bazy danych Lensfun"
1655  
1656  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:498
1657 -#, fuzzy
1658  msgid "Load lens from ini file"
1659 -msgstr "Wczytaj parametry obiektywu z pliku"
1660 +msgstr "Wczytaj parametry obiektywu z pliku ini"
1661  
1662  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:507
1663  msgid ""
1664  "You selected only one image.\n"
1665  "Should the loaded parameters be applied to all images with the same lens?"
1666  msgstr ""
1667 +"Wybrano tylko jedno zdjęcie.\n"
1668 +"Czy wczytane parametry mają być zastosowane dla wszystkich zdjęć robionych tym samym obiektywem?"
1669  
1670  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:507 hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:196
1671  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:231
1672 @@ -2572,31 +2530,30 @@
1673  "Apply lens parameter file can result in unwanted results.\n"
1674  "Apply settings anyway?"
1675  msgstr ""
1676 +"Wybrano zdjęcia o różnych rozmiarach.\n"
1677 +"Zastosowanie pliku parametrów obiektywu może mieć niechciane efekty.\n"
1678 +"Czy zastosować ustawienia mimo to?"
1679  
1680  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:564
1681 -#, fuzzy
1682  msgid "Save lens to ini file"
1683 -msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku"
1684 +msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku ini"
1685  
1686  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:570
1687 -#, fuzzy
1688  msgid "Save camera parameters to lensfun database"
1689 -msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku"
1690 +msgstr "Zapisz parametry aparatu do bazy danych lensfun"
1691  
1692  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:597
1693 -#, fuzzy
1694  msgid "Remove control points"
1695 -msgstr "Usunięto %d punktów kontrolnych"
1696 +msgstr "Usuń punkty kontrolne"
1697  
1698  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:627
1699 -#, fuzzy
1700  msgid "Selected images have no control points."
1701 -msgstr "Wyczyść punkty kontrolne"
1702 +msgstr "Wybrane zdjęcia nie mają punktów kontrolnych."
1703  
1704  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:636
1705 -#, fuzzy, c-format
1706 +#, c-format
1707  msgid "Really delete %lu control points?"
1708 -msgstr "Czy na pewno usunąć %d punktów kontrolnych?"
1709 +msgstr "Czy na pewno usunąć %lu punktów kontrolnych?"
1710  
1711  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:638
1712  msgid "Delete Control Points"
1713 @@ -2623,37 +2580,33 @@
1714  msgstr "Zakończono czyszczenie"
1715  
1716  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:708 hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:781
1717 -#, fuzzy, c-format
1718 +#, c-format
1719  msgid "Removed %lu control points"
1720 -msgstr "Usunięto %d punktów kontrolnych"
1721 +msgstr "Usunięto %lu punktów kontrolnych"
1722  
1723  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:708
1724  msgid "Cleaning"
1725  msgstr "Czyszczenie"
1726  
1727  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:716
1728 -#, fuzzy
1729  msgid "Remove control points on clouds"
1730 -msgstr "Usuń punkty kontrolne w maskach"
1731 +msgstr "Usuń punkty kontrolne w chmurach"
1732  
1733  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:815
1734  msgid "Reset user defined..."
1735 -msgstr ""
1736 +msgstr "Przywróć zdefiniowane przez użytkownika..."
1737  
1738  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:818
1739 -#, fuzzy
1740  msgid "Reset positions"
1741 -msgstr "Przywróć projekt"
1742 +msgstr "Przywróć pozycje"
1743  
1744  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:821
1745 -#, fuzzy
1746  msgid "Reset lens parameters"
1747 -msgstr "Parametry obiektywu"
1748 +msgstr "Przywróć parametry obiektywu"
1749  
1750  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:824
1751 -#, fuzzy
1752  msgid "Reset photometric parameters"
1753 -msgstr "Parametry obiektywu"
1754 +msgstr "Przywróć parametry fotometryczne"
1755  
1756  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:1036
1757  msgid "New stack"
1758 @@ -2676,24 +2629,20 @@
1759  msgstr "Zmień numer serii"
1760  
1761  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:1090
1762 -#, fuzzy
1763  msgid "Set stack size..."
1764 -msgstr "Zmień serię..."
1765 +msgstr "Ustaw rozmiar serii..."
1766  
1767  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:1096
1768 -#, fuzzy
1769  msgid "Enter image count per stack"
1770 -msgstr "Zremapowane połączone serie zdjęć"
1771 +msgstr "Wprowadź liczbę zdjęć w serii"
1772  
1773  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:1097
1774 -#, fuzzy
1775  msgid "stack size"
1776 -msgstr "Rozmiar maski"
1777 +msgstr "Rozmiar serii"
1778  
1779  #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:1098
1780 -#, fuzzy
1781  msgid "Images per stack"
1782 -msgstr "Zremapowane połączone serie zdjęć"
1783 +msgstr "Liczba zdjęć w serii"
1784  
1785  #: hugin1/hugin/PanoOutputDialog.cpp:315 hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:520
1786  msgid "Quality:"
1787 @@ -2762,9 +2711,8 @@
1788  msgstr "Panini ogólny"
1789  
1790  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:159
1791 -#, fuzzy
1792  msgid "Thoby Projection"
1793 -msgstr "Rzut"
1794 +msgstr "Rzut Thoby"
1795  
1796  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:697
1797  msgid "width needs to be an integer bigger than 0"
1798 @@ -2775,14 +2723,12 @@
1799  msgstr "Wysokość powinna być liczbą całkowitą większą od 0"
1800  
1801  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:743
1802 -#, fuzzy
1803  msgid "Left boundary must be smaller than right."
1804 -msgstr "Lewa krawędź musi być mniejsza niż prawa"
1805 +msgstr "Lewa krawędź musi być mniejsza niż prawa."
1806  
1807  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:749
1808 -#, fuzzy
1809  msgid "Top boundary must be smaller than bottom."
1810 -msgstr "Górna krawędź musi być mniejsza niż dolna"
1811 +msgstr "Górna krawędź musi być mniejsza niż dolna."
1812  
1813  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:812
1814  msgid " PTmender options not yet implemented"
1815 @@ -2794,7 +2740,7 @@
1816  
1817  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:920
1818  msgid " Options for this HDRMerge program not yet implemented"
1819 -msgstr "Opcje dla tego programu HDRMerge nie są jeszcze obsługiwane"
1820 +msgstr " Opcje dla tego programu HDRMerge nie są jeszcze obsługiwane"
1821  
1822  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1015
1823  msgid "Could not create temporary project file"
1824 @@ -2808,7 +2754,7 @@
1825  
1826  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1391
1827  msgid "Are you sure you want to stitch such a large panorama?"
1828 -msgstr ""
1829 +msgstr "Czy na pewno złożyć taką dużą panoramę?"
1830  
1831  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1399
1832  #, c-format
1833 @@ -2818,15 +2764,16 @@
1834  "and stitch from the Stitcher tab. Stitching a panorama this size could take "
1835  "a long time and a large amount of memory."
1836  msgstr ""
1837 +"Panorama do złożenia ma %.1f gigapikseli.\n"
1838 +"Jeśli to za dużo, należy zmniejszyć rozmiar płótna panoramy i przyciętego obszaru w zakładce składania. Składanie panoramy o takim rozmiarze może wymagać dużo czasu i pamięci."
1839  
1840  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1401
1841 -#, fuzzy
1842  msgid "Stitch anyway"
1843 -msgstr "Złóż teraz!"
1844 +msgstr "Złóż mimo to"
1845  
1846  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1401
1847  msgid "Let me fix that"
1848 -msgstr ""
1849 +msgstr "Pozwól poprawić"
1850  
1851  #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1418
1852  #, c-format
1853 @@ -2838,10 +2785,14 @@
1854  "and stitch from the Stitcher tab. Stitching a panorama this size could take "
1855  "a long time and a large amount of memory."
1856  msgstr ""
1857 +"Czy na pewno złożyć taką dużą panoramę?\n"
1858 +"\n"
1859 +"Panorama do złożenia ma %.1f gigapikseli.\n"
1860 +"Jeśli to za dużo, należy zmniejszyć rozmiar płótna panoramy i przyciętego obszaru w zakładce składania. Składanie panoramy o takim rozmiarze może wymagać dużo czasu i pamięci."
1861  
1862  #: hugin1/hugin/PluginItems.cpp:71
1863  msgid "Miscellaneous"
1864 -msgstr ""
1865 +msgstr "Różne"
1866  
1867  #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:113
1868  msgid "System default"
1869 @@ -2849,7 +2800,7 @@
1870  
1871  #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:116
1872  msgid "Basque"
1873 -msgstr ""
1874 +msgstr "Baskijski"
1875  
1876  #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:119
1877  msgid "Bulgarian"
1878 @@ -2872,13 +2823,12 @@
1879  msgstr "Czeski"
1880  
1881  #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:134
1882 -#, fuzzy
1883  msgid "Danish"
1884 -msgstr "Hiszpański"
1885 +msgstr "Duński"
1886  
1887  #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:137
1888  msgid "Dutch"
1889 -msgstr "Duński"
1890 +msgstr "Holenderski"
1891  
1892  #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:140
1893  msgid "English"
1894 @@ -2992,25 +2942,23 @@
1895  msgstr "Usuń ustawienie wykrywania punktów kontrolnych"
1896  
1897  #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:919
1898 -#, fuzzy
1899  msgid "Load control point detector settings"
1900 -msgstr "Usuń ustawienie wykrywania punktów kontrolnych"
1901 +msgstr "Załaduj ustawienia wykrywania punktów kontrolnych"
1902  
1903  #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:921
1904  #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:936
1905 -#, fuzzy
1906  msgid "Control point detector settings (*.setting)|*.setting"
1907 -msgstr "Usuń ustawienie wykrywania punktów kontrolnych"
1908 +msgstr "Ustawienia wykrywania punktów kontrolnych (*.setting)|*.setting"
1909  
1910  #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:934
1911 -#, fuzzy
1912  msgid "Save control point detector settings"
1913 -msgstr "Usuń ustawienie wykrywania punktów kontrolnych"
1914 +msgstr "Zapisz ustawienia wykrywania punktów kontrolnych"
1915  
1916  #: hugin1/hugin/PreviewColorPickerTool.cpp:44
1917  msgid ""
1918  "Click on a area which should be neutral gray / white in the final panorama."
1919  msgstr ""
1920 +"Kliknij na obszar, który powinny być neutralnym szarym/białym w wynikowej panoramie."
1921  
1922  #: hugin1/hugin/PreviewCropTool.cpp:55
1923  msgid "Drag the inside of the cropping rectangle to adjust the crop."
1924 @@ -3149,7 +3097,7 @@
1925  
1926  #: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:706
1927  msgid "Result"
1928 -msgstr ""
1929 +msgstr "Wynik"
1930  
1931  #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:245
1932  #, c-format
1933 @@ -3164,7 +3112,7 @@
1934  
1935  #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:369
1936  msgid "cleaning up temporary keypoint files"
1937 -msgstr ""
1938 +msgstr "czyszczenie plików tymczasowych punktów kluczowych"
1939  
1940  #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:424
1941  #, c-format
1942 @@ -3277,22 +3225,20 @@
1943  msgstr "Błąd wykrywania punktów kontrolnych"
1944  
1945  #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:558
1946 -#, fuzzy
1947  msgid ""
1948  "Please use %i to specify the input files and %k to specify the keypoint file "
1949  "for the generate keys step"
1950  msgstr ""
1951 -"Proszę użyć %i aby podać nazwy plików wejściowych, a %k aby podać plik "
1952 -"punktów kluczowych w celu wygenerowania odstępów między punktami"
1953 +"Proszę użyć %i, aby podać nazwy plików wejściowych, a %k, aby podać plik "
1954 +"punktów kluczowych dla kroku generowania"
1955  
1956  #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:564
1957 -#, fuzzy
1958  msgid ""
1959  "Please use %k to specify the keypoint files and %o to specify the output "
1960  "project file for the matching step"
1961  msgstr ""
1962 -"Proszę użyć %k aby podać nazwy plików z punktami kluczowymi, a %o aby podać "
1963 -"plik wyjściowy projektu dla odpowiedniego kroku"
1964 +"Proszę użyć %k, aby podać nazwy plików z punktami kluczowymi, a %o, aby podać "
1965 +"plik wyjściowy projektu dla kroku dopasowywania"
1966  
1967  #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:592
1968  msgid "generating key file"
1969 @@ -3363,7 +3309,7 @@
1970  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1196 hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1203
1971  #: translations/xrc.cpp:738 xrc.cpp:738
1972  msgid "PTBatcherGUI"
1973 -msgstr ""
1974 +msgstr "PTBatcherGUI"
1975  
1976  #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:287 hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:309
1977  msgid "Cleared batch."
1978 @@ -3414,9 +3360,9 @@
1979  msgstr "%s - Składanie"
1980  
1981  #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:820
1982 -#, fuzzy, c-format
1983 +#, c-format
1984  msgid "%s - Assistant"
1985 -msgstr "Asystent"
1986 +msgstr "%s - Asystent"
1987  
1988  #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:878
1989  #, c-format
1990 @@ -3440,14 +3386,14 @@
1991  msgstr "Uruchamianie polecenia \""
1992  
1993  #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:996 hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1035
1994 -#, fuzzy, c-format
1995 +#, c-format
1996  msgid "Now stitching: %s"
1997 -msgstr "Składanie %s"
1998 +msgstr "Składanie: %s"
1999  
2000  #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1006 hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1045
2001  #, c-format
2002  msgid "Now detecting: %s"
2003 -msgstr ""
2004 +msgstr "Wykrywanie: %s"
2005  
2006  #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1154
2007  #, c-format
2008 @@ -3460,21 +3406,20 @@
2009  msgstr "Nie robi za wiele..."
2010  
2011  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:162 hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:172
2012 -#, fuzzy
2013  msgid "Hugin's Batch processor"
2014 -msgstr "&Uruchom składanie wsadowe"
2015 +msgstr "Procesor wsadowy Hugina"
2016  
2017  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:191 translations/xrc.cpp:335 xrc.cpp:335
2018  msgid "You have pressed the Command key."
2019 -msgstr ""
2020 +msgstr "Wciśnięto klawisz Command."
2021  
2022  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:193 translations/xrc.cpp:334 xrc.cpp:334
2023  msgid "You have pressed the Control key."
2024 -msgstr ""
2025 +msgstr "Wciśnięto klawisz Control."
2026  
2027  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:196
2028  msgid "Should the loading of the batch queue be skipped?"
2029 -msgstr ""
2030 +msgstr "Czy pominąć wczytywanie listy wsadowej?"
2031  
2032  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:343
2033  msgid "Please enter the command-line application to execute:"
2034 @@ -3497,19 +3442,18 @@
2035  msgstr "Dodano projekty z katalogu "
2036  
2037  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:462
2038 -#, fuzzy, c-format
2039 +#, c-format
2040  msgid "Add project %s to stitching queue."
2041 -msgstr "Dodaje projekt do listy wsadowej."
2042 +msgstr "Dodaje projekt %s do kolejki składania."
2043  
2044  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:465
2045  #, c-format
2046  msgid "Add project %s to assistant queue."
2047 -msgstr ""
2048 +msgstr "Dodaje projekt %s do kolejki asystenta."
2049  
2050  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:479
2051 -#, fuzzy
2052  msgid "Batch stopped"
2053 -msgstr "Zatrzymano przetwarzanie wsadowe"
2054 +msgstr "Przetwarzanie wsadowe zatrzymane"
2055  
2056  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:490
2057  msgid "Specify output prefix for project "
2058 @@ -3517,7 +3461,7 @@
2059  
2060  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:514
2061  msgid "The prefix of an assistant target cannot be changed."
2062 -msgstr ""
2063 +msgstr "Nie można zmienić prefiksu wyników asystenta."
2064  
2065  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:520
2066  msgid "Please select a project"
2067 @@ -3608,47 +3552,40 @@
2068  msgstr "Pliki projektów (*.ptb)|*.ptb|Wszystkie pliki (*)|*"
2069  
2070  #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1114
2071 -#, fuzzy
2072  msgid "Starting batch"
2073 -msgstr "Uruchom przetwarzanie wsadowe"
2074 +msgstr "Uruchamianie przetwarzania wsadowego"
2075  
2076  #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:59
2077 -#, fuzzy
2078  msgid "&Show window"
2079 -msgstr "&Okno podglądu"
2080 +msgstr "Pokaż &okno"
2081  
2082  #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:62 translations/xrc.cpp:96 xrc.cpp:96
2083  msgid "Start batch"
2084  msgstr "Uruchom przetwarzanie wsadowe"
2085  
2086  #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:66
2087 -#, fuzzy
2088  msgid "Continue batch"
2089 -msgstr "Kontynuowanie przetwarzania wsadowego..."
2090 +msgstr "Kontynuuj przetwarzanie wsadowego"
2091  
2092  #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:70 translations/xrc.cpp:102 xrc.cpp:102
2093  msgid "Pause batch"
2094  msgstr "Zatrzymaj"
2095  
2096  #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:73
2097 -#, fuzzy
2098  msgid "Stop batch"
2099 -msgstr "Uruchom przetwarzanie wsadowe"
2100 +msgstr "Zatrzymaj przetwarzanie wsadowe"
2101  
2102  #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:76 translations/xrc.cpp:64 xrc.cpp:64
2103 -#, fuzzy
2104  msgid "Add project to stitching queue..."
2105 -msgstr "Dodaje projekt do listy wsadowej."
2106 +msgstr "Dodaj projekt do kolejki składania..."
2107  
2108  #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:77 translations/xrc.cpp:66 xrc.cpp:66
2109 -#, fuzzy
2110  msgid "Add project to assistant queue..."
2111 -msgstr "Dodaj projekt..."
2112 +msgstr "Dodaj projekt do kolejki asystenta..."
2113  
2114  #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:81
2115 -#, fuzzy
2116  msgid "E&xit"
2117 -msgstr "&Wyjście\tAlt-X"
2118 +msgstr "&Wyjście"
2119  
2120  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:195
2121  msgid ""
2122 @@ -3656,10 +3593,13 @@
2123  "If you close the dialog, you will lose them.\n"
2124  "Continue anyway?"
2125  msgstr ""
2126 +"Lista może zawierać nie przetworzone panoramy.\n"
2127 +"Zamknięcie okna spowoduje ich utratę.\n"
2128 +"Mimo to kontynuować?"
2129  
2130  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:220
2131  msgid "Accepted"
2132 -msgstr ""
2133 +msgstr "Przyjęto"
2134  
2135  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:230
2136  msgid ""
2137 @@ -3667,11 +3607,13 @@
2138  "If you continue, they will be disregarded.\n"
2139  "Do you still want to continue?"
2140  msgstr ""
2141 +"Lista zawiera jeszcze nie przetworzone panoramy.\n"
2142 +"Zamknięcie okna spowoduje ich pominięcie.\n"
2143 +"Mimo to kontynuować?"
2144  
2145  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:240
2146 -#, fuzzy
2147  msgid "Stop"
2148 -msgstr "góra:"
2149 +msgstr "Zatrzymaj"
2150  
2151  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:249
2152  #, c-format
2153 @@ -3679,12 +3621,16 @@
2154  "Directory %s does not exist.\n"
2155  "Please give an existing directory."
2156  msgstr ""
2157 +"Katalog %s nie istnieje.\n"
2158 +"Proszę podać istniejący katalog."
2159  
2160  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:271
2161  msgid ""
2162  "You have selected no possible panorama.\n"
2163  "Please select at least one panorama and try again."
2164  msgstr ""
2165 +"Nie wybrano możliwej panoramy.\n"
2166 +"Proszę wybrać przynajmniej jedną panoramę i spróbować ponownie."
2167  
2168  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:293
2169  msgid ""
2170 @@ -3692,31 +3638,31 @@
2171  "Maybe you have no write permission for these directories or your disc is "
2172  "full."
2173  msgstr ""
2174 +"Nie wszystkie pliki projektów zostały poprawnie zapisane.\n"
2175 +"Być może brak prawa zapisu do ich katalogów lub dysk jest pełny."
2176  
2177  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:327
2178 -#, fuzzy, c-format
2179 +#, c-format
2180  msgid "Reading file %s"
2181 -msgstr "Wczytuję zdjęcie %s"
2182 +msgstr "Odczyt zdjęcia %s"
2183  
2184  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:409 translations/xrc.cpp:40 xrc.cpp:40
2185 -#, fuzzy
2186  msgid "Start"
2187 -msgstr "Rozpoczęto"
2188 +msgstr "Start"
2189  
2190  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:415
2191 -#, fuzzy, c-format
2192 +#, c-format
2193  msgid "Found %d possible panoramas."
2194 -msgstr "Połączona i wygładzona panorama"
2195 +msgstr "Znaleziono %d możliwych panoram."
2196  
2197  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:419
2198 -#, fuzzy
2199  msgid "No possible panoramas found."
2200 -msgstr "Nie znaleziono podobnego punktu"
2201 +msgstr "Nie znaleziono żadnej możliwej panoramy."
2202  
2203  #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:599
2204 -#, fuzzy, c-format
2205 +#, c-format
2206  msgid "%d images: %s"
2207 -msgstr "Dodaj zdjęcia"
2208 +msgstr "%d zdjęć: %s"
2209  
2210  #: hugin1/ptbatcher/ProjectArray.cpp:70
2211  msgid "Waiting"
2212 @@ -3805,18 +3751,16 @@
2213  
2214  #: hugin1/ptbatcher/ProjectListBox.cpp:407 translations/xrc.cpp:256
2215  #: xrc.cpp:256
2216 -#, fuzzy
2217  msgid "Remove"
2218 -msgstr "usuń"
2219 +msgstr "Usuń"
2220  
2221  #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:153 hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:169
2222  msgid "stitch_project.pto [output prefix]|assistant_project.pto"
2223 -msgstr ""
2224 +msgstr "stitch_project.pto [prefiks wyjścia]|assistant_project.pto"
2225  
2226  #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:213
2227 -#, fuzzy
2228  msgid "PTBatcherGUI started"
2229 -msgstr "Zatrzymano przetwarzanie wsadowe"
2230 +msgstr "Uruchomiono PTBatcherGUI"
2231  
2232  #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:141
2233  #, c-format
2234 @@ -3828,7 +3772,6 @@
2235  " Wersja: %s"
2236  
2237  #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:176
2238 -#, fuzzy
2239  msgid ""
2240  "Error during stitching\n"
2241  "Please report the complete text to the bug tracker on https://bugs.launchpad."
2242 @@ -3837,18 +3780,15 @@
2243  "Do you want to save the log file?"
2244  msgstr ""
2245  "Błąd podczas składania panoramy\n"
2246 -"Prześlij proszę pełny tekst błędu do trackera błędów na http://sf.net/"
2247 -"projects/hugin."
2248 +"Prześlij proszę pełny tekst błędu do narzędzia śledzenia błędów na http://bugs.launchpad.net/hugin."
2249  
2250  #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:181
2251 -#, fuzzy
2252  msgid "Specify log file"
2253 -msgstr "Podaj nazwę pliku wynikowego"
2254 +msgstr "Podaj nazwę pliku logu"
2255  
2256  #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:183
2257 -#, fuzzy
2258  msgid "Log files (*.log)|*.log|All files (*)|*"
2259 -msgstr "Pliki projektów (*.pto)|*.pto|Wszystkie pliki (*)|*"
2260 +msgstr "Pliki logów (*.log)|*.log|Wszystkie pliki (*)|*"
2261  
2262  #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:410
2263  #, c-format
2264 @@ -3882,16 +3822,15 @@
2265  
2266  #: translations/xrc.cpp:6 xrc.cpp:6
2267  msgid "Upstream"
2268 -msgstr ""
2269 +msgstr "Upstream"
2270  
2271  #: translations/xrc.cpp:7 xrc.cpp:7
2272  msgid "License"
2273  msgstr "Licencja"
2274  
2275  #: translations/xrc.cpp:8 xrc.cpp:8
2276 -#, fuzzy
2277  msgid "System"
2278 -msgstr "Domyślne ustawienie systemu"
2279 +msgstr "System"
2280  
2281  #: translations/xrc.cpp:9 translations/xrc.cpp:146 translations/xrc.cpp:173
2282  #: translations/xrc.cpp:212 translations/xrc.cpp:251 translations/xrc.cpp:301
2283 @@ -3935,59 +3874,55 @@
2284  
2285  #: translations/xrc.cpp:20 xrc.cpp:20
2286  msgid "Stitch several projects parallel."
2287 -msgstr ""
2288 +msgstr "Równoległe składanie kilku projektów."
2289  
2290  #: translations/xrc.cpp:21 xrc.cpp:21
2291  msgid "Overwrite always"
2292  msgstr "Zawsze nadpisuj"
2293  
2294  #: translations/xrc.cpp:22 xrc.cpp:22
2295 -#, fuzzy
2296  msgid "Overwrite existing image files without further notice."
2297 -msgstr "Nadpisanie istniejących plików"
2298 +msgstr "Nadpisanie istniejących plików zdjęć bez dalszych informacji."
2299  
2300  #: translations/xrc.cpp:23 xrc.cpp:23
2301 -#, fuzzy
2302  msgid "Remove finished project"
2303 -msgstr "Usunięto projekt "
2304 +msgstr "Usuń zakończony projekt"
2305  
2306  #: translations/xrc.cpp:24 xrc.cpp:24
2307  msgid "Automatically remove successfully finished projects from queue."
2308 -msgstr ""
2309 +msgstr "Automatyczne usuwanie już złożonych projektów z kolejki."
2310  
2311  #: translations/xrc.cpp:25 xrc.cpp:25
2312  msgid "Automatic stitch after assistant"
2313 -msgstr ""
2314 +msgstr "Automatycznie składaj po asystencie"
2315  
2316  #: translations/xrc.cpp:26 xrc.cpp:26
2317  msgid "Automatically stitch projects after (successfully) running assistant."
2318 -msgstr ""
2319 +msgstr "Automatyczne składanie projektów po (poprawnym) uruchomieniu asystenta."
2320  
2321  #: translations/xrc.cpp:27 xrc.cpp:27
2322  msgid "Shutdown when done"
2323 -msgstr "Zakończ po wykonaniu"
2324 +msgstr "Wyłącz po wykonaniu"
2325  
2326  #: translations/xrc.cpp:28 xrc.cpp:28
2327  msgid "Shutdown computer if all tasks are finished"
2328 -msgstr ""
2329 +msgstr "Wyłącz komputer po zakończeniu wszystkich zadań"
2330  
2331  #: translations/xrc.cpp:29 xrc.cpp:29
2332  msgid "Verbose output"
2333  msgstr "Szczegółowe komunikaty wyjścia"
2334  
2335  #: translations/xrc.cpp:30 xrc.cpp:30
2336 -#, fuzzy
2337  msgid "Show detailed output in separate window."
2338 -msgstr "Pokaż okno podglądu OpenGL"
2339 +msgstr "Pokazywanie szczegółowego wyjścia w osobnym oknie."
2340  
2341  #: translations/xrc.cpp:31 xrc.cpp:31
2342  msgid "Always save log"
2343 -msgstr ""
2344 +msgstr "Zawsze zapisuj log"
2345  
2346  #: translations/xrc.cpp:32 xrc.cpp:32
2347 -#, fuzzy
2348  msgid "Directory:"
2349 -msgstr "Wykrywacz"
2350 +msgstr "Katalog:"
2351  
2352  #: translations/xrc.cpp:33 translations/xrc.cpp:128 translations/xrc.cpp:133
2353  #: translations/xrc.cpp:136 translations/xrc.cpp:141 translations/xrc.cpp:771
2354 @@ -3998,90 +3933,82 @@
2355  
2356  #: translations/xrc.cpp:34 xrc.cpp:34
2357  msgid "include sub-directories"
2358 -msgstr ""
2359 +msgstr "dołącz podkatalogi"
2360  
2361  #: translations/xrc.cpp:35 xrc.cpp:35
2362  msgid "Naming:"
2363 -msgstr ""
2364 +msgstr "Nazwy:"
2365  
2366  #: translations/xrc.cpp:36 xrc.cpp:36
2367 -#, fuzzy
2368  msgid "PanoramaXX.pto"
2369 -msgstr "Panorama"
2370 +msgstr "PanoramaXX.pto"
2371  
2372  #: translations/xrc.cpp:37 xrc.cpp:37
2373  msgid "First file - last file.pto"
2374 -msgstr ""
2375 +msgstr "Pierwszy plik - ostatni plik.pto"
2376  
2377  #: translations/xrc.cpp:38 xrc.cpp:38
2378 -#, fuzzy
2379  msgid "Foldername.pto"
2380 -msgstr "Nazwa pliku"
2381 +msgstr "Nazwakatalogu.pto"
2382  
2383  #: translations/xrc.cpp:39 xrc.cpp:39
2384  msgid "Template from preferences"
2385 -msgstr ""
2386 +msgstr "Wzorzec z ustawień"
2387  
2388  #: translations/xrc.cpp:41 xrc.cpp:41
2389 -#, fuzzy
2390  msgid "Directories"
2391 -msgstr "Wykrywacz"
2392 +msgstr "Katalogi"
2393  
2394  #: translations/xrc.cpp:42 xrc.cpp:42
2395 -#, fuzzy
2396  msgid "Minimum number of images:"
2397 -msgstr "Liczba masek"
2398 +msgstr "Minimalna liczba zdjęć:"
2399  
2400  #: translations/xrc.cpp:43 xrc.cpp:43
2401  msgid "Minimum number of images a panorama should contain."
2402 -msgstr ""
2403 +msgstr "Minimalna liczba zdjęć, którą powinna zawierać panorama."
2404  
2405  #: translations/xrc.cpp:44 xrc.cpp:44
2406 -#, fuzzy
2407  msgid "Maximum time difference:"
2408 -msgstr "różnica"
2409 +msgstr "Maksymalna różnica czasu:"
2410  
2411  #: translations/xrc.cpp:45 xrc.cpp:45
2412  msgid ""
2413  "Maximal time difference in seconds between two consecutive images belonging "
2414  "to one panorama."
2415  msgstr ""
2416 +"Maksymalna różnica czasu w sekundach między dwoma kolejnymi zdjęciami należącymi do jednej panoramy."
2417  
2418  #: translations/xrc.cpp:46 xrc.cpp:46
2419  msgid "Stacks:"
2420 -msgstr ""
2421 +msgstr "Serie:"
2422  
2423  #: translations/xrc.cpp:47 xrc.cpp:47
2424 -#, fuzzy
2425  msgid "Create links"
2426 -msgstr "Utwórz punkty kontrolne"
2427 +msgstr "Utwórz powiązania"
2428  
2429  #: translations/xrc.cpp:48 xrc.cpp:48
2430  msgid "Check if the stacks were shot on a tripod."
2431 -msgstr ""
2432 +msgstr "Sprawdza, czy serie były robione na statywie."
2433  
2434  #: translations/xrc.cpp:49 xrc.cpp:49
2435 -#, fuzzy
2436  msgid "Lens database:"
2437 -msgstr "Typ obiektywu:"
2438 +msgstr "Baza danych obiektywów:"
2439  
2440  #: translations/xrc.cpp:50 xrc.cpp:50
2441 -#, fuzzy
2442  msgid "Load distortion data"
2443 -msgstr "zniekształcenie (a):"
2444 +msgstr "Wczytaj dane zniekształceń"
2445  
2446  #: translations/xrc.cpp:51 xrc.cpp:51
2447  msgid "Tries to load distortion data from lensfun database if checked."
2448 -msgstr ""
2449 +msgstr "Jeśli zaznaczone, próbuje wczytać dane zniekształceń z bazy danych lensfun."
2450  
2451  #: translations/xrc.cpp:52 xrc.cpp:52
2452 -#, fuzzy
2453  msgid "Load vignetting data"
2454 -msgstr "Wczytaj dane obiektywu..."
2455 +msgstr "Wczytaj dane winietowania"
2456  
2457  #: translations/xrc.cpp:53 xrc.cpp:53
2458  msgid "Tries to load vignetting data from lensfun database if checked."
2459 -msgstr ""
2460 +msgstr "Jeśli zaznaczone, próbuje wczytać dane winietowania z bazy danych lensfun."
2461  
2462  #: translations/xrc.cpp:54 translations/xrc.cpp:265 translations/xrc.cpp:484
2463  #: translations/xrc.cpp:601 translations/xrc.cpp:604 translations/xrc.cpp:607
2464 @@ -4091,46 +4018,40 @@
2465  msgstr "Opcje"
2466  
2467  #: translations/xrc.cpp:55 xrc.cpp:55
2468 -#, fuzzy
2469  msgid "Found panoramas"
2470 -msgstr "Wygładzona panorama"
2471 +msgstr "Znaleziono panoramy"
2472  
2473  #: translations/xrc.cpp:56 xrc.cpp:56
2474  msgid "Send selected panoramas to queue"
2475 -msgstr ""
2476 +msgstr "Prześlij wybrane panoramy do kolejki"
2477  
2478  #: translations/xrc.cpp:57 xrc.cpp:57
2479  msgid "Close"
2480  msgstr "Zamknij"
2481  
2482  #: translations/xrc.cpp:58 xrc.cpp:58
2483 -#, fuzzy
2484  msgid "Searching panoramas"
2485 -msgstr "Składam panoramę"
2486 +msgstr "Wyszukiwanie panoram"
2487  
2488  #: translations/xrc.cpp:59 xrc.cpp:59
2489 -#, fuzzy
2490  msgid "Failed projects"
2491 -msgstr "zapisano projekt %s"
2492 +msgstr "Projekty zakończone niepowodzeniem"
2493  
2494  #: translations/xrc.cpp:60 translations/xrc.cpp:653 xrc.cpp:60 xrc.cpp:653
2495  msgid "Output"
2496  msgstr "Wyjście"
2497  
2498  #: translations/xrc.cpp:62 xrc.cpp:62
2499 -#, fuzzy
2500  msgid "Status report"
2501 -msgstr "Stan"
2502 +msgstr "Raport stanu"
2503  
2504  #: translations/xrc.cpp:65 xrc.cpp:65
2505 -#, fuzzy
2506  msgid "Adds a project to the stitching queue"
2507 -msgstr "Dodaje projekt do listy wsadowej."
2508 +msgstr "Dodaje projekt do kolejki składania"
2509  
2510  #: translations/xrc.cpp:67 xrc.cpp:67
2511 -#, fuzzy
2512  msgid "Adds a project to the assistant queue"
2513 -msgstr "Dodaje projekt do listy wsadowej."
2514 +msgstr "Dodaje projekt do kolejki asystenta"
2515  
2516  #: translations/xrc.cpp:68 translations/xrc.cpp:111 xrc.cpp:68 xrc.cpp:111
2517  msgid "Remove project"
2518 @@ -4141,14 +4062,12 @@
2519  msgstr "Usuwa wybrany projekt z listy przetwarzania wsadowego"
2520  
2521  #: translations/xrc.cpp:70 xrc.cpp:70
2522 -#, fuzzy
2523  msgid "Search directory for..."
2524 -msgstr "Przeszukaj katalog"
2525 +msgstr "Przeszukaj katalog..."
2526  
2527  #: translations/xrc.cpp:71 xrc.cpp:71
2528 -#, fuzzy
2529  msgid "Project files"
2530 -msgstr "Zapisz projekt"
2531 +msgstr "Pliki projektów"
2532  
2533  #: translations/xrc.cpp:72 translations/xrc.cpp:115 xrc.cpp:72 xrc.cpp:115
2534  msgid "Appends all project files from a directory and subdirectories"
2535 @@ -4160,11 +4079,11 @@
2536  
2537  #: translations/xrc.cpp:74 xrc.cpp:74
2538  msgid "Searches in directories for image files suitable for panoramas"
2539 -msgstr ""
2540 +msgstr "Wyszukuje w katalogach pliki zdjęć nadające się do panoram"
2541  
2542  #: translations/xrc.cpp:75 xrc.cpp:75
2543  msgid "Searches in directories for existing projects or for images"
2544 -msgstr ""
2545 +msgstr "Wyszukuje w katalogach istniejące projekty lub zdjęcia"
2546  
2547  #: translations/xrc.cpp:76 translations/xrc.cpp:90 xrc.cpp:76 xrc.cpp:90
2548  msgid "Open batch"
2549 @@ -4301,7 +4220,6 @@
2550  msgstr "Wszystkie zdjęcia jednocześnie"
2551  
2552  #: translations/xrc.cpp:121 xrc.cpp:121
2553 -#, fuzzy
2554  msgid "Panorama with stacks"
2555  msgstr "Panorama z seriami"
2556  
2557 @@ -4310,7 +4228,6 @@
2558  msgstr "Panorama wielorzędowa"
2559  
2560  #: translations/xrc.cpp:123 xrc.cpp:123
2561 -#, fuzzy
2562  msgid "Multi-row panorama with stacks"
2563  msgstr "Panorama wielorzędowa z seriami"
2564  
2565 @@ -4323,7 +4240,6 @@
2566  msgstr "Wykrywacz"
2567  
2568  #: translations/xrc.cpp:126 xrc.cpp:126
2569 -#, fuzzy
2570  msgid "One step detector"
2571  msgstr "Wykrywacz jednokrokowy"
2572  
2573 @@ -4337,37 +4253,32 @@
2574  msgstr "Parametry:"
2575  
2576  #: translations/xrc.cpp:130 xrc.cpp:130
2577 -#, fuzzy
2578  msgid "Cleanup arguments:"
2579 -msgstr "Parametry domyślne:"
2580 +msgstr "Parametry czyszczenia:"
2581  
2582  #: translations/xrc.cpp:131 xrc.cpp:131
2583 -#, fuzzy
2584  msgid "Two step detector"
2585  msgstr "Wykrywacz dwukrokowy"
2586  
2587  #: translations/xrc.cpp:132 xrc.cpp:132
2588  msgid "Feature descriptor:"
2589 -msgstr ""
2590 +msgstr "Opisywanie cech:"
2591  
2592  #: translations/xrc.cpp:135 xrc.cpp:135
2593  msgid "Feature matcher:"
2594 -msgstr ""
2595 +msgstr "Dopasowywanie cech:"
2596  
2597  #: translations/xrc.cpp:138 xrc.cpp:138
2598 -#, fuzzy
2599  msgid "Detector for stacks"
2600  msgstr "Wykrywacz dla serii fotografii"
2601  
2602  #: translations/xrc.cpp:139 xrc.cpp:139
2603 -#, fuzzy
2604  msgid "Leave empty when no control point detector should run on stacks."
2605  msgstr ""
2606 -"Pozostaw puste, kiedy wykrywacz punktów kontrolnych nie powinien zostać "
2607 -"uruchomiony na seriach fotografii."
2608 +"Pozostaw puste, kiedy wykrywacz punktów kontrolnych nie powinien być "
2609 +"uruchamiany na seriach fotografii."
2610  
2611  #: translations/xrc.cpp:143 xrc.cpp:143
2612 -#, fuzzy
2613  msgid "Advanced option"
2614  msgstr "Opcja zaawansowana"
2615  
2616 @@ -4387,15 +4298,15 @@
2617  "%s -- input panotools script\n"
2618  "%k -- intermediate key file(s)"
2619  msgstr ""
2620 -"poniższe parametry zostaną zastąpione przed uruchomieniem:\n"
2621 +"Poniższe szablony zostaną zastąpione przed uruchomieniem:\n"
2622  "%o  -- plik projektu (0.oto zostanie dodane jeśli użyjesz Autopano)\n"
2623 -"%p  -- ilość punktów kontrolnych między każdą parą zdjęć\n"
2624 +"%p  -- liczba punktów kontrolnych między każdą parą zdjęć\n"
2625  "%v  -- HFOV (poziome pole widzenia) pierwszego zdjęcia\n"
2626  "%f  -- rzut pierwszego zdjęcia (0-4, tak jak w panotools)\n"
2627  "%i  -- pliki zdjęć\n"
2628  "%namefile -- plik zawierający nazwy plików ze zdjęciami\n"
2629  "%s  -- wejściowy skrypt panotools\n"
2630 -"%k  -- plik(i) pośredni z punktami kluczowymi"
2631 +"%k  -- plik(i) pośrednie z punktami kluczowymi"
2632  
2633  #: translations/xrc.cpp:148 xrc.cpp:148
2634  msgid "Parameters for Control Point Detectors"
2635 @@ -4495,13 +4406,12 @@
2636  msgstr "Wybierz ze względu na odległość"
2637  
2638  #: translations/xrc.cpp:172 xrc.cpp:172
2639 -#, fuzzy
2640  msgid "Invalid filenames"
2641 -msgstr "Parametry domyślne:"
2642 +msgstr "Błędne nazwy plików"
2643  
2644  #: translations/xrc.cpp:175 xrc.cpp:175
2645  msgid "Edit Panorama Tools Script"
2646 -msgstr "Edytuj skrypt Panorama Tools"
2647 +msgstr "Modyfikuj skrypt Panorama Tools"
2648  
2649  #: translations/xrc.cpp:176 xrc.cpp:176
2650  msgid ""
2651 @@ -4521,28 +4431,27 @@
2652  
2653  #: translations/xrc.cpp:179 xrc.cpp:179
2654  msgid "Group by:"
2655 -msgstr ""
2656 +msgstr "Grupuj wg:"
2657  
2658  #: translations/xrc.cpp:180 xrc.cpp:180
2659  msgid "Minimum overlap:"
2660 -msgstr ""
2661 +msgstr "Minimalne nałożenie:"
2662  
2663  #: translations/xrc.cpp:181 xrc.cpp:181
2664  msgid "Minimum overlap for output stack detection"
2665 -msgstr ""
2666 +msgstr "Minimalne nałożenie przy wykrywaniu serii wyjściowej"
2667  
2668  #: translations/xrc.cpp:182 xrc.cpp:182
2669 -#, fuzzy
2670  msgid "Maximum Ev difference:"
2671 -msgstr "różnica"
2672 +msgstr "Maksymalna różnica Ev:"
2673  
2674  #: translations/xrc.cpp:183 xrc.cpp:183
2675  msgid "Maximum EV difference for detection of output layers"
2676 -msgstr ""
2677 +msgstr "Maksymalna różnica EV przy wykrywaniu warstw wyjściowych"
2678  
2679  #: translations/xrc.cpp:184 xrc.cpp:184
2680  msgid "Display"
2681 -msgstr ""
2682 +msgstr "Wyświetlanie"
2683  
2684  #: translations/xrc.cpp:185 translations/xrc.cpp:657 xrc.cpp:185 xrc.cpp:657
2685  msgid "General"
2686 @@ -4550,12 +4459,11 @@
2687  
2688  #: translations/xrc.cpp:186 xrc.cpp:186
2689  msgid "EXIF data"
2690 -msgstr ""
2691 +msgstr "Dane EXIF"
2692  
2693  #: translations/xrc.cpp:187 translations/xrc.cpp:222 xrc.cpp:187 xrc.cpp:222
2694 -#, fuzzy
2695  msgid "Positions"
2696 -msgstr "Fuzja zdjęć:"
2697 +msgstr "Pozycje"
2698  
2699  #: translations/xrc.cpp:188 translations/xrc.cpp:277 translations/xrc.cpp:1040
2700  #: xrc.cpp:188 xrc.cpp:277 xrc.cpp:1040
2701 @@ -4563,19 +4471,16 @@
2702  msgstr "Parametry obiektywu"
2703  
2704  #: translations/xrc.cpp:189 xrc.cpp:189
2705 -#, fuzzy
2706  msgid "Photometric parameters"
2707 -msgstr "Wyrównanie fotometryczne"
2708 +msgstr "Parametry fotometryczne"
2709  
2710  #: translations/xrc.cpp:190 xrc.cpp:190
2711 -#, fuzzy
2712  msgid "Lens type"
2713 -msgstr "Typ obiektywu:"
2714 +msgstr "Typ obiektywu"
2715  
2716  #: translations/xrc.cpp:191 xrc.cpp:191
2717 -#, fuzzy
2718  msgid "Add images..."
2719 -msgstr "Dodaj zdjęcia"
2720 +msgstr "Dodaj zdjęcia..."
2721  
2722  #: translations/xrc.cpp:192 translations/xrc.cpp:205 translations/xrc.cpp:257
2723  #: translations/xrc.cpp:824 translations/xrc.cpp:907 xrc.cpp:192 xrc.cpp:205
2724 @@ -4591,9 +4496,8 @@
2725  msgstr "Ogniskowa:"
2726  
2727  #: translations/xrc.cpp:195 xrc.cpp:195
2728 -#, fuzzy
2729  msgid "Feature Matching"
2730 -msgstr "Dopasowywanie szczegółów (Autopano)"
2731 +msgstr "Dopasowywanie szczegółów"
2732  
2733  #: translations/xrc.cpp:196 xrc.cpp:196
2734  msgid "Settings:"
2735 @@ -4609,18 +4513,16 @@
2736  msgstr "Optymalizuj"
2737  
2738  #: translations/xrc.cpp:200 xrc.cpp:200
2739 -#, fuzzy
2740  msgid "Geometric:"
2741 -msgstr "Geometria"
2742 +msgstr "Geometria:"
2743  
2744  #: translations/xrc.cpp:201 translations/xrc.cpp:203 xrc.cpp:201 xrc.cpp:203
2745  msgid "Calculate"
2746 -msgstr ""
2747 +msgstr "Oblicz"
2748  
2749  #: translations/xrc.cpp:202 xrc.cpp:202
2750 -#, fuzzy
2751  msgid "Photometric:"
2752 -msgstr "Fotometria"
2753 +msgstr "Fotometria:"
2754  
2755  #: translations/xrc.cpp:204 xrc.cpp:204
2756  msgid "Selected Image"
2757 @@ -4664,9 +4566,8 @@
2758  msgstr "Obrót osi optycznej:"
2759  
2760  #: translations/xrc.cpp:218 xrc.cpp:218
2761 -#, fuzzy
2762  msgid "Translation parameter"
2763 -msgstr "Odziedzicz parametry"
2764 +msgstr "Parametry przesunięcia"
2765  
2766  #: translations/xrc.cpp:219 translations/xrc.cpp:879 translations/xrc.cpp:965
2767  #: xrc.cpp:219 xrc.cpp:879 xrc.cpp:965
2768 @@ -4706,7 +4607,7 @@
2769  #: translations/xrc.cpp:229 translations/xrc.cpp:242 translations/xrc.cpp:249
2770  #: xrc.cpp:229 xrc.cpp:242 xrc.cpp:249
2771  msgid "Show graph >>"
2772 -msgstr ""
2773 +msgstr "Wyświetl wykres >>"
2774  
2775  #: translations/xrc.cpp:230 translations/xrc.cpp:272 xrc.cpp:230 xrc.cpp:272
2776  msgid "Image Center Shift"
2777 @@ -4737,26 +4638,22 @@
2778  msgstr "Ekspozycja i kolor"
2779  
2780  #: translations/xrc.cpp:238 xrc.cpp:238
2781 -#, fuzzy
2782  msgid "Exposure (Eev):"
2783 -msgstr "Ekspozycja (EV)"
2784 +msgstr "Ekspozycja (Eev):"
2785  
2786  #: translations/xrc.cpp:239 xrc.cpp:239
2787 -#, fuzzy
2788  msgid "Red multiplier (Er):"
2789 -msgstr "Mnożnik czerwieni:"
2790 +msgstr "Mnożnik czerwieni (Er):"
2791  
2792  #: translations/xrc.cpp:240 xrc.cpp:240
2793 -#, fuzzy
2794  msgid "Blue multiplier (Eb):"
2795 -msgstr "Mnożnik błękitu:"
2796 +msgstr "Mnożnik błękitu (Eb):"
2797  
2798  #: translations/xrc.cpp:241 translations/xrc.cpp:1045 xrc.cpp:241 xrc.cpp:1045
2799  msgid "Vignetting"
2800  msgstr "Winietowanie"
2801  
2802  #: translations/xrc.cpp:243 xrc.cpp:243
2803 -#, fuzzy
2804  msgid "Vignetting Center Shift"
2805  msgstr "Przesunięcie środka winietowania"
2806  
2807 @@ -4774,14 +4671,12 @@
2808  msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
2809  
2810  #: translations/xrc.cpp:253 translations/xrc.cpp:796 xrc.cpp:253 xrc.cpp:796
2811 -#, fuzzy
2812  msgid "Help"
2813 -msgstr "Po&moc"
2814 +msgstr "Pomoc"
2815  
2816  #: translations/xrc.cpp:254 xrc.cpp:254
2817 -#, fuzzy
2818  msgid "Image variables"
2819 -msgstr "Zmienne zdjęcia:"
2820 +msgstr "Zmienne zdjęcia"
2821  
2822  #: translations/xrc.cpp:255 translations/xrc.cpp:448 xrc.cpp:255 xrc.cpp:448
2823  msgid "Add"
2824 @@ -4789,193 +4684,174 @@
2825  
2826  #: translations/xrc.cpp:260 xrc.cpp:260
2827  msgid "Images (with straight lines)"
2828 -msgstr ""
2829 +msgstr "Zdjęcia (z liniami prostymi)"
2830  
2831  #: translations/xrc.cpp:261 xrc.cpp:261
2832 -#, fuzzy
2833  msgid "Edge detection scale:"
2834 -msgstr "Skala wykrywania rogów"
2835 +msgstr "Skala wykrywania krawędzi:"
2836  
2837  #: translations/xrc.cpp:262 xrc.cpp:262
2838 -#, fuzzy
2839  msgid "Edge detection threshold:"
2840 -msgstr "Próg wykrywania rogów"
2841 +msgstr "Próg wykrywania krawędzi:"
2842  
2843  #: translations/xrc.cpp:263 xrc.cpp:263
2844 -#, fuzzy
2845  msgid "Maximal image size:"
2846 -msgstr "Rozmiar obrazu:"
2847 +msgstr "Maksymalny rozmiar zdjęcia:"
2848  
2849  #: translations/xrc.cpp:264 xrc.cpp:264
2850  msgid "Minimum line length:"
2851 -msgstr ""
2852 +msgstr "Minimalna długość linii:"
2853  
2854  #: translations/xrc.cpp:266 xrc.cpp:266
2855  msgid "Find lines"
2856 -msgstr ""
2857 +msgstr "Znajdź linie"
2858  
2859  #: translations/xrc.cpp:278 xrc.cpp:278
2860  msgid "Original"
2861 -msgstr ""
2862 +msgstr "Oryginał"
2863  
2864  #: translations/xrc.cpp:279 xrc.cpp:279
2865  msgid "Edge detection"
2866 -msgstr ""
2867 +msgstr "Wykrywanie krawędzi"
2868  
2869  #: translations/xrc.cpp:280 xrc.cpp:280
2870 -#, fuzzy
2871  msgid "Corrected"
2872 -msgstr "Korekcja"
2873 +msgstr "Poprawiono"
2874  
2875  #: translations/xrc.cpp:281 xrc.cpp:281
2876 -#, fuzzy
2877  msgid "Show lines"
2878 -msgstr "Pokaż wszystkie zdjęcia"
2879 +msgstr "Pokaż linie"
2880  
2881  #: translations/xrc.cpp:282 xrc.cpp:282
2882  msgid "Refresh"
2883 -msgstr ""
2884 +msgstr "Odśwież"
2885  
2886  #: translations/xrc.cpp:284 xrc.cpp:284
2887 -#, fuzzy
2888  msgid "&Save as project file..."
2889 -msgstr "Zapisz projekt"
2890 +msgstr "&Zapisz jako plik projektu..."
2891  
2892  #: translations/xrc.cpp:285 xrc.cpp:285
2893  msgid "Saves the images and lines as pto file for further tuning inside hugin."
2894 -msgstr ""
2895 +msgstr "Zapisuje zdjęcia i linie jako plik pto w celu późniejszego dostrojenia w Huginie."
2896  
2897  #: translations/xrc.cpp:288 translations/xrc.cpp:304 translations/xrc.cpp:320
2898  #: xrc.cpp:288 xrc.cpp:304 xrc.cpp:320
2899 -#, fuzzy
2900  msgid "Camera maker:"
2901 -msgstr "Wytwórca aparatu:"
2902 +msgstr "Producent aparatu:"
2903  
2904  #: translations/xrc.cpp:289 translations/xrc.cpp:305 translations/xrc.cpp:321
2905  #: xrc.cpp:289 xrc.cpp:305 xrc.cpp:321
2906 -#, fuzzy
2907  msgid "Camera model:"
2908  msgstr "Model aparatu:"
2909  
2910  #: translations/xrc.cpp:290 translations/xrc.cpp:307 xrc.cpp:290 xrc.cpp:307
2911 -#, fuzzy
2912  msgid "Lens name:"
2913 -msgstr "Numer obiektywu"
2914 +msgstr "Nazwa obiektywu:"
2915  
2916  #: translations/xrc.cpp:291 translations/xrc.cpp:308 xrc.cpp:291 xrc.cpp:308
2917 -#, fuzzy
2918  msgid "Leave empty for compact cameras."
2919 -msgstr "Dla domyślnych wartości systemu nie wypełniaj"
2920 +msgstr "Pozostaw puste w przypadku aparatów kompaktowych."
2921  
2922  #: translations/xrc.cpp:292 xrc.cpp:292
2923  msgid "fuzzy search"
2924 -msgstr ""
2925 +msgstr "wyszukiwanie rozmyte"
2926  
2927  #: translations/xrc.cpp:293 xrc.cpp:293
2928  msgid "Search"
2929 -msgstr ""
2930 +msgstr "Szukaj"
2931  
2932  #: translations/xrc.cpp:295 translations/xrc.cpp:311 xrc.cpp:295 xrc.cpp:311
2933  msgid "Aperture:"
2934  msgstr "Przysłona:"
2935  
2936  #: translations/xrc.cpp:296 translations/xrc.cpp:312 xrc.cpp:296 xrc.cpp:312
2937 -#, fuzzy
2938  msgid "Subject distance:"
2939 -msgstr "Wybierz ze względu na odległość"
2940 +msgstr "Odległość do obiektu:"
2941  
2942  #: translations/xrc.cpp:297 xrc.cpp:297
2943  msgid ""
2944  "Select which parameters should be loaded\n"
2945  "from database"
2946  msgstr ""
2947 +"Wybierz, które parametry powinny być wczytywane\n"
2948 +"z bazy danych"
2949  
2950  #: translations/xrc.cpp:298 xrc.cpp:298
2951 -#, fuzzy
2952  msgid "Load distortion"
2953 -msgstr "Zniekształcenie promieniowe"
2954 +msgstr "Wczytaj zniekształcenia"
2955  
2956  #: translations/xrc.cpp:299 xrc.cpp:299
2957 -#, fuzzy
2958  msgid "Load vignetting"
2959 -msgstr "Winietowanie"
2960 +msgstr "Wczytaj winietowanie"
2961  
2962  #: translations/xrc.cpp:303 xrc.cpp:303
2963 -#, fuzzy
2964  msgid "Load lens from database"
2965 -msgstr "Wczytaj dane obiektywu..."
2966 +msgstr "Wczytaj dane obiektywu z bazy danych"
2967  
2968  #: translations/xrc.cpp:306 xrc.cpp:306
2969 -#, fuzzy
2970  msgid "Lens maker:"
2971 -msgstr "Numer obiektywu"
2972 +msgstr "Producent obiektywu:"
2973  
2974  #: translations/xrc.cpp:309 translations/xrc.cpp:322 xrc.cpp:309 xrc.cpp:322
2975  msgid "Mount:"
2976 -msgstr ""
2977 +msgstr "Mocowanie:"
2978  
2979  #: translations/xrc.cpp:313 xrc.cpp:313
2980  msgid ""
2981  "Select which parameters should be saved\n"
2982  "into database"
2983  msgstr ""
2984 +"Wybierz, które parametry mają być zapisane\n"
2985 +"w bazie danych"
2986  
2987  #: translations/xrc.cpp:314 xrc.cpp:314
2988 -#, fuzzy
2989  msgid "Save distortion"
2990 -msgstr "Zniekształcenie promieniowe"
2991 +msgstr "Zapisz zniekształcenia"
2992  
2993  #: translations/xrc.cpp:315 xrc.cpp:315
2994 -#, fuzzy
2995  msgid "Save vignetting"
2996 -msgstr "Winietowanie"
2997 +msgstr "Zapisz winietowanie"
2998  
2999  #: translations/xrc.cpp:319 xrc.cpp:319
3000 -#, fuzzy
3001  msgid "Save lens to database"
3002 -msgstr "Zapisz plik parametrów obiektywów"
3003 +msgstr "Zapisz obiektyw do bazy danych"
3004  
3005  #: translations/xrc.cpp:323 xrc.cpp:323
3006 -#, fuzzy
3007  msgid "Camera"
3008 -msgstr "Wytwórca aparatu:"
3009 +msgstr "Aparat"
3010  
3011  #: translations/xrc.cpp:326 xrc.cpp:326
3012  msgid "Save camera to database"
3013 -msgstr ""
3014 +msgstr "Zapisz aparat do bazy danych"
3015  
3016  #: translations/xrc.cpp:328 translations/xrc.cpp:367 xrc.cpp:328 xrc.cpp:367
3017 -#, fuzzy
3018  msgid "Photos"
3019 -msgstr "Fotometria"
3020 +msgstr "Zdjęcia"
3021  
3022  #: translations/xrc.cpp:329 translations/xrc.cpp:369 translations/xrc.cpp:485
3023  #: xrc.cpp:329 xrc.cpp:369 xrc.cpp:485
3024 -#, fuzzy
3025  msgid "Masks"
3026 -msgstr "Maski:"
3027 +msgstr "Maski"
3028  
3029  #: translations/xrc.cpp:333 translations/xrc.cpp:377 xrc.cpp:333 xrc.cpp:377
3030  msgid "Stitcher"
3031  msgstr "Składacz"
3032  
3033  #: translations/xrc.cpp:336 xrc.cpp:336
3034 -#, fuzzy
3035  msgid "Should the OpenGL powered fast preview window disabled?"
3036 -msgstr "Pokaż okno podglądu OpenGL"
3037 +msgstr "Czy okno szybkiego podglądu OpenGL ma być wyłączone?"
3038  
3039  #: translations/xrc.cpp:337 xrc.cpp:337
3040  msgid "Don't ask again"
3041 -msgstr ""
3042 +msgstr "Nie pytaj ponownie"
3043  
3044  #: translations/xrc.cpp:338 xrc.cpp:338
3045  msgid "Yes"
3046 -msgstr ""
3047 +msgstr "Tak"
3048  
3049  #: translations/xrc.cpp:339 xrc.cpp:339
3050 -#, fuzzy
3051  msgid "No"
3052 -msgstr "Brak"
3053 +msgstr "Nie"
3054  
3055  #: translations/xrc.cpp:341 translations/xrc.cpp:990 xrc.cpp:341 xrc.cpp:990
3056  msgid "&Undo"
3057 @@ -5004,14 +4880,12 @@
3058  msgstr "Dodaj następne zdjęcie do obecnego projektu"
3059  
3060  #: translations/xrc.cpp:347 xrc.cpp:347
3061 -#, fuzzy
3062  msgid "Run a&ssistant"
3063 -msgstr "Uruchamianie Celeste"
3064 +msgstr "Uruchom a&systenta"
3065  
3066  #: translations/xrc.cpp:348 xrc.cpp:348
3067 -#, fuzzy
3068  msgid "Send to assistant &queue"
3069 -msgstr "Dodaj projekt..."
3070 +msgstr "Prześlij do &kolejki asystenta"
3071  
3072  #: translations/xrc.cpp:349 xrc.cpp:349
3073  msgid "&Optimize"
3074 @@ -5026,7 +4900,6 @@
3075  msgstr "&Dostrój wszystkie punkty"
3076  
3077  #: translations/xrc.cpp:352 xrc.cpp:352
3078 -#, fuzzy
3079  msgid ""
3080  "Runs fine-tune on all control points. Useful for projects created with other "
3081  "tools, like PTGui or PTAssembler"
3082 @@ -5039,17 +4912,16 @@
3083  msgstr "Usuń punkty kontrolne w maskach"
3084  
3085  #: translations/xrc.cpp:354 xrc.cpp:354
3086 -#, fuzzy
3087  msgid "Removes all control points inside masked areas."
3088 -msgstr "Usuń punkty kontrolne w maskach"
3089 +msgstr "Usuwa wszystkie punkty kontrolne wewnątrz zamaskowanych obszarów."
3090  
3091  #: translations/xrc.cpp:355 xrc.cpp:355
3092  msgid "Run &Python script"
3093 -msgstr ""
3094 +msgstr "Uruchom skrypt &Pythona"
3095  
3096  #: translations/xrc.cpp:356 xrc.cpp:356
3097  msgid "Run a python script"
3098 -msgstr ""
3099 +msgstr "Uruchamia skrypt Pythona"
3100  
3101  #: translations/xrc.cpp:357 translations/xrc.cpp:994 xrc.cpp:357 xrc.cpp:994
3102  msgid "&Edit"
3103 @@ -5064,7 +4936,6 @@
3104  msgstr "Pełny ekran"
3105  
3106  #: translations/xrc.cpp:360 translations/xrc.cpp:997 xrc.cpp:360 xrc.cpp:997
3107 -#, fuzzy
3108  msgid "Shows Hugin's main window on full-screen"
3109  msgstr "Pokazuje główne okno Hugina na pełnym ekranie"
3110  
3111 @@ -5093,52 +4964,44 @@
3112  msgstr "Pokaż okno podglądu OpenGL"
3113  
3114  #: translations/xrc.cpp:368 xrc.cpp:368
3115 -#, fuzzy
3116  msgid "Show the Photos panel"
3117 -msgstr "Pokaż całą panoramę"
3118 +msgstr "Pokaż panel zdjęć"
3119  
3120  #: translations/xrc.cpp:370 xrc.cpp:370
3121 -#, fuzzy
3122  msgid "Show the Masks panel"
3123 -msgstr "Pokaż całą panoramę"
3124 +msgstr "Pokaż panel masek"
3125  
3126  #: translations/xrc.cpp:372 xrc.cpp:372
3127 -#, fuzzy
3128  msgid "Show the Control Points panel"
3129 -msgstr "Pokaż pkt. kontr."
3130 +msgstr "Pokaż panel punktów kontrolnych"
3131  
3132  #: translations/xrc.cpp:374 xrc.cpp:374
3133 -#, fuzzy
3134  msgid "Show the Optimizer panel"
3135 -msgstr "Pokaż okno podglądu"
3136 +msgstr "Pokaż panel optymalizatora"
3137  
3138  #: translations/xrc.cpp:376 xrc.cpp:376
3139 -#, fuzzy
3140  msgid "Show the Exposure panel"
3141 -msgstr "Pokaż okno podglądu"
3142 +msgstr "Pokaż panel ekspozycji"
3143  
3144  #: translations/xrc.cpp:378 xrc.cpp:378
3145 -#, fuzzy
3146  msgid "Show the Stitcher panel"
3147 -msgstr "Pomoc składania wsadowego"
3148 +msgstr "Pokaż panel składania"
3149  
3150  #: translations/xrc.cpp:379 translations/xrc.cpp:1003 xrc.cpp:379 xrc.cpp:1003
3151  msgid "Simple"
3152 -msgstr ""
3153 +msgstr "Prosty"
3154  
3155  #: translations/xrc.cpp:380 translations/xrc.cpp:1004 xrc.cpp:380 xrc.cpp:1004
3156 -#, fuzzy
3157  msgid "Advanced"
3158 -msgstr "Opcja zaawansowana"
3159 +msgstr "Zaawansowany"
3160  
3161  #: translations/xrc.cpp:381 translations/xrc.cpp:1005 xrc.cpp:381 xrc.cpp:1005
3162  msgid "Expert"
3163 -msgstr ""
3164 +msgstr "Eksperta"
3165  
3166  #: translations/xrc.cpp:382 translations/xrc.cpp:1006 xrc.cpp:382 xrc.cpp:1006
3167 -#, fuzzy
3168  msgid "Interface"
3169 -msgstr "Interfejs użytkownika"
3170 +msgstr "Interfejs"
3171  
3172  #: translations/xrc.cpp:385 translations/xrc.cpp:1008 xrc.cpp:385 xrc.cpp:1008
3173  msgid "Some information on the different buttons and so on."
3174 @@ -5254,7 +5117,7 @@
3175  #: translations/xrc.cpp:410 translations/xrc.cpp:420 translations/xrc.cpp:1032
3176  #: xrc.cpp:410 xrc.cpp:420 xrc.cpp:1032
3177  msgid "Opens PTBatcher, the batch processor for Hugin's project files"
3178 -msgstr "Otwiera program PTBatcher, przetwarzacz wsadowy plików projektu Hugina"
3179 +msgstr "Otwiera program PTBatcher, procesor wsadowy plików projektu Hugina"
3180  
3181  #: translations/xrc.cpp:411 translations/xrc.cpp:421 xrc.cpp:411 xrc.cpp:421
3182  msgid "&Merge project..."
3183 @@ -5275,13 +5138,12 @@
3184  "Zastosuj ustawienia poprzednio zapisanego projektu dla bieżących zdjęć."
3185  
3186  #: translations/xrc.cpp:426 xrc.cpp:426
3187 -#, fuzzy
3188  msgid "&Close editor"
3189 -msgstr "&Zamknij"
3190 +msgstr "&Zamknij edytor"
3191  
3192  #: translations/xrc.cpp:427 xrc.cpp:427
3193  msgid "Closes panorama editor"
3194 -msgstr ""
3195 +msgstr "Zamyka edytor panoramy"
3196  
3197  #: translations/xrc.cpp:430 xrc.cpp:430
3198  msgid "New"
3199 @@ -5386,68 +5248,60 @@
3200  msgstr "Włącz obszar"
3201  
3202  #: translations/xrc.cpp:470 xrc.cpp:470
3203 -#, fuzzy
3204  msgid "Exclude region from stack"
3205 -msgstr "Wyłącz obszar"
3206 +msgstr "Wyklucz obszar z serii"
3207  
3208  #: translations/xrc.cpp:471 xrc.cpp:471
3209 -#, fuzzy
3210  msgid "Include region from stack"
3211 -msgstr "Włącz obszar"
3212 +msgstr "Dołącz obszar do serii"
3213  
3214  #: translations/xrc.cpp:472 xrc.cpp:472
3215 -#, fuzzy
3216  msgid "Exclude region from all images of this lens"
3217 -msgstr "Wyłącz obszar"
3218 +msgstr "Wyklucz obszar ze wszystkich zdjęć tym obiektywem"
3219  
3220  #: translations/xrc.cpp:473 translations/xrc.cpp:727 xrc.cpp:473 xrc.cpp:727
3221 -#, fuzzy
3222  msgid "Export"
3223 -msgstr "Ekspozycja"
3224 +msgstr "Eksportuj"
3225  
3226  #: translations/xrc.cpp:474 translations/xrc.cpp:726 xrc.cpp:474 xrc.cpp:726
3227  msgid "Import"
3228 -msgstr ""
3229 +msgstr "Importuj"
3230  
3231  #: translations/xrc.cpp:475 xrc.cpp:475
3232  msgid "Copy"
3233 -msgstr ""
3234 +msgstr "Kopiuj"
3235  
3236  #: translations/xrc.cpp:476 xrc.cpp:476
3237  msgid "Paste"
3238 -msgstr ""
3239 +msgstr "Wklej"
3240  
3241  #: translations/xrc.cpp:477 xrc.cpp:477
3242 -#, fuzzy
3243  msgid "Import/Export"
3244 -msgstr "Ekspozycja"
3245 +msgstr "Import/Eksport"
3246  
3247  #: translations/xrc.cpp:478 xrc.cpp:478
3248  msgid "Excluded"
3249 -msgstr "Wyłączenie"
3250 +msgstr "Wykluczony"
3251  
3252  #: translations/xrc.cpp:479 xrc.cpp:479
3253  msgid "Included"
3254 -msgstr "Włączenie"
3255 +msgstr "Dołączony"
3256  
3257  #: translations/xrc.cpp:480 xrc.cpp:480
3258 -#, fuzzy
3259  msgid "Selected"
3260 -msgstr "Wybrane"
3261 +msgstr "Wybrano"
3262  
3263  #: translations/xrc.cpp:481 xrc.cpp:481
3264 -#, fuzzy
3265  msgid "Unselected"
3266 -msgstr "Nie wybrane"
3267 +msgstr "Porzucono"
3268  
3269  #: translations/xrc.cpp:482 xrc.cpp:482
3270 -#, fuzzy
3271  msgid "Colour"
3272  msgstr "Kolor"
3273  
3274  #: translations/xrc.cpp:483 xrc.cpp:483
3275  msgid "Show extent of active masks and crop"
3276 -msgstr ""
3277 +msgstr "Pokaż rozmiar aktywnych masek i przycięcia"
3278  
3279  #: translations/xrc.cpp:486 translations/xrc.cpp:563 xrc.cpp:486 xrc.cpp:563
3280  msgid "Top:"
3281 @@ -5514,9 +5368,8 @@
3282  msgstr "Wczytywanie maski"
3283  
3284  #: translations/xrc.cpp:508 xrc.cpp:508
3285 -#, fuzzy
3286  msgid "Geometric optimizer"
3287 -msgstr "Optymalizacja fotometryczna"
3288 +msgstr "Optymalizacja geometryczna"
3289  
3290  #: translations/xrc.cpp:509 xrc.cpp:509
3291  msgid "Only use control points between image selected in preview window."
3292 @@ -5589,7 +5442,7 @@
3293  
3294  #: translations/xrc.cpp:527 translations/xrc.cpp:757 xrc.cpp:527 xrc.cpp:757
3295  msgid "Poly3 (Bicubic)"
3296 -msgstr "Poly3 (Bicubic)"
3297 +msgstr "Poly3 (Bikubiczny)"
3298  
3299  #: translations/xrc.cpp:528 translations/xrc.cpp:758 xrc.cpp:528 xrc.cpp:758
3300  msgid "Spline 16"
3301 @@ -5649,27 +5502,22 @@
3302  msgstr "Opcje Enfuse"
3303  
3304  #: translations/xrc.cpp:549 xrc.cpp:549
3305 -#, fuzzy
3306  msgid "Projection:"
3307 -msgstr "Rzut"
3308 +msgstr "Rzut:"
3309  
3310  #: translations/xrc.cpp:550 xrc.cpp:550
3311 -#, fuzzy
3312  msgid "Field of View:"
3313 -msgstr "Pole widzenia"
3314 +msgstr "Pole widzenia:"
3315  
3316  #: translations/xrc.cpp:551 xrc.cpp:551
3317 -#, fuzzy
3318  msgid "Horizontal:"
3319 -msgstr "poziome (d):"
3320 +msgstr "Poziome:"
3321  
3322  #: translations/xrc.cpp:552 xrc.cpp:552
3323 -#, fuzzy
3324  msgid "Vertical:"
3325 -msgstr "pionowe:"
3326 +msgstr "Pionowe:"
3327  
3328  #: translations/xrc.cpp:553 xrc.cpp:553
3329 -#, fuzzy
3330  msgid "Calculate field of view"
3331  msgstr "Wylicz pole widzenia"
3332  
3333 @@ -5678,26 +5526,22 @@
3334  msgstr "Wylicz pole widzenia"
3335  
3336  #: translations/xrc.cpp:555 xrc.cpp:555
3337 -#, fuzzy
3338  msgid "Canvas Size:"
3339 -msgstr "Wielkość panoramy"
3340 +msgstr "Rozmiar płótna:"
3341  
3342  #: translations/xrc.cpp:556 translations/xrc.cpp:635 xrc.cpp:556 xrc.cpp:635
3343 -#, fuzzy
3344  msgid "Width:"
3345 -msgstr "szerokość:"
3346 +msgstr "Szerokość:"
3347  
3348  #: translations/xrc.cpp:557 translations/xrc.cpp:636 xrc.cpp:557 xrc.cpp:636
3349 -#, fuzzy
3350  msgid "Height:"
3351 -msgstr "wysokość:"
3352 +msgstr "Wysokość:"
3353  
3354  #: translations/xrc.cpp:558 xrc.cpp:558
3355  msgid "Calculate Optimal Size"
3356  msgstr "Wylicz optymalną wielkość"
3357  
3358  #: translations/xrc.cpp:559 xrc.cpp:559
3359 -#, fuzzy
3360  msgid "Calculate optimal size"
3361  msgstr "Wylicz optymalną wielkość"
3362  
3363 @@ -5710,21 +5554,18 @@
3364  "pozostała podobna"
3365  
3366  #: translations/xrc.cpp:561 xrc.cpp:561
3367 -#, fuzzy
3368  msgid "Crop:"
3369 -msgstr "Ucięcie"
3370 +msgstr "Ucięcie:"
3371  
3372  #: translations/xrc.cpp:566 xrc.cpp:566
3373  msgid "Fit Crop to Images"
3374 -msgstr ""
3375 +msgstr "Dopasuj ucięcie do zdjęć"
3376  
3377  #: translations/xrc.cpp:567 xrc.cpp:567
3378 -#, fuzzy
3379  msgid "Fit crop to images"
3380 -msgstr "Zapisz przycięte zdjęcia"
3381 +msgstr "Dopasuj ucięcie do zdjęć"
3382  
3383  #: translations/xrc.cpp:568 xrc.cpp:568
3384 -#, fuzzy
3385  msgid ""
3386  "Calculate crop borders such that the final image has the largest area "
3387  "without excess"
3388 @@ -5733,142 +5574,128 @@
3389  "obszar bez przekroczenia"
3390  
3391  #: translations/xrc.cpp:569 xrc.cpp:569
3392 -#, fuzzy
3393  msgid "Panorama Outputs:"
3394 -msgstr "Normalne wyjście:"
3395 +msgstr "Wyjście panoramy:"
3396  
3397  #: translations/xrc.cpp:570 translations/xrc.cpp:585 translations/xrc.cpp:644
3398  #: xrc.cpp:570 xrc.cpp:585 xrc.cpp:644
3399  msgid "Exposure corrected, low dynamic range"
3400 -msgstr ""
3401 +msgstr "Wykryto ekspozycję, mała rozpiętość tonalna"
3402  
3403  #: translations/xrc.cpp:571 translations/xrc.cpp:645 translations/xrc.cpp:647
3404  #: xrc.cpp:571 xrc.cpp:645 xrc.cpp:647
3405 -#, fuzzy
3406  msgid ""
3407  "Blend all images into a seamless panorama, using exposure set in the "
3408  "Exposure tab"
3409 -msgstr "Wygładź \"bezszwowo\" wszystkie zdjęcia w panoramę"
3410 +msgstr "Wygładź wszystkie zdjęcia do gładkiej panoramy przy użyciu ekspozycji ustawionej w zakładce Ekspozycja"
3411  
3412  #: translations/xrc.cpp:572 translations/xrc.cpp:646 xrc.cpp:572 xrc.cpp:646
3413 -#, fuzzy
3414  msgid "Exposure fused from stacks"
3415 -msgstr "Łączenie ekspozycji"
3416 +msgstr "Ekspozycja łączona z serii"
3417  
3418  #: translations/xrc.cpp:573 xrc.cpp:573
3419  msgid ""
3420  "Images will be remapped, stacks exposure fused, then blended into a seamless "
3421  "panorama"
3422  msgstr ""
3423 -"Zdjęcia zostaną zremapowane, serie ekspozycji połączone, a następnie "
3424 +"Zdjęcia zostaną przetworzone, serie ekspozycji połączone, a następnie "
3425  "wygładzone w bezszwową panoramę"
3426  
3427  #: translations/xrc.cpp:574 translations/xrc.cpp:648 xrc.cpp:574 xrc.cpp:648
3428  msgid "Exposure fused from any arrangement"
3429 -msgstr ""
3430 +msgstr "Ekspozycja łączona z dowolnego układu"
3431  
3432  #: translations/xrc.cpp:575 translations/xrc.cpp:649 xrc.cpp:575 xrc.cpp:649
3433  msgid ""
3434  "Images will be remapped, blended into seamless layers, then layers exposure "
3435  "fused into a panorama"
3436  msgstr ""
3437 -"Zdjęcia zostaną zremapowane, wygładzone w bezszwowe warstwy, a następnie "
3438 +"Zdjęcia zostaną przetworzone, wygładzone w bezszwowe warstwy, a następnie "
3439  "warstwy ekspozycji połączone w panoramę"
3440  
3441  #: translations/xrc.cpp:576 translations/xrc.cpp:581 xrc.cpp:576 xrc.cpp:581
3442 -#, fuzzy
3443  msgid "Format:"
3444 -msgstr "Formaty plików"
3445 +msgstr "Format:"
3446  
3447  #: translations/xrc.cpp:579 translations/xrc.cpp:589 translations/xrc.cpp:650
3448  #: xrc.cpp:579 xrc.cpp:589 xrc.cpp:650
3449 -#, fuzzy
3450  msgid "High dynamic range"
3451 -msgstr "Niski zakres tonalny"
3452 +msgstr "Duża rozpiętość tonalna"
3453  
3454  #: translations/xrc.cpp:580 translations/xrc.cpp:651 xrc.cpp:580 xrc.cpp:651
3455  msgid ""
3456  "Images will be remapped in linear color space, stacks merged, then blended "
3457  "into a seamless High Dynamic Range panorama"
3458  msgstr ""
3459 -"Zdjęcia zostaną zremapowane w liniowej przestrzeni kolorów, serie połączone, "
3460 -"a następnie wygładzone w \"bezszwową\" panoramę w wysokim zakresie tonalnym"
3461 +"Zdjęcia zostaną przetworzone w liniowej przestrzeni kolorów, serie połączone, "
3462 +"a następnie wygładzone w gładką panoramę o dużej rozpiętości tonalnej"
3463  
3464  #: translations/xrc.cpp:584 xrc.cpp:584
3465 -#, fuzzy
3466  msgid "Remapped Images:"
3467 -msgstr "Zremapowane zdjęcia"
3468 +msgstr "Przetworzone zdjęcia:"
3469  
3470  #: translations/xrc.cpp:586 xrc.cpp:586
3471  msgid ""
3472  "Output remapped, exposure corrected images. Useful for manual blending of an "
3473  "exposure corrected panorama."
3474 -msgstr ""
3475 +msgstr "Tworzy przetworzone zdjęcia z poprawioną ekspozycją. Przydatne do ręcznego wygładzania panoramy z poprawioną ekspozycją."
3476  
3477  #: translations/xrc.cpp:587 xrc.cpp:587
3478  msgid "No exposure correction, low dynamic range"
3479 -msgstr ""
3480 +msgstr "Bez korekcji ekspozycji, mała rozpiętość tonalna"
3481  
3482  #: translations/xrc.cpp:588 xrc.cpp:588
3483  msgid ""
3484  "Output remapped images with unmodified exposure. Useful for manual exposure "
3485  "fusing."
3486 -msgstr ""
3487 +msgstr "Tworzy przetworzone zdjęcia z ekspozycją bez zmian. Przydatne do ręcznego łączenia ekspozycji."
3488  
3489  #: translations/xrc.cpp:590 xrc.cpp:590
3490 -#, fuzzy
3491  msgid "Produce remapped, but not merged, linear color space images"
3492 -msgstr ""
3493 -"Tworzy osobne zremapowane i niepołączone zdjęcia w liniowej przestrzeni "
3494 -"kolorów"
3495 +msgstr "Tworzenie przetworzonych, ale nie połączonych zdjęć z liniową przestrzenią braw"
3496  
3497  #: translations/xrc.cpp:591 xrc.cpp:591
3498  msgid "Combined stacks:"
3499 -msgstr ""
3500 +msgstr "Połączone serie:"
3501  
3502  #: translations/xrc.cpp:592 xrc.cpp:592
3503 -#, fuzzy
3504  msgid "Exposure fused stacks"
3505 -msgstr "Łączenie ekspozycji"
3506 +msgstr "Serie z połączoną ekspozycją"
3507  
3508  #: translations/xrc.cpp:593 xrc.cpp:593
3509  msgid "Output exposure fused stacks from highly overlapping images"
3510 -msgstr ""
3511 +msgstr "Tworzy serie z połączoną ekspozycją ze zdjęć ze znacznym nałożeniem"
3512  
3513  #: translations/xrc.cpp:594 xrc.cpp:594
3514 -#, fuzzy
3515  msgid "High dynamic range merged stacks"
3516 -msgstr ""
3517 -"Tworzy pośrednie serie połączonych zdjęć w wysokim zakresie tonalnym (HDR)"
3518 +msgstr "Serie połączone z dużą rozpiętością tonalną"
3519  
3520  #: translations/xrc.cpp:595 xrc.cpp:595
3521  msgid ""
3522  "Output remapped, high dynamic range merged stacks from highly overlapping "
3523  "images"
3524 -msgstr ""
3525 +msgstr "Tworzy przetworzone serie z połączoną dużą rozpiętością tonalną ze zdjęć ze znacznym nałożeniem"
3526  
3527  #: translations/xrc.cpp:596 xrc.cpp:596
3528  msgid "Layers:"
3529 -msgstr ""
3530 +msgstr "Warstwy:"
3531  
3532  #: translations/xrc.cpp:597 xrc.cpp:597
3533  msgid "Blended layers of similar exposure, without exposure correction"
3534 -msgstr ""
3535 +msgstr "Wygładzone warstwy o podobnej ekspozycji bez korekcji ekspozycji"
3536  
3537  #: translations/xrc.cpp:598 xrc.cpp:598
3538 -#, fuzzy
3539  msgid ""
3540  "Output a complete blended panorama for each exposure step. Useful for manual "
3541  "contrast blending in an image editor."
3542  msgstr ""
3543 -"Tworzy pełną wygładzoną panoramę dla każdej ekspozycji. Jest to użyteczne "
3544 -"dla późniejszego ręcznego wygładzania ekspozycji w programie do edycji "
3545 +"Tworzy pełną wygładzoną panoramę dla każdego kroku ekspozycji. Jest to użyteczne "
3546 +"do późniejszego ręcznego wygładzania kontrastu w programie do edycji "
3547  "fotografii."
3548  
3549  #: translations/xrc.cpp:599 xrc.cpp:599
3550 -#, fuzzy
3551  msgid "Processing:"
3552 -msgstr "Przetwarzanie"
3553 +msgstr "Przetwarzanie:"
3554  
3555  #: translations/xrc.cpp:600 xrc.cpp:600
3556  msgid "Remapper:"
3557 @@ -5899,9 +5726,8 @@
3558  msgstr "enblend"
3559  
3560  #: translations/xrc.cpp:611 translations/xrc.cpp:612 xrc.cpp:611 xrc.cpp:612
3561 -#, fuzzy
3562  msgid "Stitch!"
3563 -msgstr "Składacz"
3564 +msgstr "Złóż!"
3565  
3566  #: translations/xrc.cpp:613 xrc.cpp:613
3567  msgid "HDR Merge Options"
3568 @@ -5912,12 +5738,10 @@
3569  msgstr "Tryb łączenia:"
3570  
3571  #: translations/xrc.cpp:615 xrc.cpp:615
3572 -#, fuzzy
3573  msgid "Average"
3574  msgstr "Uśrednianie"
3575  
3576  #: translations/xrc.cpp:616 xrc.cpp:616
3577 -#, fuzzy
3578  msgid "Average slow"
3579  msgstr "Uśrednianie powolne"
3580  
3581 @@ -5974,40 +5798,41 @@
3582  "You may need to start the stitching in the batch processor\n"
3583  " PTBatcherGUI if it doesn't start automatically."
3584  msgstr ""
3585 +"Projekt musi być zapisany przed przesłaniem do\n"
3586 +"procesora wsadowego, takiego jak PTBatcherGUI.\n"
3587 +"Najpierw trzeba ustalić nazwę pliku projektu,\n"
3588 +"a następnie prefiks dla wyjścia panoramy.\n"
3589 +"\n"
3590 +"Jeśli składanie nie rozpocznie się automatycznie,\n"
3591 +"trzeba je uruchomić w interfejsie PTBatcherGUI."
3592  
3593  #: translations/xrc.cpp:632 xrc.cpp:632
3594 -#, fuzzy
3595  msgid "Don't show again"
3596 -msgstr "Nie zmieniaj"
3597 +msgstr "Nie wyświetlaj ponownie"
3598  
3599  #: translations/xrc.cpp:633 xrc.cpp:633
3600  msgid "Ok"
3601 -msgstr ""
3602 +msgstr "OK"
3603  
3604  #: translations/xrc.cpp:637 xrc.cpp:637
3605 -#, fuzzy
3606  msgid "Size and file format"
3607 -msgstr "Nieobsługiwany format pliku"
3608 +msgstr "Rozmiar i format pliku"
3609  
3610  #: translations/xrc.cpp:638 xrc.cpp:638
3611 -#, fuzzy
3612  msgid "LDR Format:"
3613 -msgstr "Formaty plików"
3614 +msgstr "Format LDR:"
3615  
3616  #: translations/xrc.cpp:641 xrc.cpp:641
3617 -#, fuzzy
3618  msgid "HDR Format:"
3619 -msgstr "Formaty plików"
3620 +msgstr "Format HDR:"
3621  
3622  #: translations/xrc.cpp:652 xrc.cpp:652
3623 -#, fuzzy
3624  msgid "Keep intermediate images"
3625 -msgstr "Zapisz zremapowane pośrednie zdjęcia z korekcją ekspozycji"
3626 +msgstr "Zachowaj zdjęcia pośrednie"
3627  
3628  #: translations/xrc.cpp:656 xrc.cpp:656
3629 -#, fuzzy
3630  msgid "Output parameters"
3631 -msgstr "Poniższe parametry użytkownika"
3632 +msgstr "Parametry wyjścia"
3633  
3634  #: translations/xrc.cpp:658 xrc.cpp:658
3635  msgid "Resource Usage"
3636 @@ -6028,83 +5853,77 @@
3637  msgstr "Liczba procesorów:"
3638  
3639  #: translations/xrc.cpp:662 xrc.cpp:662
3640 -#, fuzzy
3641  msgid ""
3642  "Hugin's preview window can use multiple threads for processing.\n"
3643  "Set this to the number of processors or processor cores available in your "
3644  "system."
3645  msgstr ""
3646 -"Nona może użyć do przetwarzania wielu wątków.\n"
3647 -"Można ustawić tę wartość na liczbę procesorów lub rdzeni dostępnych w twoim "
3648 -"systemie."
3649 +"Okno podglądu Hugina może użyć do przetwarzania wielu wątków.\n"
3650 +"Można ustawić tę wartość na liczbę procesorów lub rdzeni dostępnych w systemie."
3651  
3652  #: translations/xrc.cpp:663 xrc.cpp:663
3653  msgid "User Interface"
3654  msgstr "Interfejs użytkownika"
3655  
3656  #: translations/xrc.cpp:664 xrc.cpp:664
3657 -#, fuzzy
3658  msgid "Language:"
3659 -msgstr "Język"
3660 +msgstr "Język:"
3661  
3662  #: translations/xrc.cpp:665 xrc.cpp:665
3663  msgid "(requires restarting hugin)"
3664 -msgstr "(wymaga ponownego uruchomenia Hugina)"
3665 +msgstr "(wymaga ponownego uruchomienia Hugina)"
3666  
3667  #: translations/xrc.cpp:666 xrc.cpp:666
3668 -#, fuzzy
3669  msgid "Undo:"
3670 -msgstr "Cofnij"
3671 +msgstr "Cofnij:"
3672  
3673  #: translations/xrc.cpp:667 xrc.cpp:667
3674  msgid "Skip over visibility toggles"
3675 -msgstr ""
3676 +msgstr "Pomiń przełączanie widoczności"
3677  
3678  #: translations/xrc.cpp:668 xrc.cpp:668
3679  msgid ""
3680  "May have unforeseen consequences. \n"
3681  "(EXPERIMENTAL)"
3682  msgstr ""
3683 +"Może mieć nieprzewidziane konsekwencje. \n"
3684 +"(EKSPERYMENTALNE)"
3685  
3686  #: translations/xrc.cpp:669 xrc.cpp:669
3687 -#, fuzzy
3688  msgid "Log messages:"
3689 -msgstr "Wczytywanie zdjęć"
3690 +msgstr "Logowanie komunikatów:"
3691  
3692  #: translations/xrc.cpp:670 xrc.cpp:670
3693  msgid "Copy log messages to clipboard."
3694 -msgstr ""
3695 +msgstr "Skopiowanie logu komunikatów do schowka."
3696  
3697  #: translations/xrc.cpp:671 xrc.cpp:671
3698  msgid "Show hints about projections"
3699 -msgstr ""
3700 +msgstr "Pokazuj podpowiedzi dotyczące rzutów"
3701  
3702  #: translations/xrc.cpp:672 xrc.cpp:672
3703  msgid "The hints are shown only in the fast preview window"
3704 -msgstr ""
3705 +msgstr "Podpowiedzi dotyczące rzutów są pokazywane tylko w oknie szybkiego podglądu"
3706  
3707  #: translations/xrc.cpp:673 xrc.cpp:673
3708 -#, fuzzy
3709  msgid "File Options"
3710  msgstr "Opcje pliku"
3711  
3712  #: translations/xrc.cpp:674 xrc.cpp:674
3713  msgid "Temporary dir:"
3714 -msgstr "Folder tymczasowy:"
3715 +msgstr "Katalog tymczasowy:"
3716  
3717  #: translations/xrc.cpp:675 xrc.cpp:675
3718  msgid "(leave empty for OS default)"
3719  msgstr "Dla domyślnych wartości systemu nie wypełniaj"
3720  
3721  #: translations/xrc.cpp:676 xrc.cpp:676
3722 -#, fuzzy
3723  msgid "Default project filename:"
3724 -msgstr "Otwórz plik projektu"
3725 +msgstr "Domyślna nazwa pliku projektu:"
3726  
3727  #: translations/xrc.cpp:677 xrc.cpp:677
3728 -#, fuzzy
3729  msgid "Default output prefix:"
3730 -msgstr "Podaj nazwę pliku wyjściowego"
3731 +msgstr "Domyślny prefiks wyjścia:"
3732  
3733  #: translations/xrc.cpp:678 xrc.cpp:678
3734  #, c-format
3735 @@ -6123,16 +5942,27 @@
3736  "%lens - lens (of first image)\n"
3737  "%projectname - project filename (only for output prefix)"
3738  msgstr ""
3739 +"Następujące szablony zostaną zastąpione automatycznie:\n"
3740 +"%firstimage - nazwa pliku pierwszego pliku zdjęcia\n"
3741 +"%lastimage - nazwa pliku ostatniego pliku zdjęcia\n"
3742 +"%#images - liczba zdjęć\n"
3743 +"%directory - nazwa katalogu (w oparciu o pierwszy plik zdjęcia)\n"
3744 +"%projection - nazwa rzutu\n"
3745 +"%focallength - ogniskowa\n"
3746 +"%date - data (pierwszego zdjęcia)\n"
3747 +"%time - czas (pierwszego zdjęcia)\n"
3748 +"%maker - producent aparatu (z pierwszego zdjęcia)\n"
3749 +"%model - model aparatu (z pierwszego zdjęcia)\n"
3750 +"%lens - obiektyw (z pierwszego zdjęcia)\n"
3751 +"%projectname - nazwa pliku projektu (tylko dla prefiksu wyjścia)"
3752  
3753  #: translations/xrc.cpp:679 xrc.cpp:679
3754 -#, fuzzy
3755  msgid "Default filenames"
3756 -msgstr "Parametry domyślne:"
3757 +msgstr "Domyślne nazwy plików"
3758  
3759  #: translations/xrc.cpp:680 xrc.cpp:680
3760 -#, fuzzy
3761  msgid "Filenames"
3762 -msgstr "Nazwa pliku"
3763 +msgstr "Nazwy plików"
3764  
3765  #: translations/xrc.cpp:682 xrc.cpp:682
3766  msgid "Image loading"
3767 @@ -6143,13 +5973,12 @@
3768  msgstr "Automatycznie wyrównaj zdjęcia po ich wczytaniu"
3769  
3770  #: translations/xrc.cpp:684 xrc.cpp:684
3771 -#, fuzzy
3772  msgid "Detect vertical lines"
3773 -msgstr "linia pionowa"
3774 +msgstr "Wykryj linie pionowe"
3775  
3776  #: translations/xrc.cpp:685 xrc.cpp:685
3777  msgid "Detects vertical lines in the images to level the pano"
3778 -msgstr ""
3779 +msgstr "Wykrywa linie pionowe w zdjęciach w celu wypoziomowania panoramy"
3780  
3781  #: translations/xrc.cpp:686 xrc.cpp:686
3782  msgid "Remove cloud-like control points (Celeste)"
3783 @@ -6161,7 +5990,7 @@
3784  
3785  #: translations/xrc.cpp:688 xrc.cpp:688
3786  msgid "Optional assistant steps"
3787 -msgstr ""
3788 +msgstr "Opcjonalne kroki asystenta"
3789  
3790  #: translations/xrc.cpp:689 xrc.cpp:689
3791  msgid "Auto align"
3792 @@ -6308,53 +6137,48 @@
3793  msgstr "Asystent używa ustawienia domyślnego."
3794  
3795  #: translations/xrc.cpp:729 xrc.cpp:729
3796 -#, fuzzy
3797  msgid "Output Format"
3798  msgstr "Format wyjściowy"
3799  
3800  #: translations/xrc.cpp:730 xrc.cpp:730
3801 -#, fuzzy
3802  msgid "Default File Format:"
3803 -msgstr "Parametry domyślne:"
3804 +msgstr "Domyślny format pliku:"
3805  
3806  #: translations/xrc.cpp:731 xrc.cpp:731
3807  msgid "default output format for final panorama"
3808 -msgstr ""
3809 +msgstr "domyślny format wyjściowy dla ostatecznej panoramy"
3810  
3811  #: translations/xrc.cpp:732 xrc.cpp:732
3812 -#, fuzzy
3813  msgid "TIFF Compression:"
3814 -msgstr "Kompresja:"
3815 +msgstr "Kompresja TIFF:"
3816  
3817  #: translations/xrc.cpp:734 xrc.cpp:734
3818  msgid "default TIFF compression"
3819 -msgstr ""
3820 +msgstr "domyślna kompresja TIFF"
3821  
3822  #: translations/xrc.cpp:735 xrc.cpp:735
3823 -#, fuzzy
3824  msgid "JPEG Quality:"
3825 -msgstr "Jakość:"
3826 +msgstr "Jakość JPEG:"
3827  
3828  #: translations/xrc.cpp:736 xrc.cpp:736
3829  msgid "default JPEG compression setting"
3830 -msgstr ""
3831 +msgstr "domyślne ustawienie kompresji JPEG"
3832  
3833  #: translations/xrc.cpp:737 xrc.cpp:737
3834 -#, fuzzy
3835  msgid "Processor"
3836 -msgstr "Składanie wsadowe"
3837 +msgstr "Procesor"
3838  
3839  #: translations/xrc.cpp:739 xrc.cpp:739
3840  msgid "Hugin&stitch&project"
3841 -msgstr ""
3842 +msgstr "Hugin&stitch&project"
3843  
3844  #: translations/xrc.cpp:740 xrc.cpp:740
3845  msgid "The engine that will run the stitch"
3846 -msgstr ""
3847 +msgstr "Silnik wykonujący składanie"
3848  
3849  #: translations/xrc.cpp:741 xrc.cpp:741
3850  msgid "Start stitching jobs immediately"
3851 -msgstr ""
3852 +msgstr "Natychmiastowe uruchamianie zadań składania"
3853  
3854  #: translations/xrc.cpp:742 xrc.cpp:742
3855  msgid ""
3856 @@ -6362,10 +6186,12 @@
3857  "queue.  Otherwise the processor is started in suspended state and the user "
3858  "has to start the processing manually."
3859  msgstr ""
3860 +"W przypadku wybrania procesor natychmiast wznowi przetwarzanie kolejki zadań. "
3861 +"W przeciwnym wypadku procesor jest uruchamiany w stanie wstrzymanym, a użytkownik musi ręcznie uruchomić proces."
3862  
3863  #: translations/xrc.cpp:743 xrc.cpp:743
3864  msgid "Run stitching jobs in parallel"
3865 -msgstr ""
3866 +msgstr "Równoległe uruchamianie zadań składających"
3867  
3868  #: translations/xrc.cpp:744 xrc.cpp:744
3869  msgid ""
3870 @@ -6374,18 +6200,19 @@
3871  "may actually result in slower stitches, depending on the system's resources "
3872  "and bottlenecks."
3873  msgstr ""
3874 +"W przypadku wybrania procesor uruchomi wiele zadań równocześnie. "
3875 +"W przeciwnym wypadku uruchomi jedno zadanie w danym czasie. "
3876 +"Uwaga - wybranie tej opcji może skutkować wolniejszym składaniem, w zależności od zasobów i wąskich gardeł systemu."
3877  
3878  #: translations/xrc.cpp:745 xrc.cpp:745
3879 -#, fuzzy
3880  msgid "Overwrite existing files"
3881 -msgstr "Nadpisanie istniejących plików"
3882 +msgstr "Nadpisywanie istniejących plików"
3883  
3884  #: translations/xrc.cpp:746 xrc.cpp:746
3885  msgid "WARNING: existing files will be silently overwritten."
3886 -msgstr ""
3887 +msgstr "UWAGA: istniejące pliki zostaną po cichu nadpisane."
3888  
3889  #: translations/xrc.cpp:747 xrc.cpp:747
3890 -#, fuzzy
3891  msgid "Verbose Output"
3892  msgstr "Szczegółowe komunikaty wyjścia"
3893  
3894 @@ -6394,36 +6221,33 @@
3895  "Enable to get the details, useful when reporting a bug or just to watch the "
3896  "project's progress."
3897  msgstr ""
3898 +"Należy włączyć, aby uzyskać szczegóły, przydatne przy zgłaszaniu błędów albo do śledzenia postępów projektu."
3899  
3900  #: translations/xrc.cpp:750 xrc.cpp:750
3901 -#, fuzzy
3902  msgid "Advanced options"
3903 -msgstr "Opcja zaawansowana"
3904 +msgstr "Opcje zaawansowane"
3905  
3906  #: translations/xrc.cpp:751 xrc.cpp:751
3907  msgid "Copy metadata into final files using ExifTool"
3908 -msgstr ""
3909 +msgstr "Kopiowanie metadanych do plików końcowych z użyciem ExifToola"