]> git.pld-linux.org Git - packages/hugin.git/blame - hugin-pl.po-update.patch
- updated to 2013.0.0
[packages/hugin.git] / hugin-pl.po-update.patch
CommitLineData
2c7caafb
JB
1--- hugin-2013.0.0/src/translations/pl.po.orig 2013-10-27 10:19:02.000000000 +0100
2+++ hugin-2013.0.0/src/translations/pl.po 2013-11-04 17:59:44.458242048 +0100
3@@ -1,25 +1,23 @@
4-# translation of pl.po to Polish
5 # Polish translations for hugin package.
6 # Copyright (C) 2004 Pablo dAngelo
7 # This file is distributed under the same license as the hugin package.
d325390a 8 #
928b8c83
JB
9 # Marek Januszewski <spec@webtech.pl>, 2004.
10 # Pablo d'Angelo <pablo.dangelo@mathematik.uni-ulm.de>, 2005.
11-# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2005-2006.
2c7caafb 12+# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2005-2008, 2013.
1e90a6b9 13 # Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
4b5af6ed
JB
14 msgid ""
15 msgstr ""
2c7caafb
JB
16 "Project-Id-Version: pl\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/hugin/\n"
18 "POT-Creation-Date: 2013-02-24 12:50+0100\n"
19-"PO-Revision-Date: 2010-03-29 09:28+0200\n"
20-"Last-Translator: Michał Smoczyk <msmoczyk@wp.pl>\n"
21-"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
22+"PO-Revision-Date: 2013-11-04 17:48+0100\n"
23+"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
24+"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
25 "Language: pl\n"
928b8c83 26 "MIME-Version: 1.0\n"
d325390a
JB
27 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30
31 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:47 hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:82
32 #, c-format
2c7caafb
JB
33@@ -104,19 +102,16 @@
34 msgstr "Ostrzeżenie"
d325390a 35
2c7caafb
JB
36 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:288
37-#, fuzzy
38 msgid "first image"
39-msgstr "Zapisz przycięte zdjęcia"
40+msgstr "pierwsze zdjęcie"
d325390a 41
2c7caafb
JB
42 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:289
43-#, fuzzy
44 msgid "last image"
45-msgstr "Dodaj zdjęcie"
46+msgstr "ostatnie zdjęcie"
47
48 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:291
49-#, fuzzy
50 msgid "directory"
51-msgstr "Wykrywacz"
52+msgstr "katalog"
53
54 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:292 hugin1/base_wx/LensTools.cpp:41
55 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1488 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:370
56@@ -125,14 +120,12 @@
57 msgstr "Walcowy równoodległościowy"
58
59 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:297 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:149
60-#, fuzzy
61 msgid "Camera maker"
62-msgstr "Wytwórca aparatu:"
63+msgstr "Producent aparatu"
64
65 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:298 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:150
66-#, fuzzy
67 msgid "Camera model"
68-msgstr "Model aparatu:"
69+msgstr "Model aparatu"
70
71 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:299 hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:666
72 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:151 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1161
73@@ -142,9 +135,8 @@
74 msgstr "Obiektyw"
75
76 #: hugin1/base_wx/huginConfig.cpp:335
77-#, fuzzy
78 msgid "unknown projection"
79-msgstr "Rzut"
80+msgstr "nieznany rzut"
81
82 #: hugin1/base_wx/LensTools.cpp:37 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:366
83 msgid "Normal (rectilinear)"
84@@ -175,12 +167,11 @@
85 #: hugin1/base_wx/LensTools.cpp:44 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:373
86 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:154
87 msgid "Equisolid"
88-msgstr ""
89+msgstr "Równopowierzchniowy"
90
91 #: hugin1/base_wx/LensTools.cpp:45 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:374
92-#, fuzzy
93 msgid "Fisheye Thoby"
94-msgstr "Rybie oko"
95+msgstr "Rybie oko Thoby"
96
97 #: hugin1/base_wx/LensTools.cpp:219
98 msgid "Load lens parameters"
99@@ -339,21 +330,22 @@
100 msgstr "Błąd podczas składania"
101
102 #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:371
103-#, fuzzy, c-format
104+#, c-format
105 msgid ""
106 "Error while running assistant\n"
107 "%s"
108-msgstr "Błąd podczas przetwarzania skryptu panotools: %s"
109+msgstr ""
110+"Błąd podczas uruchamiania asystenta\n"
111+"%s"
112
113 #: hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:372 hugin1/base_wx/RunStitchPanel.cpp:380
114-#, fuzzy
115 msgid "Error during running assistant"
116-msgstr "Błąd podczas składania"
117+msgstr "Błąd podczas uruchamiania asystenta"
118
119 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:233
120-#, fuzzy, c-format
121+#, c-format
122 msgid "The input \"%s\" is not a valid number."
123-msgstr "Wartość \"%s\" dla %s nie jest prawidłową liczbą\n"
124+msgstr "Wprowadzona wartość \"%s\" nie jest poprawną liczbą."
125
126 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:294 translations/xrc.cpp:194
127 #: translations/xrc.cpp:211 translations/xrc.cpp:259 translations/xrc.cpp:826
128@@ -365,21 +357,18 @@
129 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:299
130 #, c-format
131 msgid "%d lenses found."
132-msgstr ""
133+msgstr "Znalezionych obiektywów: %d."
134
135 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:303
136-#, fuzzy
137 msgid "No lens found."
138-msgstr "Nie znaleziono podobnego punktu"
139+msgstr "Nie znaleziono żadnego obiektywu."
140
141 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:609
142-#, fuzzy
143 msgid ""
144 "There is too little information for saving data into database. Please check "
145 "your input!"
146 msgstr ""
147-"Co najmniej jedno pole danych jest puste.\n"
148-"Proszę sprawdzić wprowadzone dane."
149+"Za mało informacji do zapisania danych w bazie. Proszę sprawdzić wprowadzone dane!"
150
151 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:660
152 #, c-format
153@@ -390,25 +379,27 @@
154 "The default folder for the database files is \"%s\".\n"
155 "Do you want to proceed anyway?"
156 msgstr ""
157+"Do zapisu pliku bazy danych wybrano katalog \"%s\".\n"
158+"Nie jest to katalog domyślny. Nie będzie możliwe automatyczne wczytanie tych informacji z powrotem do Hugina.\n"
159+"Domyślny katalog dla plików baz danych to \"%s\".\n"
160+"Czy mimo wszystko kontynuować?"
161
162 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:708
163-#, fuzzy
164 msgid "Save lens into database file"
165-msgstr "Zapisz plik parametrów obiektywów"
166+msgstr "Zapisz parametry obiektywów do pliku bazy danych"
167
168 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:710 hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:948
169-#, fuzzy
170 msgid "Lensfun database files (*.xml)|*.xml"
171-msgstr "Pliki PTmendera (*.txt)|*.txt"
172+msgstr "Pliki baz danych Lensfun (*.xml)|*.xml"
173
174 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:751 hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:764
175 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:810 hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:969
176 msgid "Could not save information into database file."
177-msgstr ""
178+msgstr "Nie udało się zapisać informacji do pliku bazy danych."
179
180 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:817
181 msgid "Could not initialize database."
182-msgstr ""
183+msgstr "Nie udało się zainicjować bazy danych."
184
185 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:821
186 #, c-format
187@@ -418,19 +409,21 @@
188 "Could not proceed.\n"
189 "(Error code: %d)"
190 msgstr ""
191+"Obecnie wybrany obiektyw nie pasuje do informacji o obiektywie w wybranym pliku bazy danych.\n"
192+"Nie można kontynuować.\n"
193+"(Kod błędu: %d)"
194
195 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:920
196 msgid "The maker field contains only an empty string."
197-msgstr ""
198+msgstr "Pole producenta zawiera tylko pusty łańcuch."
199
200 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:925
201 msgid "The model field contains only an empty string."
202-msgstr ""
203+msgstr "Pole modelu zawiera tylko pusty łańcuch."
204
205 #: hugin1/base_wx/wxLensDB.cpp:946
206-#, fuzzy
207 msgid "Save camera into database file"
208-msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku"
209+msgstr "Zapisz parametry aparatu do pliku bazy danych"
210
211 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:66 hugin1/hugin/huginApp.cpp:192
212 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:80
213@@ -457,9 +450,8 @@
214
215 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:79 hugin1/hugin/huginApp.cpp:212
216 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:96
217-#, fuzzy
218 msgid "lensfun directory not found in bundle"
219-msgstr "katalog xrc nie został znaleziony w instalacji"
220+msgstr "katalog lensfun nie został znaleziony w instalacji"
221
222 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalApp.cpp:92 hugin1/hugin/huginApp.cpp:227
223 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:119
224@@ -472,17 +464,17 @@
225
226 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:170
227 msgid "Hugin Lens calibration GUI"
228-msgstr ""
229+msgstr "Interfejs Hugina do kalibracji obiektywu"
230
231 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:373
232 #, c-format
233 msgid "Added %s"
234-msgstr ""
235+msgstr "Dodano %s"
236
237 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:400
238 #, c-format
239 msgid "The size of the images (%s) does not match the already added image(s)."
240-msgstr ""
241+msgstr "Rozmiar zdjęć (%s) nie pasuje do wcześniej dodanych zdjęć."
242
243 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:413
244 #, c-format
245@@ -491,6 +483,8 @@
246 "already added image(s).\n"
247 "Please check the image again, if you selected the correct images."
248 msgstr ""
249+"Informacje EXIF o dodanych zdjęciach (%s) są niezgodne z wcześniej dodanymi zdjęciami.\n"
250+"Proszę sprawdzić zdjęcie jeszcze raz, jeśli zostały wybrane poprawne zdjęcia."
251
252 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:422
253 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:88 hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:420
254@@ -506,35 +500,32 @@
255 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:514
256 #, c-format
257 msgid "%s (%d lines)"
258-msgstr ""
259+msgstr "%s (linii: %d)"
260
261 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:602
262 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:625
263 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:768
264 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:802
265 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:874
266-#, fuzzy
267 msgid ""
268 "There are invalid values in the input boxes.\n"
269 "Please check your inputs."
270 msgstr ""
271-"Co najmniej jedno pole danych jest puste.\n"
272+"Co najmniej jedno pole zawiera niepoprawną wartość.\n"
273 "Proszę sprawdzić wprowadzone dane."
274
275 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:611
276 msgid "Detecting edges..."
277-msgstr ""
278+msgstr "Wykrywanie krawędzi..."
279
280 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:613
281-#, fuzzy
282 msgid "Finding lines..."
283-msgstr "Zmień obiektyw..."
284+msgstr "Wyszukiwanie linii..."
285
286 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:617
287 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:733
288-#, fuzzy
289 msgid "Finished"
290-msgstr "Fiński"
291+msgstr "Zakończono"
292
293 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:633
294 msgid ""
295@@ -542,10 +533,12 @@
296 "Please run \"Find lines\" first. If there are no lines found, change the "
297 "parameters."
298 msgstr ""
299+"Nie wykryto żadnej linii.\n"
300+"Proszę najpierw uruchomić \"Znajdź linie\". Jeśli linie nie zostaną znalezione, należy zmienić parametry."
301
302 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:717
303 msgid "Optimizing lens distortion parameters..."
304-msgstr ""
305+msgstr "Optymalizacja parametrów zniekształceń obiektywu..."
306
307 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:752
308 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:817
309@@ -567,28 +560,26 @@
310 "Please run \"Find lines\" and \"Optimize\" before saving the lens data. If "
311 "there are no lines found, change the parameters."
312 msgstr ""
313+"Nie wykryto żadnej linii.\n"
314+"Proszę uruchomić \"Znajdź linie\" i \"Optymalizuj\" przed zapisaniem danych obiektywu. Jeśli linie nie zostaną znalezione, należy zmienić parametry."
315
316 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:781
317-#, fuzzy
318 msgid "Save lens parameters to ini file"
319-msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku"
320+msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku ini"
321
322 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:782
323 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:567
324-#, fuzzy
325 msgid "Save lens parameters to lensfun database"
326-msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku"
327+msgstr "Zapisz parametry obiektywu do bazy danych lensfun"
328
329 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:783
330-#, fuzzy
331 msgid "Saving lens data"
332-msgstr "Wczytaj dane obiektywu..."
333+msgstr "Zapisywanie danych obiektywu"
334
335 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:783 translations/xrc.cpp:276
336 #: xrc.cpp:276
337-#, fuzzy
338 msgid "Save lens"
339-msgstr "Zapisz obiektyw..."
340+msgstr "Zapisz obiektyw"
341
342 #: hugin1/calibrate_lens/LensCalFrame.cpp:806 hugin1/hugin/MainFrame.cpp:860
343 msgid "Save project file"
344@@ -599,67 +590,66 @@
345 msgstr "Pliki projektów (*.pto)|*.pto|Wszystkie pliki (*)|*"
346
347 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:130
348-#, fuzzy, c-format
349+#, c-format
350 msgid "Operating System: %s"
351-msgstr "Tworzenie odcieni szarości %s"
352+msgstr "System operacyjny: %s"
353
354 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:133
355 msgid "64 bit"
356-msgstr ""
357+msgstr "64-bitowy"
358
359 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:135
360 msgid "32 bit"
361-msgstr ""
362+msgstr "32-bitowy"
363
364 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:136
365-#, fuzzy, c-format
366+#, c-format
367 msgid "Architecture: %s"
368-msgstr "Architektoniczny"
369+msgstr "Architektura: %s"
370
371 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:139
372 #, c-format
373 msgid "Free memory: %ld kiB"
374-msgstr ""
375+msgstr "Wolna pamięć: %ld KiB"
376
377 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:142
378 #, c-format
379 msgid "Active Codepage: %u"
380-msgstr ""
381+msgstr "Aktywna strona kodowa: %u"
382
383 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:174
384-#, fuzzy, c-format
385+#, c-format
386 msgid "Version: %s"
387 msgstr "Wersja %s"
388
389 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:175
390 #, c-format
391 msgid "Path to resources: %s"
392-msgstr ""
393+msgstr "Ścieżka do zasobów: %s"
394
395 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:176
396 #, c-format
397 msgid "Path to data: %s"
398-msgstr ""
399+msgstr "Ścieżka do danych: %s"
400
401 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:180
402 #, c-format
403 msgid "Path to public lensfun database: %s"
404-msgstr ""
405+msgstr "Ścieżka do publicznej bazy danych lensfun: %s"
406
407 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:182
408 #, c-format
409 msgid "Path to user lensfun database: %s"
410-msgstr ""
411+msgstr "Ścieżka do bazy danych lensfun użytkownika: %s"
412
413 #: hugin1/hugin/AboutDialog.cpp:183
414-#, fuzzy
415 msgid "Libraries"
416-msgstr "Wykrywacz"
417+msgstr "Biblioteki"
418
419 #: hugin1/hugin/CPDetectorDialog.cpp:93
420 msgid "Autopano from http://autopano.kolor.com is not available for OS X"
421 msgstr ""
422-"Autopano ze strony http://autopano.kolor.com jest niedostępne dla systemu OSX"
423+"Autopano ze strony http://autopano.kolor.com jest niedostępne dla systemu OS X"
424
425 #: hugin1/hugin/CPDetectorDialog.cpp:94
426 msgid "Using Autopano-Sift instead"
427@@ -754,9 +744,8 @@
428 msgstr "Estymowany punkt jest poza obszarem zdjęcia"
429
430 #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:972
431-#, fuzzy
432 msgid "No similar point found."
433-msgstr "Nie znaleziono podobnego punktu"
434+msgstr "Nie znaleziono podobnego punktu."
435
436 #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:974 hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:987
437 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2914 hugin1/hugin/HFOVDialog.cpp:382
438@@ -768,20 +757,19 @@
439 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:370 hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1393
440 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1421 translations/xrc.cpp:340
441 #: translations/xrc.cpp:634 xrc.cpp:340 xrc.cpp:634
442-#, fuzzy
443 msgid "Hugin"
444-msgstr "Węgierski"
445+msgstr "Hugin"
446
447 #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:979
448-#, fuzzy, c-format
449+#, c-format
450 msgid ""
451 "Check the similarity visually.\n"
452 "Correlation coefficient (%.3f) is lower than the threshold set in the "
453 "preferences."
454 msgstr ""
455-"Nie znaleziono podobnego punktu. Sprawdź podobieństwo wizualnie.\n"
456+"Proszę sprawdzić podobieństwo wizualnie.\n"
457 "Współczynnik korelacji (%.3f) jest mniejszy niż próg ustawiony w "
458-"preferencjach programu."
459+"ustawieniach programu."
460
461 #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:984
462 #, c-format
463@@ -792,7 +780,7 @@
464 msgstr ""
465 "Nie znaleziono podobnego punktu. Sprawdź podobieństwo wizualnie.\n"
466 "Współczynnik korelacji (%.3f) jest mniejszy niż próg ustawiony w "
467-"preferencjach programu."
468+"ustawieniach programu."
469
470 #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1013 hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1024
471 msgid "Add new Line"
472@@ -877,9 +865,8 @@
473 msgstr "Szukanie ruchomych punktów kontrolnych..."
474
475 #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1790 hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:723
476-#, fuzzy
477 msgid "Loading model file"
478-msgstr "Wczytuję zdjęcie %s"
479+msgstr "Wczytywanie pliku modelu"
480
481 #: hugin1/hugin/CPEditorPanel.cpp:1837 hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1680
482 #, c-format
483@@ -935,32 +922,29 @@
484 msgstr "Zaznacz punkty kontrolne"
485
486 #: hugin1/hugin/DragTool.cpp:78
487-#, fuzzy
488 msgid ""
489 "Drag to move images (optionally use shift to constrain), or roll with right-"
490 "drag or Ctrl-drag."
491 msgstr ""
492-"Przeciągnij aby przesunąć zdjęcia (opcjonalnie użyj Shift do zachowania), "
493+"Przeciągnij aby przesunąć zdjęcia (opcjonalnie użyj Shift do ograniczenia), "
494 "lub obróć za pomocą przeciągania z wciśniętym prawym klawiszem myszy lub "
495 "klawiszem Ctrl."
496
497 #: hugin1/hugin/DragTool.cpp:106
498-#, fuzzy
499 msgid ""
500 "Currently constrained to moving only pitch. Make a larger movement in the "
501 "opposite direction to constrain to yaw."
502 msgstr ""
503-"Aktualnie zachowano przesunięcie tylko obrotu pionowego (pitch). Wykonaj "
504-"większe przesunięcie w przeciwnym kierunku aby zachować obrót poziomy (yaw)."
505+"Aktualnie ograniczono przesunięcie tylko do obrotu pionowego (pitch). Wykonaj "
506+"większe przesunięcie w przeciwnym kierunku aby ograniczyć do obrotu poziomego (yaw)."
507
508 #: hugin1/hugin/DragTool.cpp:110
509-#, fuzzy
510 msgid ""
511 "Currently constrained to moving only yaw. Make a larger movement in the "
512 "opposite direction to constrain to pitch."
513 msgstr ""
514-"Aktualnie zachowano przesunięcie tylko obrotu poziomego (yaw). Wykonaj "
515-"większe przesunięcie w przeciwnym kierunku aby zachować obrót pionowy "
516+"Aktualnie ograniczono przesunięcie tylko do obrotu poziomego (yaw). Wykonaj "
517+"większe przesunięcie w przeciwnym kierunku aby ograniczyć do obrotu pionowego "
518 "(pitch)."
519
520 #: hugin1/hugin/DragTool.cpp:211
521@@ -994,7 +978,7 @@
522 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:357 translations/xrc.cpp:799
523 #: translations/xrc.cpp:947 xrc.cpp:799 xrc.cpp:947
524 msgid "Center"
525-msgstr "Wycentruj"
526+msgstr "Wyśrodkuj"
527
528 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:358 hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:360
529 #: translations/xrc.cpp:802 translations/xrc.cpp:935 translations/xrc.cpp:949
530@@ -1014,9 +998,8 @@
531 msgstr "Automatyczne przycięcie"
532
533 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:362 translations/xrc.cpp:973 xrc.cpp:973
534-#, fuzzy
535 msgid "HDR Autocrop"
536-msgstr "Automatyczne przycięcie"
537+msgstr "Automatyczne przycięcie HDR"
538
539 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:375 hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:3030
540 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:364 hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2093
541@@ -1049,7 +1032,7 @@
542
543 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:440
544 msgid "Hide"
545-msgstr ""
546+msgstr "Ukryj"
547
548 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:488 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:172
549 msgid "VFOV"
550@@ -1074,12 +1057,10 @@
551 msgstr "Podgląd"
552
553 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:574
554-#, fuzzy
555 msgid "Overview"
556-msgstr "Podgląd"
557+msgstr "Widok ogólny"
558
559 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:685 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:304
560-#, fuzzy
561 msgid "Resets the projection's parameters to their default values."
562 msgstr "Przywraca parametry rzutu do ich wartości domyślnych."
563
564@@ -1088,19 +1069,18 @@
565 msgstr "parametr:"
566
567 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:976
568-#, fuzzy
569 msgid "No images loaded."
570-msgstr "nie wczytano żadnych zdjęć"
571+msgstr "Nie wczytano żadnych zdjęć."
572
573 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1011
574-#, fuzzy, c-format
575+#, c-format
576 msgid "%lu images loaded."
577-msgstr "Wczytano %d zdjęć."
578+msgstr "Wczytano %lu zdjęć."
579
580 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1027
581-#, fuzzy, c-format
582+#, c-format
583 msgid "Images are connected by %lu control points.\n"
584-msgstr "Zdjęcia są połączone za pomocą %d punktów kontrolnych.\n"
585+msgstr "Zdjęcia są połączone za pomocą %lu punktów kontrolnych.\n"
586
587 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1038
588 #, c-format
589@@ -1151,10 +1131,9 @@
590 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1067
d325390a 591 #, c-format
1e90a6b9
AA
592 msgid "Mean error after optimization: %.1f pixel, max: %.1f\n"
593-msgstr "Błąd uśredniania po optymalizacji: %.1f piksel, maksymalnie: %.1f\n"
594+msgstr "Średni błąd po optymalizacji: %.1f piksel, maksymalnie: %.1f\n"
d325390a 595
2c7caafb
JB
596 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1077
597-#, fuzzy
598 msgid ""
599 "Note: automatic alignment uses default settings from the preferences. If you "
600 "want to use customized settings, run the CP detection, the geometrical "
601@@ -1162,10 +1141,9 @@
602 "panorama editor."
603 msgstr ""
604 "Uwaga: automatyczne wyrównanie używa domyślnych parametrów podanych w "
605-"ustawieniach programu. Jeśli zmodyfikujesz parametry dla tego projektu w "
606-"następnych zakładkach i zechcesz je użyć, uruchom wykrywanie punktów "
607-"kontrolnych z zakładki Obrazy, optymalizację geometryczną z zakładki "
608-"Optymalizator oraz optymalizację fotometryczną z zakładki Ekspozycja."
609+"ustawieniach programu. Jeśli chcesz użyć własnych parametrów, uruchom "
610+"wykrywanie punktów kontrolnych, optymalizację geometryczną, optymalizację "
611+"fotometryczną z zakładki Zdjęcia w edytorze panoramy."
612
613 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1486 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:628
614 msgid "Rectilinear"
615@@ -1177,32 +1155,29 @@
616
617 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1585 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:733
618 msgid "Yaw value must be numeric."
619-msgstr "Wartość kąta obrotu poziomego (yaw) musi być numeryczna."
620+msgstr "Wartość kąta obrotu poziomego (yaw) musi być liczbowa."
621
622 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1592 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:739
623 msgid "Pitch value must be numeric."
624 msgstr ""
625 "Wartość kąta obrotu pionowego (obniżenia/podwyższenia horyzontu, pitch) musi "
626-"być numeryczna."
627+"być liczbowa."
628
629 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1599 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:745
630 msgid "Roll value must be numeric."
631-msgstr "Wartość obrotu wokół osi optycznej aparatu musi być numeryczna."
632+msgstr "Wartość obrotu wokół osi optycznej aparatu musi być liczbowa."
633
634 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1613
635-#, fuzzy
636 msgid "X value must be numeric."
637-msgstr "Wartość kąta obrotu poziomego (yaw) musi być numeryczna."
638+msgstr "Wartość X musi być liczbowa."
639
640 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1620
641-#, fuzzy
642 msgid "Y value must be numeric."
643-msgstr "Wartość kąta obrotu poziomego (yaw) musi być numeryczna."
644+msgstr "Wartość Y musi być liczbowa."
645
646 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1627
647-#, fuzzy
648 msgid "Z value must be numeric."
649-msgstr "Wartość kąta obrotu poziomego (yaw) musi być numeryczna."
650+msgstr "Wartość Z musi być liczbowa."
651
652 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1646 hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1668
653 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2760 hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2791
654@@ -1210,27 +1185,26 @@
655 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:614 hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:645
656 #: hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:768 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:783
657 msgid "Value must be numeric."
658-msgstr "Wartość musi być numeryczna."
659+msgstr "Wartość musi być liczbowa."
660
661 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1797
662 msgid "Do you want to keep the current non-zero translation parameters?"
663-msgstr ""
664+msgstr "Czy zachować bieżące, niezerowe parametry przesunięcia?"
665
666 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1798
667-#, fuzzy
668 msgid "Keep XYZ parameters?"
669-msgstr "Parametry obiektywu"
670+msgstr "Zachować parametry XYZ?"
671
672 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1882
673 msgid ""
674 "Switching to panosphere overview mode requires that all images have zero XYZ "
675 "parameters. Do you want to set all XYZ parameters to zero for all images?"
676 msgstr ""
677+"Przejście w tryb widoku ogólnego panosfery wymaga, aby wszystkie zdjęcia miały zerowe parametry XYZ. Czy wyzerować parametry XYZ dla wszystkich zdjęć?"
678
679 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:1883
680-#, fuzzy
681 msgid "Reset XYZ parameters?"
682-msgstr "Parametry obiektywu"
683+msgstr "Wyzerować parametry XYZ?"
684
685 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2493 hugin1/hugin/PreviewFrame.cpp:235
686 msgid "difference"
687@@ -1280,20 +1254,22 @@
688 "With a wide field of view, panoramas with rectilinear projection get very "
689 "stretched towards the edges.\n"
690 msgstr ""
691+"Przy szerokim polu widzenia, panoramy z rzutem prostoliniowym są bardzo porozciągane w kierunku brzegów.\n"
692
693 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2837
694 msgid ""
695 "Since the field of view is only very wide in the horizontal direction, try a "
696 "cylindrical projection instead."
697 msgstr ""
698+"Ponieważ pole widzenia jest szerokie tylko w kierunku poziomym, lepiej spróbować rzutu cylindrycznego."
699
700 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2839
701 msgid "For a very wide panorama, try equirectangular projection instead."
702-msgstr ""
703+msgstr "Dla bardzo szerokich panoram lepiej spróbować rzutu walcowego równoodległościowego."
704
705 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2841
706 msgid " You could also try Panini projection."
707-msgstr ""
708+msgstr " Można także spróbować rzutu Panini."
709
710 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2846
711 msgid ""
712@@ -1302,6 +1278,8 @@
713 "An equirectangular projection would fit the same content in less vertical "
714 "space."
715 msgstr ""
716+"Przy bardzo szerokim pionowym polu widzenia, panoramy z rzutem cylindrycznym są bardzo porozciągane na górze i na dole.\n"
717+"Rzut walcowy równoodległościowy zmieści tę samą zawartość w mniejszej przestrzeni pionowej."
718
719 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2852
720 msgid ""
721@@ -1309,6 +1287,8 @@
722 "panorama projection to cylindrical.\n"
723 "Cylindrical projection preserves vertical lines, unlike equirectangular."
724 msgstr ""
725+"Ponieważ pionowe pole widzenia nie jest zbyt szerokie, można spróbować ustawić rzut panoramy na cylindryczny.\n"
726+"Rzut cylindryczny zachowuje linie pionowe w przeciwieństwie do rzutu walcowego równoodległościowego."
727
728 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2858
729 msgid ""
730@@ -1317,6 +1297,8 @@
731 "A conformal projection preserves angles around a point, which often makes it "
732 "easier on the eye."
733 msgstr ""
734+"Rzut stereograficzny jest zgodny, w przeciwieństwie do tego rzutu panoramicznego rybiego oka.\n"
735+"Zgodny rzut zachowuje kąty wokół punktu, co zwykle czyni go swobodniejszym dla oka."
736
737 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2863
738 msgid ""
739@@ -1325,12 +1307,15 @@
740 "The Fisheye panorama projection compresses it, so you can fit in a wide "
741 "field of view and still have a reasonable coverage of the middle."
742 msgstr ""
743+"Panoramy z rzutem stereograficznym i bardzo szerokim polem widzenia bardzo rozciągają zdjęcie przy brzegach.\n"
744+"Rzut panoramiczny rybiego oka ścieśnia je, co pozwala zachować szerokie pole widzenia i mieć rozsądne pokrycie pośrodku."
745
746 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2870
747 msgid ""
748 "Setting the panorama to rectilinear projection would keep the straight lines "
749 "straight."
750 msgstr ""
751+"Ustawianie panoramy na rzut prostoliniowy zachowa proste linie."
752
753 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2912
754 msgid ""
755@@ -1338,33 +1323,36 @@
756 "projection.\n"
757 "If you want to see the bar again, activate the bar in the preferences again."
758 msgstr ""
759+"Ukryto pasek informacji, który wyświetla podpowiedzi dotyczące wyboru rzutu.\n"
760+"Aby zobaczyć ten pasek ponownie, należy go uaktywnić w ustawieniach."
761
762 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2982
763 msgid "normal, individual"
764-msgstr ""
765+msgstr "normalny, własny"
766
767 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2985
768 msgid "mosaic"
769-msgstr ""
770+msgstr "mozaika"
771
772 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:2986
773 msgid "mosaic, individual"
774-msgstr ""
775+msgstr "mozaika, własny"
776
777 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:3006
778 msgid "Panosphere"
779-msgstr ""
780+msgstr "Panosfera"
781
782 #: hugin1/hugin/GLPreviewFrame.cpp:3009
783-#, fuzzy
784 msgid "Mosaic plane"
785-msgstr "Dwupłaszczyznowy"
786+msgstr "Płaszczyzna mozaiki"
787
788 #: hugin1/hugin/GLViewer.cpp:287
789 msgid ""
790 "Error initializing GLEW\n"
791 "Fast preview window can not be opened."
792 msgstr ""
793+"Błąd inicjowania GLEW\n"
794+"Nie można otworzyć okna szybkiego podglądu."
795
796 #: hugin1/hugin/GLViewer.cpp:299
797 msgid ""
798@@ -1375,6 +1363,11 @@
799 "Hugin has been configured to start without fast preview.\n"
800 "Please restart Hugin."
801 msgstr ""
802+"Niestety okno szybkiego podglądu wymaga sytemu obsługującego OpenGL w wersji 1.1 z rozszerzeniem GL_ARB_multitexture.\n"
803+"Nie można otworzyć okna szybkiego podglądu."
804+"\n"
805+"Hugin został skonfigurowany do uruchamiania bez szybkiego podglądu.\n"
806+"Proszę zrestartować Hugina."
807
808 #: hugin1/hugin/HDRMergeOptionDialog.cpp:157
809 msgid "Invalid input\n"
810@@ -1435,6 +1428,9 @@
811 "degress.\n"
812 "Do you want still use that high value?"
813 msgstr ""
814+"Ustawiono pole widzenia %.2f st.\n"
815+"Rzut ortograficzny jest ograniczony do pola widzenia 180 stopni.\n"
816+"Czy na pewno użyć tak dużej wartości?"
817
818 #: hugin1/hugin/ImagesList.cpp:455 hugin1/hugin/ImagesList.cpp:515
819 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:141
820@@ -1452,24 +1448,21 @@
821 msgstr "Ucięcie"
822
823 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:312
824-#, fuzzy
825 msgid "Enter maximal number of control points per image pair"
826-msgstr "Liczba punktów na zdjęcie"
827+msgstr "Maksymalna liczba punktów kontrolnych na parę zdjęć"
828
829 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:313
830-#, fuzzy
831 msgid "Points per Overlap"
832-msgstr "Punkty w nałożeniach:"
833+msgstr "Punkty w nałożeniach"
834
835 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:314
836-#, fuzzy
837 msgid "Control point detector option"
838-msgstr "Wynik wykrywania punktów kontrolnych"
839+msgstr "Opcja wykrywania punktów kontrolnych"
840
841 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:332
842-#, fuzzy, c-format
843+#, c-format
844 msgid "Added %lu control points"
845-msgstr "Dodano %d punktów kontrolnych"
846+msgstr "Dodano %lu punktów kontrolnych"
847
848 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:332
849 msgid "Control point detector result"
850@@ -1477,25 +1470,23 @@
851
852 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:609
853 msgid "The minimum overlap has to be greater than 0 and smaller than 1."
854-msgstr ""
855+msgstr "Minimalne nałożenie musi być większe od 0 i mniejsze niż 1."
856
857 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:639
858 msgid "The maximum Ev difference has to be greater than 0."
859-msgstr ""
860+msgstr "Maksymalna różnica Ev musi być większa od 0."
861
862 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:671 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1173
863 msgid "Stacks"
864-msgstr ""
865+msgstr "Serie"
866
867 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:676
868-#, fuzzy
869 msgid "Output layers"
870-msgstr "Wyjście"
871+msgstr "Warstwy wyjścia"
872
873 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:679
874-#, fuzzy
875 msgid "Output stacks"
876-msgstr "Wyjście"
877+msgstr "Serie wyjścia"
878
879 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:697
880 msgid "Positions (incremental, starting from anchor)"
881@@ -1519,7 +1510,7 @@
882
883 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:714
884 msgid "Everything without translation"
885-msgstr "Wszystko oprócz przekształcenia"
886+msgstr "Wszystko oprócz przesunięcia"
887
888 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:718
889 msgid "Everything"
890@@ -1527,26 +1518,25 @@
891
892 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:724
893 msgid "Positions and Translation (y,p,r,x,y,z)"
894-msgstr "Pozycje i przekształcenie (y,p,r,x,y,z)"
895+msgstr "Pozycje i przesunięcie (y,p,r,x,y,z)"
896
897 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:727
898 msgid "Positions, Translation and View (y,p,r,x,y,z,v)"
899-msgstr "Pozycje, przekształcenie i pole widzenia (y,p,r,x,y,z,v)"
900+msgstr "Pozycje, przesunięcie i pole widzenia (y,p,r,x,y,z,v)"
901
902 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:730
903 msgid "Positions, Translation and Barrel (y,p,r,x,y,z,b)"
904-msgstr "Pozycje, przekształcenie i zniekształcenie beczkowate (y,p,r,x,y,z,b)"
905+msgstr "Pozycje, przesunięcie i zniekształcenie beczkowate (y,p,r,x,y,z,b)"
906
907 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:733
908 msgid "Positions, Translation, View and Barrel (y,p,r,x,y,z,v,b)"
909 msgstr ""
910-"Pozycje, przekształcenie, pole widzenia i zniekształcenie beczkowate (y,p,r,"
911+"Pozycje, przesunięcie, pole widzenia i zniekształcenie beczkowate (y,p,r,"
912 "x,y,z,v,b)"
913
914 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:737 hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:758
915-#, fuzzy
916 msgid "Custom parameters"
917-msgstr "Poniższe parametry użytkownika"
918+msgstr "Parametry użytkownika"
919
920 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:743
921 msgid "Low dynamic range"
922@@ -1565,178 +1555,148 @@
923 msgstr "Wysoki zakres tonalny, zmienny balans bieli, ustalona ekspozycja"
924
925 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:816
926-#, fuzzy
927 msgid "Simple interface"
928-msgstr "Interfejs użytkownika"
929+msgstr "Interfejs prosty"
930
931 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:819
932-#, fuzzy
933 msgid "Advanced interface"
934-msgstr "Opcja zaawansowana"
935+msgstr "Interfejs zaawansowany"
936
937 #: hugin1/hugin/ImagesPanel.cpp:822
938-#, fuzzy
939 msgid "Expert interface"
940-msgstr "Interfejs użytkownika"
941+msgstr "Interfejs eksperta"
942
943 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:140
944-#, fuzzy
945 msgid "Image number"
946-msgstr "Numer obiektywu"
947+msgstr "Numer zdjęcia"
948
949 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:142
950-#, fuzzy
951 msgid "Width"
952-msgstr "szerokość:"
953+msgstr "Szerokość"
954
955 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:142
956-#, fuzzy
957 msgid "Image width"
958-msgstr "Rozmiar obrazu:"
959+msgstr "Szerokość zdjęcia"
960
961 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:143
962-#, fuzzy
963 msgid "Height"
964-msgstr "wysokość:"
965+msgstr "Wysokość"
966
967 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:143
968-#, fuzzy
969 msgid "Image height"
970-msgstr "Przystrzyżenie zdjęcia"
971+msgstr "Wysokość zdjęcia"
972
973 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:144
974 msgid "Anchor"
975-msgstr "Odniesienie"
976+msgstr "Zablokuj"
977
978 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:144
979-#, fuzzy
980 msgid "Anchor image for position and/or exposure"
981-msgstr "Zablokuj pozycję tego zdjęcia"
982+msgstr "Zablokuj pozycję i/lub ekspozycję tego zdjęcia"
983
984 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:145
985 msgid "# Ctrl Pnts"
986 msgstr "Pkt. kontr."
987
988 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:145
989-#, fuzzy
990 msgid "Number of control points in this image"
991-msgstr "Liczba punktów na zdjęcie"
992+msgstr "Liczba punktów kontrolnych na tym zdjęciu"
993
994 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:146
995 msgid "Lens no."
996 msgstr "Nr obiektywu"
997
998 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:146
999-#, fuzzy
1000 msgid "Assigned lens number"
1001-msgstr "Zmień numer obiektywu"
1002+msgstr "Przypisany numer obiektywu"
1003
1004 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:147
1005-#, fuzzy
1006 msgid "Stack no."
1007-msgstr "Numer serii"
1008+msgstr "Nr serii"
1009
1010 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:147
1011-#, fuzzy
1012 msgid "Assigned stack number"
1013-msgstr "Zmień numer serii"
1014+msgstr "Przypisany numer serii"
1015
1016 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:149
1017-#, fuzzy
1018 msgid "Maker"
1019-msgstr "Wytwórca aparatu:"
1020+msgstr "Producent"
1021
1022 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:150
1023-#, fuzzy
1024 msgid "Model"
1025-msgstr "tryb:"
1026+msgstr "Model"
1027
1028 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:151
1029-#, fuzzy
1030 msgid "Used lens"
1031-msgstr "Nowy obiektyw"
1032+msgstr "Użyty obiektyw"
1033
1034 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:152
1035-#, fuzzy
1036 msgid "Capture date"
1037-msgstr "Data wykonania:"
1038+msgstr "Data wykonania"
1039
1040 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:152
1041 msgid "Date, image was taken"
1042-msgstr ""
1043+msgstr "Data wykonania zdjęcia"
1044
1045 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:153
1046-#, fuzzy
1047 msgid "Focal length"
1048-msgstr "Ogniskowa:"
1049+msgstr "Ogniskowa"
1050
1051 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:154
1052-#, fuzzy
1053 msgid "Aperture"
1054-msgstr "Przysłona:"
1055+msgstr "Przysłona"
1056
1057 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:155
1058-#, fuzzy
1059 msgid "Shutter Speed"
1060-msgstr "Migawka:"
1061+msgstr "Migawka"
1062
1063 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:155
1064-#, fuzzy
1065 msgid "Shutter speed"
1066-msgstr "Migawka:"
1067+msgstr "Szybkość migawki"
1068
1069 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:156
1070 msgid "ISO"
1071-msgstr ""
1072+msgstr "ISO"
1073
1074 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:156
1075 msgid "ISO speed"
1076-msgstr ""
1077+msgstr "Czułość ISO"
1078
1079 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:158
1080-#, fuzzy
1081 msgid "Yaw (y)"
1082 msgstr "obrót poziomy (y)"
1083
1084 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:158
1085-#, fuzzy
1086 msgid "Yaw"
1087-msgstr "Obrót poziomy:"
1088+msgstr "Obrót poziomy (yaw)"
1089
1090 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:159
1091-#, fuzzy
1092 msgid "Pitch (p)"
1093 msgstr "obrót pionowy (p)"
1094
1095 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:159
1096-#, fuzzy
1097 msgid "Pitch"
1098-msgstr "Obrót pionowy:"
1099+msgstr "Obrót pionowy (pitch)"
1100
1101 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:160
1102-#, fuzzy
1103 msgid "Roll (r)"
1104 msgstr "obrót roll (r)"
1105
1106 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:160
1107-#, fuzzy
1108 msgid "Roll"
1109-msgstr "Obrót osi optycznej:"
1110+msgstr "Obrót osi optycznej (roll)"
1111
1112 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:161
1113-#, fuzzy
1114 msgid "Camera translation X"
1115-msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
1116+msgstr "Przesunięcie aparatu X"
1117
1118 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:162
1119-#, fuzzy
1120 msgid "Camera translation Y"
1121-msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
1122+msgstr "Przesunięcie aparatu Y"
1123
1124 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:163
1125-#, fuzzy
1126 msgid "Camera translation Z"
1127-msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
1128+msgstr "Przesunięcie aparatu Z"
1129
1130 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:165
1131 msgid "Lens type (f)"
1132@@ -1744,169 +1704,150 @@
1133
1134 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:165
1135 msgid "Lens type (rectilinear, fisheye, equirectangular, ...)"
1136-msgstr ""
1137+msgstr "Typ obiektywu (prostoliniowy, rybie oko, równoodległościowy...)"
1138
1139 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:166
1140-#, fuzzy
1141 msgid "Hfov (v)"
1142 msgstr "HFOV (v)"
1143
1144 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:166
1145-#, fuzzy
1146 msgid "Horizontal field of view (v)"
1147-msgstr "Poziome pole widzenia"
1148+msgstr "Poziome pole widzenia (v)"
1149
1150 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:167
1151-#, fuzzy
1152 msgid "Radial distortion (a)"
1153-msgstr "Zniekształcenie promieniowe"
1154+msgstr "Zniekształcenie promieniowe (a)"
1155
1156 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:168
1157-#, fuzzy
1158 msgid "Radial distortion (b, barrel)"
1159-msgstr "Zniekształcenie promieniowe"
1160+msgstr "Zniekształcenie promieniowe (b, beczka)"
1161
1162 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:169
1163-#, fuzzy
1164 msgid "Radial distortion (c)"
1165-msgstr "Zniekształcenie promieniowe"
1166+msgstr "Zniekształcenie promieniowe (c)"
1167
1168 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:170
1169 msgid "Horizontal image center shift (d)"
1170-msgstr ""
1171+msgstr "Poziome przesuniecie środka zdjęcia (d)"
1172
1173 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:171
1174-#, fuzzy
1175 msgid "Vertical image center shift (e)"
1176-msgstr "Przesunięcie środka zdjęcia"
1177+msgstr "Pionowe przesunięcie środka zdjęcia (e)"
1178
1179 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:172
1180 msgid "Horizontal image shearing (g)"
1181-msgstr ""
1182+msgstr "Poziome przycięcie zdjęcia (g)"
1183
1184 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:173
1185 msgid "Vertical image shearing (t)"
1186-msgstr ""
1187+msgstr "Pionowe przycięcie zdjęcia (t)"
1188
1189 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:175
1190-#, fuzzy
1191 msgid "Exposure value (Eev)"
1192-msgstr "Ekspozycja (EV)"
1193+msgstr "Ekspozycja (Eev)"
1194
1195 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:176
1196-#, fuzzy
1197 msgid "Red multiplier (Er)"
1198-msgstr "Mnożnik czerwieni:"
1199+msgstr "Mnożnik czerwieni (Er)"
1200
1201 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:177
1202-#, fuzzy
1203 msgid "Blue multiplier (Eb)"
1204-msgstr "Mnożnik błękitu:"
1205+msgstr "Mnożnik błękitu (Eb)"
1206
1207 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:178 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:179
1208 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:180
1209-#, fuzzy
1210 msgid "Vignetting (Vb, Vc, Vd)"
1211-msgstr "Winietowanie:"
1212+msgstr "Winietowanie (Vb, Vc, Vd)"
1213
1214 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:181
1215-#, fuzzy
1216 msgid "Horizontal vignetting center shift (Vx)"
1217-msgstr "Przesunięcie środka winietowania"
1218+msgstr "Poziome przesunięcie środka winietowania (Vx)"
1219
1220 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:182
1221-#, fuzzy
1222 msgid "Vertical vignetting center shift (Vy)"
1223-msgstr "Przesunięcie środka winietowania"
1224+msgstr "Pionowe przesunięcie środka winietowania (Vx)"
1225
1226 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:183
1227-#, fuzzy
1228 msgid "Response type"
1229-msgstr "Typ obiektywu:"
1230+msgstr "Rodzaj reakcji"
1231
1232 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:183
1233-#, fuzzy
1234 msgid "Camera response type"
1235-msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
1236+msgstr "Rodzaj reakcji aparatu"
1237
1238 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:184 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:185
1239 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:186 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:187
1240 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:188
1241-#, fuzzy
1242 msgid "Camera response parameter"
1243-msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
1244+msgstr "Parametr reakcji aparatu"
1245
1246 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:385 translations/xrc.cpp:246 xrc.cpp:246
1247 msgid "custom (EMoR)"
1248-msgstr "Własna (EMoR)"
1249+msgstr "własna (EMoR)"
1250
1251 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:388 translations/xrc.cpp:247 xrc.cpp:247
1252 msgid "Linear"
1253 msgstr "Liniowa"
1254
1255 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:663
1256-#, fuzzy, c-format
1257+#, c-format
1258 msgid "Lens %d"
1259-msgstr "Obiektyw"
1260+msgstr "Obiektyw %d"
1261
1262 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:666
1263-#, fuzzy, c-format
1264+#, c-format
1265 msgid "Stack %d"
1266-msgstr "Numer serii"
1267+msgstr "Seria %d"
1268
1269 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:669
1270 #, c-format
1271 msgid "Output stack %d"
1272-msgstr ""
1273+msgstr "Seria wyjściowa %d"
1274
1275 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:672
1276-#, fuzzy, c-format
1277+#, c-format
1278 msgid "Output exposure layer %d"
1279-msgstr "Wygładzone warstwy ekspozycji"
1280+msgstr "Warstwa ekspozycji wyjściowej %d"
1281
1282 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1097 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1112
1283 msgid "Link"
1284-msgstr "Odziedzicz"
1285+msgstr "Dołącz"
1286
1287 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1101 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1108
1288 msgid "Unlink"
1289-msgstr ""
1290+msgstr "Odłącz"
1291
1292 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1123
1293 msgid "Select all for current lens"
1294-msgstr ""
1295+msgstr "Wybierz wszystkie dla bieżącego obiektywu"
1296
1297 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1124
1298 msgid "Unselect all for current lens"
1299-msgstr ""
1300+msgstr "Porzuć wszystkie dla bieżącego obiektywu"
1301
1302 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1128
1303 msgid "Select all for current stack"
1304-msgstr ""
1305+msgstr "Wybierz wszystkie dla bieżącej serii"
1306
1307 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1129
1308 msgid "Unselect all for current stack"
1309-msgstr ""
1310+msgstr "Porzuć wszystkie dla bieżącej serii"
1311
1312 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1132 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1143
1313 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1228
1314-#, fuzzy
1315 msgid "Select all"
1316-msgstr "Przywróć wszystko"
1317+msgstr "Wybierz wszystko"
1318
1319 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1133 hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1144
1320 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1229
1321-#, fuzzy
1322 msgid "Unselect all"
1323-msgstr "Nie wybrane"
1324+msgstr "Porzuć wszystko"
1325
1326 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1137
1327-#, fuzzy
1328 msgid "Edit image variables..."
1329-msgstr "Zmienne zdjęcia:"
1330+msgstr "Modyfikuj zmienne zdjęcia..."
1331
1332 #: hugin1/hugin/ImagesTree.cpp:1184
1333-#, fuzzy
1334 msgid "Control points"
1335 msgstr "Punkty kontrolne"
1336
1337@@ -1918,18 +1859,16 @@
1338 msgstr "Przywróć"
1339
1340 #: hugin1/hugin/ImageVariableDialog.cpp:319
1341-#, fuzzy
1342 msgid "Save graph"
1343-msgstr "Zapisz przetwarzanie wsadowe"
1344+msgstr "Zapisz wykres"
1345
1346 #: hugin1/hugin/ImageVariableDialog.cpp:321
1347 msgid "Bitmap (*.bmp)|*.bmp|PNG-File (*.png)|*.png"
1348-msgstr ""
1349+msgstr "Bitmapa (*.bmp)|*.bmp|Plik PNG (*.png)|*.png"
1350
1351 #: hugin1/hugin/ImageVariableDialog.cpp:347
1352-#, fuzzy
1353 msgid "Save image"
1354-msgstr "Zapisz maskę"
1355+msgstr "Zapisz zdjęcie"
1356
1357 #: hugin1/hugin/LocalizedFileTipProvider.cpp:48
1358 msgid "Tips not available, sorry!"
1359@@ -1977,9 +1916,8 @@
1360 msgstr "Po&moc"
1361
1362 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:412
1363-#, fuzzy
1364 msgid "&Actions"
1365-msgstr "Opcje"
1366+msgstr "&Akcje"
1367
1368 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:503
1369 msgid "Started"
1370@@ -1998,21 +1936,21 @@
1371
1372 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:694
1373 msgid "Save changes to the panorama before closing?"
1374-msgstr ""
1375+msgstr "Zapisać zmiany w panoramie przed zamknięciem?"
1376
1377 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:702
1378 msgid ""
1379 "If you close without saving, changes since your last save will be discarded"
1380 msgstr ""
1381+"W przypadku zamknięcia bez zapisu, zmiany od ostatniego zapisania zostaną utracone"
1382
1383 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:705
1384-#, fuzzy
1385 msgid "Don't Save"
1386-msgstr "Nie zmieniaj"
1387+msgstr "Nie zapisuj"
1388
1389 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:708
1390 msgid "Close without saving"
1391-msgstr ""
1392+msgstr "Zamknij bez zapisu"
1393
1394 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:740
1395 msgid "forced close"
1396@@ -2035,9 +1973,8 @@
1397 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:824 hugin1/hugin/MainFrame.cpp:949
1398 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1051 hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2097
1399 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2103
1400-#, fuzzy
1401 msgid "Panorama editor"
1402-msgstr "Podgląd panoramy"
1403+msgstr "Edytor panoramy"
1404
1405 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:837
1406 #, c-format
1407@@ -2048,6 +1985,11 @@
1408 "\n"
1409 "(Error code: %s)"
1410 msgstr ""
1411+"Nie udało się zapisać pliku makefile projektu \"%s\".\n"
1412+"Mimo to plik projektu został zapisany.\n"
1413+"Być może plik lub katalog jest tylko do odczytu.\n"
1414+"\n"
1415+"(Kod błędu: %s)"
1416
1417 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:841
1418 #, c-format
1419@@ -2057,6 +1999,10 @@
1420 "\n"
1421 "(Error code: %s)"
1422 msgstr ""
1423+"Nie udało się zapisać pliku projektu \"%s\".\n"
1424+"Być może plik lub katalog jest tylko do odczytu.\n"
1425+"\n"
1426+"(Kod błędu: %s)"
1427
1428 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:894
1429 msgid "Save PTmender script file"
1430@@ -2100,6 +2046,9 @@
1431 "This file can't be open with File, Open.\n"
1432 "Do you want to add this image file to the current project?"
1433 msgstr ""
1434+"Plik %s jest plikiem zdjęcia, a nie projektu.\n"
1435+"Tego pliku nie można otworzyć przez Plik -> Otwórz.\n"
1436+"Czy dodać ten plik zdjęcia do bieżącego projektu?"
1437
1438 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1033
1439 msgid "Open project: cancel"
1440@@ -2110,9 +2059,9 @@
1441 msgstr "Nie można uruchomić systemowej przeglądarki internetowej"
1442
1443 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1470
1444-#, fuzzy, c-format
1445+#, c-format
1446 msgid "Could not read project file %s."
1447-msgstr "Nie można otworzyć pliku projektu:"
1448+msgstr "Nie udało się odczytać pliku projektu %s."
1449
1450 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1482
1451 msgid "Choose template project"
1452@@ -2166,12 +2115,11 @@
1453
1454 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1690
1455 msgid "Select python script"
1456-msgstr ""
1457+msgstr "Wybierz skrypt Pythona"
1458
1459 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1692
1460-#, fuzzy
1461 msgid "Python script (*.py)|*.py|All files (*.*)|*.*"
1462-msgstr "Pliki projektów (*.ptb)|*.ptb|Wszystkie pliki (*)|*"
1463+msgstr "Skrypty Pythona (*.py)|*.py|Wszystkie pliki (*.*)|*.*"
1464
1465 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:1976
1466 #, c-format
1467@@ -2189,16 +2137,16 @@
1468 msgstr "Błąd!"
1469
1470 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2003
1471-#, fuzzy, c-format
1472+#, c-format
1473 msgid ""
1474 "Celeste model expected in %s not found, Hugin needs to be properly installed."
1475 msgstr ""
1476-"Nie znaleziono pliku modelu Celeste, Hugin musi być poprawnie zainstalowany."
1477+"Nie znaleziono pliku modelu Celeste, którego oczekiwano w %s; Hugin musi być poprawnie zainstalowany."
1478
1479 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2008
1480-#, fuzzy, c-format
1481+#, c-format
1482 msgid "Could not load Celeste model file %s"
1483-msgstr "Nie można otworzyć pliku projektu:"
1484+msgstr "Nie udało się załadować pliku modelu Celeste %s"
1485
1486 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2137
1487 msgid ""
1488@@ -2206,6 +2154,8 @@
1489 "vignetting center shift.\n"
1490 "These features are not supported in simple interface."
1491 msgstr ""
1492+"Nie można przełączyć na interfejs prosty. Ten projekt wykorzystuje serie i/lub przesunięcie środka winietowania.\n"
1493+"Te parametry nie są obsługiwane w interfejsie prostym."
1494
1495 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2147
1496 msgid ""
1497@@ -2213,6 +2163,8 @@
1498 "parameters.\n"
1499 "These parameters are not supported in simple interface."
1500 msgstr ""
1501+"Nie można przełączyć na interfejs prosty. Ten projekt wykorzystuje parametry przesunięcia lub przycięcia.\n"
1502+"Te parametry nie są obsługiwane w interfejsie prostym."
1503
1504 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2168
1505 msgid ""
1506@@ -2220,6 +2172,8 @@
1507 "shear parameters.\n"
1508 "These parameters are not supported in advanced interface."
1509 msgstr ""
1510+"Nie można przełączyć na interfejs zaawansowany. Ten projekt wykorzystuje parametry przesunięcia lub przycięcia.\n"
1511+"Te parametry nie są obsługiwane w interfejsie zaawansowanym."
1512
1513 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2195
1514 msgid ""
1515@@ -2227,12 +2181,11 @@
1516 "Please add more images."
1517 msgstr ""
1518 "Wymagane są co najmniej dwa zdjęcia.\n"
1519-"Proszę dodaj więcej zdjęć."
1520+"Proszę dodać więcej zdjęć."
1521
1522 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2242
1523-#, fuzzy
1524 msgid "Running assistant"
1525-msgstr "Uruchamianie Celeste"
1526+msgstr "Uruchamianie asystenta"
1527
1528 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2266
1529 #, c-format
1530@@ -2256,19 +2209,19 @@
1531 "The assistant did not complete successfully. Please check the resulting "
1532 "project file."
1533 msgstr ""
1534+"Asystent nie zakończył poprawnie pracy. Proszę sprawdzić wynikowy plik projektu."
1535
1536 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2317
1537-#, fuzzy
1538 msgid "Project file not found"
1539-msgstr "Nie znaleziono pliku zdjęcia"
1540+msgstr "Nie znaleziono pliku projektu"
1541
1542 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2332
1543 msgid "Can't launch PTBatcherGui"
1544-msgstr ""
1545+msgstr "Nie można uruchomić programu PTBatcherGui"
1546
1547 #: hugin1/hugin/MainFrame.cpp:2340
1548 msgid "Launched incorrect programme"
1549-msgstr ""
1550+msgstr "Uruchomiono niewłaściwy program"
1551
1552 #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:113
1553 msgid "Mask type"
1554@@ -2299,9 +2252,9 @@
1555 msgstr "Wczytaj maskę: anuluj"
1556
1557 #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:532
1558-#, fuzzy, c-format
1559+#, c-format
1560 msgid "Could not parse mask from file %s."
1561-msgstr "Nie można otworzyć pliku projektu:"
1562+msgstr "Nie można przeanalizować maski z pliku %s."
1563
1564 #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:853 hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:872
1565 #: hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:891 hugin1/hugin/MaskEditorPanel.cpp:910
1566@@ -2315,22 +2268,22 @@
1567 #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:96
1568 #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:94
1569 msgid "Any variables below which are bold and underlined will be optimized."
1570-msgstr ""
1571+msgstr "Wszystkie zmienne wytłuszczone i podkreślone poniżej zostaną zoptymalizowane."
1572
1573 #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:99
1574 #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:97
1575 msgid "Use command + left mouse click to toggle state of variables."
1576-msgstr ""
1577+msgstr "Command z lewym klawiszem myszy przełączy stan zmiennych."
1578
1579 #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:101
1580 #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:99
1581 msgid "Use control + left mouse click to toggle state of variables."
1582-msgstr ""
1583+msgstr "Control z lewym klawiszem myszy przełączy stan zmiennych."
1584
1585 #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:104
1586 #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:102
1587 msgid "Variables which shown in normal font will act as references or anchors."
1588-msgstr ""
1589+msgstr "Zmienne wyświetlone poniżej normalnie będą służyły za odniesienie lub stałe."
1590
1591 #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:169
1592 msgid ""
1593@@ -2338,6 +2291,9 @@
1594 "Please activate at least one image in the (fast) preview window.\n"
1595 "Optimization canceled."
1596 msgstr ""
1597+"Projekt nie zawiera żadnych aktywnych zdjęć.\n"
1598+"Proszę włączyć przynajmniej jedno zdjęcie w oknie (szybkiego) podglądu.\n"
1599+"Optymalizacja anulowana."
1600
1601 #: hugin1/hugin/OptimizePanel.cpp:328
1602 msgid ""
1603@@ -2426,6 +2382,9 @@
1604 "Please activate at least 2 images in the (fast) preview window.\n"
1605 "Optimization canceled."
1606 msgstr ""
1607+"Projekt nie zawiera żadnych aktywnych zdjęć.\n"
1608+"Proszę włączyć przynajmniej dwa zdjęcia w oknie (szybkiego) podglądu.\n"
1609+"Optymalizacja anulowana."
1610
1611 #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:217
1612 msgid ""
1613@@ -2448,11 +2407,12 @@
1614 "You selected no parameters to optimize.\n"
1615 "Therefore optimization will be canceled."
1616 msgstr ""
1617+"Nie wybrano parametrów do optymalizacji.\n"
1618+"Tym samym optymalizacja zostanie anulowana."
1619
1620 #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:254
1621-#, fuzzy
1622 msgid "Exposure optimization"
1623-msgstr "Optymalizacja fotometryczna"
1624+msgstr "Optymalizacja ekspozycji"
1625
1626 #: hugin1/hugin/OptimizePhotometricPanel.cpp:265
1627 msgid "Photometric alignment"
1628@@ -2508,9 +2468,8 @@
1629 msgstr "Dodaj serię zdjęć..."
1630
1631 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:368
1632-#, fuzzy
1633 msgid "No matching images found."
1634-msgstr "Wczytywanie zdjęć"
1635+msgstr "Nie znaleziono pasujących zdjęć."
1636
1637 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:381
1638 msgid "Remove selected image(s)"
1639@@ -2525,7 +2484,6 @@
1640 msgstr "Ustaw to zdjęcie jako odniesienie ekspozycji"
1641
1642 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:438
1643-#, fuzzy
1644 msgid "New lens"
1645 msgstr "Nowy obiektyw"
1646
1647@@ -2546,20 +2504,20 @@
1648 msgstr "Zmień numer obiektywu"
1649
1650 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:494
1651-#, fuzzy
1652 msgid "Load lens from Lensfun database"
1653-msgstr "Wczytaj dane obiektywu..."
1654+msgstr "Wczytaj dane obiektywu z bazy danych Lensfun"
1655
1656 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:498
1657-#, fuzzy
1658 msgid "Load lens from ini file"
1659-msgstr "Wczytaj parametry obiektywu z pliku"
1660+msgstr "Wczytaj parametry obiektywu z pliku ini"
1661
1662 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:507
1663 msgid ""
1664 "You selected only one image.\n"
1665 "Should the loaded parameters be applied to all images with the same lens?"
1666 msgstr ""
1667+"Wybrano tylko jedno zdjęcie.\n"
1668+"Czy wczytane parametry mają być zastosowane dla wszystkich zdjęć robionych tym samym obiektywem?"
1669
1670 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:507 hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:196
1671 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:231
1672@@ -2572,31 +2530,30 @@
1673 "Apply lens parameter file can result in unwanted results.\n"
1674 "Apply settings anyway?"
1675 msgstr ""
1676+"Wybrano zdjęcia o różnych rozmiarach.\n"
1677+"Zastosowanie pliku parametrów obiektywu może mieć niechciane efekty.\n"
1678+"Czy zastosować ustawienia mimo to?"
1679
1680 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:564
1681-#, fuzzy
1682 msgid "Save lens to ini file"
1683-msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku"
1684+msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku ini"
1685
1686 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:570
1687-#, fuzzy
1688 msgid "Save camera parameters to lensfun database"
1689-msgstr "Zapisz parametry obiektywu do pliku"
1690+msgstr "Zapisz parametry aparatu do bazy danych lensfun"
1691
1692 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:597
1693-#, fuzzy
1694 msgid "Remove control points"
1695-msgstr "Usunięto %d punktów kontrolnych"
1696+msgstr "Usuń punkty kontrolne"
1697
1698 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:627
1699-#, fuzzy
1700 msgid "Selected images have no control points."
1701-msgstr "Wyczyść punkty kontrolne"
1702+msgstr "Wybrane zdjęcia nie mają punktów kontrolnych."
1703
1704 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:636
1705-#, fuzzy, c-format
1706+#, c-format
1707 msgid "Really delete %lu control points?"
1708-msgstr "Czy na pewno usunąć %d punktów kontrolnych?"
1709+msgstr "Czy na pewno usunąć %lu punktów kontrolnych?"
1710
1711 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:638
1712 msgid "Delete Control Points"
1713@@ -2623,37 +2580,33 @@
1714 msgstr "Zakończono czyszczenie"
1715
1716 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:708 hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:781
1717-#, fuzzy, c-format
1718+#, c-format
1719 msgid "Removed %lu control points"
1720-msgstr "Usunięto %d punktów kontrolnych"
1721+msgstr "Usunięto %lu punktów kontrolnych"
1722
1723 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:708
1724 msgid "Cleaning"
1725 msgstr "Czyszczenie"
1726
1727 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:716
1728-#, fuzzy
1729 msgid "Remove control points on clouds"
1730-msgstr "Usuń punkty kontrolne w maskach"
1731+msgstr "Usuń punkty kontrolne w chmurach"
1732
1733 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:815
1734 msgid "Reset user defined..."
1735-msgstr ""
1736+msgstr "Przywróć zdefiniowane przez użytkownika..."
1737
1738 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:818
1739-#, fuzzy
1740 msgid "Reset positions"
1741-msgstr "Przywróć projekt"
1742+msgstr "Przywróć pozycje"
1743
1744 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:821
1745-#, fuzzy
1746 msgid "Reset lens parameters"
1747-msgstr "Parametry obiektywu"
1748+msgstr "Przywróć parametry obiektywu"
1749
1750 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:824
1751-#, fuzzy
1752 msgid "Reset photometric parameters"
1753-msgstr "Parametry obiektywu"
1754+msgstr "Przywróć parametry fotometryczne"
1755
1756 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:1036
1757 msgid "New stack"
1758@@ -2676,24 +2629,20 @@
1759 msgstr "Zmień numer serii"
1760
1761 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:1090
1762-#, fuzzy
1763 msgid "Set stack size..."
1764-msgstr "Zmień serię..."
1765+msgstr "Ustaw rozmiar serii..."
1766
1767 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:1096
1768-#, fuzzy
1769 msgid "Enter image count per stack"
1770-msgstr "Zremapowane połączone serie zdjęć"
1771+msgstr "Wprowadź liczbę zdjęć w serii"
1772
1773 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:1097
1774-#, fuzzy
1775 msgid "stack size"
1776-msgstr "Rozmiar maski"
1777+msgstr "Rozmiar serii"
1778
1779 #: hugin1/hugin/PanoOperation.cpp:1098
1780-#, fuzzy
1781 msgid "Images per stack"
1782-msgstr "Zremapowane połączone serie zdjęć"
1783+msgstr "Liczba zdjęć w serii"
1784
1785 #: hugin1/hugin/PanoOutputDialog.cpp:315 hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:520
1786 msgid "Quality:"
1787@@ -2762,9 +2711,8 @@
1788 msgstr "Panini ogólny"
1789
1790 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:159
1791-#, fuzzy
1792 msgid "Thoby Projection"
1793-msgstr "Rzut"
1794+msgstr "Rzut Thoby"
1795
1796 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:697
1797 msgid "width needs to be an integer bigger than 0"
1798@@ -2775,14 +2723,12 @@
1799 msgstr "Wysokość powinna być liczbą całkowitą większą od 0"
1800
1801 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:743
1802-#, fuzzy
1803 msgid "Left boundary must be smaller than right."
1804-msgstr "Lewa krawędź musi być mniejsza niż prawa"
1805+msgstr "Lewa krawędź musi być mniejsza niż prawa."
1806
1807 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:749
1808-#, fuzzy
1809 msgid "Top boundary must be smaller than bottom."
1810-msgstr "Górna krawędź musi być mniejsza niż dolna"
1811+msgstr "Górna krawędź musi być mniejsza niż dolna."
1812
1813 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:812
1814 msgid " PTmender options not yet implemented"
1815@@ -2794,7 +2740,7 @@
1816
1817 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:920
1818 msgid " Options for this HDRMerge program not yet implemented"
1819-msgstr "Opcje dla tego programu HDRMerge nie są jeszcze obsługiwane"
1820+msgstr " Opcje dla tego programu HDRMerge nie są jeszcze obsługiwane"
1821
1822 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1015
1823 msgid "Could not create temporary project file"
1824@@ -2808,7 +2754,7 @@
1825
1826 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1391
1827 msgid "Are you sure you want to stitch such a large panorama?"
1828-msgstr ""
1829+msgstr "Czy na pewno złożyć taką dużą panoramę?"
1830
1831 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1399
1832 #, c-format
1833@@ -2818,15 +2764,16 @@
1834 "and stitch from the Stitcher tab. Stitching a panorama this size could take "
1835 "a long time and a large amount of memory."
1836 msgstr ""
1837+"Panorama do złożenia ma %.1f gigapikseli.\n"
1838+"Jeśli to za dużo, należy zmniejszyć rozmiar płótna panoramy i przyciętego obszaru w zakładce składania. Składanie panoramy o takim rozmiarze może wymagać dużo czasu i pamięci."
1839
1840 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1401
1841-#, fuzzy
1842 msgid "Stitch anyway"
1843-msgstr "Złóż teraz!"
1844+msgstr "Złóż mimo to"
1845
1846 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1401
1847 msgid "Let me fix that"
1848-msgstr ""
1849+msgstr "Pozwól poprawić"
1850
1851 #: hugin1/hugin/PanoPanel.cpp:1418
1852 #, c-format
1853@@ -2838,10 +2785,14 @@
1854 "and stitch from the Stitcher tab. Stitching a panorama this size could take "
1855 "a long time and a large amount of memory."
1856 msgstr ""
1857+"Czy na pewno złożyć taką dużą panoramę?\n"
1858+"\n"
1859+"Panorama do złożenia ma %.1f gigapikseli.\n"
1860+"Jeśli to za dużo, należy zmniejszyć rozmiar płótna panoramy i przyciętego obszaru w zakładce składania. Składanie panoramy o takim rozmiarze może wymagać dużo czasu i pamięci."
1861
1862 #: hugin1/hugin/PluginItems.cpp:71
1863 msgid "Miscellaneous"
1864-msgstr ""
1865+msgstr "Różne"
1866
1867 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:113
1868 msgid "System default"
1869@@ -2849,7 +2800,7 @@
1870
1871 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:116
1872 msgid "Basque"
1873-msgstr ""
1874+msgstr "Baskijski"
1875
1876 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:119
1877 msgid "Bulgarian"
1878@@ -2872,13 +2823,12 @@
1879 msgstr "Czeski"
1880
1881 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:134
1882-#, fuzzy
1883 msgid "Danish"
1884-msgstr "Hiszpański"
1885+msgstr "Duński"
1886
1887 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:137
1888 msgid "Dutch"
1889-msgstr "Duński"
1890+msgstr "Holenderski"
1891
1892 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:140
1893 msgid "English"
1894@@ -2992,25 +2942,23 @@
1895 msgstr "Usuń ustawienie wykrywania punktów kontrolnych"
1896
1897 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:919
1898-#, fuzzy
1899 msgid "Load control point detector settings"
1900-msgstr "Usuń ustawienie wykrywania punktów kontrolnych"
1901+msgstr "Załaduj ustawienia wykrywania punktów kontrolnych"
1902
1903 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:921
1904 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:936
1905-#, fuzzy
1906 msgid "Control point detector settings (*.setting)|*.setting"
1907-msgstr "Usuń ustawienie wykrywania punktów kontrolnych"
1908+msgstr "Ustawienia wykrywania punktów kontrolnych (*.setting)|*.setting"
1909
1910 #: hugin1/hugin/PreferencesDialog.cpp:934
1911-#, fuzzy
1912 msgid "Save control point detector settings"
1913-msgstr "Usuń ustawienie wykrywania punktów kontrolnych"
1914+msgstr "Zapisz ustawienia wykrywania punktów kontrolnych"
1915
1916 #: hugin1/hugin/PreviewColorPickerTool.cpp:44
1917 msgid ""
1918 "Click on a area which should be neutral gray / white in the final panorama."
1919 msgstr ""
1920+"Kliknij na obszar, który powinny być neutralnym szarym/białym w wynikowej panoramie."
1921
1922 #: hugin1/hugin/PreviewCropTool.cpp:55
1923 msgid "Drag the inside of the cropping rectangle to adjust the crop."
1924@@ -3149,7 +3097,7 @@
1925
1926 #: hugin1/hugin/wxPanoCommand.cpp:706
1927 msgid "Result"
1928-msgstr ""
1929+msgstr "Wynik"
1930
1931 #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:245
1932 #, c-format
1933@@ -3164,7 +3112,7 @@
1934
1935 #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:369
1936 msgid "cleaning up temporary keypoint files"
1937-msgstr ""
1938+msgstr "czyszczenie plików tymczasowych punktów kluczowych"
1939
1940 #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:424
1941 #, c-format
1942@@ -3277,22 +3225,20 @@
1943 msgstr "Błąd wykrywania punktów kontrolnych"
1944
1945 #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:558
1946-#, fuzzy
1947 msgid ""
1948 "Please use %i to specify the input files and %k to specify the keypoint file "
1949 "for the generate keys step"
1950 msgstr ""
1951-"Proszę użyć %i aby podać nazwy plików wejściowych, a %k aby podać plik "
1952-"punktów kluczowych w celu wygenerowania odstępów między punktami"
1953+"Proszę użyć %i, aby podać nazwy plików wejściowych, a %k, aby podać plik "
1954+"punktów kluczowych dla kroku generowania"
1955
1956 #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:564
1957-#, fuzzy
1958 msgid ""
1959 "Please use %k to specify the keypoint files and %o to specify the output "
1960 "project file for the matching step"
1961 msgstr ""
1962-"Proszę użyć %k aby podać nazwy plików z punktami kluczowymi, a %o aby podać "
1963-"plik wyjściowy projektu dla odpowiedniego kroku"
1964+"Proszę użyć %k, aby podać nazwy plików z punktami kluczowymi, a %o, aby podać "
1965+"plik wyjściowy projektu dla kroku dopasowywania"
1966
1967 #: hugin1/icpfind/AutoCtrlPointCreator.cpp:592
1968 msgid "generating key file"
1969@@ -3363,7 +3309,7 @@
1970 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1196 hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1203
1971 #: translations/xrc.cpp:738 xrc.cpp:738
1972 msgid "PTBatcherGUI"
1973-msgstr ""
1974+msgstr "PTBatcherGUI"
1975
1976 #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:287 hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:309
1977 msgid "Cleared batch."
1978@@ -3414,9 +3360,9 @@
1979 msgstr "%s - Składanie"
1980
1981 #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:820
1982-#, fuzzy, c-format
1983+#, c-format
1984 msgid "%s - Assistant"
1985-msgstr "Asystent"
1986+msgstr "%s - Asystent"
1987
1988 #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:878
1989 #, c-format
1990@@ -3440,14 +3386,14 @@
1991 msgstr "Uruchamianie polecenia \""
1992
1993 #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:996 hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1035
1994-#, fuzzy, c-format
1995+#, c-format
1996 msgid "Now stitching: %s"
1997-msgstr "Składanie %s"
1998+msgstr "Składanie: %s"
1999
2000 #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1006 hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1045
2001 #, c-format
2002 msgid "Now detecting: %s"
2003-msgstr ""
2004+msgstr "Wykrywanie: %s"
2005
2006 #: hugin1/ptbatcher/Batch.cpp:1154
2007 #, c-format
2008@@ -3460,21 +3406,20 @@
2009 msgstr "Nie robi za wiele..."
2010
2011 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:162 hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:172
2012-#, fuzzy
2013 msgid "Hugin's Batch processor"
2014-msgstr "&Uruchom składanie wsadowe"
2015+msgstr "Procesor wsadowy Hugina"
2016
2017 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:191 translations/xrc.cpp:335 xrc.cpp:335
2018 msgid "You have pressed the Command key."
2019-msgstr ""
2020+msgstr "Wciśnięto klawisz Command."
2021
2022 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:193 translations/xrc.cpp:334 xrc.cpp:334
2023 msgid "You have pressed the Control key."
2024-msgstr ""
2025+msgstr "Wciśnięto klawisz Control."
2026
2027 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:196
2028 msgid "Should the loading of the batch queue be skipped?"
2029-msgstr ""
2030+msgstr "Czy pominąć wczytywanie listy wsadowej?"
2031
2032 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:343
2033 msgid "Please enter the command-line application to execute:"
2034@@ -3497,19 +3442,18 @@
2035 msgstr "Dodano projekty z katalogu "
2036
2037 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:462
2038-#, fuzzy, c-format
2039+#, c-format
2040 msgid "Add project %s to stitching queue."
2041-msgstr "Dodaje projekt do listy wsadowej."
2042+msgstr "Dodaje projekt %s do kolejki składania."
2043
2044 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:465
2045 #, c-format
2046 msgid "Add project %s to assistant queue."
2047-msgstr ""
2048+msgstr "Dodaje projekt %s do kolejki asystenta."
2049
2050 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:479
2051-#, fuzzy
2052 msgid "Batch stopped"
2053-msgstr "Zatrzymano przetwarzanie wsadowe"
2054+msgstr "Przetwarzanie wsadowe zatrzymane"
2055
2056 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:490
2057 msgid "Specify output prefix for project "
2058@@ -3517,7 +3461,7 @@
2059
2060 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:514
2061 msgid "The prefix of an assistant target cannot be changed."
2062-msgstr ""
2063+msgstr "Nie można zmienić prefiksu wyników asystenta."
2064
2065 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:520
2066 msgid "Please select a project"
2067@@ -3608,47 +3552,40 @@
2068 msgstr "Pliki projektów (*.ptb)|*.ptb|Wszystkie pliki (*)|*"
2069
2070 #: hugin1/ptbatcher/BatchFrame.cpp:1114
2071-#, fuzzy
2072 msgid "Starting batch"
2073-msgstr "Uruchom przetwarzanie wsadowe"
2074+msgstr "Uruchamianie przetwarzania wsadowego"
2075
2076 #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:59
2077-#, fuzzy
2078 msgid "&Show window"
2079-msgstr "&Okno podglądu"
2080+msgstr "Pokaż &okno"
2081
2082 #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:62 translations/xrc.cpp:96 xrc.cpp:96
2083 msgid "Start batch"
2084 msgstr "Uruchom przetwarzanie wsadowe"
2085
2086 #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:66
2087-#, fuzzy
2088 msgid "Continue batch"
2089-msgstr "Kontynuowanie przetwarzania wsadowego..."
2090+msgstr "Kontynuuj przetwarzanie wsadowego"
2091
2092 #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:70 translations/xrc.cpp:102 xrc.cpp:102
2093 msgid "Pause batch"
2094 msgstr "Zatrzymaj"
2095
2096 #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:73
2097-#, fuzzy
2098 msgid "Stop batch"
2099-msgstr "Uruchom przetwarzanie wsadowe"
2100+msgstr "Zatrzymaj przetwarzanie wsadowe"
2101
2102 #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:76 translations/xrc.cpp:64 xrc.cpp:64
2103-#, fuzzy
2104 msgid "Add project to stitching queue..."
2105-msgstr "Dodaje projekt do listy wsadowej."
2106+msgstr "Dodaj projekt do kolejki składania..."
2107
2108 #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:77 translations/xrc.cpp:66 xrc.cpp:66
2109-#, fuzzy
2110 msgid "Add project to assistant queue..."
2111-msgstr "Dodaj projekt..."
2112+msgstr "Dodaj projekt do kolejki asystenta..."
2113
2114 #: hugin1/ptbatcher/BatchTrayIcon.cpp:81
2115-#, fuzzy
2116 msgid "E&xit"
2117-msgstr "&Wyjście\tAlt-X"
2118+msgstr "&Wyjście"
2119
2120 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:195
2121 msgid ""
2122@@ -3656,10 +3593,13 @@
2123 "If you close the dialog, you will lose them.\n"
2124 "Continue anyway?"
2125 msgstr ""
2126+"Lista może zawierać nie przetworzone panoramy.\n"
2127+"Zamknięcie okna spowoduje ich utratę.\n"
2128+"Mimo to kontynuować?"
2129
2130 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:220
2131 msgid "Accepted"
2132-msgstr ""
2133+msgstr "Przyjęto"
2134
2135 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:230
2136 msgid ""
2137@@ -3667,11 +3607,13 @@
2138 "If you continue, they will be disregarded.\n"
2139 "Do you still want to continue?"
2140 msgstr ""
2141+"Lista zawiera jeszcze nie przetworzone panoramy.\n"
2142+"Zamknięcie okna spowoduje ich pominięcie.\n"
2143+"Mimo to kontynuować?"
2144
2145 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:240
2146-#, fuzzy
2147 msgid "Stop"
2148-msgstr "góra:"
2149+msgstr "Zatrzymaj"
2150
2151 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:249
2152 #, c-format
2153@@ -3679,12 +3621,16 @@
2154 "Directory %s does not exist.\n"
2155 "Please give an existing directory."
2156 msgstr ""
2157+"Katalog %s nie istnieje.\n"
2158+"Proszę podać istniejący katalog."
2159
2160 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:271
2161 msgid ""
2162 "You have selected no possible panorama.\n"
2163 "Please select at least one panorama and try again."
2164 msgstr ""
2165+"Nie wybrano możliwej panoramy.\n"
2166+"Proszę wybrać przynajmniej jedną panoramę i spróbować ponownie."
2167
2168 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:293
2169 msgid ""
2170@@ -3692,31 +3638,31 @@
2171 "Maybe you have no write permission for these directories or your disc is "
2172 "full."
2173 msgstr ""
2174+"Nie wszystkie pliki projektów zostały poprawnie zapisane.\n"
2175+"Być może brak prawa zapisu do ich katalogów lub dysk jest pełny."
2176
2177 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:327
2178-#, fuzzy, c-format
2179+#, c-format
2180 msgid "Reading file %s"
2181-msgstr "Wczytuję zdjęcie %s"
2182+msgstr "Odczyt zdjęcia %s"
2183
2184 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:409 translations/xrc.cpp:40 xrc.cpp:40
2185-#, fuzzy
2186 msgid "Start"
2187-msgstr "Rozpoczęto"
2188+msgstr "Start"
2189
2190 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:415
2191-#, fuzzy, c-format
2192+#, c-format
2193 msgid "Found %d possible panoramas."
2194-msgstr "Połączona i wygładzona panorama"
2195+msgstr "Znaleziono %d możliwych panoram."
2196
2197 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:419
2198-#, fuzzy
2199 msgid "No possible panoramas found."
2200-msgstr "Nie znaleziono podobnego punktu"
2201+msgstr "Nie znaleziono żadnej możliwej panoramy."
2202
2203 #: hugin1/ptbatcher/FindPanoDialog.cpp:599
2204-#, fuzzy, c-format
2205+#, c-format
2206 msgid "%d images: %s"
2207-msgstr "Dodaj zdjęcia"
2208+msgstr "%d zdjęć: %s"
2209
2210 #: hugin1/ptbatcher/ProjectArray.cpp:70
2211 msgid "Waiting"
2212@@ -3805,18 +3751,16 @@
2213
2214 #: hugin1/ptbatcher/ProjectListBox.cpp:407 translations/xrc.cpp:256
2215 #: xrc.cpp:256
2216-#, fuzzy
2217 msgid "Remove"
2218-msgstr "usuń"
2219+msgstr "Usuń"
2220
2221 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:153 hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:169
2222 msgid "stitch_project.pto [output prefix]|assistant_project.pto"
2223-msgstr ""
2224+msgstr "stitch_project.pto [prefiks wyjścia]|assistant_project.pto"
2225
2226 #: hugin1/ptbatcher/PTBatcherGUI.cpp:213
2227-#, fuzzy
2228 msgid "PTBatcherGUI started"
2229-msgstr "Zatrzymano przetwarzanie wsadowe"
2230+msgstr "Uruchomiono PTBatcherGUI"
2231
2232 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:141
2233 #, c-format
2234@@ -3828,7 +3772,6 @@
2235 " Wersja: %s"
2236
2237 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:176
2238-#, fuzzy
2239 msgid ""
2240 "Error during stitching\n"
2241 "Please report the complete text to the bug tracker on https://bugs.launchpad."
2242@@ -3837,18 +3780,15 @@
2243 "Do you want to save the log file?"
2244 msgstr ""
2245 "Błąd podczas składania panoramy\n"
2246-"Prześlij proszę pełny tekst błędu do trackera błędów na http://sf.net/"
2247-"projects/hugin."
2248+"Prześlij proszę pełny tekst błędu do narzędzia śledzenia błędów na http://bugs.launchpad.net/hugin."
2249
2250 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:181
2251-#, fuzzy
2252 msgid "Specify log file"
2253-msgstr "Podaj nazwę pliku wynikowego"
2254+msgstr "Podaj nazwę pliku logu"
2255
2256 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:183
2257-#, fuzzy
2258 msgid "Log files (*.log)|*.log|All files (*)|*"
2259-msgstr "Pliki projektów (*.pto)|*.pto|Wszystkie pliki (*)|*"
2260+msgstr "Pliki logów (*.log)|*.log|Wszystkie pliki (*)|*"
2261
2262 #: hugin1/stitch_project/hugin_stitch_project.cpp:410
2263 #, c-format
2264@@ -3882,16 +3822,15 @@
2265
2266 #: translations/xrc.cpp:6 xrc.cpp:6
2267 msgid "Upstream"
2268-msgstr ""
2269+msgstr "Upstream"
2270
2271 #: translations/xrc.cpp:7 xrc.cpp:7
2272 msgid "License"
2273 msgstr "Licencja"
2274
2275 #: translations/xrc.cpp:8 xrc.cpp:8
2276-#, fuzzy
2277 msgid "System"
2278-msgstr "Domyślne ustawienie systemu"
2279+msgstr "System"
2280
2281 #: translations/xrc.cpp:9 translations/xrc.cpp:146 translations/xrc.cpp:173
2282 #: translations/xrc.cpp:212 translations/xrc.cpp:251 translations/xrc.cpp:301
2283@@ -3935,59 +3874,55 @@
2284
2285 #: translations/xrc.cpp:20 xrc.cpp:20
2286 msgid "Stitch several projects parallel."
2287-msgstr ""
2288+msgstr "Równoległe składanie kilku projektów."
2289
2290 #: translations/xrc.cpp:21 xrc.cpp:21
2291 msgid "Overwrite always"
2292 msgstr "Zawsze nadpisuj"
2293
2294 #: translations/xrc.cpp:22 xrc.cpp:22
2295-#, fuzzy
2296 msgid "Overwrite existing image files without further notice."
2297-msgstr "Nadpisanie istniejących plików"
2298+msgstr "Nadpisanie istniejących plików zdjęć bez dalszych informacji."
2299
2300 #: translations/xrc.cpp:23 xrc.cpp:23
2301-#, fuzzy
2302 msgid "Remove finished project"
2303-msgstr "Usunięto projekt "
2304+msgstr "Usuń zakończony projekt"
2305
2306 #: translations/xrc.cpp:24 xrc.cpp:24
2307 msgid "Automatically remove successfully finished projects from queue."
2308-msgstr ""
2309+msgstr "Automatyczne usuwanie już złożonych projektów z kolejki."
2310
2311 #: translations/xrc.cpp:25 xrc.cpp:25
2312 msgid "Automatic stitch after assistant"
2313-msgstr ""
2314+msgstr "Automatycznie składaj po asystencie"
2315
2316 #: translations/xrc.cpp:26 xrc.cpp:26
2317 msgid "Automatically stitch projects after (successfully) running assistant."
2318-msgstr ""
2319+msgstr "Automatyczne składanie projektów po (poprawnym) uruchomieniu asystenta."
2320
2321 #: translations/xrc.cpp:27 xrc.cpp:27
2322 msgid "Shutdown when done"
2323-msgstr "Zakończ po wykonaniu"
2324+msgstr "Wyłącz po wykonaniu"
2325
2326 #: translations/xrc.cpp:28 xrc.cpp:28
2327 msgid "Shutdown computer if all tasks are finished"
2328-msgstr ""
2329+msgstr "Wyłącz komputer po zakończeniu wszystkich zadań"
2330
2331 #: translations/xrc.cpp:29 xrc.cpp:29
2332 msgid "Verbose output"
2333 msgstr "Szczegółowe komunikaty wyjścia"
2334
2335 #: translations/xrc.cpp:30 xrc.cpp:30
2336-#, fuzzy
2337 msgid "Show detailed output in separate window."
2338-msgstr "Pokaż okno podglądu OpenGL"
2339+msgstr "Pokazywanie szczegółowego wyjścia w osobnym oknie."
2340
2341 #: translations/xrc.cpp:31 xrc.cpp:31
2342 msgid "Always save log"
2343-msgstr ""
2344+msgstr "Zawsze zapisuj log"
2345
2346 #: translations/xrc.cpp:32 xrc.cpp:32
2347-#, fuzzy
2348 msgid "Directory:"
2349-msgstr "Wykrywacz"
2350+msgstr "Katalog:"
2351
2352 #: translations/xrc.cpp:33 translations/xrc.cpp:128 translations/xrc.cpp:133
2353 #: translations/xrc.cpp:136 translations/xrc.cpp:141 translations/xrc.cpp:771
2354@@ -3998,90 +3933,82 @@
2355
2356 #: translations/xrc.cpp:34 xrc.cpp:34
2357 msgid "include sub-directories"
2358-msgstr ""
2359+msgstr "dołącz podkatalogi"
2360
2361 #: translations/xrc.cpp:35 xrc.cpp:35
2362 msgid "Naming:"
2363-msgstr ""
2364+msgstr "Nazwy:"
2365
2366 #: translations/xrc.cpp:36 xrc.cpp:36
2367-#, fuzzy
2368 msgid "PanoramaXX.pto"
2369-msgstr "Panorama"
2370+msgstr "PanoramaXX.pto"
2371
2372 #: translations/xrc.cpp:37 xrc.cpp:37
2373 msgid "First file - last file.pto"
2374-msgstr ""
2375+msgstr "Pierwszy plik - ostatni plik.pto"
2376
2377 #: translations/xrc.cpp:38 xrc.cpp:38
2378-#, fuzzy
2379 msgid "Foldername.pto"
2380-msgstr "Nazwa pliku"
2381+msgstr "Nazwakatalogu.pto"
2382
2383 #: translations/xrc.cpp:39 xrc.cpp:39
2384 msgid "Template from preferences"
2385-msgstr ""
2386+msgstr "Wzorzec z ustawień"
2387
2388 #: translations/xrc.cpp:41 xrc.cpp:41
2389-#, fuzzy
2390 msgid "Directories"
2391-msgstr "Wykrywacz"
2392+msgstr "Katalogi"
2393
2394 #: translations/xrc.cpp:42 xrc.cpp:42
2395-#, fuzzy
2396 msgid "Minimum number of images:"
2397-msgstr "Liczba masek"
2398+msgstr "Minimalna liczba zdjęć:"
2399
2400 #: translations/xrc.cpp:43 xrc.cpp:43
2401 msgid "Minimum number of images a panorama should contain."
2402-msgstr ""
2403+msgstr "Minimalna liczba zdjęć, którą powinna zawierać panorama."
2404
2405 #: translations/xrc.cpp:44 xrc.cpp:44
2406-#, fuzzy
2407 msgid "Maximum time difference:"
2408-msgstr "różnica"
2409+msgstr "Maksymalna różnica czasu:"
2410
2411 #: translations/xrc.cpp:45 xrc.cpp:45
2412 msgid ""
2413 "Maximal time difference in seconds between two consecutive images belonging "
2414 "to one panorama."
2415 msgstr ""
2416+"Maksymalna różnica czasu w sekundach między dwoma kolejnymi zdjęciami należącymi do jednej panoramy."
2417
2418 #: translations/xrc.cpp:46 xrc.cpp:46
2419 msgid "Stacks:"
2420-msgstr ""
2421+msgstr "Serie:"
2422
2423 #: translations/xrc.cpp:47 xrc.cpp:47
2424-#, fuzzy
2425 msgid "Create links"
2426-msgstr "Utwórz punkty kontrolne"
2427+msgstr "Utwórz powiązania"
2428
2429 #: translations/xrc.cpp:48 xrc.cpp:48
2430 msgid "Check if the stacks were shot on a tripod."
2431-msgstr ""
2432+msgstr "Sprawdza, czy serie były robione na statywie."
2433
2434 #: translations/xrc.cpp:49 xrc.cpp:49
2435-#, fuzzy
2436 msgid "Lens database:"
2437-msgstr "Typ obiektywu:"
2438+msgstr "Baza danych obiektywów:"
2439
2440 #: translations/xrc.cpp:50 xrc.cpp:50
2441-#, fuzzy
2442 msgid "Load distortion data"
2443-msgstr "zniekształcenie (a):"
2444+msgstr "Wczytaj dane zniekształceń"
2445
2446 #: translations/xrc.cpp:51 xrc.cpp:51
2447 msgid "Tries to load distortion data from lensfun database if checked."
2448-msgstr ""
2449+msgstr "Jeśli zaznaczone, próbuje wczytać dane zniekształceń z bazy danych lensfun."
2450
2451 #: translations/xrc.cpp:52 xrc.cpp:52
2452-#, fuzzy
2453 msgid "Load vignetting data"
2454-msgstr "Wczytaj dane obiektywu..."
2455+msgstr "Wczytaj dane winietowania"
2456
2457 #: translations/xrc.cpp:53 xrc.cpp:53
2458 msgid "Tries to load vignetting data from lensfun database if checked."
2459-msgstr ""
2460+msgstr "Jeśli zaznaczone, próbuje wczytać dane winietowania z bazy danych lensfun."
2461
2462 #: translations/xrc.cpp:54 translations/xrc.cpp:265 translations/xrc.cpp:484
2463 #: translations/xrc.cpp:601 translations/xrc.cpp:604 translations/xrc.cpp:607
2464@@ -4091,46 +4018,40 @@
2465 msgstr "Opcje"
2466
2467 #: translations/xrc.cpp:55 xrc.cpp:55
2468-#, fuzzy
2469 msgid "Found panoramas"
2470-msgstr "Wygładzona panorama"
2471+msgstr "Znaleziono panoramy"
2472
2473 #: translations/xrc.cpp:56 xrc.cpp:56
2474 msgid "Send selected panoramas to queue"
2475-msgstr ""
2476+msgstr "Prześlij wybrane panoramy do kolejki"
2477
2478 #: translations/xrc.cpp:57 xrc.cpp:57
2479 msgid "Close"
2480 msgstr "Zamknij"
2481
2482 #: translations/xrc.cpp:58 xrc.cpp:58
2483-#, fuzzy
2484 msgid "Searching panoramas"
2485-msgstr "Składam panoramę"
2486+msgstr "Wyszukiwanie panoram"
2487
2488 #: translations/xrc.cpp:59 xrc.cpp:59
2489-#, fuzzy
2490 msgid "Failed projects"
2491-msgstr "zapisano projekt %s"
2492+msgstr "Projekty zakończone niepowodzeniem"
2493
2494 #: translations/xrc.cpp:60 translations/xrc.cpp:653 xrc.cpp:60 xrc.cpp:653
2495 msgid "Output"
2496 msgstr "Wyjście"
2497
2498 #: translations/xrc.cpp:62 xrc.cpp:62
2499-#, fuzzy
2500 msgid "Status report"
2501-msgstr "Stan"
2502+msgstr "Raport stanu"
2503
2504 #: translations/xrc.cpp:65 xrc.cpp:65
2505-#, fuzzy
2506 msgid "Adds a project to the stitching queue"
2507-msgstr "Dodaje projekt do listy wsadowej."
2508+msgstr "Dodaje projekt do kolejki składania"
2509
2510 #: translations/xrc.cpp:67 xrc.cpp:67
2511-#, fuzzy
2512 msgid "Adds a project to the assistant queue"
2513-msgstr "Dodaje projekt do listy wsadowej."
2514+msgstr "Dodaje projekt do kolejki asystenta"
2515
2516 #: translations/xrc.cpp:68 translations/xrc.cpp:111 xrc.cpp:68 xrc.cpp:111
2517 msgid "Remove project"
2518@@ -4141,14 +4062,12 @@
2519 msgstr "Usuwa wybrany projekt z listy przetwarzania wsadowego"
2520
2521 #: translations/xrc.cpp:70 xrc.cpp:70
2522-#, fuzzy
2523 msgid "Search directory for..."
2524-msgstr "Przeszukaj katalog"
2525+msgstr "Przeszukaj katalog..."
2526
2527 #: translations/xrc.cpp:71 xrc.cpp:71
2528-#, fuzzy
2529 msgid "Project files"
2530-msgstr "Zapisz projekt"
2531+msgstr "Pliki projektów"
2532
2533 #: translations/xrc.cpp:72 translations/xrc.cpp:115 xrc.cpp:72 xrc.cpp:115
2534 msgid "Appends all project files from a directory and subdirectories"
2535@@ -4160,11 +4079,11 @@
2536
2537 #: translations/xrc.cpp:74 xrc.cpp:74
2538 msgid "Searches in directories for image files suitable for panoramas"
2539-msgstr ""
2540+msgstr "Wyszukuje w katalogach pliki zdjęć nadające się do panoram"
2541
2542 #: translations/xrc.cpp:75 xrc.cpp:75
2543 msgid "Searches in directories for existing projects or for images"
2544-msgstr ""
2545+msgstr "Wyszukuje w katalogach istniejące projekty lub zdjęcia"
2546
2547 #: translations/xrc.cpp:76 translations/xrc.cpp:90 xrc.cpp:76 xrc.cpp:90
2548 msgid "Open batch"
2549@@ -4301,7 +4220,6 @@
2550 msgstr "Wszystkie zdjęcia jednocześnie"
2551
2552 #: translations/xrc.cpp:121 xrc.cpp:121
2553-#, fuzzy
2554 msgid "Panorama with stacks"
2555 msgstr "Panorama z seriami"
2556
2557@@ -4310,7 +4228,6 @@
2558 msgstr "Panorama wielorzędowa"
2559
2560 #: translations/xrc.cpp:123 xrc.cpp:123
2561-#, fuzzy
2562 msgid "Multi-row panorama with stacks"
2563 msgstr "Panorama wielorzędowa z seriami"
2564
2565@@ -4323,7 +4240,6 @@
2566 msgstr "Wykrywacz"
2567
2568 #: translations/xrc.cpp:126 xrc.cpp:126
2569-#, fuzzy
2570 msgid "One step detector"
2571 msgstr "Wykrywacz jednokrokowy"
2572
2573@@ -4337,37 +4253,32 @@
2574 msgstr "Parametry:"
2575
2576 #: translations/xrc.cpp:130 xrc.cpp:130
2577-#, fuzzy
2578 msgid "Cleanup arguments:"
2579-msgstr "Parametry domyślne:"
2580+msgstr "Parametry czyszczenia:"
2581
2582 #: translations/xrc.cpp:131 xrc.cpp:131
2583-#, fuzzy
2584 msgid "Two step detector"
2585 msgstr "Wykrywacz dwukrokowy"
2586
2587 #: translations/xrc.cpp:132 xrc.cpp:132
2588 msgid "Feature descriptor:"
2589-msgstr ""
2590+msgstr "Opisywanie cech:"
2591
2592 #: translations/xrc.cpp:135 xrc.cpp:135
2593 msgid "Feature matcher:"
2594-msgstr ""
2595+msgstr "Dopasowywanie cech:"
2596
2597 #: translations/xrc.cpp:138 xrc.cpp:138
2598-#, fuzzy
2599 msgid "Detector for stacks"
2600 msgstr "Wykrywacz dla serii fotografii"
2601
2602 #: translations/xrc.cpp:139 xrc.cpp:139
2603-#, fuzzy
2604 msgid "Leave empty when no control point detector should run on stacks."
2605 msgstr ""
2606-"Pozostaw puste, kiedy wykrywacz punktów kontrolnych nie powinien zostać "
2607-"uruchomiony na seriach fotografii."
2608+"Pozostaw puste, kiedy wykrywacz punktów kontrolnych nie powinien być "
2609+"uruchamiany na seriach fotografii."
2610
2611 #: translations/xrc.cpp:143 xrc.cpp:143
2612-#, fuzzy
2613 msgid "Advanced option"
2614 msgstr "Opcja zaawansowana"
2615
2616@@ -4387,15 +4298,15 @@
2617 "%s -- input panotools script\n"
2618 "%k -- intermediate key file(s)"
2619 msgstr ""
2620-"poniższe parametry zostaną zastąpione przed uruchomieniem:\n"
2621+"Poniższe szablony zostaną zastąpione przed uruchomieniem:\n"
2622 "%o -- plik projektu (0.oto zostanie dodane jeśli użyjesz Autopano)\n"
2623-"%p -- ilość punktów kontrolnych między każdą parą zdjęć\n"
2624+"%p -- liczba punktów kontrolnych między każdą parą zdjęć\n"
2625 "%v -- HFOV (poziome pole widzenia) pierwszego zdjęcia\n"
2626 "%f -- rzut pierwszego zdjęcia (0-4, tak jak w panotools)\n"
2627 "%i -- pliki zdjęć\n"
2628 "%namefile -- plik zawierający nazwy plików ze zdjęciami\n"
2629 "%s -- wejściowy skrypt panotools\n"
2630-"%k -- plik(i) pośredni z punktami kluczowymi"
2631+"%k -- plik(i) pośrednie z punktami kluczowymi"
2632
2633 #: translations/xrc.cpp:148 xrc.cpp:148
2634 msgid "Parameters for Control Point Detectors"
2635@@ -4495,13 +4406,12 @@
2636 msgstr "Wybierz ze względu na odległość"
2637
2638 #: translations/xrc.cpp:172 xrc.cpp:172
2639-#, fuzzy
2640 msgid "Invalid filenames"
2641-msgstr "Parametry domyślne:"
2642+msgstr "Błędne nazwy plików"
2643
2644 #: translations/xrc.cpp:175 xrc.cpp:175
2645 msgid "Edit Panorama Tools Script"
2646-msgstr "Edytuj skrypt Panorama Tools"
2647+msgstr "Modyfikuj skrypt Panorama Tools"
2648
2649 #: translations/xrc.cpp:176 xrc.cpp:176
2650 msgid ""
2651@@ -4521,28 +4431,27 @@
2652
2653 #: translations/xrc.cpp:179 xrc.cpp:179
2654 msgid "Group by:"
2655-msgstr ""
2656+msgstr "Grupuj wg:"
2657
2658 #: translations/xrc.cpp:180 xrc.cpp:180
2659 msgid "Minimum overlap:"
2660-msgstr ""
2661+msgstr "Minimalne nałożenie:"
2662
2663 #: translations/xrc.cpp:181 xrc.cpp:181
2664 msgid "Minimum overlap for output stack detection"
2665-msgstr ""
2666+msgstr "Minimalne nałożenie przy wykrywaniu serii wyjściowej"
2667
2668 #: translations/xrc.cpp:182 xrc.cpp:182
2669-#, fuzzy
2670 msgid "Maximum Ev difference:"
2671-msgstr "różnica"
2672+msgstr "Maksymalna różnica Ev:"
2673
2674 #: translations/xrc.cpp:183 xrc.cpp:183
2675 msgid "Maximum EV difference for detection of output layers"
2676-msgstr ""
2677+msgstr "Maksymalna różnica EV przy wykrywaniu warstw wyjściowych"
2678
2679 #: translations/xrc.cpp:184 xrc.cpp:184
2680 msgid "Display"
2681-msgstr ""
2682+msgstr "Wyświetlanie"
2683
2684 #: translations/xrc.cpp:185 translations/xrc.cpp:657 xrc.cpp:185 xrc.cpp:657
2685 msgid "General"
2686@@ -4550,12 +4459,11 @@
2687
2688 #: translations/xrc.cpp:186 xrc.cpp:186
2689 msgid "EXIF data"
2690-msgstr ""
2691+msgstr "Dane EXIF"
2692
2693 #: translations/xrc.cpp:187 translations/xrc.cpp:222 xrc.cpp:187 xrc.cpp:222
2694-#, fuzzy
2695 msgid "Positions"
2696-msgstr "Fuzja zdjęć:"
2697+msgstr "Pozycje"
2698
2699 #: translations/xrc.cpp:188 translations/xrc.cpp:277 translations/xrc.cpp:1040
2700 #: xrc.cpp:188 xrc.cpp:277 xrc.cpp:1040
2701@@ -4563,19 +4471,16 @@
2702 msgstr "Parametry obiektywu"
2703
2704 #: translations/xrc.cpp:189 xrc.cpp:189
2705-#, fuzzy
2706 msgid "Photometric parameters"
2707-msgstr "Wyrównanie fotometryczne"
2708+msgstr "Parametry fotometryczne"
2709
2710 #: translations/xrc.cpp:190 xrc.cpp:190
2711-#, fuzzy
2712 msgid "Lens type"
2713-msgstr "Typ obiektywu:"
2714+msgstr "Typ obiektywu"
2715
2716 #: translations/xrc.cpp:191 xrc.cpp:191
2717-#, fuzzy
2718 msgid "Add images..."
2719-msgstr "Dodaj zdjęcia"
2720+msgstr "Dodaj zdjęcia..."
2721
2722 #: translations/xrc.cpp:192 translations/xrc.cpp:205 translations/xrc.cpp:257
2723 #: translations/xrc.cpp:824 translations/xrc.cpp:907 xrc.cpp:192 xrc.cpp:205
2724@@ -4591,9 +4496,8 @@
2725 msgstr "Ogniskowa:"
2726
2727 #: translations/xrc.cpp:195 xrc.cpp:195
2728-#, fuzzy
2729 msgid "Feature Matching"
2730-msgstr "Dopasowywanie szczegółów (Autopano)"
2731+msgstr "Dopasowywanie szczegółów"
2732
2733 #: translations/xrc.cpp:196 xrc.cpp:196
2734 msgid "Settings:"
2735@@ -4609,18 +4513,16 @@
2736 msgstr "Optymalizuj"
2737
2738 #: translations/xrc.cpp:200 xrc.cpp:200
2739-#, fuzzy
2740 msgid "Geometric:"
2741-msgstr "Geometria"
2742+msgstr "Geometria:"
2743
2744 #: translations/xrc.cpp:201 translations/xrc.cpp:203 xrc.cpp:201 xrc.cpp:203
2745 msgid "Calculate"
2746-msgstr ""
2747+msgstr "Oblicz"
2748
2749 #: translations/xrc.cpp:202 xrc.cpp:202
2750-#, fuzzy
2751 msgid "Photometric:"
2752-msgstr "Fotometria"
2753+msgstr "Fotometria:"
2754
2755 #: translations/xrc.cpp:204 xrc.cpp:204
2756 msgid "Selected Image"
2757@@ -4664,9 +4566,8 @@
2758 msgstr "Obrót osi optycznej:"
2759
2760 #: translations/xrc.cpp:218 xrc.cpp:218
2761-#, fuzzy
2762 msgid "Translation parameter"
2763-msgstr "Odziedzicz parametry"
2764+msgstr "Parametry przesunięcia"
2765
2766 #: translations/xrc.cpp:219 translations/xrc.cpp:879 translations/xrc.cpp:965
2767 #: xrc.cpp:219 xrc.cpp:879 xrc.cpp:965
2768@@ -4706,7 +4607,7 @@
2769 #: translations/xrc.cpp:229 translations/xrc.cpp:242 translations/xrc.cpp:249
2770 #: xrc.cpp:229 xrc.cpp:242 xrc.cpp:249
2771 msgid "Show graph >>"
2772-msgstr ""
2773+msgstr "Wyświetl wykres >>"
2774
2775 #: translations/xrc.cpp:230 translations/xrc.cpp:272 xrc.cpp:230 xrc.cpp:272
2776 msgid "Image Center Shift"
2777@@ -4737,26 +4638,22 @@
2778 msgstr "Ekspozycja i kolor"
2779
2780 #: translations/xrc.cpp:238 xrc.cpp:238
2781-#, fuzzy
2782 msgid "Exposure (Eev):"
2783-msgstr "Ekspozycja (EV)"
2784+msgstr "Ekspozycja (Eev):"
2785
2786 #: translations/xrc.cpp:239 xrc.cpp:239
2787-#, fuzzy
2788 msgid "Red multiplier (Er):"
2789-msgstr "Mnożnik czerwieni:"
2790+msgstr "Mnożnik czerwieni (Er):"
2791
2792 #: translations/xrc.cpp:240 xrc.cpp:240
2793-#, fuzzy
2794 msgid "Blue multiplier (Eb):"
2795-msgstr "Mnożnik błękitu:"
2796+msgstr "Mnożnik błękitu (Eb):"
2797
2798 #: translations/xrc.cpp:241 translations/xrc.cpp:1045 xrc.cpp:241 xrc.cpp:1045
2799 msgid "Vignetting"
2800 msgstr "Winietowanie"
2801
2802 #: translations/xrc.cpp:243 xrc.cpp:243
2803-#, fuzzy
2804 msgid "Vignetting Center Shift"
2805 msgstr "Przesunięcie środka winietowania"
2806
2807@@ -4774,14 +4671,12 @@
2808 msgstr "Krzywa optoelektryczna aparatu"
2809
2810 #: translations/xrc.cpp:253 translations/xrc.cpp:796 xrc.cpp:253 xrc.cpp:796
2811-#, fuzzy
2812 msgid "Help"
2813-msgstr "Po&moc"
2814+msgstr "Pomoc"
2815
2816 #: translations/xrc.cpp:254 xrc.cpp:254
2817-#, fuzzy
2818 msgid "Image variables"
2819-msgstr "Zmienne zdjęcia:"
2820+msgstr "Zmienne zdjęcia"
2821
2822 #: translations/xrc.cpp:255 translations/xrc.cpp:448 xrc.cpp:255 xrc.cpp:448
2823 msgid "Add"
2824@@ -4789,193 +4684,174 @@
2825
2826 #: translations/xrc.cpp:260 xrc.cpp:260
2827 msgid "Images (with straight lines)"
2828-msgstr ""
2829+msgstr "Zdjęcia (z liniami prostymi)"
2830
2831 #: translations/xrc.cpp:261 xrc.cpp:261
2832-#, fuzzy
2833 msgid "Edge detection scale:"
2834-msgstr "Skala wykrywania rogów"
2835+msgstr "Skala wykrywania krawędzi:"
2836
2837 #: translations/xrc.cpp:262 xrc.cpp:262
2838-#, fuzzy
2839 msgid "Edge detection threshold:"
2840-msgstr "Próg wykrywania rogów"
2841+msgstr "Próg wykrywania krawędzi:"
2842
2843 #: translations/xrc.cpp:263 xrc.cpp:263
2844-#, fuzzy
2845 msgid "Maximal image size:"
2846-msgstr "Rozmiar obrazu:"
2847+msgstr "Maksymalny rozmiar zdjęcia:"
2848
2849 #: translations/xrc.cpp:264 xrc.cpp:264
2850 msgid "Minimum line length:"
2851-msgstr ""
2852+msgstr "Minimalna długość linii:"
2853
2854 #: translations/xrc.cpp:266 xrc.cpp:266
2855 msgid "Find lines"
2856-msgstr ""
2857+msgstr "Znajdź linie"
2858
2859 #: translations/xrc.cpp:278 xrc.cpp:278
2860 msgid "Original"
2861-msgstr ""
2862+msgstr "Oryginał"
2863
2864 #: translations/xrc.cpp:279 xrc.cpp:279
2865 msgid "Edge detection"
2866-msgstr ""
2867+msgstr "Wykrywanie krawędzi"
2868
2869 #: translations/xrc.cpp:280 xrc.cpp:280
2870-#, fuzzy
2871 msgid "Corrected"
2872-msgstr "Korekcja"
2873+msgstr "Poprawiono"
2874
2875 #: translations/xrc.cpp:281 xrc.cpp:281
2876-#, fuzzy
2877 msgid "Show lines"
2878-msgstr "Pokaż wszystkie zdjęcia"
2879+msgstr "Pokaż linie"
2880
2881 #: translations/xrc.cpp:282 xrc.cpp:282
2882 msgid "Refresh"
2883-msgstr ""
2884+msgstr "Odśwież"
2885
2886 #: translations/xrc.cpp:284 xrc.cpp:284
2887-#, fuzzy
2888 msgid "&Save as project file..."
2889-msgstr "Zapisz projekt"
2890+msgstr "&Zapisz jako plik projektu..."
2891
2892 #: translations/xrc.cpp:285 xrc.cpp:285
2893 msgid "Saves the images and lines as pto file for further tuning inside hugin."
2894-msgstr ""
2895+msgstr "Zapisuje zdjęcia i linie jako plik pto w celu późniejszego dostrojenia w Huginie."
2896
2897 #: translations/xrc.cpp:288 translations/xrc.cpp:304 translations/xrc.cpp:320
2898 #: xrc.cpp:288 xrc.cpp:304 xrc.cpp:320
2899-#, fuzzy
2900 msgid "Camera maker:"
2901-msgstr "Wytwórca aparatu:"
2902+msgstr "Producent aparatu:"
2903
2904 #: translations/xrc.cpp:289 translations/xrc.cpp:305 translations/xrc.cpp:321
2905 #: xrc.cpp:289 xrc.cpp:305 xrc.cpp:321
2906-#, fuzzy
2907 msgid "Camera model:"
2908 msgstr "Model aparatu:"
2909
2910 #: translations/xrc.cpp:290 translations/xrc.cpp:307 xrc.cpp:290 xrc.cpp:307
2911-#, fuzzy
2912 msgid "Lens name:"
2913-msgstr "Numer obiektywu"
2914+msgstr "Nazwa obiektywu:"
2915
2916 #: translations/xrc.cpp:291 translations/xrc.cpp:308 xrc.cpp:291 xrc.cpp:308
2917-#, fuzzy
2918 msgid "Leave empty for compact cameras."
2919-msgstr "Dla domyślnych wartości systemu nie wypełniaj"
2920+msgstr "Pozostaw puste w przypadku aparatów kompaktowych."
2921
2922 #: translations/xrc.cpp:292 xrc.cpp:292
2923 msgid "fuzzy search"
2924-msgstr ""
2925+msgstr "wyszukiwanie rozmyte"
2926
2927 #: translations/xrc.cpp:293 xrc.cpp:293
2928 msgid "Search"
2929-msgstr ""
2930+msgstr "Szukaj"
2931
2932 #: translations/xrc.cpp:295 translations/xrc.cpp:311 xrc.cpp:295 xrc.cpp:311
2933 msgid "Aperture:"
2934 msgstr "Przysłona:"
2935
2936 #: translations/xrc.cpp:296 translations/xrc.cpp:312 xrc.cpp:296 xrc.cpp:312
2937-#, fuzzy
2938 msgid "Subject distance:"
2939-msgstr "Wybierz ze względu na odległość"
2940+msgstr "Odległość do obiektu:"
2941
2942 #: translations/xrc.cpp:297 xrc.cpp:297
2943 msgid ""
2944 "Select which parameters should be loaded\n"
2945 "from database"
2946 msgstr ""
2947+"Wybierz, które parametry powinny być wczytywane\n"
2948+"z bazy danych"
2949
2950 #: translations/xrc.cpp:298 xrc.cpp:298
2951-#, fuzzy
2952 msgid "Load distortion"
2953-msgstr "Zniekształcenie promieniowe"
2954+msgstr "Wczytaj zniekształcenia"
2955
2956 #: translations/xrc.cpp:299 xrc.cpp:299
2957-#, fuzzy
2958 msgid "Load vignetting"
2959-msgstr "Winietowanie"
2960+msgstr "Wczytaj winietowanie"
2961
2962 #: translations/xrc.cpp:303 xrc.cpp:303
2963-#, fuzzy
2964 msgid "Load lens from database"
2965-msgstr "Wczytaj dane obiektywu..."
2966+msgstr "Wczytaj dane obiektywu z bazy danych"
2967
2968 #: translations/xrc.cpp:306 xrc.cpp:306
2969-#, fuzzy
2970 msgid "Lens maker:"
2971-msgstr "Numer obiektywu"
2972+msgstr "Producent obiektywu:"
2973
2974 #: translations/xrc.cpp:309 translations/xrc.cpp:322 xrc.cpp:309 xrc.cpp:322
2975 msgid "Mount:"
2976-msgstr ""
2977+msgstr "Mocowanie:"
2978
2979 #: translations/xrc.cpp:313 xrc.cpp:313
2980 msgid ""
2981 "Select which parameters should be saved\n"
2982 "into database"
1e90a6b9 2983 msgstr ""
2c7caafb
JB
2984+"Wybierz, które parametry mają być zapisane\n"
2985+"w bazie danych"
928b8c83 2986
2c7caafb
JB
2987 #: translations/xrc.cpp:314 xrc.cpp:314
2988-#, fuzzy
2989 msgid "Save distortion"
2990-msgstr "Zniekształcenie promieniowe"
2991+msgstr "Zapisz zniekształcenia"
2992
2993 #: translations/xrc.cpp:315 xrc.cpp:315
2994-#, fuzzy
2995 msgid "Save vignetting"
2996-msgstr "Winietowanie"
2997+msgstr "Zapisz winietowanie"
2998
2999 #: translations/xrc.cpp:319 xrc.cpp:319
3000-#, fuzzy
3001 msgid "Save lens to database"
3002-msgstr "Zapisz plik parametrów obiektywów"
3003+msgstr "Zapisz obiektyw do bazy danych"
3004
3005 #: translations/xrc.cpp:323 xrc.cpp:323
3006-#, fuzzy
3007 msgid "Camera"
3008-msgstr "Wytwórca aparatu:"
3009+msgstr "Aparat"
3010
3011 #: translations/xrc.cpp:326 xrc.cpp:326
3012 msgid "Save camera to database"
3013-msgstr ""
3014+msgstr "Zapisz aparat do bazy danych"
3015
3016 #: translations/xrc.cpp:328 translations/xrc.cpp:367 xrc.cpp:328 xrc.cpp:367
3017-#, fuzzy
3018 msgid "Photos"
3019-msgstr "Fotometria"
3020+msgstr "Zdjęcia"
3021
3022 #: translations/xrc.cpp:329 translations/xrc.cpp:369 translations/xrc.cpp:485
3023 #: xrc.cpp:329 xrc.cpp:369 xrc.cpp:485
3024-#, fuzzy
3025 msgid "Masks"
3026-msgstr "Maski:"
3027+msgstr "Maski"
3028
3029 #: translations/xrc.cpp:333 translations/xrc.cpp:377 xrc.cpp:333 xrc.cpp:377
3030 msgid "Stitcher"
3031 msgstr "Składacz"
3032
3033 #: translations/xrc.cpp:336 xrc.cpp:336
3034-#, fuzzy
3035 msgid "Should the OpenGL powered fast preview window disabled?"
3036-msgstr "Pokaż okno podglądu OpenGL"
3037+msgstr "Czy okno szybkiego podglądu OpenGL ma być wyłączone?"
3038
3039 #: translations/xrc.cpp:337 xrc.cpp:337
3040 msgid "Don't ask again"
3041-msgstr ""
3042+msgstr "Nie pytaj ponownie"
3043
3044 #: translations/xrc.cpp:338 xrc.cpp:338
3045 msgid "Yes"
3046-msgstr ""
3047+msgstr "Tak"
3048
3049 #: translations/xrc.cpp:339 xrc.cpp:339
3050-#, fuzzy
3051 msgid "No"
3052-msgstr "Brak"
3053+msgstr "Nie"
3054
3055 #: translations/xrc.cpp:341 translations/xrc.cpp:990 xrc.cpp:341 xrc.cpp:990
3056 msgid "&Undo"
3057@@ -5004,14 +4880,12 @@
3058 msgstr "Dodaj następne zdjęcie do obecnego projektu"
3059
3060 #: translations/xrc.cpp:347 xrc.cpp:347
3061-#, fuzzy
3062 msgid "Run a&ssistant"
3063-msgstr "Uruchamianie Celeste"
3064+msgstr "Uruchom a&systenta"
3065
3066 #: translations/xrc.cpp:348 xrc.cpp:348
3067-#, fuzzy
3068 msgid "Send to assistant &queue"
3069-msgstr "Dodaj projekt..."
3070+msgstr "Prześlij do &kolejki asystenta"
3071
3072 #: translations/xrc.cpp:349 xrc.cpp:349
3073 msgid "&Optimize"
3074@@ -5026,7 +4900,6 @@
3075 msgstr "&Dostrój wszystkie punkty"
3076
3077 #: translations/xrc.cpp:352 xrc.cpp:352
3078-#, fuzzy
3079 msgid ""
3080 "Runs fine-tune on all control points. Useful for projects created with other "
3081 "tools, like PTGui or PTAssembler"
3082@@ -5039,17 +4912,16 @@
3083 msgstr "Usuń punkty kontrolne w maskach"
3084
3085 #: translations/xrc.cpp:354 xrc.cpp:354
3086-#, fuzzy
3087 msgid "Removes all control points inside masked areas."
3088-msgstr "Usuń punkty kontrolne w maskach"
3089+msgstr "Usuwa wszystkie punkty kontrolne wewnątrz zamaskowanych obszarów."
3090
3091 #: translations/xrc.cpp:355 xrc.cpp:355
3092 msgid "Run &Python script"
3093-msgstr ""
3094+msgstr "Uruchom skrypt &Pythona"
3095
3096 #: translations/xrc.cpp:356 xrc.cpp:356
3097 msgid "Run a python script"
3098-msgstr ""
3099+msgstr "Uruchamia skrypt Pythona"
3100
3101 #: translations/xrc.cpp:357 translations/xrc.cpp:994 xrc.cpp:357 xrc.cpp:994
3102 msgid "&Edit"
3103@@ -5064,7 +4936,6 @@
3104 msgstr "Pełny ekran"
3105
3106 #: translations/xrc.cpp:360 translations/xrc.cpp:997 xrc.cpp:360 xrc.cpp:997
3107-#, fuzzy
3108 msgid "Shows Hugin's main window on full-screen"
3109 msgstr "Pokazuje główne okno Hugina na pełnym ekranie"
3110
3111@@ -5093,52 +4964,44 @@
3112 msgstr "Pokaż okno podglądu OpenGL"
3113
3114 #: translations/xrc.cpp:368 xrc.cpp:368
3115-#, fuzzy
3116 msgid "Show the Photos panel"
3117-msgstr "Pokaż całą panoramę"
3118+msgstr "Pokaż panel zdjęć"
3119
3120 #: translations/xrc.cpp:370 xrc.cpp:370
3121-#, fuzzy
3122 msgid "Show the Masks panel"
3123-msgstr "Pokaż całą panoramę"
3124+msgstr "Pokaż panel masek"
3125
3126 #: translations/xrc.cpp:372 xrc.cpp:372
3127-#, fuzzy
3128 msgid "Show the Control Points panel"
3129-msgstr "Pokaż pkt. kontr."
3130+msgstr "Pokaż panel punktów kontrolnych"
3131
3132 #: translations/xrc.cpp:374 xrc.cpp:374
3133-#, fuzzy
3134 msgid "Show the Optimizer panel"
3135-msgstr "Pokaż okno podglądu"
3136+msgstr "Pokaż panel optymalizatora"
3137
3138 #: translations/xrc.cpp:376 xrc.cpp:376
3139-#, fuzzy
3140 msgid "Show the Exposure panel"
3141-msgstr "Pokaż okno podglądu"
3142+msgstr "Pokaż panel ekspozycji"
3143
3144 #: translations/xrc.cpp:378 xrc.cpp:378
3145-#, fuzzy
3146 msgid "Show the Stitcher panel"
3147-msgstr "Pomoc składania wsadowego"
3148+msgstr "Pokaż panel składania"
3149
3150 #: translations/xrc.cpp:379 translations/xrc.cpp:1003 xrc.cpp:379 xrc.cpp:1003
3151 msgid "Simple"
3152-msgstr ""
3153+msgstr "Prosty"
3154
3155 #: translations/xrc.cpp:380 translations/xrc.cpp:1004 xrc.cpp:380 xrc.cpp:1004
3156-#, fuzzy
3157 msgid "Advanced"
3158-msgstr "Opcja zaawansowana"
3159+msgstr "Zaawansowany"
3160
3161 #: translations/xrc.cpp:381 translations/xrc.cpp:1005 xrc.cpp:381 xrc.cpp:1005
3162 msgid "Expert"
3163-msgstr ""
3164+msgstr "Eksperta"
3165
3166 #: translations/xrc.cpp:382 translations/xrc.cpp:1006 xrc.cpp:382 xrc.cpp:1006
3167-#, fuzzy
3168 msgid "Interface"
3169-msgstr "Interfejs użytkownika"
3170+msgstr "Interfejs"
3171
3172 #: translations/xrc.cpp:385 translations/xrc.cpp:1008 xrc.cpp:385 xrc.cpp:1008
3173 msgid "Some information on the different buttons and so on."
3174@@ -5254,7 +5117,7 @@
3175 #: translations/xrc.cpp:410 translations/xrc.cpp:420 translations/xrc.cpp:1032
3176 #: xrc.cpp:410 xrc.cpp:420 xrc.cpp:1032
3177 msgid "Opens PTBatcher, the batch processor for Hugin's project files"
3178-msgstr "Otwiera program PTBatcher, przetwarzacz wsadowy plików projektu Hugina"
3179+msgstr "Otwiera program PTBatcher, procesor wsadowy plików projektu Hugina"
3180
3181 #: translations/xrc.cpp:411 translations/xrc.cpp:421 xrc.cpp:411 xrc.cpp:421
3182 msgid "&Merge project..."
3183@@ -5275,13 +5138,12 @@
3184 "Zastosuj ustawienia poprzednio zapisanego projektu dla bieżących zdjęć."
3185
3186 #: translations/xrc.cpp:426 xrc.cpp:426
3187-#, fuzzy
3188 msgid "&Close editor"
3189-msgstr "&Zamknij"
3190+msgstr "&Zamknij edytor"
3191
3192 #: translations/xrc.cpp:427 xrc.cpp:427
3193 msgid "Closes panorama editor"
3194-msgstr ""
3195+msgstr "Zamyka edytor panoramy"
3196
3197 #: translations/xrc.cpp:430 xrc.cpp:430
3198 msgid "New"
3199@@ -5386,68 +5248,60 @@
3200 msgstr "Włącz obszar"
3201
3202 #: translations/xrc.cpp:470 xrc.cpp:470
3203-#, fuzzy
3204 msgid "Exclude region from stack"
3205-msgstr "Wyłącz obszar"
3206+msgstr "Wyklucz obszar z serii"
3207
3208 #: translations/xrc.cpp:471 xrc.cpp:471
3209-#, fuzzy
3210 msgid "Include region from stack"
3211-msgstr "Włącz obszar"
3212+msgstr "Dołącz obszar do serii"
3213
3214 #: translations/xrc.cpp:472 xrc.cpp:472
3215-#, fuzzy
3216 msgid "Exclude region from all images of this lens"
3217-msgstr "Wyłącz obszar"
3218+msgstr "Wyklucz obszar ze wszystkich zdjęć tym obiektywem"
3219
3220 #: translations/xrc.cpp:473 translations/xrc.cpp:727 xrc.cpp:473 xrc.cpp:727
3221-#, fuzzy
3222 msgid "Export"
3223-msgstr "Ekspozycja"
3224+msgstr "Eksportuj"
3225
3226 #: translations/xrc.cpp:474 translations/xrc.cpp:726 xrc.cpp:474 xrc.cpp:726
3227 msgid "Import"
3228-msgstr ""
3229+msgstr "Importuj"
3230
3231 #: translations/xrc.cpp:475 xrc.cpp:475
3232 msgid "Copy"
3233-msgstr ""
3234+msgstr "Kopiuj"
3235
3236 #: translations/xrc.cpp:476 xrc.cpp:476
3237 msgid "Paste"
3238-msgstr ""
3239+msgstr "Wklej"
3240
3241 #: translations/xrc.cpp:477 xrc.cpp:477
3242-#, fuzzy
3243 msgid "Import/Export"
3244-msgstr "Ekspozycja"
3245+msgstr "Import/Eksport"
3246
3247 #: translations/xrc.cpp:478 xrc.cpp:478
3248 msgid "Excluded"
3249-msgstr "Wyłączenie"
3250+msgstr "Wykluczony"
3251
3252 #: translations/xrc.cpp:479 xrc.cpp:479
3253 msgid "Included"
3254-msgstr "Włączenie"
3255+msgstr "Dołączony"
3256
3257 #: translations/xrc.cpp:480 xrc.cpp:480
3258-#, fuzzy
3259 msgid "Selected"
3260-msgstr "Wybrane"
3261+msgstr "Wybrano"
3262
3263 #: translations/xrc.cpp:481 xrc.cpp:481
3264-#, fuzzy
3265 msgid "Unselected"
3266-msgstr "Nie wybrane"
3267+msgstr "Porzucono"
3268
3269 #: translations/xrc.cpp:482 xrc.cpp:482
3270-#, fuzzy
3271 msgid "Colour"
3272 msgstr "Kolor"
3273
3274 #: translations/xrc.cpp:483 xrc.cpp:483
3275 msgid "Show extent of active masks and crop"
3276-msgstr ""
3277+msgstr "Pokaż rozmiar aktywnych masek i przycięcia"
d325390a 3278
2c7caafb
JB
3279 #: translations/xrc.cpp:486 translations/xrc.cpp:563 xrc.cpp:486 xrc.cpp:563
3280 msgid "Top:"
3281@@ -5514,9 +5368,8 @@
3282 msgstr "Wczytywanie maski"
3283
3284 #: translations/xrc.cpp:508 xrc.cpp:508
3285-#, fuzzy
3286 msgid "Geometric optimizer"
3287-msgstr "Optymalizacja fotometryczna"
3288+msgstr "Optymalizacja geometryczna"
3289
3290 #: translations/xrc.cpp:509 xrc.cpp:509
3291 msgid "Only use control points between image selected in preview window."
3292@@ -5589,7 +5442,7 @@
3293
3294 #: translations/xrc.cpp:527 translations/xrc.cpp:757 xrc.cpp:527 xrc.cpp:757
1e90a6b9
AA
3295 msgid "Poly3 (Bicubic)"
3296-msgstr "Poly3 (Bicubic)"
3297+msgstr "Poly3 (Bikubiczny)"
928b8c83 3298
2c7caafb 3299 #: translations/xrc.cpp:528 translations/xrc.cpp:758 xrc.cpp:528 xrc.cpp:758
1e90a6b9 3300 msgid "Spline 16"
2c7caafb
JB
3301@@ -5649,27 +5502,22 @@
3302 msgstr "Opcje Enfuse"
3303
3304 #: translations/xrc.cpp:549 xrc.cpp:549
3305-#, fuzzy
3306 msgid "Projection:"
3307-msgstr "Rzut"
3308+msgstr "Rzut:"
3309
3310 #: translations/xrc.cpp:550 xrc.cpp:550
3311-#, fuzzy
3312 msgid "Field of View:"
3313-msgstr "Pole widzenia"
3314+msgstr "Pole widzenia:"
3315
3316 #: translations/xrc.cpp:551 xrc.cpp:551
3317-#, fuzzy
3318 msgid "Horizontal:"
3319-msgstr "poziome (d):"
3320+msgstr "Poziome:"
3321
3322 #: translations/xrc.cpp:552 xrc.cpp:552
3323-#, fuzzy
3324 msgid "Vertical:"
3325-msgstr "pionowe:"
3326+msgstr "Pionowe:"
3327
3328 #: translations/xrc.cpp:553 xrc.cpp:553
3329-#, fuzzy
3330 msgid "Calculate field of view"
3331 msgstr "Wylicz pole widzenia"
3332
3333@@ -5678,26 +5526,22 @@
3334 msgstr "Wylicz pole widzenia"
3335
3336 #: translations/xrc.cpp:555 xrc.cpp:555
3337-#, fuzzy
3338 msgid "Canvas Size:"
3339-msgstr "Wielkość panoramy"
3340+msgstr "Rozmiar płótna:"
3341
3342 #: translations/xrc.cpp:556 translations/xrc.cpp:635 xrc.cpp:556 xrc.cpp:635
3343-#, fuzzy
3344 msgid "Width:"
3345-msgstr "szerokość:"
3346+msgstr "Szerokość:"
3347
3348 #: translations/xrc.cpp:557 translations/xrc.cpp:636 xrc.cpp:557 xrc.cpp:636
3349-#, fuzzy
3350 msgid "Height:"
3351-msgstr "wysokość:"
3352+msgstr "Wysokość:"
3353
3354 #: translations/xrc.cpp:558 xrc.cpp:558
3355 msgid "Calculate Optimal Size"
3356 msgstr "Wylicz optymalną wielkość"
3357
3358 #: translations/xrc.cpp:559 xrc.cpp:559
3359-#, fuzzy
3360 msgid "Calculate optimal size"
3361 msgstr "Wylicz optymalną wielkość"
3362
3363@@ -5710,21 +5554,18 @@
3364 "pozostała podobna"
3365
3366 #: translations/xrc.cpp:561 xrc.cpp:561
3367-#, fuzzy
3368 msgid "Crop:"
3369-msgstr "Ucięcie"
3370+msgstr "Ucięcie:"
3371
3372 #: translations/xrc.cpp:566 xrc.cpp:566
3373 msgid "Fit Crop to Images"
3374-msgstr ""
3375+msgstr "Dopasuj ucięcie do zdjęć"
3376
3377 #: translations/xrc.cpp:567 xrc.cpp:567
3378-#, fuzzy
3379 msgid "Fit crop to images"
3380-msgstr "Zapisz przycięte zdjęcia"
3381+msgstr "Dopasuj ucięcie do zdjęć"
3382
3383 #: translations/xrc.cpp:568 xrc.cpp:568
3384-#, fuzzy
3385 msgid ""
3386 "Calculate crop borders such that the final image has the largest area "
3387 "without excess"
3388@@ -5733,142 +5574,128 @@
3389 "obszar bez przekroczenia"
3390
3391 #: translations/xrc.cpp:569 xrc.cpp:569
3392-#, fuzzy
3393 msgid "Panorama Outputs:"
3394-msgstr "Normalne wyjście:"
3395+msgstr "Wyjście panoramy:"
3396
3397 #: translations/xrc.cpp:570 translations/xrc.cpp:585 translations/xrc.cpp:644
3398 #: xrc.cpp:570 xrc.cpp:585 xrc.cpp:644
3399 msgid "Exposure corrected, low dynamic range"
3400-msgstr ""
3401+msgstr "Wykryto ekspozycję, mała rozpiętość tonalna"
3402
3403 #: translations/xrc.cpp:571 translations/xrc.cpp:645 translations/xrc.cpp:647
3404 #: xrc.cpp:571 xrc.cpp:645 xrc.cpp:647
3405-#, fuzzy
3406 msgid ""
3407 "Blend all images into a seamless panorama, using exposure set in the "
3408 "Exposure tab"
3409-msgstr "Wygładź \"bezszwowo\" wszystkie zdjęcia w panoramę"
3410+msgstr "Wygładź wszystkie zdjęcia do gładkiej panoramy przy użyciu ekspozycji ustawionej w zakładce Ekspozycja"
3411
3412 #: translations/xrc.cpp:572 translations/xrc.cpp:646 xrc.cpp:572 xrc.cpp:646
3413-#, fuzzy
3414 msgid "Exposure fused from stacks"
3415-msgstr "Łączenie ekspozycji"
3416+msgstr "Ekspozycja łączona z serii"
3417
3418 #: translations/xrc.cpp:573 xrc.cpp:573
3419 msgid ""
3420 "Images will be remapped, stacks exposure fused, then blended into a seamless "
3421 "panorama"
3422 msgstr ""
3423-"Zdjęcia zostaną zremapowane, serie ekspozycji połączone, a następnie "
3424+"Zdjęcia zostaną przetworzone, serie ekspozycji połączone, a następnie "
3425 "wygładzone w bezszwową panoramę"
3426
3427 #: translations/xrc.cpp:574 translations/xrc.cpp:648 xrc.cpp:574 xrc.cpp:648
3428 msgid "Exposure fused from any arrangement"
3429-msgstr ""
3430+msgstr "Ekspozycja łączona z dowolnego układu"
3431
3432 #: translations/xrc.cpp:575 translations/xrc.cpp:649 xrc.cpp:575 xrc.cpp:649
3433 msgid ""
3434 "Images will be remapped, blended into seamless layers, then layers exposure "
3435 "fused into a panorama"
3436 msgstr ""
3437-"Zdjęcia zostaną zremapowane, wygładzone w bezszwowe warstwy, a następnie "
3438+"Zdjęcia zostaną przetworzone, wygładzone w bezszwowe warstwy, a następnie "
3439 "warstwy ekspozycji połączone w panoramę"
3440
3441 #: translations/xrc.cpp:576 translations/xrc.cpp:581 xrc.cpp:576 xrc.cpp:581
3442-#, fuzzy
3443 msgid "Format:"
3444-msgstr "Formaty plików"
3445+msgstr "Format:"
3446
3447 #: translations/xrc.cpp:579 translations/xrc.cpp:589 translations/xrc.cpp:650
3448 #: xrc.cpp:579 xrc.cpp:589 xrc.cpp:650
3449-#, fuzzy
3450 msgid "High dynamic range"
3451-msgstr "Niski zakres tonalny"
3452+msgstr "Duża rozpiętość tonalna"
3453
3454 #: translations/xrc.cpp:580 translations/xrc.cpp:651 xrc.cpp:580 xrc.cpp:651
3455 msgid ""
3456 "Images will be remapped in linear color space, stacks merged, then blended "
3457 "into a seamless High Dynamic Range panorama"
3458 msgstr ""
3459-"Zdjęcia zostaną zremapowane w liniowej przestrzeni kolorów, serie połączone, "
3460-"a następnie wygładzone w \"bezszwową\" panoramę w wysokim zakresie tonalnym"
3461+"Zdjęcia zostaną przetworzone w liniowej przestrzeni kolorów, serie połączone, "
3462+"a następnie wygładzone w gładką panoramę o dużej rozpiętości tonalnej"
3463
3464 #: translations/xrc.cpp:584 xrc.cpp:584
3465-#, fuzzy
3466 msgid "Remapped Images:"
3467-msgstr "Zremapowane zdjęcia"
3468+msgstr "Przetworzone zdjęcia:"
3469
3470 #: translations/xrc.cpp:586 xrc.cpp:586
3471 msgid ""
3472 "Output remapped, exposure corrected images. Useful for manual blending of an "
3473 "exposure corrected panorama."
3474-msgstr ""
3475+msgstr "Tworzy przetworzone zdjęcia z poprawioną ekspozycją. Przydatne do ręcznego wygładzania panoramy z poprawioną ekspozycją."
3476
3477 #: translations/xrc.cpp:587 xrc.cpp:587
3478 msgid "No exposure correction, low dynamic range"
3479-msgstr ""
3480+msgstr "Bez korekcji ekspozycji, mała rozpiętość tonalna"
3481
3482 #: translations/xrc.cpp:588 xrc.cpp:588
3483 msgid ""
3484 "Output remapped images with unmodified exposure. Useful for manual exposure "
3485 "fusing."
3486-msgstr ""
3487+msgstr "Tworzy przetworzone zdjęcia z ekspozycją bez zmian. Przydatne do ręcznego łączenia ekspozycji."
3488
3489 #: translations/xrc.cpp:590 xrc.cpp:590
3490-#, fuzzy
3491 msgid "Produce remapped, but not merged, linear color space images"
3492-msgstr ""
3493-"Tworzy osobne zremapowane i niepołączone zdjęcia w liniowej przestrzeni "
3494-"kolorów"
3495+msgstr "Tworzenie przetworzonych, ale nie połączonych zdjęć z liniową przestrzenią braw"
3496
3497 #: translations/xrc.cpp:591 xrc.cpp:591
3498 msgid "Combined stacks:"
3499-msgstr ""
3500+msgstr "Połączone serie:"
3501
3502 #: translations/xrc.cpp:592 xrc.cpp:592
3503-#, fuzzy
3504 msgid "Exposure fused stacks"
3505-msgstr "Łączenie ekspozycji"
3506+msgstr "Serie z połączoną ekspozycją"
3507
3508 #: translations/xrc.cpp:593 xrc.cpp:593
3509 msgid "Output exposure fused stacks from highly overlapping images"
3510-msgstr ""
3511+msgstr "Tworzy serie z połączoną ekspozycją ze zdjęć ze znacznym nałożeniem"
3512
3513 #: translations/xrc.cpp:594 xrc.cpp:594
3514-#, fuzzy
3515 msgid "High dynamic range merged stacks"
3516-msgstr ""
3517-"Tworzy pośrednie serie połączonych zdjęć w wysokim zakresie tonalnym (HDR)"
3518+msgstr "Serie połączone z dużą rozpiętością tonalną"
3519
3520 #: translations/xrc.cpp:595 xrc.cpp:595
3521 msgid ""
3522 "Output remapped, high dynamic range merged stacks from highly overlapping "
3523 "images"
3524-msgstr ""
3525+msgstr "Tworzy przetworzone serie z połączoną dużą rozpiętością tonalną ze zdjęć ze znacznym nałożeniem"
3526
3527 #: translations/xrc.cpp:596 xrc.cpp:596
3528 msgid "Layers:"
3529-msgstr ""
3530+msgstr "Warstwy:"
3531
3532 #: translations/xrc.cpp:597 xrc.cpp:597
3533 msgid "Blended layers of similar exposure, without exposure correction"
3534-msgstr ""
3535+msgstr "Wygładzone warstwy o podobnej ekspozycji bez korekcji ekspozycji"
3536
3537 #: translations/xrc.cpp:598 xrc.cpp:598
3538-#, fuzzy
3539 msgid ""
3540 "Output a complete blended panorama for each exposure step. Useful for manual "
3541 "contrast blending in an image editor."
3542 msgstr ""
3543-"Tworzy pełną wygładzoną panoramę dla każdej ekspozycji. Jest to użyteczne "
3544-"dla późniejszego ręcznego wygładzania ekspozycji w programie do edycji "
3545+"Tworzy pełną wygładzoną panoramę dla każdego kroku ekspozycji. Jest to użyteczne "
3546+"do późniejszego ręcznego wygładzania kontrastu w programie do edycji "
3547 "fotografii."
3548
3549 #: translations/xrc.cpp:599 xrc.cpp:599
3550-#, fuzzy
3551 msgid "Processing:"
3552-msgstr "Przetwarzanie"
3553+msgstr "Przetwarzanie:"
3554
3555 #: translations/xrc.cpp:600 xrc.cpp:600
3556 msgid "Remapper:"
3557@@ -5899,9 +5726,8 @@
3558 msgstr "enblend"
3559
3560 #: translations/xrc.cpp:611 translations/xrc.cpp:612 xrc.cpp:611 xrc.cpp:612
3561-#, fuzzy
3562 msgid "Stitch!"
3563-msgstr "Składacz"
3564+msgstr "Złóż!"
3565
3566 #: translations/xrc.cpp:613 xrc.cpp:613
3567 msgid "HDR Merge Options"
3568@@ -5912,12 +5738,10 @@
3569 msgstr "Tryb łączenia:"
3570
3571 #: translations/xrc.cpp:615 xrc.cpp:615
3572-#, fuzzy
3573 msgid "Average"
3574 msgstr "Uśrednianie"
3575
3576 #: translations/xrc.cpp:616 xrc.cpp:616
3577-#, fuzzy
3578 msgid "Average slow"
3579 msgstr "Uśrednianie powolne"
3580
3581@@ -5974,40 +5798,41 @@
3582 "You may need to start the stitching in the batch processor\n"
3583 " PTBatcherGUI if it doesn't start automatically."
3584 msgstr ""
3585+"Projekt musi być zapisany przed przesłaniem do\n"
3586+"procesora wsadowego, takiego jak PTBatcherGUI.\n"
3587+"Najpierw trzeba ustalić nazwę pliku projektu,\n"
3588+"a następnie prefiks dla wyjścia panoramy.\n"
3589+"\n"
3590+"Jeśli składanie nie rozpocznie się automatycznie,\n"
3591+"trzeba je uruchomić w interfejsie PTBatcherGUI."
3592
3593 #: translations/xrc.cpp:632 xrc.cpp:632
3594-#, fuzzy
3595 msgid "Don't show again"
3596-msgstr "Nie zmieniaj"
3597+msgstr "Nie wyświetlaj ponownie"
3598
3599 #: translations/xrc.cpp:633 xrc.cpp:633
3600 msgid "Ok"
3601-msgstr ""
3602+msgstr "OK"
3603
3604 #: translations/xrc.cpp:637 xrc.cpp:637
3605-#, fuzzy
3606 msgid "Size and file format"
3607-msgstr "Nieobsługiwany format pliku"
3608+msgstr "Rozmiar i format pliku"
3609
3610 #: translations/xrc.cpp:638 xrc.cpp:638
3611-#, fuzzy
3612 msgid "LDR Format:"
3613-msgstr "Formaty plików"
3614+msgstr "Format LDR:"
3615
3616 #: translations/xrc.cpp:641 xrc.cpp:641
3617-#, fuzzy
3618 msgid "HDR Format:"
3619-msgstr "Formaty plików"
3620+msgstr "Format HDR:"
3621
3622 #: translations/xrc.cpp:652 xrc.cpp:652
3623-#, fuzzy
3624 msgid "Keep intermediate images"
3625-msgstr "Zapisz zremapowane pośrednie zdjęcia z korekcją ekspozycji"
3626+msgstr "Zachowaj zdjęcia pośrednie"
3627
3628 #: translations/xrc.cpp:656 xrc.cpp:656
3629-#, fuzzy
3630 msgid "Output parameters"
3631-msgstr "Poniższe parametry użytkownika"
3632+msgstr "Parametry wyjścia"
3633
3634 #: translations/xrc.cpp:658 xrc.cpp:658
3635 msgid "Resource Usage"
3636@@ -6028,83 +5853,77 @@
3637 msgstr "Liczba procesorów:"
3638
3639 #: translations/xrc.cpp:662 xrc.cpp:662
3640-#, fuzzy
3641 msgid ""
3642 "Hugin's preview window can use multiple threads for processing.\n"
3643 "Set this to the number of processors or processor cores available in your "
3644 "system."
3645 msgstr ""
3646-"Nona może użyć do przetwarzania wielu wątków.\n"
3647-"Można ustawić tę wartość na liczbę procesorów lub rdzeni dostępnych w twoim "
3648-"systemie."
3649+"Okno podglądu Hugina może użyć do przetwarzania wielu wątków.\n"
3650+"Można ustawić tę wartość na liczbę procesorów lub rdzeni dostępnych w systemie."
3651
3652 #: translations/xrc.cpp:663 xrc.cpp:663
3653 msgid "User Interface"
3654 msgstr "Interfejs użytkownika"
3655
3656 #: translations/xrc.cpp:664 xrc.cpp:664
3657-#, fuzzy
3658 msgid "Language:"
3659-msgstr "Język"
3660+msgstr "Język:"
3661
3662 #: translations/xrc.cpp:665 xrc.cpp:665
3663 msgid "(requires restarting hugin)"
3664-msgstr "(wymaga ponownego uruchomenia Hugina)"
3665+msgstr "(wymaga ponownego uruchomienia Hugina)"
3666
3667 #: translations/xrc.cpp:666 xrc.cpp:666
3668-#, fuzzy
3669 msgid "Undo:"
3670-msgstr "Cofnij"
3671+msgstr "Cofnij:"
3672
3673 #: translations/xrc.cpp:667 xrc.cpp:667
3674 msgid "Skip over visibility toggles"
3675-msgstr ""
3676+msgstr "Pomiń przełączanie widoczności"
3677
3678 #: translations/xrc.cpp:668 xrc.cpp:668
3679 msgid ""
3680 "May have unforeseen consequences. \n"
3681 "(EXPERIMENTAL)"
3682 msgstr ""
3683+"Może mieć nieprzewidziane konsekwencje. \n"
3684+"(EKSPERYMENTALNE)"
3685
3686 #: translations/xrc.cpp:669 xrc.cpp:669
3687-#, fuzzy
3688 msgid "Log messages:"
3689-msgstr "Wczytywanie zdjęć"
3690+msgstr "Logowanie komunikatów:"
3691
3692 #: translations/xrc.cpp:670 xrc.cpp:670
3693 msgid "Copy log messages to clipboard."
3694-msgstr ""
3695+msgstr "Skopiowanie logu komunikatów do schowka."
3696
3697 #: translations/xrc.cpp:671 xrc.cpp:671
3698 msgid "Show hints about projections"
3699-msgstr ""
3700+msgstr "Pokazuj podpowiedzi dotyczące rzutów"
3701
3702 #: translations/xrc.cpp:672 xrc.cpp:672
3703 msgid "The hints are shown only in the fast preview window"
3704-msgstr ""
3705+msgstr "Podpowiedzi dotyczące rzutów są pokazywane tylko w oknie szybkiego podglądu"
3706
3707 #: translations/xrc.cpp:673 xrc.cpp:673
3708-#, fuzzy
3709 msgid "File Options"
3710 msgstr "Opcje pliku"
3711
3712 #: translations/xrc.cpp:674 xrc.cpp:674
3713 msgid "Temporary dir:"
3714-msgstr "Folder tymczasowy:"
3715+msgstr "Katalog tymczasowy:"
3716
3717 #: translations/xrc.cpp:675 xrc.cpp:675
3718 msgid "(leave empty for OS default)"
3719 msgstr "Dla domyślnych wartości systemu nie wypełniaj"
3720
3721 #: translations/xrc.cpp:676 xrc.cpp:676
3722-#, fuzzy
3723 msgid "Default project filename:"
3724-msgstr "Otwórz plik projektu"
3725+msgstr "Domyślna nazwa pliku projektu:"
3726
3727 #: translations/xrc.cpp:677 xrc.cpp:677
3728-#, fuzzy
3729 msgid "Default output prefix:"
3730-msgstr "Podaj nazwę pliku wyjściowego"
3731+msgstr "Domyślny prefiks wyjścia:"
3732
3733 #: translations/xrc.cpp:678 xrc.cpp:678
3734 #, c-format
3735@@ -6123,16 +5942,27 @@
3736 "%lens - lens (of first image)\n"
3737 "%projectname - project filename (only for output prefix)"
3738 msgstr ""
3739+"Następujące szablony zostaną zastąpione automatycznie:\n"
3740+"%firstimage - nazwa pliku pierwszego pliku zdjęcia\n"
3741+"%lastimage - nazwa pliku ostatniego pliku zdjęcia\n"
3742+"%#images - liczba zdjęć\n"
3743+"%directory - nazwa katalogu (w oparciu o pierwszy plik zdjęcia)\n"
3744+"%projection - nazwa rzutu\n"
3745+"%focallength - ogniskowa\n"
3746+"%date - data (pierwszego zdjęcia)\n"
3747+"%time - czas (pierwszego zdjęcia)\n"
3748+"%maker - producent aparatu (z pierwszego zdjęcia)\n"
3749+"%model - model aparatu (z pierwszego zdjęcia)\n"
3750+"%lens - obiektyw (z pierwszego zdjęcia)\n"
3751+"%projectname - nazwa pliku projektu (tylko dla prefiksu wyjścia)"
3752
3753 #: translations/xrc.cpp:679 xrc.cpp:679
3754-#, fuzzy
3755 msgid "Default filenames"
3756-msgstr "Parametry domyślne:"
3757+msgstr "Domyślne nazwy plików"
3758
3759 #: translations/xrc.cpp:680 xrc.cpp:680
3760-#, fuzzy
3761 msgid "Filenames"
3762-msgstr "Nazwa pliku"
3763+msgstr "Nazwy plików"
3764
3765 #: translations/xrc.cpp:682 xrc.cpp:682
3766 msgid "Image loading"
3767@@ -6143,13 +5973,12 @@
3768 msgstr "Automatycznie wyrównaj zdjęcia po ich wczytaniu"
3769
3770 #: translations/xrc.cpp:684 xrc.cpp:684
3771-#, fuzzy
3772 msgid "Detect vertical lines"
3773-msgstr "linia pionowa"
3774+msgstr "Wykryj linie pionowe"
3775
3776 #: translations/xrc.cpp:685 xrc.cpp:685
3777 msgid "Detects vertical lines in the images to level the pano"
3778-msgstr ""
3779+msgstr "Wykrywa linie pionowe w zdjęciach w celu wypoziomowania panoramy"
3780
3781 #: translations/xrc.cpp:686 xrc.cpp:686
3782 msgid "Remove cloud-like control points (Celeste)"
3783@@ -6161,7 +5990,7 @@
3784
3785 #: translations/xrc.cpp:688 xrc.cpp:688
3786 msgid "Optional assistant steps"
3787-msgstr ""
3788+msgstr "Opcjonalne kroki asystenta"
3789
3790 #: translations/xrc.cpp:689 xrc.cpp:689
3791 msgid "Auto align"
3792@@ -6308,53 +6137,48 @@
3793 msgstr "Asystent używa ustawienia domyślnego."
3794
3795 #: translations/xrc.cpp:729 xrc.cpp:729
3796-#, fuzzy
3797 msgid "Output Format"
3798 msgstr "Format wyjściowy"
3799
3800 #: translations/xrc.cpp:730 xrc.cpp:730
3801-#, fuzzy
3802 msgid "Default File Format:"
3803-msgstr "Parametry domyślne:"
3804+msgstr "Domyślny format pliku:"
3805
3806 #: translations/xrc.cpp:731 xrc.cpp:731
3807 msgid "default output format for final panorama"
3808-msgstr ""
3809+msgstr "domyślny format wyjściowy dla ostatecznej panoramy"
3810
3811 #: translations/xrc.cpp:732 xrc.cpp:732
3812-#, fuzzy
3813 msgid "TIFF Compression:"
3814-msgstr "Kompresja:"
3815+msgstr "Kompresja TIFF:"
3816
3817 #: translations/xrc.cpp:734 xrc.cpp:734
3818 msgid "default TIFF compression"
3819-msgstr ""
3820+msgstr "domyślna kompresja TIFF"
3821
3822 #: translations/xrc.cpp:735 xrc.cpp:735
3823-#, fuzzy
3824 msgid "JPEG Quality:"
3825-msgstr "Jakość:"
3826+msgstr "Jakość JPEG:"
3827
3828 #: translations/xrc.cpp:736 xrc.cpp:736
3829 msgid "default JPEG compression setting"
3830-msgstr ""
3831+msgstr "domyślne ustawienie kompresji JPEG"
3832
3833 #: translations/xrc.cpp:737 xrc.cpp:737
3834-#, fuzzy
3835 msgid "Processor"
3836-msgstr "Składanie wsadowe"
3837+msgstr "Procesor"
3838
3839 #: translations/xrc.cpp:739 xrc.cpp:739
3840 msgid "Hugin&stitch&project"
3841-msgstr ""
3842+msgstr "Hugin&stitch&project"
3843
3844 #: translations/xrc.cpp:740 xrc.cpp:740
3845 msgid "The engine that will run the stitch"
3846-msgstr ""
3847+msgstr "Silnik wykonujący składanie"
3848
3849 #: translations/xrc.cpp:741 xrc.cpp:741
3850 msgid "Start stitching jobs immediately"
3851-msgstr ""
3852+msgstr "Natychmiastowe uruchamianie zadań składania"
3853
3854 #: translations/xrc.cpp:742 xrc.cpp:742
3855 msgid ""
3856@@ -6362,10 +6186,12 @@
3857 "queue. Otherwise the processor is started in suspended state and the user "
3858 "has to start the processing manually."
3859 msgstr ""
3860+"W przypadku wybrania procesor natychmiast wznowi przetwarzanie kolejki zadań. "
3861+"W przeciwnym wypadku procesor jest uruchamiany w stanie wstrzymanym, a użytkownik musi ręcznie uruchomić proces."
3862
3863 #: translations/xrc.cpp:743 xrc.cpp:743
3864 msgid "Run stitching jobs in parallel"
3865-msgstr ""
3866+msgstr "Równoległe uruchamianie zadań składających"
3867
3868 #: translations/xrc.cpp:744 xrc.cpp:744
3869 msgid ""
3870@@ -6374,18 +6200,19 @@
3871 "may actually result in slower stitches, depending on the system's resources "
3872 "and bottlenecks."
3873 msgstr ""
3874+"W przypadku wybrania procesor uruchomi wiele zadań równocześnie. "
3875+"W przeciwnym wypadku uruchomi jedno zadanie w danym czasie. "
3876+"Uwaga - wybranie tej opcji może skutkować wolniejszym składaniem, w zależności od zasobów i wąskich gardeł systemu."
3877
3878 #: translations/xrc.cpp:745 xrc.cpp:745
3879-#, fuzzy
3880 msgid "Overwrite existing files"
3881-msgstr "Nadpisanie istniejących plików"
3882+msgstr "Nadpisywanie istniejących plików"
3883
3884 #: translations/xrc.cpp:746 xrc.cpp:746
3885 msgid "WARNING: existing files will be silently overwritten."
3886-msgstr ""
3887+msgstr "UWAGA: istniejące pliki zostaną po cichu nadpisane."
3888
3889 #: translations/xrc.cpp:747 xrc.cpp:747
3890-#, fuzzy
3891 msgid "Verbose Output"
3892 msgstr "Szczegółowe komunikaty wyjścia"
3893
3894@@ -6394,36 +6221,33 @@
3895 "Enable to get the details, useful when reporting a bug or just to watch the "
3896 "project's progress."
3897 msgstr ""
3898+"Należy włączyć, aby uzyskać szczegóły, przydatne przy zgłaszaniu błędów albo do śledzenia postępów projektu."
3899
3900 #: translations/xrc.cpp:750 xrc.cpp:750
3901-#, fuzzy
3902 msgid "Advanced options"
3903-msgstr "Opcja zaawansowana"
3904+msgstr "Opcje zaawansowane"
3905
3906 #: translations/xrc.cpp:751 xrc.cpp:751
3907 msgid "Copy metadata into final files using ExifTool"
3908-msgstr ""
3909+msgstr "Kopiowanie metadanych do plików końcowych z użyciem ExifToola"
3910
3911 #: translations/xrc.cpp:752 xrc.cpp:752
3912-#, fuzzy
3913 msgid "Number of threads:"
3914-msgstr "Liczba masek"
3915+msgstr "Liczba wątków:"
3916
3917 #: translations/xrc.cpp:753 xrc.cpp:753
3918-#, fuzzy
3919 msgid ""
3920 "Nona and the OpenMP enabled enblend/enfuse can use multiple threads for "
3921 "processing.\n"
3922 "Set this number maximal to the number of processors or processor cores "
3923 "available in your system"
3924 msgstr ""
3925-"Nona może użyć do przetwarzania wielu wątków.\n"
3926-"Można ustawić tę wartość na liczbę procesorów lub rdzeni dostępnych w twoim "
3927-"systemie."
3928+"Nona oraz enblend/enfuse z obsługą OpenMP mogą użyć do przetwarzania wielu wątków.\n"
3929+"Należy ustawić tę wartość maksymalnie na liczbę procesorów lub rdzeni dostępnych w systemie."
3930
3931 #: translations/xrc.cpp:754 xrc.cpp:754
3932 msgid "0 for automatic detection"
3933-msgstr ""
3934+msgstr "0 oznacza wykrywanie automatyczne"
3935
3936 #: translations/xrc.cpp:755 xrc.cpp:755
3937 msgid "Stitching"
3938@@ -6458,14 +6282,13 @@
3939 msgstr "Parametry domyślne:"
3940
3941 #: translations/xrc.cpp:773 translations/xrc.cpp:779 xrc.cpp:773 xrc.cpp:779
3942-#, fuzzy
3943 msgid ""
3944 "These are the default arguments for new projects.\n"
3945 "They can be changed for individual projects in the Stitcher tab.\n"
3946 "Do not set -w, -o and --compression arguments, they are set by hugin"
3947 msgstr ""
3948-"To są parametry domyślne. Mogą być zmienione dla poszczególnych projektów w "
3949-"zakładce Składacza.\n"
3950+"To są parametry domyślne dla nowych projektów.\n"
3951+"Mogą być zmienione dla poszczególnych projektów w zakładce Składacza.\n"
3952 "Nie dodawaj parametrów -w, -o i --compression, są one ustawiane przez Hugin."
3953
3954 #: translations/xrc.cpp:774 xrc.cpp:774
3955@@ -6485,9 +6308,8 @@
3956 msgstr "Enfuse"
3957
3958 #: translations/xrc.cpp:781 xrc.cpp:781
3959-#, fuzzy
3960 msgid "Programs"
3961-msgstr "Program:"
3962+msgstr "Programy"
3963
3964 #: translations/xrc.cpp:782 xrc.cpp:782
3965 msgid "Celeste parameters"
3966@@ -6536,18 +6358,16 @@
3967 "Aby przyspieszyć obliczenia, używany jest tylko losowy podzbiór punktów."
3968
3969 #: translations/xrc.cpp:790 xrc.cpp:790
3970-#, fuzzy
3971 msgid "Number of points per image: "
3972-msgstr "Liczba punktów na zdjęcie"
3973+msgstr "Liczba punktów na zdjęcie: "
3974
3975 #: translations/xrc.cpp:791 xrc.cpp:791
3976-#, fuzzy
3977 msgid "Photometric optimizer"
3978 msgstr "Optymalizacja fotometryczna"
3979
3980 #: translations/xrc.cpp:792 xrc.cpp:792
3981 msgid "Misc"
3982-msgstr ""
3983+msgstr "Różne"
3984
3985 #: translations/xrc.cpp:797 xrc.cpp:797
3986 msgid "Preferences - hugin"
3987@@ -6664,27 +6484,26 @@
3988
3989 #: translations/xrc.cpp:842 translations/xrc.cpp:925 xrc.cpp:842 xrc.cpp:925
3990 msgid "Correct global white balance by selecting a neutral gray area."
3991-msgstr ""
3992+msgstr "Popraw globalnie balans bieli poprzez wybranie neutralnego obszaru szarości."
3993
3994 #: translations/xrc.cpp:843 translations/xrc.cpp:844 translations/xrc.cpp:926
3995 #: translations/xrc.cpp:927 xrc.cpp:843 xrc.cpp:844 xrc.cpp:926 xrc.cpp:927
3996 msgid "Gray picker"
3997-msgstr ""
3998+msgstr "Pobieranie szarości"
3999
4000 #: translations/xrc.cpp:845 translations/xrc.cpp:928 xrc.cpp:845 xrc.cpp:928
4001 msgid "Background:"
4002-msgstr ""
4003+msgstr "Tło:"
4004
4005 #: translations/xrc.cpp:846 translations/xrc.cpp:1000 xrc.cpp:846 xrc.cpp:1000
4006 msgid "Grid"
4007-msgstr ""
4008+msgstr "Siatka"
4009
4010 #: translations/xrc.cpp:849 translations/xrc.cpp:931 xrc.cpp:849 xrc.cpp:931
4011 msgid "Scale:"
4012 msgstr "Skala:"
4013
4014 #: translations/xrc.cpp:850 translations/xrc.cpp:932 xrc.cpp:850 xrc.cpp:932
4015-#, fuzzy
4016 msgid ""
4017 "* A gray line indicates there are no control points, but the image pair "
4018 "overlaps.\n"
4019@@ -6695,7 +6514,7 @@
4020 "nakłada się.\n"
4021 "* Zielona, żółta i czerwona linia oznaczają odpowiednio: dobre, średnie i "
4022 "złe wyrównanie.\n"
4023-"* Kliknij na linii aby edytować powiązane zdjęcia w zakładce Punkty "
4024+"* Kliknij na linii, aby zmodyfikować powiązane zdjęcia w zakładce Punkty "
4025 "kontrolne."
4026
4027 #: translations/xrc.cpp:851 translations/xrc.cpp:933 xrc.cpp:851 xrc.cpp:933
4028@@ -6715,53 +6534,51 @@
4029 #: translations/xrc.cpp:939 translations/xrc.cpp:954 translations/xrc.cpp:975
4030 #: xrc.cpp:856 xrc.cpp:868 xrc.cpp:887 xrc.cpp:939 xrc.cpp:954 xrc.cpp:975
4031 msgid "Guides:"
4032-msgstr ""
4033+msgstr "Prowadnice:"
4034
4035 #: translations/xrc.cpp:858 translations/xrc.cpp:870 translations/xrc.cpp:889
4036 #: translations/xrc.cpp:941 translations/xrc.cpp:956 translations/xrc.cpp:977
4037 #: xrc.cpp:858 xrc.cpp:870 xrc.cpp:889 xrc.cpp:941 xrc.cpp:956 xrc.cpp:977
4038 msgid "Rule of thirds"
4039-msgstr ""
4040+msgstr "Reguła trójpodziału"
4041
4042 #: translations/xrc.cpp:859 translations/xrc.cpp:871 translations/xrc.cpp:890
4043 #: translations/xrc.cpp:942 translations/xrc.cpp:957 translations/xrc.cpp:978
4044 #: xrc.cpp:859 xrc.cpp:871 xrc.cpp:890 xrc.cpp:942 xrc.cpp:957 xrc.cpp:978
4045-#, fuzzy
4046 msgid "Golden ratio"
4047-msgstr "Nazwa pliku"
4048+msgstr "Złoty podział"
4049
4050 #: translations/xrc.cpp:860 translations/xrc.cpp:872 translations/xrc.cpp:891
4051 #: translations/xrc.cpp:943 translations/xrc.cpp:958 translations/xrc.cpp:979
4052 #: xrc.cpp:860 xrc.cpp:872 xrc.cpp:891 xrc.cpp:943 xrc.cpp:958 xrc.cpp:979
4053 msgid "Diagonal"
4054-msgstr ""
4055+msgstr "Diagonalne"
4056