- added apidocs bcond and subpackage auto/th/gstreamer-plugins-good-0_10_5-2
authorMarcin Banasiak <marcin.banasiak@gmail.com>
Thu, 24 May 2007 19:38:54 +0000 (19:38 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- release 2

Changed files:
    gstreamer-plugins-good.spec -> 1.21

gstreamer-plugins-good.spec

index 3540d49419e3ea74e4a395b26c01448c666af00d..c30cef7df25e81d7e05fa37037302d5943e2549c 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
 #
 # Conditional build:
 %bcond_without aalib           # don't build aa videosink plugin
+%bcond_without apidocs         # disable gtk-doc
 %bcond_without caca            # don't build caca videosink plugin
 %bcond_without cairo           # don't build cairo plugin
 %bcond_without cdio            # don't build cdio plugin
@@ -17,7 +18,7 @@ Summary:      Good GStreamer Streaming-media framework plugins
 Summary(pl.UTF-8):     Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
 Name:          gstreamer-plugins-good
 Version:       0.10.5
-Release:       1
+Release:       2
 License:       LGPL
 Group:         Libraries
 Source0:       http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
@@ -31,7 +32,7 @@ BuildRequires:        automake >= 1.5
 BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.12.1
 BuildRequires: gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
 BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
-BuildRequires: gtk-doc >= 1.7
+%{?with_apidocs:BuildRequires: gtk-doc >= 1.7}
 BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.10.1
 BuildRequires: liboil-devel >= 0.3.6
 BuildRequires: libtool >= 1.4
@@ -100,6 +101,19 @@ rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
 
+%package apidocs
+Summary:       Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
+Summary(pl.UTF-8):     Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
+Group:         Documentation
+Requires:      gtk-doc-common
+
+%description apidocs
+Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
+
+%description apidocs -l pl.UTF-8
+Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
+GStreamer.
+
 %package -n gstreamer-GConf
 Summary:       GStreamer GConf schemas
 Summary(pl.UTF-8):     Schematy GConf GStreamera
@@ -422,7 +436,7 @@ Xlib.
        %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
        %{!?with_speex:--disable-speex} \
        --disable-static \
-       --enable-gtk-doc \
+       --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
        --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
 
 %{__make}
@@ -472,7 +486,12 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
+
+%if %{with apidocs}
+%files apidocs
+%defattr(644,root,root,755)
 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
+%endif
 
 %if %{with gconf}
 %files -n gstreamer-GConf
This page took 0.032122 seconds and 4 git commands to generate.