]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blobdiff - git-core.spec
up to 2.7.2
[packages/git-core.git] / git-core.spec
index ad97d6bf6d5d1780af42cef74059fd5e76c3cdcd..a379bd2d60562f33a9468c2ea103199c2f5f6cd3 100644 (file)
 Summary:       Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
 Summary(pl.UTF-8):     Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
 Name:          git-core
-Version:       2.7.1
-Release:       3
+Version:       2.7.2
+Release:       1
 License:       GPL v2
 Group:         Development/Tools
 Source0:       http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 846ac45a1638e9a6ff3a9b790f6c8d99
+# Source0-md5: 162ddc6c9b243899ad67ebd6b1c166b1
 Source1:       %{name}-gitweb.conf
 Source2:       %{name}-gitweb-httpd.conf
 Source3:       %{name}-gitweb-lighttpd.conf
This page took 0.052023 seconds and 4 git commands to generate.