consistent php name
authorElan Ruusamäe <glen@delfi.ee>
Sun, 20 Mar 2016 11:46:48 +0000 (13:46 +0200)
committerElan Ruusamäe <glen@delfi.ee>
Sun, 20 Mar 2016 11:46:48 +0000 (13:46 +0200)
geos.spec

index 7907c92..a96a834 100644 (file)
--- a/geos.spec
+++ b/geos.spec
@@ -3,6 +3,7 @@
 %bcond_without php     # PHP binding
 %bcond_without ruby    # ruby binding
 
+%define                php_name        php55
 Summary:       Geometry Engine - Open Source
 Summary(pl.UTF-8):     GEOS - silnik geometryczny z otwartymi źródłami
 Name:          geos
@@ -15,10 +16,10 @@ Source0:    http://download.osgeo.org/geos/%{name}-%{version}.tar.bz2
 Patch0:                %{name}-php7.patch
 Patch1:                rubydir.patch
 URL:           http://trac.osgeo.org/geos/
+%{?with_php:BuildRequires:     %{php_name}-devel}
 BuildRequires: autoconf >= 2.52
 BuildRequires: automake
 BuildRequires: libstdc++-devel
-%{?with_php:BuildRequires:     %{php_name}-devel}
 BuildRequires: python
 BuildRequires: python-devel
 BuildRequires: rpm-pythonprov
@@ -39,9 +40,9 @@ as well as specific JTS topology functions such as IsValid().
 GEOS (Geometry Engine - Open Source, czyli silnik geometryczny z
 otwartymi źródłami) to port C++ biblioteki Java Topology Suite (JTS).
 Celem biblioteki jako takiej jest implementacja pełnej funkcjonalności
-JTS w C++. Obejmuje to wszystkie funkcje predykatów przestrzennych
-wg "Simple Features for SQL" OpenGIS oraz operatory przestrzenne, a
-także specyficzne dla JTS funkcje topologiczne takie jak IsValid().
+JTS w C++. Obejmuje to wszystkie funkcje predykatów przestrzennych wg
+"Simple Features for SQL" OpenGIS oraz operatory przestrzenne, a także
+specyficzne dla JTS funkcje topologiczne takie jak IsValid().
 
 %package devel
 Summary:       Header files for GEOS library
This page took 0.142974 seconds and 4 git commands to generate.