- new
authorKrzysztof Goliński <dirdival@pld-linux.org>
Fri, 6 Nov 2009 22:04:34 +0000 (22:04 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    geany-plugin-latex.spec -> 1.1

geany-plugin-latex.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/geany-plugin-latex.spec b/geany-plugin-latex.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..29338ba
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,83 @@
+Summary:       Geany LaTeX plugin
+Summary(pl.UTF-8):     wtyczka Geany dla LaTeXa
+Name:          geany-plugin-latex
+Version:       0.4
+Release:       1
+License:       GPL v2
+Group:         Libraries
+Source0:       http://frank.uvena.de/files/geany/geanylatex-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: cbcb2022372683830932d2b4e271d790
+URL:           http://frank.uvena.de/en/Geany/geanylatex/
+BuildRequires: autoconf
+BuildRequires: automake
+BuildRequires: geany-devel >= 0.16
+BuildRequires: gettext
+BuildRequires: gtk+2-devel >= 2:2.8
+BuildRequires: intltool
+BuildRequires: libtool
+BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.198
+Requires:      geany >= 0.16
+Requires:      tetex
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+
+%description
+Geany LaTeX is a little plugin to improve support of LaTeX on Geany.
+It implements a couple of mayby useful functions:
+    - Wizard to create new LaTeX documents in a fast and easy way with a
+      bunch of templates available
+    - A front end for add labels \label and references \ref and \pageref
+      with getting suggestion from aux file of document
+    - Inserting special characters through menu
+    - Help entering the right fields for BibTeX entries by providing
+      templates
+    - Easy inserting format patterns like \texttt through menu
+    - Support on inserting environments by offering an dialog and
+      recognising selections
+    - Shortcuts for inserting \item and \newline
+    - Toolbar with often used format options
+
+%description -l pl.UTF-8
+Geany LaTeX jest małą wtyczką, która udostępnia wsparcie LaTeXa w
+Geany. Implementuje wiele być może przydatnych funkcji:
+    - czarodziej pozwala stworzyć nowy dokument LaTeXa szybko i w łatwy
+      sposób, dzięki wielu dostępnym szablonom
+    - interfejs użytkownika dodaje etykiety \label i referencje \ref oraz
+      \pageref, dzięki sugestiom z pliku aux
+    - wstawianie znaków specjalnych z menu
+    - pomaga poprawnie wypełniać pola BibTeX dzięki szablonom
+    - proste wstawianie formatowania, jak na przykład \texttt, przez menu
+    - wsparcie środowiska przy pisaniu dzięki wyświetlaniu opcji wyboru
+      oraz jego zatwierdzeniu
+    - skróty dla wstawiania \item i \newline
+    - pasek narzędzi z często używanymi opcjami formatowania
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%prep
+%setup -q -n geanylatex-%{version}
+
+%build
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%{__autoconf}
+
+%configure 
+
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%find_lang geanylatex
+
+%files -f geanylatex.lang
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/geany/*
+%doc AUTHORS COPYING ChangeLog NEWS README
This page took 0.118909 seconds and 4 git commands to generate.