- added pl.po-update patch
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sun, 3 Jul 2011 07:35:49 +0000 (07:35 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- package TODO
- updated autotools BRs

Changed files:
    gawk-pl.po-update.patch -> 1.4
    gawk.spec -> 1.103

gawk-pl.po-update.patch [new file with mode: 0644]
gawk.spec

diff --git a/gawk-pl.po-update.patch b/gawk-pl.po-update.patch
new file mode 100644 (file)
index 0000000..39d4679
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,67 @@
+--- gawk-4.0.0/po/pl.po.orig   2011-06-23 08:46:20.000000000 +0200
++++ gawk-4.0.0/po/pl.po        2011-07-03 08:18:01.511340701 +0200
+@@ -7,10 +7,10 @@
+ #
+ msgid ""
+ msgstr ""
+-"Project-Id-Version: gawk 3.1.81\n"
++"Project-Id-Version: gawk 4.0.0\n"
+ "Report-Msgid-Bugs-To: arnold@skeeve.com\n"
+ "POT-Creation-Date: 2011-06-23 09:46+0300\n"
+-"PO-Revision-Date: 2011-05-14 11:41-0400\n"
++"PO-Revision-Date: 2011-07-03 08:15+0200\n"
+ "Last-Translator: Wojciech Polak <polak@gnu.org>\n"
+ "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
+ "Language: pl\n"
+@@ -478,9 +478,8 @@
+ msgstr "nie można otworzyć `%s' do zapisu (%s)"
+ #: awkgram.y:4084
+-#, fuzzy
+ msgid "sending variable list to standard error"
+-msgstr "wysyłanie profilu na standardowe wyjście diagnostyczne"
++msgstr "wysyłanie listy zmiennych na standardowe wyjście diagnostyczne"
+ #: awkgram.y:4090
+ #, c-format
+@@ -1760,9 +1759,8 @@
+ msgstr "\t-C\t\t\t--copyright\n"
+ #: main.c:750
+-#, fuzzy
+ msgid "\t-d[file]\t\t--dump-variables[=file]\n"
+-msgstr "\t-d [plik]\t\t--dump-variables[=plik]\n"
++msgstr "\t-d[plik]\t\t--dump-variables[=plik]\n"
+ #: main.c:751
+ msgid "\t-e 'program-text'\t--source='program-text'\n"
+@@ -1797,9 +1795,8 @@
+ msgstr "\t-O\t\t\t--optimize\n"
+ #: main.c:759
+-#, fuzzy
+ msgid "\t-p[file]\t\t--profile[=file]\n"
+-msgstr "\t-p [plik]\t\t--profile[=plik]\n"
++msgstr "\t-p[plik]\t\t--profile[=plik]\n"
+ #: main.c:760
+ msgid "\t-P\t\t\t--posix\n"
+@@ -1943,14 +1940,14 @@
+ msgstr "`%s' nie jest nazwą zmiennej, szukanie pliku `%s=%s'"
+ #: main.c:1185
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "cannot use gawk builtin `%s' as variable name"
+-msgstr "rozszerzenie: nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy funkcji"
++msgstr "nie można użyć wbudowanej w gawk funkcji `%s' jako nazwy zmiennej"
+ #: main.c:1190
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "cannot use function `%s' as variable name"
+-msgstr "nie można użyć nazwy funkcji `%s' jako zmiennej lub tablicy"
++msgstr "nie można użyć funkcji `%s' jako nazwy zmiennej"
+ #: main.c:1243
+ msgid "floating point exception"
index 5e9cbbe..5c95051 100644 (file)
--- a/gawk.spec
+++ b/gawk.spec
@@ -19,11 +19,11 @@ Source1:    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/ankry/man-PLD/%{name}-non-english-ma
 # Source1-md5: 80753d75be0f469f70e8c90e75121a9c
 Patch0:                %{name}-info.patch
 Patch1:                %{name}-shutup.patch
+Patch2:                %{name}-pl.po-update.patch
 URL:           http://www.gnu.org/software/gawk/
-BuildRequires: autoconf >= 2.63
+BuildRequires: autoconf >= 2.68
 BuildRequires: automake >= 1:1.11
-BuildRequires: gettext-devel >= 0.17
-BuildRequires: libtool
+BuildRequires: gettext-devel >= 0.18.1
 BuildRequires: libsigsegv
 BuildRequires: readline-devel
 BuildRequires: texinfo >= 4.3
@@ -116,8 +116,9 @@ Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe dla gawka.
 %setup -q
 %patch0 -p1
 %patch1 -p1
+%patch2 -p1
 
-rm -f po/stamp-po
+%{__rm} po/stamp-po
 
 %build
 %{__gettextize}
@@ -140,9 +141,9 @@ install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}
 install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}
 
 bzip2 -dc %{SOURCE1} | tar xf - -C $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
-rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/gawk-%{version}
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/gawk-%{version}
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/README.gawk-non-english-man-pages
 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/info/dir
-rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/README.gawk-non-english-man-pages
 
 %find_lang %{name}
 
@@ -157,14 +158,16 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files -f %{name}.lang
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc AUTHORS ChangeLog README FUTURES LIMITATIONS NEWS POSIX.STD PROBLEMS
+%doc AUTHORS ChangeLog FUTURES LIMITATIONS NEWS POSIX.STD PROBLEMS README TODO
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dgawk
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gawk
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/igawk
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pgawk*
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/awk
 %{_datadir}/awk
-%{_mandir}/man1/*
+%{_mandir}/man1/gawk.1*
+%{_mandir}/man1/igawk.1*
+%{_mandir}/man1/pgawk.1*
 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/*
 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/*
 %lang(it) %{_mandir}/it/man1/*
This page took 0.25209 seconds and 4 git commands to generate.