- fix from upstream for gsub rebuilding $0 when no substiution was done
[packages/gawk.git] / gawk-pl.po-update.patch
CommitLineData
e73cd8fd
JB
1--- gawk-4.0.0/po/pl.po.orig 2011-06-23 08:46:20.000000000 +0200
2+++ gawk-4.0.0/po/pl.po 2011-07-03 08:18:01.511340701 +0200
3@@ -7,10 +7,10 @@
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7-"Project-Id-Version: gawk 3.1.81\n"
8+"Project-Id-Version: gawk 4.0.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: arnold@skeeve.com\n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-06-23 09:46+0300\n"
11-"PO-Revision-Date: 2011-05-14 11:41-0400\n"
12+"PO-Revision-Date: 2011-07-03 08:15+0200\n"
13 "Last-Translator: Wojciech Polak <polak@gnu.org>\n"
14 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: pl\n"
16@@ -478,9 +478,8 @@
17 msgstr "nie można otworzyć `%s' do zapisu (%s)"
18
19 #: awkgram.y:4084
20-#, fuzzy
21 msgid "sending variable list to standard error"
22-msgstr "wysyłanie profilu na standardowe wyjście diagnostyczne"
23+msgstr "wysyłanie listy zmiennych na standardowe wyjście diagnostyczne"
24
25 #: awkgram.y:4090
26 #, c-format
27@@ -1760,9 +1759,8 @@
28 msgstr "\t-C\t\t\t--copyright\n"
29
30 #: main.c:750
31-#, fuzzy
32 msgid "\t-d[file]\t\t--dump-variables[=file]\n"
33-msgstr "\t-d [plik]\t\t--dump-variables[=plik]\n"
34+msgstr "\t-d[plik]\t\t--dump-variables[=plik]\n"
35
36 #: main.c:751
37 msgid "\t-e 'program-text'\t--source='program-text'\n"
38@@ -1797,9 +1795,8 @@
39 msgstr "\t-O\t\t\t--optimize\n"
40
41 #: main.c:759
42-#, fuzzy
43 msgid "\t-p[file]\t\t--profile[=file]\n"
44-msgstr "\t-p [plik]\t\t--profile[=plik]\n"
45+msgstr "\t-p[plik]\t\t--profile[=plik]\n"
46
47 #: main.c:760
48 msgid "\t-P\t\t\t--posix\n"
49@@ -1943,14 +1940,14 @@
50 msgstr "`%s' nie jest nazwą zmiennej, szukanie pliku `%s=%s'"
51
52 #: main.c:1185
53-#, fuzzy, c-format
54+#, c-format
55 msgid "cannot use gawk builtin `%s' as variable name"
56-msgstr "rozszerzenie: nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy funkcji"
57+msgstr "nie można użyć wbudowanej w gawk funkcji `%s' jako nazwy zmiennej"
58
59 #: main.c:1190
60-#, fuzzy, c-format
61+#, c-format
62 msgid "cannot use function `%s' as variable name"
63-msgstr "nie można użyć nazwy funkcji `%s' jako zmiennej lub tablicy"
64+msgstr "nie można użyć funkcji `%s' jako nazwy zmiennej"
65
66 #: main.c:1243
67 msgid "floating point exception"
This page took 0.086093 seconds and 4 git commands to generate.