- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:51 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    gammu.spec -> 1.43

gammu.spec

index 51166601c8b90bf396be24cf4426df82076014e4..01983882530580b7528f628fbda08a84b87009cd 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Linux/Unix tool suite for Nokia mobile phones
-Summary(pl):   Linuksowy/uniksowy zestaw narzêdzi dla telefonów komórkowych Nokia
+Summary(pl.UTF-8):   Linuksowy/uniksowy zestaw narzędzi dla telefonów komórkowych Nokia
 Name:          gammu
 Version:       1.07.00
 Release:       1
@@ -27,15 +27,15 @@ WaveCom, IPAQ, and other). It has a command line version with many
 functions for ringtones, phonebook, SMS, logos, WAP, date/time, alarm,
 calls, etc. It can also make full backups and restore them.
 
-%description -l pl
-Gammu (poprzednio znany jako MyGnokii2) jest narzêdziem do zarz±dzania
-ró¿nymi telefonami komórkowymi i modemami. Aktualnie obs³uguje Nokie
+%description -l pl.UTF-8
+Gammu (poprzednio znany jako MyGnokii2) jest narzędziem do zarządzania
+różnymi telefonami komórkowymi i modemami. Aktualnie obsługuje Nokie
 3210, 33xx, 3410, 51xx, 5210, 5510, 61xx, 62xx, 63xx, 6510, 7110,
-82xx, 8310, 9110 i 3210 oraz urz±dzenia AT (takie jak Siemens,
-Alcatel, WaveCom, IPAQ i inne). Ma wersjê dzia³aj±c± z linii poleceñ z
-wieloma funkcjami do dzwonków, ksi±¿ki telefonicznej, SMS-ów, logo,
-WAP, daty/czasu, budzika, dzwonienia itp. Mo¿e tak¿e wykonywaæ pe³ne
-kopie zapasowe danych i odtwarzaæ je.
+82xx, 8310, 9110 i 3210 oraz urządzenia AT (takie jak Siemens,
+Alcatel, WaveCom, IPAQ i inne). Ma wersję działającą z linii poleceń z
+wieloma funkcjami do dzwonków, książki telefonicznej, SMS-ów, logo,
+WAP, daty/czasu, budzika, dzwonienia itp. Może także wykonywać pełne
+kopie zapasowe danych i odtwarzać je.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.033796 seconds and 4 git commands to generate.