- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:42 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fusesmb.spec -> 1.3

fusesmb.spec

index de467d8..efdf5a3 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       SMB for Fuse
-Summary(pl):   SMB dla Fuse
+Summary(pl.UTF-8):   SMB dla Fuse
 Name:          fusesmb
 Version:       0.8.5
 Release:       1
@@ -24,14 +24,14 @@ share at a time, you mount all workgroups, hosts and shares at once.
 Only when you're accessing a share a connection is made to the
 remote computer.
 
-%description -l pl
-Z pomoc± SMB dla Fuse mo¿na przegl±daæ otoczenie sieciowe, tak jakby
-by³o ono systemem plików.
+%description -l pl.UTF-8
+Z pomocą SMB dla Fuse można przeglądać otoczenie sieciowe, tak jakby
+było ono systemem plików.
 
-W uproszczeniu, jest to smbmount z haczykiem. Zamiast montowaæ jeden
-udzia³ Samby, montuje siê wszystykie grupy robocze, komputery
-i udzia³y na raz. Po³±czenie do zdalnego komputera jest wykonywane
-tylko przy próbie dostêpu do udzia³u.
+W uproszczeniu, jest to smbmount z haczykiem. Zamiast montować jeden
+udział Samby, montuje się wszystykie grupy robocze, komputery
+i udziały na raz. Połączenie do zdalnego komputera jest wykonywane
+tylko przy próbie dostępu do udziału.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.093575 seconds and 4 git commands to generate.