- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:50 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    ftpcube.spec -> 1.8

ftpcube.spec

index 9cbeaa9dcddec72229c958431030abdbcaf28253..93787ba8534b13e75b6c5012fa5dbd64061f22cc 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Multithreaded FTP client for X Window System
-Summary(pl):   Wielow±tkowy klient FTP dla systemu X Window
+Summary(pl.UTF-8):   Wielowątkowy klient FTP dla systemu X Window
 Name:          ftpcube
 Version:       0.4.3
 Release:       5
@@ -26,17 +26,17 @@ find a good, capable unix FTP client that offered an intuitive and
 sexy UI. Plus, I liked the idea of having an FTP client written in
 Python. So, voila FtpCube.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 FtpCube to wieloplatformowy, graficzny klient FTP napisany w Pythonie,
-u¿ywaj±cy biblioteki graficznej wxPython. Interfejs FtpCube jest
-oparty na LeechFTP Jana Debisa, ale kod zosta³ stworzony od pocz±tku i
-zawiera funkcjonalno¶æ przewy¿szaj±c± orygina³.
+używający biblioteki graficznej wxPython. Interfejs FtpCube jest
+oparty na LeechFTP Jana Debisa, ale kod został stworzony od początku i
+zawiera funkcjonalność przewyższającą oryginał.
 
-FtpCube ma zapewniæ wysokiej jako¶ci interfejs u¿ytkownika, a tak¿e
-bogaty zbiór mo¿liwo¶ci. Projekt FtpCube narodzi³ siê z poszukiwañ
-dobrego, uniksowego klienta FTP o du¿ych mo¿liwo¶ciach, oferuj±cego
-intuicyjny i seksowny interfejs. Autorowi spodoba³a siê idea klienta
-FTP napisanego w Pythonie. Tak wiêc, voila FtpCube.
+FtpCube ma zapewnić wysokiej jakości interfejs użytkownika, a także
+bogaty zbiór możliwości. Projekt FtpCube narodził się z poszukiwań
+dobrego, uniksowego klienta FTP o dużych możliwościach, oferującego
+intuicyjny i seksowny interfejs. Autorowi spodobała się idea klienta
+FTP napisanego w Pythonie. Tak więc, voila FtpCube.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.026187 seconds and 4 git commands to generate.