- Updated to 20041030 (included fortunes from debian.pl channel).
authorgozda <gozda@pld-linux.org>
Sat, 30 Oct 2004 10:06:16 +0000 (10:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fortunes-pl.spec -> 1.29

fortunes-pl.spec

index 196dde4be39dee53656ed1413a984a6bc3993fb2..1c5ef5a740cf41e7bba746152a9d1cd668b73fde 100644 (file)
@@ -7,12 +7,12 @@
 Summary:       Collection of Polish Fortunes
 Summary(pl):   Zbiór polskich fortunek
 Name:          fortunes-pl
-Version:       20040901
-Release:       2
+Version:       20041030
+Release:       1
 License:       GPL
 Group:         Applications/Games
 Source0:       %{name}-%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5: 4b2b90700ef214f45ce2d36ff75fcf5a
+# Source0-md5: 7044f66bd9172c918ab0ada72bac6856
 BuildRequires: fortune-mod >= 1.0-13
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 BuildArch:     noarch
@@ -38,23 +38,32 @@ otrzyma
 
 Ten pakiet zawiera kolekcjê polskich fortunek z cvs.pld-linux.org
 
-%package -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
-Summary:       Fortune mod: wieza-pilot
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: wieza-pilot
+%package -n fortune-mod-pl-pldhelp
+Summary:       Fortune mod: pldhelp
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: pldhelp
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
-+ wieza-pilot -- rozmowy wie¿a-pilot
+%description -n fortune-mod-pl-pldhelp
++ pldhelp -- kana³ #pldhelp && support
 
-%package -n fortune-mod-pl-zen
-Summary:       Fortune mod: zen
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: zen
+%package -n fortune-mod-pl-sapkowski
+Summary:       Fortune mod: sapkowski
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: sapkowski
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-zen
-+ zen -- buddyzm zen
+%description -n fortune-mod-pl-sapkowski
++ sapkowski -- cytaty z Andrzeja Sapkowskiego
+
+%package -n fortune-mod-pl-seneka
+Summary:       Fortune mod: seneka
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: seneka
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-seneka
++ seneka -- ze zbioru "My¶li"
 
 %package -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
 Summary:       Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
@@ -96,14 +105,24 @@ Przykro nam, 
 ale arturs nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres arturs@pld-linux.org
 
-%package -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
-Summary:       Fortune mod: znaki_zodiaku
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: znaki_zodiaku
+%package -n fortune-mod-pl-sigpl
+Summary:       Fortune mod: sigpl
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: sigpl
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
-+ znaki_zodiaku -- horoskop na ka¿d± okazjê autorstwa Stanis³awa Tyma
+%description -n fortune-mod-pl-sigpl
++ sigpl -- polskie sygnaturki ze strony £ukasza Kowalczyka
+  (www.hoohoo.prv.pl)
+
+%package -n fortune-mod-pl-debian.pl
+Summary:       Fortune mod: debian.pl
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: debian.pl
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-debian.pl
++ debian.pl -- fortunki z kana³u #debian
 
 %package -n fortune-mod-pl-adamg
 Summary:       Fortune mod: adamg
@@ -114,6 +133,17 @@ Requires:  fortune-mod
 %description -n fortune-mod-pl-adamg
 + adamg -- m±dro¶ci Adama Go³êbiowskiego
 
+%package -n fortune-mod-pl-advocacy
+Summary:       Fortune mod: advocacy
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: advocacy
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-advocacy
++ advocacy -- Z³ota Ksiêga Cytatów
+  Cytaty s± na pograniczu ¶mieszno¶ci i ¿a³osno¶ci...
+  ¬ród³o: http://lech7.pse.pl/ZKC/
+
 %package -n fortune-mod-pl-apcoh
 Summary:       Fortune mod: apcoh
 Summary(pl):   Zestaw fortunek: apcoh
@@ -161,14 +191,15 @@ Requires: fortune-mod
 %description -n fortune-mod-pl-blug
 + blug -- wypowiedzi cz³onków Bydgoszcz Linux Users Group wychwycone z #blug
 
-%package -n fortune-mod-pl-dzieci
-Summary:       Fortune mod: dzieci
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: dzieci
+%package -n fortune-mod-pl-sigvirus
+Summary:       Fortune mod: sigvirus
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: sigvirus
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-dzieci
-+ dzieci -- ... w oczach dzieci
+%description -n fortune-mod-pl-sigvirus
++ sigvirus -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
+  adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
 
 %package -n fortune-mod-pl-bocian_gate
 Summary:       Fortune mod: bocian_gate
@@ -227,6 +258,24 @@ Requires:  fortune-mod
 %description -n fortune-mod-pl-djurban
 + djurban -- m±dro¶ci djurbana
 
+%package -n fortune-mod-pl-dowcipy
+Summary:       Fortune mod: dowcipy
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: dowcipy
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-dowcipy
++ dowcipy -- tego chyba nie trzeba opisywaæ
+
+%package -n fortune-mod-pl-slownik
+Summary:       Fortune mod: slownik
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: slownik
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-slownik
++ slownik -- s³ownik polsko-¶wiatowy
+
 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
 Summary:       Fortune mod: dowcipy-feministyczne
 Summary(pl):   Zestaw fortunek: dowcipy-feministyczne
@@ -236,25 +285,93 @@ Requires: fortune-mod
 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
 + dowcipy-feministyczne -- sam feminizm
 
-%package -n fortune-mod-pl-pld-fork
-Summary:       Fortune mod: pld-fork
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: pld-fork
+%package -n fortune-mod-pl-slogany
+Summary:       Fortune mod: slogany
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: slogany
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-pld-fork
-Fortune mod: pld-fork
+%description -n fortune-mod-pl-slogany
++ slogany -- ¼ród³o jest podane w sygnaturkach; chyba lepiej je przenie¶æ
+  tutaj, podes³a³ Marcin Rzewucki <marcinr@linuxpl.org>
+
+%package -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
+Summary:       Fortune mod: dowcipy-lepper
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
+Fortune mod: dowcipy-lepper
 
 We are sorry that there is no more useful description,
-but adamg is too lame to add description to the README
-file. Send your requests to adamg@pld-linux.org
+but leafnode is too lame to add description to the README
+file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
 
-%description -n fortune-mod-pl-pld-fork -l pl
-Zestaw fortunek: pld-fork
+%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper -l pl
+Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
 
 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
-ale adamg nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
-Pro¶by prosimy kierowaæ na adres adamg@pld-linux.org
+ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
+Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
+
+%package -n fortune-mod-pl-spolem
+Summary:       Fortune mod: spolem
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: spolem
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-spolem
+Fortune mod: spolem
+
+We are sorry that there is no more useful description,
+but djrzulf is too lame to add description to the README
+file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
+
+%description -n fortune-mod-pl-spolem -l pl
+Zestaw fortunek: spolem
+
+Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
+ale djrzulf nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
+Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djrzulf@pld-linux.org
+
+%package -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
+Summary:       Fortune mod: dowcipy-naukowcy
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
+Fortune mod: dowcipy-naukowcy
+
+We are sorry that there is no more useful description,
+but leafnode is too lame to add description to the README
+file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
+
+%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy -l pl
+Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
+
+Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
+ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
+Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
+
+%package -n fortune-mod-pl-sport
+Summary:       Fortune mod: sport
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: sport
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-sport
++ sport -- komentatorzy sportowi mówi± szybciej, ni¿ my¶l±
+
+%package -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
+Summary:       Fortune mod: dowcipy-niskopoziomowe
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: dowcipy-niskopoziomowe
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
++ dowcipy-niskopoziomowe -- dowcipy kategorii B
 
 %package -n fortune-mod-pl-dwimc
 Summary:       Fortune mod: dwimc
@@ -266,6 +383,15 @@ Requires:  fortune-mod
 + dwimc -- cycaty w t³umaczeniu polskim (Yagoda) z filmu "Stary, gdzie jest
   moja bryka ?!"
 
+%package -n fortune-mod-pl-dzieci
+Summary:       Fortune mod: dzieci
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: dzieci
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-dzieci
++ dzieci -- ... w oczach dzieci
+
 %package -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
 Summary:       Fortune mod: gra_polslowek
 Summary(pl):   Zestaw fortunek: gra_polslowek
@@ -314,6 +440,16 @@ Przykro nam, 
 ale waszi nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres waszi@pld-linux.org
 
+%package -n fortune-mod-pl-pld
+Summary:       Fortune mod: pld
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: pld
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-pld
++ pld -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia Ludowo -
+  Demokratycznego ;-p
+
 %package -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
 Summary:       Fortune mod: ipv6.pl
 Summary(pl):   Zestaw fortunek: ipv6.pl
@@ -323,6 +459,26 @@ Requires:  fortune-mod
 %description -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
 + ipv6.pl -- fortunki z kana³u #ipv6.pl
 
+%package -n fortune-mod-pl-jogger_pl
+Summary:       Fortune mod: jogger_pl
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: jogger_pl
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-jogger_pl
+Fortune mod: jogger_pl
+
+We are sorry that there is no more useful description,
+but jpc is too lame to add description to the README
+file. Send your requests to jpc@pld-linux.org
+
+%description -n fortune-mod-pl-jogger_pl -l pl
+Zestaw fortunek: jogger_pl
+
+Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
+ale jpc nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
+Pro¶by prosimy kierowaæ na adres jpc@pld-linux.org
+
 %package -n fortune-mod-pl-kernelcookies
 Summary:       Fortune mod: kernelcookies
 Summary(pl):   Zestaw fortunek: kernelcookies
@@ -478,6 +634,26 @@ Requires:  fortune-mod
 + misc -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
 
+%package -n fortune-mod-pl-mmazur
+Summary:       Fortune mod: mmazur
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: mmazur
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-mmazur
+Fortune mod: mmazur
+
+We are sorry that there is no more useful description,
+but speedy is too lame to add description to the README
+file. Send your requests to speedy@pld-linux.org
+
+%description -n fortune-mod-pl-mmazur -l pl
+Zestaw fortunek: mmazur
+
+Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
+ale speedy nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
+Pro¶by prosimy kierowaæ na adres speedy@pld-linux.org
+
 %package -n fortune-mod-pl-nauka
 Summary:       Fortune mod: nauka
 Summary(pl):   Zestaw fortunek: nauka
@@ -545,25 +721,64 @@ Requires: fortune-mod
 %description -n fortune-mod-pl-pingwinaria
 + pingwinaria -- teksty z Pingwinariów, zbierane w bojach ;>
 
-%package -n fortune-mod-pl-pldhelp
-Summary:       Fortune mod: pldhelp
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: pldhelp
+%package -n fortune-mod-pl-pld-fork
+Summary:       Fortune mod: pld-fork
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: pld-fork
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-pldhelp
-+ pldhelp -- kana³ #pldhelp && support
-
-%package -n fortune-mod-pl-plug
-Summary:       Fortune mod: plug
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: plug
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
+%description -n fortune-mod-pl-pld-fork
+Fortune mod: pld-fork
 
-%description -n fortune-mod-pl-plug
-+ plug -- m±dro¶ci z kana³u #plug, podes³a³ Mateusz Golicz
-  <mtg@elsat.net.pl> oraz ogroooomna aktualizacja dziêki
-  Tygrysowi (tygrys@tangerine.dream.art.pl).
+We are sorry that there is no more useful description,
+but adamg is too lame to add description to the README
+file. Send your requests to adamg@pld-linux.org
+
+%description -n fortune-mod-pl-pld-fork -l pl
+Zestaw fortunek: pld-fork
+
+Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
+ale adamg nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
+Pro¶by prosimy kierowaæ na adres adamg@pld-linux.org
+
+%package -n fortune-mod-pl-pld-offensive
+Summary:       Fortune mod: pld-offensive
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: pld-offensive
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-pld-offensive
++ pld-offensive -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia
+  Ludowo - Demokratycznego ;-p (nieocenzurowane)
+
+%package -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
+Summary:       Fortune mod: pldhelp-offensive
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: pldhelp-offensive
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
++ pldhelp-offensive -- kana³ #pldhelp && support (nieocenzurowane)
+
+%package -n fortune-mod-pl-plug
+Summary:       Fortune mod: plug
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: plug
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-plug
++ plug -- m±dro¶ci z kana³u #plug, podes³a³ Mateusz Golicz
+  <mtg@elsat.net.pl> oraz ogroooomna aktualizacja dziêki
+  Tygrysowi (tygrys@tangerine.dream.art.pl).
+
+%package -n fortune-mod-pl-polish_manpages
+Summary:       Fortune mod: polish_manpages
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: polish_manpages
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-polish_manpages
++ polish_manpages -- polskie t³umaczenia bywaj± tak zabawne, jak ¿a³osne
 
 %package -n fortune-mod-pl-pratchett
 Summary:       Fortune mod: pratchett
@@ -601,6 +816,15 @@ Requires:  fortune-mod
 %description -n fortune-mod-pl-p³ug-slc2001
 + p³ug-slc2001 -- Polish(ed) £y¿ka Users Group: Summer Libation Camp 2001
 
+%package -n fortune-mod-pl-radio_maryja
+Summary:       Fortune mod: radio_maryja
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: radio_maryja
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
+
+%description -n fortune-mod-pl-radio_maryja
++ radio_maryja -- apolityczne radio maryja
+
 %package -n fortune-mod-pl-rywingate
 Summary:       Fortune mod: rywingate
 Summary(pl):   Zestaw fortunek: rywingate
@@ -621,82 +845,34 @@ Requires: fortune-mod
   autentyczne zdania, które pad³y w s±dach - s³owo w s³owo.
   Nagrane i opublikowane przez reporterów s±dowych.
 
-%package -n fortune-mod-pl-sapkowski
-Summary:       Fortune mod: sapkowski
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: sapkowski
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-sapkowski
-+ sapkowski -- cytaty z Andrzeja Sapkowskiego
-
-%package -n fortune-mod-pl-seneka
-Summary:       Fortune mod: seneka
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: seneka
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-seneka
-+ seneka -- ze zbioru "My¶li"
-
-%package -n fortune-mod-pl-sigpl
-Summary:       Fortune mod: sigpl
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: sigpl
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-sigpl
-+ sigpl -- polskie sygnaturki ze strony £ukasza Kowalczyka
-  (www.hoohoo.prv.pl)
-
-%package -n fortune-mod-pl-sigvirus
-Summary:       Fortune mod: sigvirus
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: sigvirus
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-sigvirus
-+ sigvirus -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
-  adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
-
-%package -n fortune-mod-pl-slogany
-Summary:       Fortune mod: slogany
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: slogany
+%package -n fortune-mod-pl-stachura
+Summary:       Fortune mod: stachura
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: stachura
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-slogany
-+ slogany -- ¼ród³o jest podane w sygnaturkach; chyba lepiej je przenie¶æ
-  tutaj, podes³a³ Marcin Rzewucki <marcinr@linuxpl.org>
+%description -n fortune-mod-pl-stachura
++ stachura -- kilka wierszy
 
-%package -n fortune-mod-pl-spolem
-Summary:       Fortune mod: spolem
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: spolem
+%package -n fortune-mod-pl-teleturnieje
+Summary:       Fortune mod: teleturnieje
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: teleturnieje
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-spolem
-Fortune mod: spolem
+%description -n fortune-mod-pl-teleturnieje
+Fortune mod: teleturnieje
 
 We are sorry that there is no more useful description,
-but djrzulf is too lame to add description to the README
-file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
+but leafnode is too lame to add description to the README
+file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
 
-%description -n fortune-mod-pl-spolem -l pl
-Zestaw fortunek: spolem
+%description -n fortune-mod-pl-teleturnieje -l pl
+Zestaw fortunek: teleturnieje
 
 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
-ale djrzulf nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
-Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djrzulf@pld-linux.org
-
-%package -n fortune-mod-pl-stachura
-Summary:       Fortune mod: stachura
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: stachura
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-stachura
-+ stachura -- kilka wierszy
+ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
+Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
 
 %package -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
 Summary:       Fortune mod: testnaosobowosc
@@ -707,82 +883,14 @@ Requires: fortune-mod
 %description -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
 + testnaosobowosc -- jestem jaki jestem
 
-%package -n fortune-mod-pl-pld-offensive
-Summary:       Fortune mod: pld-offensive
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: pld-offensive
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-pld-offensive
-+ pld-offensive -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia
-  Ludowo - Demokratycznego ;-p (nieocenzurowane)
-
-%package -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
-Summary:       Fortune mod: pldhelp-offensive
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: pldhelp-offensive
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
-+ pldhelp-offensive -- kana³ #pldhelp && support (nieocenzurowane)
-
-%package -n fortune-mod-pl-imiona
-Summary:       Fortune mod: imiona
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: imiona
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-imiona
-+ imiona -- czego mo¿na siê spodziewaæ po kim¶ o danym imieniu
-
-%package -n fortune-mod-pl-radio_maryja
-Summary:       Fortune mod: radio_maryja
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: radio_maryja
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-radio_maryja
-+ radio_maryja -- apolityczne radio maryja
-
-%package -n fortune-mod-pl-advocacy
-Summary:       Fortune mod: advocacy
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: advocacy
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-advocacy
-+ advocacy -- Z³ota Ksiêga Cytatów
-  Cytaty s± na pograniczu ¶mieszno¶ci i ¿a³osno¶ci...
-  ¬ród³o: http://lech7.pse.pl/ZKC/
-
-%package -n fortune-mod-pl-mmazur
-Summary:       Fortune mod: mmazur
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: mmazur
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-mmazur
-Fortune mod: mmazur
-
-We are sorry that there is no more useful description,
-but speedy is too lame to add description to the README
-file. Send your requests to speedy@pld-linux.org
-
-%description -n fortune-mod-pl-mmazur -l pl
-Zestaw fortunek: mmazur
-
-Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
-ale speedy nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
-Pro¶by prosimy kierowaæ na adres speedy@pld-linux.org
-
-%package -n fortune-mod-pl-polish_manpages
-Summary:       Fortune mod: polish_manpages
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: polish_manpages
+%package -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
+Summary:       Fortune mod: wieza-pilot
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: wieza-pilot
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-polish_manpages
-+ polish_manpages -- polskie t³umaczenia bywaj± tak zabawne, jak ¿a³osne
+%description -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
++ wieza-pilot -- rozmowy wie¿a-pilot
 
 %package -n fortune-mod-pl-x-avalon
 Summary:       Fortune mod: x-avalon
@@ -804,131 +912,41 @@ Przykro nam, 
 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
 
-%package -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
-Summary:       Fortune mod: dowcipy-lepper
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
-Fortune mod: dowcipy-lepper
-
-We are sorry that there is no more useful description,
-but leafnode is too lame to add description to the README
-file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
-
-%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper -l pl
-Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
-
-Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
-ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
-Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
-
-%package -n fortune-mod-pl-dowcipy
-Summary:       Fortune mod: dowcipy
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: dowcipy
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-dowcipy
-+ dowcipy -- tego chyba nie trzeba opisywaæ
-
-%package -n fortune-mod-pl-jogger_pl
-Summary:       Fortune mod: jogger_pl
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: jogger_pl
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-jogger_pl
-Fortune mod: jogger_pl
-
-We are sorry that there is no more useful description,
-but jpc is too lame to add description to the README
-file. Send your requests to jpc@pld-linux.org
-
-%description -n fortune-mod-pl-jogger_pl -l pl
-Zestaw fortunek: jogger_pl
-
-Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
-ale jpc nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
-Pro¶by prosimy kierowaæ na adres jpc@pld-linux.org
-
-%package -n fortune-mod-pl-teleturnieje
-Summary:       Fortune mod: teleturnieje
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: teleturnieje
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-teleturnieje
-Fortune mod: teleturnieje
-
-We are sorry that there is no more useful description,
-but leafnode is too lame to add description to the README
-file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
-
-%description -n fortune-mod-pl-teleturnieje -l pl
-Zestaw fortunek: teleturnieje
-
-Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
-ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
-Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
-
-%package -n fortune-mod-pl-slownik
-Summary:       Fortune mod: slownik
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: slownik
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-slownik
-+ slownik -- s³ownik polsko-¶wiatowy
-
-%package -n fortune-mod-pl-sport
-Summary:       Fortune mod: sport
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: sport
-Group:         Applications/Games
-Requires:      fortune-mod
-
-%description -n fortune-mod-pl-sport
-+ sport -- komentatorzy sportowi mówi± szybciej, ni¿ my¶l±
-
-%package -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
-Summary:       Fortune mod: dowcipy-niskopoziomowe
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: dowcipy-niskopoziomowe
+%package -n fortune-mod-pl-zen
+Summary:       Fortune mod: zen
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: zen
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
-+ dowcipy-niskopoziomowe -- dowcipy kategorii B
+%description -n fortune-mod-pl-zen
++ zen -- buddyzm zen
 
-%package -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
-Summary:       Fortune mod: dowcipy-naukowcy
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
+%package -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
+Summary:       Fortune mod: znaki_zodiaku
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: znaki_zodiaku
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
-Fortune mod: dowcipy-naukowcy
-
-We are sorry that there is no more useful description,
-but leafnode is too lame to add description to the README
-file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
+%description -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
++ znaki_zodiaku -- horoskop na ka¿d± okazjê autorstwa Stanis³awa Tyma
 
-%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy -l pl
-Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
+%package -n fortune-mod-pl-imiona
+Summary:       Fortune mod: imiona
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: imiona
+Group:         Applications/Games
+Requires:      fortune-mod
 
-Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
-ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
-Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
+%description -n fortune-mod-pl-imiona
++ imiona -- czego mo¿na siê spodziewaæ po kim¶ o danym imieniu
 
-%package -n fortune-mod-pl-pld
-Summary:       Fortune mod: pld
-Summary(pl):   Zestaw fortunek: pld
+%package -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
+Summary:       Fortune mod: dowcipy-szowinistyczne
+Summary(pl):   Zestaw fortunek: dowcipy-szowinistyczne
 Group:         Applications/Games
 Requires:      fortune-mod
 
-%description -n fortune-mod-pl-pld
-+ pld -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia Ludowo -
-  Demokratycznego ;-p
+%description -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
++ dowcipy-szowinistyczne -- to, co faceci lubi± najbardziej
 
 %prep
 %setup -q
@@ -945,15 +963,20 @@ done;
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
-%files -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
+%files -n fortune-mod-pl-pldhelp
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot
-%{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/pldhelp
+%{_datadir}/games/fortunes/pldhelp.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-zen
+%files -n fortune-mod-pl-sapkowski
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/zen
-%{_datadir}/games/fortunes/zen.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/sapkowski
+%{_datadir}/games/fortunes/sapkowski.dat
+
+%files -n fortune-mod-pl-seneka
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/seneka
+%{_datadir}/games/fortunes/seneka.dat
 
 %files -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
 %defattr(644,root,root,644)
@@ -965,16 +988,26 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard
 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
+%files -n fortune-mod-pl-sigpl
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku
-%{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/sigpl
+%{_datadir}/games/fortunes/sigpl.dat
+
+%files -n fortune-mod-pl-debian.pl
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/debian.pl
+%{_datadir}/games/fortunes/debian.pl.dat
 
 %files -n fortune-mod-pl-adamg
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/adamg
 %{_datadir}/games/fortunes/adamg.dat
 
+%files -n fortune-mod-pl-advocacy
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/advocacy
+%{_datadir}/games/fortunes/advocacy.dat
+
 %files -n fortune-mod-pl-apcoh
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh
@@ -1000,10 +1033,10 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_datadir}/games/fortunes/blug
 %{_datadir}/games/fortunes/blug.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-dzieci
+%files -n fortune-mod-pl-sigvirus
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/dzieci
-%{_datadir}/games/fortunes/dzieci.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/sigvirus
+%{_datadir}/games/fortunes/sigvirus.dat
 
 %files -n fortune-mod-pl-bocian_gate
 %defattr(644,root,root,644)
@@ -1030,21 +1063,61 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_datadir}/games/fortunes/djurban
 %{_datadir}/games/fortunes/djurban.dat
 
+%files -n fortune-mod-pl-dowcipy
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy
+%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy.dat
+
+%files -n fortune-mod-pl-slownik
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/slownik
+%{_datadir}/games/fortunes/slownik.dat
+
 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne
 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-pld-fork
+%files -n fortune-mod-pl-slogany
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/pld-fork
-%{_datadir}/games/fortunes/pld-fork.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/slogany
+%{_datadir}/games/fortunes/slogany.dat
+
+%files -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper
+%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper.dat
+
+%files -n fortune-mod-pl-spolem
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/spolem
+%{_datadir}/games/fortunes/spolem.dat
+
+%files -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy
+%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy.dat
+
+%files -n fortune-mod-pl-sport
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/sport
+%{_datadir}/games/fortunes/sport.dat
+
+%files -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe
+%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe.dat
 
 %files -n fortune-mod-pl-dwimc
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc
 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc.dat
 
+%files -n fortune-mod-pl-dzieci
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/dzieci
+%{_datadir}/games/fortunes/dzieci.dat
+
 %files -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek
@@ -1065,11 +1138,21 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers
 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers.dat
 
+%files -n fortune-mod-pl-pld
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/pld
+%{_datadir}/games/fortunes/pld.dat
+
 %files -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl
 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl.dat
 
+%files -n fortune-mod-pl-jogger_pl
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl
+%{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl.dat
+
 %files -n fortune-mod-pl-kernelcookies
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies
@@ -1140,6 +1223,11 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_datadir}/games/fortunes/misc
 %{_datadir}/games/fortunes/misc.dat
 
+%files -n fortune-mod-pl-mmazur
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/mmazur
+%{_datadir}/games/fortunes/mmazur.dat
+
 %files -n fortune-mod-pl-nauka
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/nauka
@@ -1175,16 +1263,31 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria
 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-pldhelp
+%files -n fortune-mod-pl-pld-fork
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/pldhelp
-%{_datadir}/games/fortunes/pldhelp.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/pld-fork
+%{_datadir}/games/fortunes/pld-fork.dat
+
+%files -n fortune-mod-pl-pld-offensive
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive
+%{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive.dat
+
+%files -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive
+%{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive.dat
 
 %files -n fortune-mod-pl-plug
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/plug
 %{_datadir}/games/fortunes/plug.dat
 
+%files -n fortune-mod-pl-polish_manpages
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages
+%{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages.dat
+
 %files -n fortune-mod-pl-pratchett
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett
@@ -1205,6 +1308,11 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug-slc2001
 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug-slc2001.dat
 
+%files -n fortune-mod-pl-radio_maryja
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja
+%{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja.dat
+
 %files -n fortune-mod-pl-rywingate
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate
@@ -1215,127 +1323,47 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_datadir}/games/fortunes/sad
 %{_datadir}/games/fortunes/sad.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-sapkowski
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/sapkowski
-%{_datadir}/games/fortunes/sapkowski.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-seneka
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/seneka
-%{_datadir}/games/fortunes/seneka.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-sigpl
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/sigpl
-%{_datadir}/games/fortunes/sigpl.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-sigvirus
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/sigvirus
-%{_datadir}/games/fortunes/sigvirus.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-slogany
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/slogany
-%{_datadir}/games/fortunes/slogany.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-spolem
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/spolem
-%{_datadir}/games/fortunes/spolem.dat
-
 %files -n fortune-mod-pl-stachura
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/stachura
 %{_datadir}/games/fortunes/stachura.dat
 
+%files -n fortune-mod-pl-teleturnieje
+%defattr(644,root,root,644)
+%{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje
+%{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje.dat
+
 %files -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc
 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-pld-offensive
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive
-%{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive
-%{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-imiona
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/imiona
-%{_datadir}/games/fortunes/imiona.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-radio_maryja
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja
-%{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-advocacy
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/advocacy
-%{_datadir}/games/fortunes/advocacy.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-mmazur
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/mmazur
-%{_datadir}/games/fortunes/mmazur.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-polish_manpages
+%files -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages
-%{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot
+%{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot.dat
 
 %files -n fortune-mod-pl-x-avalon
 %defattr(644,root,root,644)
 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon
 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper
-%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-dowcipy
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy
-%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-jogger_pl
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl
-%{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-teleturnieje
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje
-%{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-slownik
-%defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/slownik
-%{_datadir}/games/fortunes/slownik.dat
-
-%files -n fortune-mod-pl-sport
+%files -n fortune-mod-pl-zen
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/sport
-%{_datadir}/games/fortunes/sport.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/zen
+%{_datadir}/games/fortunes/zen.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
+%files -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe
-%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku
+%{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
+%files -n fortune-mod-pl-imiona
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy
-%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/imiona
+%{_datadir}/games/fortunes/imiona.dat
 
-%files -n fortune-mod-pl-pld
+%files -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
 %defattr(644,root,root,644)
-%{_datadir}/games/fortunes/pld
-%{_datadir}/games/fortunes/pld.dat
+%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne
+%{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne.dat
This page took 0.10284 seconds and 4 git commands to generate.