c27c80030bb90d52b3fefa54952da8c02e61e2d2
[packages/fortunes-pl.git] / fortunes-pl.spec
1 # TODO
2 # - add missing english descriptions
3 #
4 # THIS IS GENERATED FILE. DO NOT EDIT BY HAND.
5 #
6 # If you want to modify or regenerate it use script from CVS:
7 # fortunes-pl/SPEC/*
8 #
9 Summary:        Collection of Polish Fortunes
10 Summary(pl.UTF-8):      Zbiór polskich fortunek
11 Name:           fortunes-pl
12 Version:        20091121
13 Release:        2
14 License:        GPL
15 Group:          Applications/Games
16 Source0:        http://xatka.net/~z/PLD/%{name}-%{version}.tar.bz2
17 # Source0-md5:  afa3e19d0d1340ee1e321b5ca218fb40
18 BuildRequires:  fortune-mod >= 1.0-13
19 BuildArch:      noarch
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %description
23 Fortune-mod contains the ever-popular fortune program. Want a little
24 bit of random wisdom revealed to you when you log in? Fortune's your
25 program. Fun-loving system administrators can install
26 fortune-mod-on-login, so that the users get their dose of wisdom each
27 time they log in.
28
29 Install fortune if you want a program which will bestow these random
30 bits o' wit.
31
32 This package constant colection of polish fortunes from cvs.pld-linux.org
33
34 %description -l pl.UTF-8
35 Fortune-mod zawiera wciąż popularny program fortune ("cytat dnia",
36 "przepowiednia"). Masz ochotę na odrobinę mądrości przekazanej Ci
37 podczas logowania? Program fortune jest dla Ciebie. Administratorzy z
38 poczuciem humoru mogą zainstalować fortune-mod-on-login, by każdy
39 otrzymał swoją dawkę mądrości przy logowaniu.
40
41 Ten pakiet zawiera kolekcję polskich fortunek z cvs.pld-linux.org
42
43 %package -n fortune-mod-pl-bok
44 Summary:        Fortune mod: bok
45 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bok
46 Group:          Applications/Games
47 Requires:       fortune-mod
48
49 %description -n fortune-mod-pl-bok -l pl.UTF-8
50 bok -- teksty z różnych Biur Obsługi Klienta, sklepów komputerowych itp,
51        generalnie PMKAK (Problem Między Krzesłem A Komputerem) :)
52
53 %package -n fortune-mod-pl-cnp
54 Summary:        Fortune mod: cnp
55 Summary(pl):    Zestaw fortunek: cnp
56 Group:          Applications/Games
57 Requires:       fortune-mod
58
59 %description -n fortune-mod-pl-cnp -l pl.UTF-8
60 cnp -- cytaty z filmu "Chłopaki nie płaczą"
61
62 %package -n fortune-mod-pl-irc
63 Summary:        Fortune mod: irc
64 Summary(pl):    Zestaw fortunek: irc
65 Group:          Applications/Games
66 Requires:       fortune-mod
67
68 %description -n fortune-mod-pl-irc
69 Fortune mod: irc
70
71 We are sorry that there is no more useful description,
72 but djurban is too lame to add description to the README
73 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
74
75 %description -n fortune-mod-pl-irc -l pl.UTF-8
76 Zestaw fortunek: irc
77
78 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
79 ale djurban nie potrafi dodać opisu do pliku README.
80 Prośby prosimy kierować na adres djurban@pld-linux.org
81
82 %package -n fortune-mod-pl-pld
83 Summary:        Fortune mod: pld
84 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld
85 Group:          Applications/Games
86 Requires:       fortune-mod
87
88 %description -n fortune-mod-pl-pld -l pl.UTF-8
89 pld -- chodzi oczywiście o wypowiedzi polityków z Porozumienia Ludowo -
90 Demokratycznego ;-p
91
92 %package -n fortune-mod-pl-sad
93 Summary:        Fortune mod: sad
94 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sad
95 Group:          Applications/Games
96 Requires:       fortune-mod
97
98 %description -n fortune-mod-pl-sad -l pl.UTF-8
99 sad -- Cytaty z amerykańskiej książki 'Disorder in the Court'. To są
100 autentyczne zdania, które padły w sądach - słowo w słowo.
101 Nagrane i opublikowane przez reporterów sądowych.
102
103 %package -n fortune-mod-pl-zen
104 Summary:        Fortune mod: zen
105 Summary(pl):    Zestaw fortunek: zen
106 Group:          Applications/Games
107 Requires:       fortune-mod
108
109 %description -n fortune-mod-pl-zen -l pl.UTF-8
110 zen -- buddyzm zen
111
112 %package -n fortune-mod-pl-blug
113 Summary:        Fortune mod: blug
114 Summary(pl):    Zestaw fortunek: blug
115 Group:          Applications/Games
116 Requires:       fortune-mod
117
118 %description -n fortune-mod-pl-blug -l pl.UTF-8
119 blug -- wypowiedzi członków Bydgoszcz Linux Users Group wychwycone z #blug
120
121 %package -n fortune-mod-pl-cows
122 Summary:        Fortune mod: cows
123 Summary(pl):    Zestaw fortunek: cows
124 Group:          Applications/Games
125 Requires:       fortune-mod
126
127 %description -n fortune-mod-pl-cows -l pl.UTF-8
128 cows -- wariacje na temat cowsay
129
130 %package -n fortune-mod-pl-http
131 Summary:        Fortune mod: http
132 Summary(pl):    Zestaw fortunek: http
133 Group:          Applications/Games
134 Requires:       fortune-mod
135
136 %description -n fortune-mod-pl-http -l pl.UTF-8
137 http -- a co by było, gdyby kobiety były serwerami http?
138
139 %package -n fortune-mod-pl-life
140 Summary:        Fortune mod: life
141 Summary(pl):    Zestaw fortunek: life
142 Group:          Applications/Games
143 Requires:       fortune-mod
144
145 %description -n fortune-mod-pl-life
146 Fortune mod: life
147
148 We are sorry that there is no more useful description,
149 but djurban is too lame to add description to the README
150 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
151
152 %description -n fortune-mod-pl-life -l pl.UTF-8
153 Zestaw fortunek: life
154
155 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
156 ale djurban nie potrafi dodać opisu do pliku README.
157 Prośby prosimy kierować na adres djurban@pld-linux.org
158
159 %package -n fortune-mod-pl-misc
160 Summary:        Fortune mod: misc
161 Summary(pl):    Zestaw fortunek: misc
162 Group:          Applications/Games
163 Requires:       fortune-mod
164
165 %description -n fortune-mod-pl-misc -l pl.UTF-8
166 misc -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której adresu
167 nikt już nie pamięta ;-)
168
169 %package -n fortune-mod-pl-pLug
170 Summary:        Fortune mod: pLug
171 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pLug
172 Group:          Applications/Games
173 Requires:       fortune-mod
174
175 %description -n fortune-mod-pl-pLug -l pl.UTF-8
176 pLug -- kanał #pług: Polish(ed) Łyżka Users Group
177
178 %package -n fortune-mod-pl-nowe
179 Summary:        Fortune mod: nowe
180 Summary(pl):    Zestaw fortunek: nowe
181 Group:          Applications/Games
182 Requires:       fortune-mod
183
184 %description -n fortune-mod-pl-nowe -l pl.UTF-8
185 nowe -- miejsce na nowe, pojedyncze fortunki
186
187 %package -n fortune-mod-pl-pcol
188 Summary:        Fortune mod: pcol
189 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pcol
190 Group:          Applications/Games
191 Requires:       fortune-mod
192
193 %description -n fortune-mod-pl-pcol -l pl.UTF-8
194 pcol -- z grupy dyskusyjnej pl.comp.os.linux; bardzo wdzięczne miejsce
195 dla zbieraczy fortunek
196
197 %package -n fortune-mod-pl-perl
198 Summary:        Fortune mod: perl
199 Summary(pl):    Zestaw fortunek: perl
200 Group:          Applications/Games
201 Requires:       fortune-mod
202
203 %description -n fortune-mod-pl-perl -l pl.UTF-8
204 perl -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której adresu
205 nikt już nie pamięta ;-)
206
207 %package -n fortune-mod-pl-ospl
208 Summary:        Fortune mod: ospl
209 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ospl
210 Group:          Applications/Games
211 Requires:       fortune-mod
212
213 %description -n fortune-mod-pl-ospl -l pl.UTF-8
214 ospl -- pewnego dnia grupka ludzi stwierdziła, że tak dalej być nie
215 może ;-) a przy okazji powstała garść fortunek
216
217 %package -n fortune-mod-pl-plug
218 Summary:        Fortune mod: plug
219 Summary(pl):    Zestaw fortunek: plug
220 Group:          Applications/Games
221 Requires:       fortune-mod
222
223 %description -n fortune-mod-pl-plug -l pl.UTF-8
224 plug -- mądrości z kanału #plug, podesłał Mateusz Golicz
225 <mtg@elsat.net.pl> oraz ogroooomna aktualizacja dzięki
226 Tygrysowi (tygrys@tangerine.dream.art.pl).
227
228 %package -n fortune-mod-pl-psy1
229 Summary:        Fortune mod: psy1
230 Summary(pl):    Zestaw fortunek: psy1
231 Group:          Applications/Games
232 Requires:       fortune-mod
233
234 %description -n fortune-mod-pl-psy1 -l pl.UTF-8
235 psy1 -- cytaty z Psów Pasikowskiego
236
237 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
238 Summary:        Fortune mod: dowcipy-niskopoziomowe
239 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-niskopoziomowe
240 Group:          Applications/Games
241 Requires:       fortune-mod
242
243 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe -l pl.UTF-8
244 dowcipy-niskopoziomowe -- dowcipy kategorii B
245
246 %package -n fortune-mod-pl-pamietnik_policjanta
247 Summary:        Fortune mod: pamietnik_policjanta
248 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pamietnik_policjanta
249 Group:          Applications/Games
250 Requires:       fortune-mod
251
252 %description -n fortune-mod-pl-pamietnik_policjanta
253 Fortune mod: pamietnik_policjanta
254
255 We are sorry that there is no more useful description,
256 but undefine is too lame to add description to the README
257 file. Send your requests to undefine@pld-linux.org
258
259 %description -n fortune-mod-pl-pamietnik_policjanta -l pl.UTF-8
260 Zestaw fortunek: pamietnik_policjanta
261
262 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
263 ale undefine nie potrafi dodać opisu do pliku README.
264 Prośby prosimy kierować na adres undefine@pld-linux.org
265
266 %package -n fortune-mod-pl-puchatek
267 Summary:        Fortune mod: puchatek
268 Summary(pl):    Zestaw fortunek: puchatek
269 Group:          Applications/Games
270 Requires:       fortune-mod
271
272 %description -n fortune-mod-pl-puchatek -l pl.UTF-8
273 puchatek -- (gdyby ktoś chciał pododawać coś o Misiu...) z anathema.eu.org
274
275 %package -n fortune-mod-pl-kloczkish
276 Summary:        Fortune mod: kloczkish
277 Summary(pl):    Zestaw fortunek: kloczkish
278 Group:          Applications/Games
279 Requires:       fortune-mod
280
281 %description -n fortune-mod-pl-kloczkish -l pl.UTF-8
282 kloczkish -- cytaty z Tomasza Kłoczko
283
284 %package -n fortune-mod-pl-debian.pl
285 Summary:        Fortune mod: debian.pl
286 Summary(pl):    Zestaw fortunek: debian.pl
287 Group:          Applications/Games
288 Requires:       fortune-mod
289
290 %description -n fortune-mod-pl-debian.pl -l pl.UTF-8
291 debian.pl -- fortunki z kanału #debian
292
293 %package -n fortune-mod-pl-adamg
294 Summary:        Fortune mod: adamg
295 Summary(pl):    Zestaw fortunek: adamg
296 Group:          Applications/Games
297 Requires:       fortune-mod
298
299 %description -n fortune-mod-pl-adamg -l pl.UTF-8
300 adamg -- mądrości Adama Gołębiowskiego
301
302 %package -n fortune-mod-pl-bajki
303 Summary:        Fortune mod: bajki
304 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bajki
305 Group:          Applications/Games
306 Requires:       fortune-mod
307
308 %description -n fortune-mod-pl-bajki -l pl.UTF-8
309 bajki -- bajki o naleśniku, powidłach, kapuście, wątróbce, pantofelku...
310
311 %package -n fortune-mod-pl-apcoh
312 Summary:        Fortune mod: apcoh
313 Summary(pl):    Zestaw fortunek: apcoh
314 Group:          Applications/Games
315 Requires:       fortune-mod
316
317 %description -n fortune-mod-pl-apcoh -l pl.UTF-8
318 apcoh -- najbardziej abstrakcyjne z alt.pl.comp.os.hacking
319
320 %package -n fortune-mod-pl-djurban
321 Summary:        Fortune mod: djurban
322 Summary(pl):    Zestaw fortunek: djurban
323 Group:          Applications/Games
324 Requires:       fortune-mod
325
326 %description -n fortune-mod-pl-djurban -l pl.UTF-8
327 djurban -- mądrości djurbana
328
329 %package -n fortune-mod-pl-dwimc
330 Summary:        Fortune mod: dwimc
331 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dwimc
332 Group:          Applications/Games
333 Requires:       fortune-mod
334
335 %description -n fortune-mod-pl-dwimc -l pl.UTF-8
336 dwimc -- cycaty w tłumaczeniu polskim (Yagoda) z filmu "Stary, gdzie jest
337 moja bryka ?!"
338
339 %package -n fortune-mod-pl-haiku
340 Summary:        Fortune mod: haiku
341 Summary(pl):    Zestaw fortunek: haiku
342 Group:          Applications/Games
343 Requires:       fortune-mod
344
345 %description -n fortune-mod-pl-haiku -l pl.UTF-8
346 haiku -- źródło nieznane
347
348 %package -n fortune-mod-pl-linux
349 Summary:        Fortune mod: linux
350 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linux
351 Group:          Applications/Games
352 Requires:       fortune-mod
353
354 %description -n fortune-mod-pl-linux -l pl.UTF-8
355 linux -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której adresu
356 nikt już nie pamięta ;-)
357
358 %package -n fortune-mod-pl-nauka
359 Summary:        Fortune mod: nauka
360 Summary(pl):    Zestaw fortunek: nauka
361 Group:          Applications/Games
362 Requires:       fortune-mod
363
364 %description -n fortune-mod-pl-nauka -l pl.UTF-8
365 nauka -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której adresu
366 nikt już nie pamięta ;-)
367
368 %package -n fortune-mod-pl-pplug
369 Summary:        Fortune mod: pplug
370 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pplug
371 Group:          Applications/Games
372 Requires:       fortune-mod
373
374 %description -n fortune-mod-pl-pplug -l pl.UTF-8
375 pplug -- nieoficjalny kanal nieistniejącego Poznańskiego PLUG-a
376
377 %package -n fortune-mod-pl-sigpl
378 Summary:        Fortune mod: sigpl
379 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sigpl
380 Group:          Applications/Games
381 Requires:       fortune-mod
382
383 %description -n fortune-mod-pl-sigpl -l pl.UTF-8
384 sigpl -- polskie sygnaturki ze strony Łukasza Kowalczyka
385 (www.hoohoo.prv.pl)
386
387 %package -n fortune-mod-pl-sport
388 Summary:        Fortune mod: sport
389 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sport
390 Group:          Applications/Games
391 Requires:       fortune-mod
392
393 %description -n fortune-mod-pl-sport -l pl.UTF-8
394 sport -- komentatorzy sportowi mówią szybciej, niż myślą
395
396 %package -n fortune-mod-pl-lcamtuf
397 Summary:        Fortune mod: lcamtuf
398 Summary(pl):    Zestaw fortunek: lcamtuf
399 Group:          Applications/Games
400 Requires:       fortune-mod
401
402 %description -n fortune-mod-pl-lcamtuf -l pl.UTF-8
403 lcamtuf -- co lepsze fragmenty listów do lcamtufa oraz msg-ów z #hackpl.
404
405 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
406 Summary:        Fortune mod: dowcipy-feministyczne
407 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-feministyczne
408 Group:          Applications/Games
409 Requires:       fortune-mod
410
411 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne -l pl.UTF-8
412 dowcipy-feministyczne -- sam feminizm
413
414 %package -n fortune-mod-pl-sigvirus
415 Summary:        Fortune mod: sigvirus
416 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sigvirus
417 Group:          Applications/Games
418 Requires:       fortune-mod
419
420 %description -n fortune-mod-pl-sigvirus -l pl.UTF-8
421 sigvirus -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której
422 adresu nikt już nie pamięta ;-)
423
424 %package -n fortune-mod-pl-kernelcookies
425 Summary:        Fortune mod: kernelcookies
426 Summary(pl):    Zestaw fortunek: kernelcookies
427 Group:          Applications/Games
428 Requires:       fortune-mod
429
430 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies
431 Fortune mod: kernelcookies
432
433 We are sorry that there is no more useful description,
434 but adasi is too lame to add description to the README
435 file. Send your requests to adasi@pld-linux.org
436
437 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies -l pl.UTF-8
438 Zestaw fortunek: kernelcookies
439
440 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
441 ale adasi nie potrafi dodać opisu do pliku README.
442 Prośby prosimy kierować na adres adasi@pld-linux.org
443
444 %package -n fortune-mod-pl-jogger_pl
445 Summary:        Fortune mod: jogger_pl
446 Summary(pl):    Zestaw fortunek: jogger_pl
447 Group:          Applications/Games
448 Requires:       fortune-mod
449
450 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl
451 Fortune mod: jogger_pl
452
453 We are sorry that there is no more useful description,
454 but jpc is too lame to add description to the README
455 file. Send your requests to jpc@pld-linux.org
456
457 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl -l pl.UTF-8
458 Zestaw fortunek: jogger_pl
459
460 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
461 ale jpc nie potrafi dodać opisu do pliku README.
462 Prośby prosimy kierować na adres jpc@pld-linux.org
463
464 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy
465 Summary:        Fortune mod: dowcipy
466 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy
467 Group:          Applications/Games
468 Requires:       fortune-mod
469
470 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy -l pl.UTF-8
471 dowcipy -- tego chyba nie trzeba opisywać
472
473 %package -n fortune-mod-pl-polish_manpages
474 Summary:        Fortune mod: polish_manpages
475 Summary(pl):    Zestaw fortunek: polish_manpages
476 Group:          Applications/Games
477 Requires:       fortune-mod
478
479 %description -n fortune-mod-pl-polish_manpages -l pl.UTF-8
480 polish_manpages -- polskie tłumaczenia bywają tak zabawne, jak żałosne
481
482 %package -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
483 Summary:        Fortune mod: testnaosobowosc
484 Summary(pl):    Zestaw fortunek: testnaosobowosc
485 Group:          Applications/Games
486 Requires:       fortune-mod
487
488 %description -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc -l pl.UTF-8
489 testnaosobowosc -- jestem jaki jestem
490
491 %package -n fortune-mod-pl-rywingate
492 Summary:        Fortune mod: rywingate
493 Summary(pl):    Zestaw fortunek: rywingate
494 Group:          Applications/Games
495 Requires:       fortune-mod
496
497 %description -n fortune-mod-pl-rywingate -l pl.UTF-8
498 rywingate -- trochę tekstów od komisji śledczej
499
500 %package -n fortune-mod-pl-linuxfr
501 Summary:        Fortune mod: linuxfr
502 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linuxfr
503 Group:          Applications/Games
504 Requires:       fortune-mod
505
506 %description -n fortune-mod-pl-linuxfr -l pl.UTF-8
507 linuxfr -- kanał #linuxfr (?)
508
509 %package -n fortune-mod-pl-linuxpl
510 Summary:        Fortune mod: linuxpl
511 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linuxpl
512 Group:          Applications/Games
513 Requires:       fortune-mod
514
515 %description -n fortune-mod-pl-linuxpl -l pl.UTF-8
516 linuxpl -- mądrości z kanału #linuxpl, podesłał Mateusz Golicz
517 <mtg@elsat.net.pl>; następnie dodano to, co zebrał Marcoos
518 <fortune@pertus.com.pl>
519
520 %package -n fortune-mod-pl-pingwinaria
521 Summary:        Fortune mod: pingwinaria
522 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pingwinaria
523 Group:          Applications/Games
524 Requires:       fortune-mod
525
526 %description -n fortune-mod-pl-pingwinaria -l pl.UTF-8
527 pingwinaria -- teksty z Pingwinariów, zbierane w bojach ;>
528
529 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
530 Summary:        Fortune mod: dowcipy-szowinistyczne
531 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-szowinistyczne
532 Group:          Applications/Games
533 Requires:       fortune-mod
534
535 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne -l pl.UTF-8
536 dowcipy-szowinistyczne -- to, co faceci lubią najbardziej
537
538 %package -n fortune-mod-pl-slogany
539 Summary:        Fortune mod: slogany
540 Summary(pl):    Zestaw fortunek: slogany
541 Group:          Applications/Games
542 Requires:       fortune-mod
543
544 %description -n fortune-mod-pl-slogany -l pl.UTF-8
545 slogany -- źródło jest podane w sygnaturkach; chyba lepiej je przenieść
546 tutaj, podesłał Marcin Rzewucki <marcinr@linuxpl.org>
547
548 %package -n fortune-mod-pl-slownik
549 Summary:        Fortune mod: slownik
550 Summary(pl):    Zestaw fortunek: slownik
551 Group:          Applications/Games
552 Requires:       fortune-mod
553
554 %description -n fortune-mod-pl-slownik -l pl.UTF-8
555 slownik -- słownik polsko-światowy
556
557 %package -n fortune-mod-pl-x-avalon
558 Summary:        Fortune mod: x-avalon
559 Summary(pl):    Zestaw fortunek: x-avalon
560 Group:          Applications/Games
561 Requires:       fortune-mod
562
563 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon
564 Fortune mod: x-avalon
565
566 We are sorry that there is no more useful description,
567 but djurban is too lame to add description to the README
568 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
569
570 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon -l pl.UTF-8
571 Zestaw fortunek: x-avalon
572
573 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
574 ale djurban nie potrafi dodać opisu do pliku README.
575 Prośby prosimy kierować na adres djurban@pld-linux.org
576
577 %package -n fortune-mod-pl-icpusers
578 Summary:        Fortune mod: icpusers
579 Summary(pl):    Zestaw fortunek: icpusers
580 Group:          Applications/Games
581 Requires:       fortune-mod
582
583 %description -n fortune-mod-pl-icpusers
584 Fortune mod: icpusers
585
586 We are sorry that there is no more useful description,
587 but waszi is too lame to add description to the README
588 file. Send your requests to waszi@pld-linux.org
589
590 %description -n fortune-mod-pl-icpusers -l pl.UTF-8
591 Zestaw fortunek: icpusers
592
593 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
594 ale waszi nie potrafi dodać opisu do pliku README.
595 Prośby prosimy kierować na adres waszi@pld-linux.org
596
597 %package -n fortune-mod-pl-rzewski
598 Summary:        Fortune mod: rzewski
599 Summary(pl):    Zestaw fortunek: rzewski
600 Group:          Applications/Games
601 Requires:       fortune-mod
602
603 %description -n fortune-mod-pl-rzewski -l pl.UTF-8
604 rzewski -- historie z życia porucznika Rżewskiego
605
606 %package -n fortune-mod-pl-bocian_gate
607 Summary:        Fortune mod: bocian_gate
608 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bocian_gate
609 Group:          Applications/Games
610 Requires:       fortune-mod
611
612 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate
613 Fortune mod: bocian_gate
614
615 We are sorry that there is no more useful description,
616 but djurban is too lame to add description to the README
617 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
618
619 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate -l pl.UTF-8
620 Zestaw fortunek: bocian_gate
621
622 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
623 ale djurban nie potrafi dodać opisu do pliku README.
624 Prośby prosimy kierować na adres djurban@pld-linux.org
625
626 %package -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
627 Summary:        Fortune mod: gra_polslowek
628 Summary(pl):    Zestaw fortunek: gra_polslowek
629 Group:          Applications/Games
630 Requires:       fortune-mod
631
632 %description -n fortune-mod-pl-gra_polslowek -l pl.UTF-8
633 gra_polslowek -- gra polega na zamianie miejscami DUŻYCH liter w krótkich
634 zdaniach (na przykład: Gra półSłówek -> Sra półGłówek)
635
636 %package -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
637 Summary:        Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
638 Summary(pl):    Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
639 Group:          Applications/Games
640 Requires:       fortune-mod
641
642 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
643 Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
644
645 We are sorry that there is no more useful description,
646 but djrzulf is too lame to add description to the README
647 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
648
649 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD -l pl.UTF-8
650 Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
651
652 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
653 ale djrzulf nie potrafi dodać opisu do pliku README.
654 Prośby prosimy kierować na adres djrzulf@pld-linux.org
655
656 %package -n fortune-mod-pl-sapkowski
657 Summary:        Fortune mod: sapkowski
658 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sapkowski
659 Group:          Applications/Games
660 Requires:       fortune-mod
661
662 %description -n fortune-mod-pl-sapkowski -l pl.UTF-8
663 sapkowski -- cytaty z Andrzeja Sapkowskiego
664
665 %package -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
666 Summary:        Fortune mod: znaki_zodiaku
667 Summary(pl):    Zestaw fortunek: znaki_zodiaku
668 Group:          Applications/Games
669 Requires:       fortune-mod
670
671 %description -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku -l pl.UTF-8
672 znaki_zodiaku -- horoskop na każdą okazję autorstwa Stanisława Tyma
673
674 %package -n fortune-mod-pl-koscielne
675 Summary:        Fortune mod: koscielne
676 Summary(pl):    Zestaw fortunek: koscielne
677 Group:          Applications/Games
678 Requires:       fortune-mod
679
680 %description -n fortune-mod-pl-koscielne -l pl.UTF-8
681 koscielne -- o kościele 
682
683 %package -n fortune-mod-pl-pLug-slc2001
684 Summary:        Fortune mod: pLug-slc2001
685 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pLug-slc2001
686 Group:          Applications/Games
687 Requires:       fortune-mod
688
689 %description -n fortune-mod-pl-pLug-slc2001 -l pl.UTF-8
690 pLug-slc2001 -- Polish(ed) Łyżka Users Group: Summer Libation Camp 2001
691
692 %package -n fortune-mod-pl-dzieci
693 Summary:        Fortune mod: dzieci
694 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dzieci
695 Group:          Applications/Games
696 Requires:       fortune-mod
697
698 %description -n fortune-mod-pl-dzieci -l pl.UTF-8
699 dzieci -- ... w oczach dzieci
700
701 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
702 Summary:        Fortune mod: pldhelp-offensive
703 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pldhelp-offensive
704 Group:          Applications/Games
705 Requires:       fortune-mod
706
707 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive -l pl.UTF-8
708 pldhelp-offensive -- kanał #pldhelp && support (nieocenzurowane)
709
710 %package -n fortune-mod-pl-gentoo
711 Summary:        Fortune mod: gentoo
712 Summary(pl):    Zestaw fortunek: gentoo
713 Group:          Applications/Games
714 Requires:       fortune-mod
715
716 %description -n fortune-mod-pl-gentoo
717 Fortune mod: gentoo
718
719 We are sorry that there is no more useful description,
720 but kolodko is too lame to add description to the README
721 file. Send your requests to kolodko@pld-linux.org
722
723 %description -n fortune-mod-pl-gentoo -l pl.UTF-8
724 Zestaw fortunek: gentoo
725
726 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
727 ale kolodko nie potrafi dodać opisu do pliku README.
728 Prośby prosimy kierować na adres kolodko@pld-linux.org
729
730 %package -n fortune-mod-pl-newyear
731 Summary:        Fortune mod: newyear
732 Summary(pl):    Zestaw fortunek: newyear
733 Group:          Applications/Games
734 Requires:       fortune-mod
735
736 %description -n fortune-mod-pl-newyear
737 Fortune mod: newyear
738
739 We are sorry that there is no more useful description,
740 but agaran is too lame to add description to the README
741 file. Send your requests to agaran@pld-linux.org
742
743 %description -n fortune-mod-pl-newyear -l pl.UTF-8
744 Zestaw fortunek: newyear
745
746 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
747 ale agaran nie potrafi dodać opisu do pliku README.
748 Prośby prosimy kierować na adres agaran@pld-linux.org
749
750 %package -n fortune-mod-pl-imiona
751 Summary:        Fortune mod: imiona
752 Summary(pl):    Zestaw fortunek: imiona
753 Group:          Applications/Games
754 Requires:       fortune-mod
755
756 %description -n fortune-mod-pl-imiona -l pl.UTF-8
757 imiona -- czego można się spodziewać po kimś o danym imieniu
758
759 %package -n fortune-mod-pl-matrymonialne
760 Summary:        Fortune mod: matrymonialne
761 Summary(pl):    Zestaw fortunek: matrymonialne
762 Group:          Applications/Games
763 Requires:       fortune-mod
764
765 %description -n fortune-mod-pl-matrymonialne -l pl.UTF-8
766 matrymonialne -- ogłoszenia matrymonialne z roku 1935
767
768 %package -n fortune-mod-pl-7thguard
769 Summary:        Fortune mod: 7thguard
770 Summary(pl):    Zestaw fortunek: 7thguard
771 Group:          Applications/Games
772 Requires:       fortune-mod
773
774 %description -n fortune-mod-pl-7thguard
775 Fortune mod: 7thguard
776
777 We are sorry that there is no more useful description,
778 but arturs is too lame to add description to the README
779 file. Send your requests to arturs@pld-linux.org
780
781 %description -n fortune-mod-pl-7thguard -l pl.UTF-8
782 Zestaw fortunek: 7thguard
783
784 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
785 ale arturs nie potrafi dodać opisu do pliku README.
786 Prośby prosimy kierować na adres arturs@pld-linux.org
787
788 %package -n fortune-mod-pl-matura
789 Summary:        Fortune mod: matura
790 Summary(pl):    Zestaw fortunek: matura
791 Group:          Applications/Games
792 Requires:       fortune-mod
793
794 %description -n fortune-mod-pl-matura -l pl.UTF-8
795 matura -- pewniaki na maturę oraz teksty z matury ;)
796
797 %package -n fortune-mod-pl-konikbujany
798 Summary:        Fortune mod: konikbujany
799 Summary(pl):    Zestaw fortunek: konikbujany
800 Group:          Applications/Games
801 Requires:       fortune-mod
802
803 %description -n fortune-mod-pl-konikbujany -l pl.UTF-8
804 konikbujany -- wypowiedzi człowieka przedstawiającego się jako konikbujany
805 (między innymi), bardzo egzotyczna postać; z anathema.eu.org
806
807 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
808 Summary:        Fortune mod: dowcipy-naukowcy
809 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
810 Group:          Applications/Games
811 Requires:       fortune-mod
812
813 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy -l pl.UTF-8
814 dowcipy-naukowcy -- proste myślenie mądrych ludzi - i na odwrót
815
816 %package -n fortune-mod-pl-milosc
817 Summary:        Fortune mod: milosc
818 Summary(pl):    Zestaw fortunek: milosc
819 Group:          Applications/Games
820 Requires:       fortune-mod
821
822 %description -n fortune-mod-pl-milosc -l pl.UTF-8
823 milosc -- wiersze dziewczyny Diabl0 <diabl0@poczta.fm>
824
825 %package -n fortune-mod-pl-mmazur
826 Summary:        Fortune mod: mmazur
827 Summary(pl):    Zestaw fortunek: mmazur
828 Group:          Applications/Games
829 Requires:       fortune-mod
830
831 %description -n fortune-mod-pl-mmazur
832 Fortune mod: mmazur
833
834 We are sorry that there is no more useful description,
835 but speedy is too lame to add description to the README
836 file. Send your requests to speedy@pld-linux.org
837
838 %description -n fortune-mod-pl-mmazur -l pl.UTF-8
839 Zestaw fortunek: mmazur
840
841 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
842 ale speedy nie potrafi dodać opisu do pliku README.
843 Prośby prosimy kierować na adres speedy@pld-linux.org
844
845 %package -n fortune-mod-pl-radio_maryja
846 Summary:        Fortune mod: radio_maryja
847 Summary(pl):    Zestaw fortunek: radio_maryja
848 Group:          Applications/Games
849 Requires:       fortune-mod
850
851 %description -n fortune-mod-pl-radio_maryja -l pl.UTF-8
852 radio_maryja -- apolityczne radio maryja
853
854 %package -n fortune-mod-pl-seneka
855 Summary:        Fortune mod: seneka
856 Summary(pl):    Zestaw fortunek: seneka
857 Group:          Applications/Games
858 Requires:       fortune-mod
859
860 %description -n fortune-mod-pl-seneka -l pl.UTF-8
861 seneka -- ze zbioru "Myśli"
862
863 %package -n fortune-mod-pl-spolem
864 Summary:        Fortune mod: spolem
865 Summary(pl):    Zestaw fortunek: spolem
866 Group:          Applications/Games
867 Requires:       fortune-mod
868
869 %description -n fortune-mod-pl-spolem
870 Fortune mod: spolem
871
872 We are sorry that there is no more useful description,
873 but djrzulf is too lame to add description to the README
874 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
875
876 %description -n fortune-mod-pl-spolem -l pl.UTF-8
877 Zestaw fortunek: spolem
878
879 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
880 ale djrzulf nie potrafi dodać opisu do pliku README.
881 Prośby prosimy kierować na adres djrzulf@pld-linux.org
882
883 %package -n fortune-mod-pl-stachura
884 Summary:        Fortune mod: stachura
885 Summary(pl):    Zestaw fortunek: stachura
886 Group:          Applications/Games
887 Requires:       fortune-mod
888
889 %description -n fortune-mod-pl-stachura -l pl.UTF-8
890 stachura -- kilka wierszy
891
892 %package -n fortune-mod-pl-pld-fork
893 Summary:        Fortune mod: pld-fork
894 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld-fork
895 Group:          Applications/Games
896 Requires:       fortune-mod
897
898 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork
899 Fortune mod: pld-fork
900
901 We are sorry that there is no more useful description,
902 but adamg is too lame to add description to the README
903 file. Send your requests to adamg@pld-linux.org
904
905 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork -l pl.UTF-8
906 Zestaw fortunek: pld-fork
907
908 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
909 ale adamg nie potrafi dodać opisu do pliku README.
910 Prośby prosimy kierować na adres adamg@pld-linux.org
911
912 %package -n fortune-mod-pl-baseciq
913 Summary:        Fortune mod: baseciq
914 Summary(pl):    Zestaw fortunek: baseciq
915 Group:          Applications/Games
916 Requires:       fortune-mod
917
918 %description -n fortune-mod-pl-baseciq -l pl.UTF-8
919 baseciq -- <@Baseciq> cóż, wiem że jak coś czasami jebnę jakąś bzdurę
920 to pół polski ma ubaw.
921
922 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
923 Summary:        Fortune mod: dowcipy-lepper
924 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
925 Group:          Applications/Games
926 Requires:       fortune-mod
927
928 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper -l pl.UTF-8
929 dowcipy-lepper -- charyzmatyczny przywódca Samoobrony i jego mądrości
930
931 %package -n fortune-mod-pl-komputery
932 Summary:        Fortune mod: komputery
933 Summary(pl):    Zestaw fortunek: komputery
934 Group:          Applications/Games
935 Requires:       fortune-mod
936
937 %description -n fortune-mod-pl-komputery -l pl.UTF-8
938 komputery -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której
939 adresu nikt już nie pamięta ;-)
940
941 %package -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
942 Summary:        Fortune mod: wieza-pilot
943 Summary(pl):    Zestaw fortunek: wieza-pilot
944 Group:          Applications/Games
945 Requires:       fortune-mod
946
947 %description -n fortune-mod-pl-wieza-pilot -l pl.UTF-8
948 wieza-pilot -- rozmowy wieża-pilot
949
950 %package -n fortune-mod-pl-argante
951 Summary:        Fortune mod: argante
952 Summary(pl):    Zestaw fortunek: argante
953 Group:          Applications/Games
954 Requires:       fortune-mod
955
956 %description -n fortune-mod-pl-argante -l pl.UTF-8
957 argante -- cytaty z listy mailingowej projektu argante (www.argante.org)
958 i kanału #argante
959
960 %package -n fortune-mod-pl-advocacy
961 Summary:        Fortune mod: advocacy
962 Summary(pl):    Zestaw fortunek: advocacy
963 Group:          Applications/Games
964 Requires:       fortune-mod
965
966 %description -n fortune-mod-pl-advocacy -l pl.UTF-8
967 advocacy -- Złota Księga Cytatów
968 Cytaty są na pograniczu śmieszności i żałosności...
969 Źródło: http://lech7.pse.pl/ZKC/
970
971 %package -n fortune-mod-pl-stirlitz
972 Summary:        Fortune mod: stirlitz
973 Summary(pl):    Zestaw fortunek: stirlitz
974 Group:          Applications/Games
975 Requires:       fortune-mod
976
977 %description -n fortune-mod-pl-stirlitz -l pl.UTF-8
978 stirlitz -- rosyjski agent w niemieckich strukturach
979
980 %package -n fortune-mod-pl-ospl-ad
981 Summary:        Fortune mod: ospl-ad
982 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ospl-ad
983 Group:          Applications/Games
984 Requires:       fortune-mod
985
986 %description -n fortune-mod-pl-ospl-ad -l pl.UTF-8
987 ospl-ad -- fortunki advocacy dla ospl, z list dyskusyjnych i sygnaturek :-)
988
989 %package -n fortune-mod-pl-pld-offensive
990 Summary:        Fortune mod: pld-offensive
991 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld-offensive
992 Group:          Applications/Games
993 Requires:       fortune-mod
994
995 %description -n fortune-mod-pl-pld-offensive -l pl.UTF-8
996 pld-offensive -- chodzi oczywiście o wypowiedzi polityków z Porozumienia
997 Ludowo - Demokratycznego ;-p (nieocenzurowane)
998
999 %package -n fortune-mod-pl-pratchett
1000 Summary:        Fortune mod: pratchett
1001 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pratchett
1002 Group:          Applications/Games
1003 Requires:       fortune-mod
1004
1005 %description -n fortune-mod-pl-pratchett -l pl.UTF-8
1006 pratchett -- cytaty z Terry'ego Pratchetta (tł. w większości P.W. Cholewa)
1007
1008 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp
1009 Summary:        Fortune mod: pldhelp
1010 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pldhelp
1011 Group:          Applications/Games
1012 Requires:       fortune-mod
1013
1014 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp -l pl.UTF-8
1015 pldhelp -- kanał #pldhelp && support
1016
1017 %package -n fortune-mod-pl-microsoft
1018 Summary:        Fortune mod: microsoft
1019 Summary(pl):    Zestaw fortunek: microsoft
1020 Group:          Applications/Games
1021 Requires:       fortune-mod
1022
1023 %description -n fortune-mod-pl-microsoft -l pl.UTF-8
1024 microsoft -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której
1025 adresu nikt już nie pamięta ;-) plus doświadczenia własne ;-)
1026
1027 %package -n fortune-mod-pl-chuck-norris
1028 Summary:        Fortune mod: chuck-norris
1029 Summary(pl):    Zestaw fortunek: chuck-norris
1030 Group:          Applications/Games
1031 Requires:       fortune-mod
1032
1033 %description -n fortune-mod-pl-chuck-norris
1034 Fortune mod: chuck-norris
1035
1036 We are sorry that there is no more useful description,
1037 but blekot is too lame to add description to the README
1038 file. Send your requests to blekot@pld-linux.org
1039
1040 %description -n fortune-mod-pl-chuck-norris -l pl.UTF-8
1041 Zestaw fortunek: chuck-norris
1042
1043 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
1044 ale blekot nie potrafi dodać opisu do pliku README.
1045 Prośby prosimy kierować na adres blekot@pld-linux.org
1046
1047 %package -n fortune-mod-pl-teleturnieje
1048 Summary:        Fortune mod: teleturnieje
1049 Summary(pl):    Zestaw fortunek: teleturnieje
1050 Group:          Applications/Games
1051 Requires:       fortune-mod
1052
1053 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje -l pl.UTF-8
1054 teleturnieje -- mądrości uczestników teleturniejów
1055
1056 %package -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
1057 Summary:        Fortune mod: ipv6.pl
1058 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ipv6.pl
1059 Group:          Applications/Games
1060 Requires:       fortune-mod
1061
1062 %description -n fortune-mod-pl-ipv6.pl -l pl.UTF-8
1063 ipv6.pl -- fortunki z kanału #ipv6.pl
1064
1065 %package -n fortune-mod-pl-wierszyki
1066 Summary:        Fortune mod: wierszyki
1067 Summary(pl):    Zestaw fortunek: wierszyki
1068 Group:          Applications/Games
1069 Requires:       fortune-mod
1070
1071 %description -n fortune-mod-pl-wierszyki -l pl.UTF-8
1072 wierszyki -- prosto z przedszkola (offensive)
1073
1074 %prep
1075 %setup -q
1076
1077 %install
1078 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1079 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes
1080 for i in *;
1081 do
1082  strfile $i;
1083  install $i $i.dat $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes;
1084 done;
1085
1086 %clean
1087 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1088
1089 %files -n fortune-mod-pl-bok
1090 %defattr(644,root,root,755)
1091 %{_datadir}/games/fortunes/bok
1092 %{_datadir}/games/fortunes/bok.dat
1093
1094 %files -n fortune-mod-pl-cnp
1095 %defattr(644,root,root,755)
1096 %{_datadir}/games/fortunes/cnp
1097 %{_datadir}/games/fortunes/cnp.dat
1098
1099 %files -n fortune-mod-pl-irc
1100 %defattr(644,root,root,755)
1101 %{_datadir}/games/fortunes/irc
1102 %{_datadir}/games/fortunes/irc.dat
1103
1104 %files -n fortune-mod-pl-pld
1105 %defattr(644,root,root,755)
1106 %{_datadir}/games/fortunes/pld
1107 %{_datadir}/games/fortunes/pld.dat
1108
1109 %files -n fortune-mod-pl-sad
1110 %defattr(644,root,root,755)
1111 %{_datadir}/games/fortunes/sad
1112 %{_datadir}/games/fortunes/sad.dat
1113
1114 %files -n fortune-mod-pl-zen
1115 %defattr(644,root,root,755)
1116 %{_datadir}/games/fortunes/zen
1117 %{_datadir}/games/fortunes/zen.dat
1118
1119 %files -n fortune-mod-pl-blug
1120 %defattr(644,root,root,755)
1121 %{_datadir}/games/fortunes/blug
1122 %{_datadir}/games/fortunes/blug.dat
1123
1124 %files -n fortune-mod-pl-cows
1125 %defattr(644,root,root,755)
1126 %{_datadir}/games/fortunes/cows
1127 %{_datadir}/games/fortunes/cows.dat
1128
1129 %files -n fortune-mod-pl-http
1130 %defattr(644,root,root,755)
1131 %{_datadir}/games/fortunes/http
1132 %{_datadir}/games/fortunes/http.dat
1133
1134 %files -n fortune-mod-pl-life
1135 %defattr(644,root,root,755)
1136 %{_datadir}/games/fortunes/life
1137 %{_datadir}/games/fortunes/life.dat
1138
1139 %files -n fortune-mod-pl-misc
1140 %defattr(644,root,root,755)
1141 %{_datadir}/games/fortunes/misc
1142 %{_datadir}/games/fortunes/misc.dat
1143
1144 %files -n fortune-mod-pl-pLug
1145 %defattr(644,root,root,755)
1146 %{_datadir}/games/fortunes/pLug
1147 %{_datadir}/games/fortunes/pLug.dat
1148
1149 %files -n fortune-mod-pl-nowe
1150 %defattr(644,root,root,755)
1151 %{_datadir}/games/fortunes/nowe
1152 %{_datadir}/games/fortunes/nowe.dat
1153
1154 %files -n fortune-mod-pl-pcol
1155 %defattr(644,root,root,755)
1156 %{_datadir}/games/fortunes/pcol
1157 %{_datadir}/games/fortunes/pcol.dat
1158
1159 %files -n fortune-mod-pl-perl
1160 %defattr(644,root,root,755)
1161 %{_datadir}/games/fortunes/perl
1162 %{_datadir}/games/fortunes/perl.dat
1163
1164 %files -n fortune-mod-pl-ospl
1165 %defattr(644,root,root,755)
1166 %{_datadir}/games/fortunes/ospl
1167 %{_datadir}/games/fortunes/ospl.dat
1168
1169 %files -n fortune-mod-pl-plug
1170 %defattr(644,root,root,755)
1171 %{_datadir}/games/fortunes/plug
1172 %{_datadir}/games/fortunes/plug.dat
1173
1174 %files -n fortune-mod-pl-psy1
1175 %defattr(644,root,root,755)
1176 %{_datadir}/games/fortunes/psy1
1177 %{_datadir}/games/fortunes/psy1.dat
1178
1179 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
1180 %defattr(644,root,root,755)
1181 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe
1182 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe.dat
1183
1184 %files -n fortune-mod-pl-pamietnik_policjanta
1185 %defattr(644,root,root,755)
1186 %{_datadir}/games/fortunes/pamietnik_policjanta
1187 %{_datadir}/games/fortunes/pamietnik_policjanta.dat
1188
1189 %files -n fortune-mod-pl-puchatek
1190 %defattr(644,root,root,755)
1191 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek
1192 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek.dat
1193
1194 %files -n fortune-mod-pl-kloczkish
1195 %defattr(644,root,root,755)
1196 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish
1197 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish.dat
1198
1199 %files -n fortune-mod-pl-debian.pl
1200 %defattr(644,root,root,755)
1201 %{_datadir}/games/fortunes/debian.pl
1202 %{_datadir}/games/fortunes/debian.pl.dat
1203
1204 %files -n fortune-mod-pl-adamg
1205 %defattr(644,root,root,755)
1206 %{_datadir}/games/fortunes/adamg
1207 %{_datadir}/games/fortunes/adamg.dat
1208
1209 %files -n fortune-mod-pl-bajki
1210 %defattr(644,root,root,755)
1211 %{_datadir}/games/fortunes/bajki
1212 %{_datadir}/games/fortunes/bajki.dat
1213
1214 %files -n fortune-mod-pl-apcoh
1215 %defattr(644,root,root,755)
1216 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh
1217 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh.dat
1218
1219 %files -n fortune-mod-pl-djurban
1220 %defattr(644,root,root,755)
1221 %{_datadir}/games/fortunes/djurban
1222 %{_datadir}/games/fortunes/djurban.dat
1223
1224 %files -n fortune-mod-pl-dwimc
1225 %defattr(644,root,root,755)
1226 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc
1227 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc.dat
1228
1229 %files -n fortune-mod-pl-haiku
1230 %defattr(644,root,root,755)
1231 %{_datadir}/games/fortunes/haiku
1232 %{_datadir}/games/fortunes/haiku.dat
1233
1234 %files -n fortune-mod-pl-linux
1235 %defattr(644,root,root,755)
1236 %{_datadir}/games/fortunes/linux
1237 %{_datadir}/games/fortunes/linux.dat
1238
1239 %files -n fortune-mod-pl-nauka
1240 %defattr(644,root,root,755)
1241 %{_datadir}/games/fortunes/nauka
1242 %{_datadir}/games/fortunes/nauka.dat
1243
1244 %files -n fortune-mod-pl-pplug
1245 %defattr(644,root,root,755)
1246 %{_datadir}/games/fortunes/pplug
1247 %{_datadir}/games/fortunes/pplug.dat
1248
1249 %files -n fortune-mod-pl-sigpl
1250 %defattr(644,root,root,755)
1251 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl
1252 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl.dat
1253
1254 %files -n fortune-mod-pl-sport
1255 %defattr(644,root,root,755)
1256 %{_datadir}/games/fortunes/sport
1257 %{_datadir}/games/fortunes/sport.dat
1258
1259 %files -n fortune-mod-pl-lcamtuf
1260 %defattr(644,root,root,755)
1261 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf
1262 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf.dat
1263
1264 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
1265 %defattr(644,root,root,755)
1266 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne
1267 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne.dat
1268
1269 %files -n fortune-mod-pl-sigvirus
1270 %defattr(644,root,root,755)
1271 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus
1272 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus.dat
1273
1274 %files -n fortune-mod-pl-kernelcookies
1275 %defattr(644,root,root,755)
1276 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies
1277 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies.dat
1278
1279 %files -n fortune-mod-pl-jogger_pl
1280 %defattr(644,root,root,755)
1281 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl
1282 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl.dat
1283
1284 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy
1285 %defattr(644,root,root,755)
1286 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy
1287 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy.dat
1288
1289 %files -n fortune-mod-pl-polish_manpages
1290 %defattr(644,root,root,755)
1291 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages
1292 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages.dat
1293
1294 %files -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
1295 %defattr(644,root,root,755)
1296 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc
1297 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc.dat
1298
1299 %files -n fortune-mod-pl-rywingate
1300 %defattr(644,root,root,755)
1301 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate
1302 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate.dat
1303
1304 %files -n fortune-mod-pl-linuxfr
1305 %defattr(644,root,root,755)
1306 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr
1307 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr.dat
1308
1309 %files -n fortune-mod-pl-linuxpl
1310 %defattr(644,root,root,755)
1311 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl
1312 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl.dat
1313
1314 %files -n fortune-mod-pl-pingwinaria
1315 %defattr(644,root,root,755)
1316 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria
1317 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria.dat
1318
1319 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
1320 %defattr(644,root,root,755)
1321 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne
1322 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne.dat
1323
1324 %files -n fortune-mod-pl-slogany
1325 %defattr(644,root,root,755)
1326 %{_datadir}/games/fortunes/slogany
1327 %{_datadir}/games/fortunes/slogany.dat
1328
1329 %files -n fortune-mod-pl-slownik
1330 %defattr(644,root,root,755)
1331 %{_datadir}/games/fortunes/slownik
1332 %{_datadir}/games/fortunes/slownik.dat
1333
1334 %files -n fortune-mod-pl-x-avalon
1335 %defattr(644,root,root,755)
1336 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon
1337 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon.dat
1338
1339 %files -n fortune-mod-pl-icpusers
1340 %defattr(644,root,root,755)
1341 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers
1342 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers.dat
1343
1344 %files -n fortune-mod-pl-rzewski
1345 %defattr(644,root,root,755)
1346 %{_datadir}/games/fortunes/rzewski
1347 %{_datadir}/games/fortunes/rzewski.dat
1348
1349 %files -n fortune-mod-pl-bocian_gate
1350 %defattr(644,root,root,755)
1351 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate
1352 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate.dat
1353
1354 %files -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
1355 %defattr(644,root,root,755)
1356 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek
1357 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek.dat
1358
1359 %files -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
1360 %defattr(644,root,root,755)
1361 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD
1362 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD.dat
1363
1364 %files -n fortune-mod-pl-sapkowski
1365 %defattr(644,root,root,755)
1366 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski
1367 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski.dat
1368
1369 %files -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
1370 %defattr(644,root,root,755)
1371 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku
1372 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku.dat
1373
1374 %files -n fortune-mod-pl-koscielne
1375 %defattr(644,root,root,755)
1376 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne
1377 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne.dat
1378
1379 %files -n fortune-mod-pl-pLug-slc2001
1380 %defattr(644,root,root,755)
1381 %{_datadir}/games/fortunes/pLug-slc2001
1382 %{_datadir}/games/fortunes/pLug-slc2001.dat
1383
1384 %files -n fortune-mod-pl-dzieci
1385 %defattr(644,root,root,755)
1386 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci
1387 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci.dat
1388
1389 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
1390 %defattr(644,root,root,755)
1391 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive
1392 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive.dat
1393
1394 %files -n fortune-mod-pl-gentoo
1395 %defattr(644,root,root,755)
1396 %{_datadir}/games/fortunes/gentoo
1397 %{_datadir}/games/fortunes/gentoo.dat
1398
1399 %files -n fortune-mod-pl-newyear
1400 %defattr(644,root,root,755)
1401 %{_datadir}/games/fortunes/newyear
1402 %{_datadir}/games/fortunes/newyear.dat
1403
1404 %files -n fortune-mod-pl-imiona
1405 %defattr(644,root,root,755)
1406 %{_datadir}/games/fortunes/imiona
1407 %{_datadir}/games/fortunes/imiona.dat
1408
1409 %files -n fortune-mod-pl-matrymonialne
1410 %defattr(644,root,root,755)
1411 %{_datadir}/games/fortunes/matrymonialne
1412 %{_datadir}/games/fortunes/matrymonialne.dat
1413
1414 %files -n fortune-mod-pl-7thguard
1415 %defattr(644,root,root,755)
1416 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard
1417 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard.dat
1418
1419 %files -n fortune-mod-pl-matura
1420 %defattr(644,root,root,755)
1421 %{_datadir}/games/fortunes/matura
1422 %{_datadir}/games/fortunes/matura.dat
1423
1424 %files -n fortune-mod-pl-konikbujany
1425 %defattr(644,root,root,755)
1426 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany
1427 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany.dat
1428
1429 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
1430 %defattr(644,root,root,755)
1431 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy
1432 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy.dat
1433
1434 %files -n fortune-mod-pl-milosc
1435 %defattr(644,root,root,755)
1436 %{_datadir}/games/fortunes/milosc
1437 %{_datadir}/games/fortunes/milosc.dat
1438
1439 %files -n fortune-mod-pl-mmazur
1440 %defattr(644,root,root,755)
1441 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur
1442 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur.dat
1443
1444 %files -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1445 %defattr(644,root,root,755)
1446 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja
1447 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja.dat
1448
1449 %files -n fortune-mod-pl-seneka
1450 %defattr(644,root,root,755)
1451 %{_datadir}/games/fortunes/seneka
1452 %{_datadir}/games/fortunes/seneka.dat
1453
1454 %files -n fortune-mod-pl-spolem
1455 %defattr(644,root,root,755)
1456 %{_datadir}/games/fortunes/spolem
1457 %{_datadir}/games/fortunes/spolem.dat
1458
1459 %files -n fortune-mod-pl-stachura
1460 %defattr(644,root,root,755)
1461 %{_datadir}/games/fortunes/stachura
1462 %{_datadir}/games/fortunes/stachura.dat
1463
1464 %files -n fortune-mod-pl-pld-fork
1465 %defattr(644,root,root,755)
1466 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork
1467 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork.dat
1468
1469 %files -n fortune-mod-pl-baseciq
1470 %defattr(644,root,root,755)
1471 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq
1472 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq.dat
1473
1474 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
1475 %defattr(644,root,root,755)
1476 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper
1477 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper.dat
1478
1479 %files -n fortune-mod-pl-komputery
1480 %defattr(644,root,root,755)
1481 %{_datadir}/games/fortunes/komputery
1482 %{_datadir}/games/fortunes/komputery.dat
1483
1484 %files -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
1485 %defattr(644,root,root,755)
1486 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot
1487 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot.dat
1488
1489 %files -n fortune-mod-pl-argante
1490 %defattr(644,root,root,755)
1491 %{_datadir}/games/fortunes/argante
1492 %{_datadir}/games/fortunes/argante.dat
1493
1494 %files -n fortune-mod-pl-advocacy
1495 %defattr(644,root,root,755)
1496 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy
1497 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy.dat
1498
1499 %files -n fortune-mod-pl-stirlitz
1500 %defattr(644,root,root,755)
1501 %{_datadir}/games/fortunes/stirlitz
1502 %{_datadir}/games/fortunes/stirlitz.dat
1503
1504 %files -n fortune-mod-pl-ospl-ad
1505 %defattr(644,root,root,755)
1506 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad
1507 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad.dat
1508
1509 %files -n fortune-mod-pl-pld-offensive
1510 %defattr(644,root,root,755)
1511 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive
1512 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive.dat
1513
1514 %files -n fortune-mod-pl-pratchett
1515 %defattr(644,root,root,755)
1516 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett
1517 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett.dat
1518
1519 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp
1520 %defattr(644,root,root,755)
1521 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp
1522 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp.dat
1523
1524 %files -n fortune-mod-pl-microsoft
1525 %defattr(644,root,root,755)
1526 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft
1527 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft.dat
1528
1529 %files -n fortune-mod-pl-chuck-norris
1530 %defattr(644,root,root,755)
1531 %{_datadir}/games/fortunes/chuck-norris
1532 %{_datadir}/games/fortunes/chuck-norris.dat
1533
1534 %files -n fortune-mod-pl-teleturnieje
1535 %defattr(644,root,root,755)
1536 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje
1537 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje.dat
1538
1539 %files -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
1540 %defattr(644,root,root,755)
1541 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl
1542 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl.dat
1543
1544 %files -n fortune-mod-pl-wierszyki
1545 %defattr(644,root,root,755)
1546 %{_datadir}/games/fortunes/wierszyki
1547 %{_datadir}/games/fortunes/wierszyki.dat
This page took 0.155589 seconds and 2 git commands to generate.