- add todo
[packages/fortunes-pl.git] / fortunes-pl.spec
1 # TODO
2 # - add missing english descriptions
3 #
4 # If you want to modify or regenerate it use script from CVS:
5 # fortunes-pl/SPEC/*
6 #
7 Summary:        Collection of Polish Fortunes
8 Summary(pl.UTF-8):      Zbiór polskich fortunek
9 Name:           fortunes-pl
10 Version:        20060830
11 Release:        2
12 License:        GPL
13 Group:          Applications/Games
14 Source0:        %{name}-%{version}.tar.bz2
15 # Source0-md5:  fe82e2192bd3b2833638fb20ea7b4827
16 BuildRequires:  fortune-mod >= 1.0-13
17 BuildArch:      noarch
18 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
19
20 %description
21 Fortune-mod contains the ever-popular fortune program. Want a little
22 bit of random wisdom revealed to you when you log in? Fortune's your
23 program. Fun-loving system administrators can install
24 fortune-mod-on-login, so that the users get their dose of wisdom each
25 time they log in.
26
27 Install fortune if you want a program which will bestow these random
28 bits o' wit.
29
30 This package constant colection of polish fortunes from cvs.pld-linux.org
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 Fortune-mod zawiera wciąż popularny program fortune ("cytat dnia",
34 "przepowiednia"). Masz ochotę na odrobinę mądrości przekazanej Ci
35 podczas logowania? Program fortune jest dla Ciebie. Administratorzy z
36 poczuciem humoru mogą zainstalować fortune-mod-on-login, by każdy
37 otrzymał swoją dawkę mądrości przy logowaniu.
38
39 Ten pakiet zawiera kolekcję polskich fortunek z cvs.pld-linux.org
40
41 %package -n fortune-mod-pl-debian.pl
42 Summary:        Fortune mod: debian.pl
43 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: debian.pl
44 Group:          Applications/Games
45 Requires:       fortune-mod
46
47 %description -n fortune-mod-pl-debian.pl -l pl.UTF-8
48 + debian.pl -- fortunki z kanału #debian
49
50 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
51 Summary:        Fortune mod: dowcipy-naukowcy
52 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
53 Group:          Applications/Games
54 Requires:       fortune-mod
55
56 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
57 Fortune mod: dowcipy-naukowcy
58
59 We are sorry that there is no more useful description,
60 but leafnode is too lame to add description to the README
61 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
62
63 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy -l pl.UTF-8
64 Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
65
66 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
67 ale leafnode nie potrafi dodać opisu do pliku README.
68 Prośby prosimy kierować na adres leafnode@pld-linux.org
69
70 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
71 Summary:        Fortune mod: dowcipy-niskopoziomowe
72 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: dowcipy-niskopoziomowe
73 Group:          Applications/Games
74 Requires:       fortune-mod
75
76 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe -l pl.UTF-8
77 + dowcipy-niskopoziomowe -- dowcipy kategorii B
78
79 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
80 Summary:        Fortune mod: dowcipy-szowinistyczne
81 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: dowcipy-szowinistyczne
82 Group:          Applications/Games
83 Requires:       fortune-mod
84
85 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne -l pl.UTF-8
86 + dowcipy-szowinistyczne -- to, co faceci lubią najbardziej
87
88 %package -n fortune-mod-pl-sport
89 Summary:        Fortune mod: sport
90 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: sport
91 Group:          Applications/Games
92 Requires:       fortune-mod
93
94 %description -n fortune-mod-pl-sport -l pl.UTF-8
95 + sport -- komentatorzy sportowi mówią szybciej, niż myślą
96
97 %package -n fortune-mod-pl-slownik
98 Summary:        Fortune mod: slownik
99 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: slownik
100 Group:          Applications/Games
101 Requires:       fortune-mod
102
103 %description -n fortune-mod-pl-slownik -l pl.UTF-8
104 + slownik -- słownik polsko-światowy
105
106 %package -n fortune-mod-pl-teleturnieje
107 Summary:        Fortune mod: teleturnieje
108 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: teleturnieje
109 Group:          Applications/Games
110 Requires:       fortune-mod
111
112 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje
113 Fortune mod: teleturnieje
114
115 We are sorry that there is no more useful description,
116 but leafnode is too lame to add description to the README
117 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
118
119 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje -l pl.UTF-8
120 Zestaw fortunek: teleturnieje
121
122 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
123 ale leafnode nie potrafi dodać opisu do pliku README.
124 Prośby prosimy kierować na adres leafnode@pld-linux.org
125
126 %package -n fortune-mod-pl-jogger_pl
127 Summary:        Fortune mod: jogger_pl
128 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: jogger_pl
129 Group:          Applications/Games
130 Requires:       fortune-mod
131
132 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl
133 Fortune mod: jogger_pl
134
135 We are sorry that there is no more useful description,
136 but jpc is too lame to add description to the README
137 file. Send your requests to jpc@pld-linux.org
138
139 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl -l pl.UTF-8
140 Zestaw fortunek: jogger_pl
141
142 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
143 ale jpc nie potrafi dodać opisu do pliku README.
144 Prośby prosimy kierować na adres jpc@pld-linux.org
145
146 %package -n fortune-mod-pl-gentoo
147 Summary:        Fortune mod: gentoo
148 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: gentoo
149 Group:          Applications/Games
150 Requires:       fortune-mod
151
152 %description -n fortune-mod-pl-gentoo
153 Fortune mod: gentoo
154
155 We are sorry that there is no more useful description,
156 but kolodko is too lame to add description to the README
157 file. Send your requests to kolodko@pld-linux.org
158
159 %description -n fortune-mod-pl-gentoo -l pl.UTF-8
160 Zestaw fortunek: gentoo
161
162 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
163 ale kolodko nie potrafi dodać opisu do pliku README.
164 Prośby prosimy kierować na adres kolodko@pld-linux.org
165
166 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
167 Summary:        Fortune mod: dowcipy-lepper
168 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
169 Group:          Applications/Games
170 Requires:       fortune-mod
171
172 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
173 Fortune mod: dowcipy-lepper
174
175 We are sorry that there is no more useful description,
176 but leafnode is too lame to add description to the README
177 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
178
179 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper -l pl.UTF-8
180 Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
181
182 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
183 ale leafnode nie potrafi dodać opisu do pliku README.
184 Prośby prosimy kierować na adres leafnode@pld-linux.org
185
186 %package -n fortune-mod-pl-x-avalon
187 Summary:        Fortune mod: x-avalon
188 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: x-avalon
189 Group:          Applications/Games
190 Requires:       fortune-mod
191
192 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon
193 Fortune mod: x-avalon
194
195 We are sorry that there is no more useful description,
196 but djurban is too lame to add description to the README
197 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
198
199 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon -l pl.UTF-8
200 Zestaw fortunek: x-avalon
201
202 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
203 ale djurban nie potrafi dodać opisu do pliku README.
204 Prośby prosimy kierować na adres djurban@pld-linux.org
205
206 %package -n fortune-mod-pl-kloczkish
207 Summary:        Fortune mod: kloczkish
208 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: kloczkish
209 Group:          Applications/Games
210 Requires:       fortune-mod
211
212 %description -n fortune-mod-pl-kloczkish -l pl.UTF-8
213 + kloczkish -- cytaty z Tomasza Kłoczko
214
215 %package -n fortune-mod-pl-wierszyki
216 Summary:        Fortune mod: wierszyki
217 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: wierszyki
218 Group:          Applications/Games
219 Requires:       fortune-mod
220
221 %description -n fortune-mod-pl-wierszyki -l pl.UTF-8
222 + wierszyki -- prosto z przedszkola (offensive)
223
224 %package -n fortune-mod-pl-polish_manpages
225 Summary:        Fortune mod: polish_manpages
226 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: polish_manpages
227 Group:          Applications/Games
228 Requires:       fortune-mod
229
230 %description -n fortune-mod-pl-polish_manpages -l pl.UTF-8
231 + polish_manpages -- polskie tłumaczenia bywają tak zabawne, jak żałosne
232
233 %package -n fortune-mod-pl-mmazur
234 Summary:        Fortune mod: mmazur
235 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: mmazur
236 Group:          Applications/Games
237 Requires:       fortune-mod
238
239 %description -n fortune-mod-pl-mmazur
240 Fortune mod: mmazur
241
242 We are sorry that there is no more useful description,
243 but speedy is too lame to add description to the README
244 file. Send your requests to speedy@pld-linux.org
245
246 %description -n fortune-mod-pl-mmazur -l pl.UTF-8
247 Zestaw fortunek: mmazur
248
249 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
250 ale speedy nie potrafi dodać opisu do pliku README.
251 Prośby prosimy kierować na adres speedy@pld-linux.org
252
253 %package -n fortune-mod-pl-sapkowski
254 Summary:        Fortune mod: sapkowski
255 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: sapkowski
256 Group:          Applications/Games
257 Requires:       fortune-mod
258
259 %description -n fortune-mod-pl-sapkowski -l pl.UTF-8
260 + sapkowski -- cytaty z Andrzeja Sapkowskiego
261
262 %package -n fortune-mod-pl-advocacy
263 Summary:        Fortune mod: advocacy
264 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: advocacy
265 Group:          Applications/Games
266 Requires:       fortune-mod
267
268 %description -n fortune-mod-pl-advocacy -l pl.UTF-8
269 + advocacy -- Złota Księga Cytatów
270   Cytaty są na pograniczu śmieszności i żałosności...
271   Źródło: http://lech7.pse.pl/ZKC/
272
273 %package -n fortune-mod-pl-imiona
274 Summary:        Fortune mod: imiona
275 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: imiona
276 Group:          Applications/Games
277 Requires:       fortune-mod
278
279 %description -n fortune-mod-pl-imiona -l pl.UTF-8
280 + imiona -- czego można się spodziewać po kimś o danym imieniu
281
282 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
283 Summary:        Fortune mod: pldhelp-offensive
284 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pldhelp-offensive
285 Group:          Applications/Games
286 Requires:       fortune-mod
287
288 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive -l pl.UTF-8
289 + pldhelp-offensive -- kanał #pldhelp && support (nieocenzurowane)
290
291 %package -n fortune-mod-pl-pld-offensive
292 Summary:        Fortune mod: pld-offensive
293 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pld-offensive
294 Group:          Applications/Games
295 Requires:       fortune-mod
296
297 %description -n fortune-mod-pl-pld-offensive -l pl.UTF-8
298 + pld-offensive -- chodzi oczywiście o wypowiedzi polityków z Porozumienia
299   Ludowo - Demokratycznego ;-p (nieocenzurowane)
300
301 %package -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
302 Summary:        Fortune mod: testnaosobowosc
303 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: testnaosobowosc
304 Group:          Applications/Games
305 Requires:       fortune-mod
306
307 %description -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc -l pl.UTF-8
308 + testnaosobowosc -- jestem jaki jestem
309
310 %package -n fortune-mod-pl-stachura
311 Summary:        Fortune mod: stachura
312 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: stachura
313 Group:          Applications/Games
314 Requires:       fortune-mod
315
316 %description -n fortune-mod-pl-stachura -l pl.UTF-8
317 + stachura -- kilka wierszy
318
319 %package -n fortune-mod-pl-spolem
320 Summary:        Fortune mod: spolem
321 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: spolem
322 Group:          Applications/Games
323 Requires:       fortune-mod
324
325 %description -n fortune-mod-pl-spolem
326 Fortune mod: spolem
327
328 We are sorry that there is no more useful description,
329 but djrzulf is too lame to add description to the README
330 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
331
332 %description -n fortune-mod-pl-spolem -l pl.UTF-8
333 Zestaw fortunek: spolem
334
335 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
336 ale djrzulf nie potrafi dodać opisu do pliku README.
337 Prośby prosimy kierować na adres djrzulf@pld-linux.org
338
339 %package -n fortune-mod-pl-slogany
340 Summary:        Fortune mod: slogany
341 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: slogany
342 Group:          Applications/Games
343 Requires:       fortune-mod
344
345 %description -n fortune-mod-pl-slogany -l pl.UTF-8
346 + slogany -- źródło jest podane w sygnaturkach; chyba lepiej je przenieść
347   tutaj, podesłał Marcin Rzewucki <marcinr@linuxpl.org>
348
349 %package -n fortune-mod-pl-sigvirus
350 Summary:        Fortune mod: sigvirus
351 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: sigvirus
352 Group:          Applications/Games
353 Requires:       fortune-mod
354
355 %description -n fortune-mod-pl-sigvirus -l pl.UTF-8
356 + sigvirus -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której
357   adresu nikt już nie pamięta ;-)
358
359 %package -n fortune-mod-pl-sigpl
360 Summary:        Fortune mod: sigpl
361 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: sigpl
362 Group:          Applications/Games
363 Requires:       fortune-mod
364
365 %description -n fortune-mod-pl-sigpl -l pl.UTF-8
366 + sigpl -- polskie sygnaturki ze strony Łukasza Kowalczyka
367   (www.hoohoo.prv.pl)
368
369 %package -n fortune-mod-pl-seneka
370 Summary:        Fortune mod: seneka
371 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: seneka
372 Group:          Applications/Games
373 Requires:       fortune-mod
374
375 %description -n fortune-mod-pl-seneka -l pl.UTF-8
376 + seneka -- ze zbioru "Myśli"
377
378 %package -n fortune-mod-pl-sad
379 Summary:        Fortune mod: sad
380 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: sad
381 Group:          Applications/Games
382 Requires:       fortune-mod
383
384 %description -n fortune-mod-pl-sad -l pl.UTF-8
385 + sad -- Cytaty z amerykańskiej książki 'Disorder in the Court'. To są
386   autentyczne zdania, które padły w sądach - słowo w słowo.
387   Nagrane i opublikowane przez reporterów sądowych.
388
389 %package -n fortune-mod-pl-rywingate
390 Summary:        Fortune mod: rywingate
391 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: rywingate
392 Group:          Applications/Games
393 Requires:       fortune-mod
394
395 %description -n fortune-mod-pl-rywingate -l pl.UTF-8
396 + rywingate -- trochę tekstów od komisji śledczej
397
398 %package -n fortune-mod-pl-plug-slc2001
399 Summary:        Fortune mod: plug-slc2001
400 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pług-slc2001
401 Group:          Applications/Games
402 Requires:       fortune-mod
403
404 %description -n fortune-mod-pl-plug-slc2001 -l pl.UTF-8
405 + pług-slc2001 -- Polish(ed) Łyżka Users Group: Summer Libation Camp 2001
406
407 %package -n fortune-mod-pl-pLug
408 Summary:        Fortune mod: pLug
409 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pług
410 Group:          Applications/Games
411 Requires:       fortune-mod
412
413 %description -n fortune-mod-pl-pLug -l pl.UTF-8
414 + pług -- kanał #pług: Polish(ed) Łyżka Users Group
415
416 %package -n fortune-mod-pl-puchatek
417 Summary:        Fortune mod: puchatek
418 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: puchatek
419 Group:          Applications/Games
420 Requires:       fortune-mod
421
422 %description -n fortune-mod-pl-puchatek -l pl.UTF-8
423 + puchatek -- (gdyby ktoś chciał pododawać coś o Misiu...) z anathema.eu.org
424
425 %package -n fortune-mod-pl-plug
426 Summary:        Fortune mod: plug
427 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: plug
428 Group:          Applications/Games
429 Requires:       fortune-mod
430
431 %description -n fortune-mod-pl-plug -l pl.UTF-8
432 + plug -- mądrości z kanału #plug, podesłał Mateusz Golicz
433   <mtg@elsat.net.pl> oraz ogroooomna aktualizacja dzięki
434   Tygrysowi (tygrys@tangerine.dream.art.pl).
435
436 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp
437 Summary:        Fortune mod: pldhelp
438 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pldhelp
439 Group:          Applications/Games
440 Requires:       fortune-mod
441
442 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp -l pl.UTF-8
443 + pldhelp -- kanał #pldhelp && support
444
445 %package -n fortune-mod-pl-pingwinaria
446 Summary:        Fortune mod: pingwinaria
447 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pingwinaria
448 Group:          Applications/Games
449 Requires:       fortune-mod
450
451 %description -n fortune-mod-pl-pingwinaria -l pl.UTF-8
452 + pingwinaria -- teksty z Pingwinariów, zbierane w bojach ;>
453
454 %package -n fortune-mod-pl-perl
455 Summary:        Fortune mod: perl
456 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: perl
457 Group:          Applications/Games
458 Requires:       fortune-mod
459
460 %description -n fortune-mod-pl-perl -l pl.UTF-8
461 + perl -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której adresu
462   nikt już nie pamięta ;-)
463
464 %package -n fortune-mod-pl-pcol
465 Summary:        Fortune mod: pcol
466 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pcol
467 Group:          Applications/Games
468 Requires:       fortune-mod
469
470 %description -n fortune-mod-pl-pcol -l pl.UTF-8
471 + pcol -- z grupy dyskusyjnej pl.comp.os.linux; bardzo wdzięczne miejsce
472   dla zbieraczy fortunek
473
474 %package -n fortune-mod-pl-ospl-ad
475 Summary:        Fortune mod: ospl-ad
476 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: ospl-ad
477 Group:          Applications/Games
478 Requires:       fortune-mod
479
480 %description -n fortune-mod-pl-ospl-ad -l pl.UTF-8
481 + ospl-ad -- fortunki advocacy dla ospl, z list dyskusyjnych i sygnaturek :-)
482
483 %package -n fortune-mod-pl-ospl
484 Summary:        Fortune mod: ospl
485 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: ospl
486 Group:          Applications/Games
487 Requires:       fortune-mod
488
489 %description -n fortune-mod-pl-ospl -l pl.UTF-8
490 + ospl -- pewnego dnia grupka ludzi stwierdziła, że tak dalej być nie
491   może ;-) a przy okazji powstała garść fortunek
492
493 %package -n fortune-mod-pl-nowe
494 Summary:        Fortune mod: nowe
495 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: nowe
496 Group:          Applications/Games
497 Requires:       fortune-mod
498
499 %description -n fortune-mod-pl-nowe -l pl.UTF-8
500 + nowe -- miejsce na nowe, pojedyncze fortunki
501
502 %package -n fortune-mod-pl-nauka
503 Summary:        Fortune mod: nauka
504 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: nauka
505 Group:          Applications/Games
506 Requires:       fortune-mod
507
508 %description -n fortune-mod-pl-nauka -l pl.UTF-8
509 + nauka -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której adresu
510   nikt już nie pamięta ;-)
511
512 %package -n fortune-mod-pl-misc
513 Summary:        Fortune mod: misc
514 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: misc
515 Group:          Applications/Games
516 Requires:       fortune-mod
517
518 %description -n fortune-mod-pl-misc -l pl.UTF-8
519 + misc -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której adresu
520   nikt już nie pamięta ;-)
521
522 %package -n fortune-mod-pl-milosc
523 Summary:        Fortune mod: milosc
524 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: milosc
525 Group:          Applications/Games
526 Requires:       fortune-mod
527
528 %description -n fortune-mod-pl-milosc -l pl.UTF-8
529 + milosc -- wiersze dziewczyny Diabl0 <diabl0@poczta.fm>
530
531 %package -n fortune-mod-pl-microsoft
532 Summary:        Fortune mod: microsoft
533 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: microsoft
534 Group:          Applications/Games
535 Requires:       fortune-mod
536
537 %description -n fortune-mod-pl-microsoft -l pl.UTF-8
538 + microsoft -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której
539   adresu nikt już nie pamięta ;-) plus doświadczenia własne ;-)
540
541 %package -n fortune-mod-pl-matura
542 Summary:        Fortune mod: matura
543 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: matura
544 Group:          Applications/Games
545 Requires:       fortune-mod
546
547 %description -n fortune-mod-pl-matura -l pl.UTF-8
548 + matura -- pewniaki na maturę oraz teksty z matury ;)
549
550 %package -n fortune-mod-pl-linuxpl
551 Summary:        Fortune mod: linuxpl
552 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: linuxpl
553 Group:          Applications/Games
554 Requires:       fortune-mod
555
556 %description -n fortune-mod-pl-linuxpl -l pl.UTF-8
557 + linuxpl -- mądrości z kanału #linuxpl, podesłał Mateusz Golicz
558   <mtg@elsat.net.pl>; następnie dodano to, co zebrał Marcoos
559   <fortune@pertus.com.pl>
560
561 %package -n fortune-mod-pl-linuxfr
562 Summary:        Fortune mod: linuxfr
563 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: linuxfr
564 Group:          Applications/Games
565 Requires:       fortune-mod
566
567 %description -n fortune-mod-pl-linuxfr -l pl.UTF-8
568 + linuxfr -- kanał #linuxfr (?)
569
570 %package -n fortune-mod-pl-linux
571 Summary:        Fortune mod: linux
572 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: linux
573 Group:          Applications/Games
574 Requires:       fortune-mod
575
576 %description -n fortune-mod-pl-linux -l pl.UTF-8
577 + linux -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której adresu
578   nikt już nie pamięta ;-)
579
580 %package -n fortune-mod-pl-life
581 Summary:        Fortune mod: life
582 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: life
583 Group:          Applications/Games
584 Requires:       fortune-mod
585
586 %description -n fortune-mod-pl-life
587 Fortune mod: life
588
589 We are sorry that there is no more useful description,
590 but djurban is too lame to add description to the README
591 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
592
593 %description -n fortune-mod-pl-life -l pl.UTF-8
594 Zestaw fortunek: life
595
596 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
597 ale djurban nie potrafi dodać opisu do pliku README.
598 Prośby prosimy kierować na adres djurban@pld-linux.org
599
600 %package -n fortune-mod-pl-lcamtuf
601 Summary:        Fortune mod: lcamtuf
602 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: lcamtuf
603 Group:          Applications/Games
604 Requires:       fortune-mod
605
606 %description -n fortune-mod-pl-lcamtuf -l pl.UTF-8
607 + lcamtuf -- co lepsze fragmenty listów do lcamtufa oraz msg-ów z #hackpl.
608
609 %package -n fortune-mod-pl-koscielne
610 Summary:        Fortune mod: koscielne
611 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: koscielne
612 Group:          Applications/Games
613 Requires:       fortune-mod
614
615 %description -n fortune-mod-pl-koscielne -l pl.UTF-8
616 + koscielne -- o kościele 
617
618 %package -n fortune-mod-pl-konikbujany
619 Summary:        Fortune mod: konikbujany
620 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: konikbujany
621 Group:          Applications/Games
622 Requires:       fortune-mod
623
624 %description -n fortune-mod-pl-konikbujany -l pl.UTF-8
625 + konikbujany -- wypowiedzi człowieka przedstawiającego się jako konikbujany
626   (między innymi), bardzo egzotyczna postać; z anathema.eu.org
627
628 %package -n fortune-mod-pl-komputery
629 Summary:        Fortune mod: komputery
630 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: komputery
631 Group:          Applications/Games
632 Requires:       fortune-mod
633
634 %description -n fortune-mod-pl-komputery -l pl.UTF-8
635 + komputery -- tłumaczenie z angielskiego, pochodzą z witryny, której
636   adresu nikt już nie pamięta ;-)
637
638 %package -n fortune-mod-pl-kernelcookies
639 Summary:        Fortune mod: kernelcookies
640 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: kernelcookies
641 Group:          Applications/Games
642 Requires:       fortune-mod
643
644 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies
645 Fortune mod: kernelcookies
646
647 We are sorry that there is no more useful description,
648 but adasi is too lame to add description to the README
649 file. Send your requests to adasi@pld-linux.org
650
651 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies -l pl.UTF-8
652 Zestaw fortunek: kernelcookies
653
654 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
655 ale adasi nie potrafi dodać opisu do pliku README.
656 Prośby prosimy kierować na adres adasi@pld-linux.org
657
658 %package -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
659 Summary:        Fortune mod: ipv6.pl
660 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: ipv6.pl
661 Group:          Applications/Games
662 Requires:       fortune-mod
663
664 %description -n fortune-mod-pl-ipv6.pl -l pl.UTF-8
665 + ipv6.pl -- fortunki z kanału #ipv6.pl
666
667 %package -n fortune-mod-pl-icpusers
668 Summary:        Fortune mod: icpusers
669 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: icpusers
670 Group:          Applications/Games
671 Requires:       fortune-mod
672
673 %description -n fortune-mod-pl-icpusers
674 Fortune mod: icpusers
675
676 We are sorry that there is no more useful description,
677 but waszi is too lame to add description to the README
678 file. Send your requests to waszi@pld-linux.org
679
680 %description -n fortune-mod-pl-icpusers -l pl.UTF-8
681 Zestaw fortunek: icpusers
682
683 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
684 ale waszi nie potrafi dodać opisu do pliku README.
685 Prośby prosimy kierować na adres waszi@pld-linux.org
686
687 %package -n fortune-mod-pl-http
688 Summary:        Fortune mod: http
689 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: http
690 Group:          Applications/Games
691 Requires:       fortune-mod
692
693 %description -n fortune-mod-pl-http -l pl.UTF-8
694 + http -- a co by było, gdyby kobiety były serwerami http?
695
696 %package -n fortune-mod-pl-haiku
697 Summary:        Fortune mod: haiku
698 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: haiku
699 Group:          Applications/Games
700 Requires:       fortune-mod
701
702 %description -n fortune-mod-pl-haiku -l pl.UTF-8
703 + haiku -- źródło nieznane
704
705 %package -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
706 Summary:        Fortune mod: gra_polslowek
707 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: gra_polslowek
708 Group:          Applications/Games
709 Requires:       fortune-mod
710
711 %description -n fortune-mod-pl-gra_polslowek -l pl.UTF-8
712 + gra_polslowek -- gra polega na zamianie miejscami DUŻYCH liter w krótkich
713   zdaniach (na przykład: Gra półSłówek -> Sra półGłówek)
714
715 %package -n fortune-mod-pl-dwimc
716 Summary:        Fortune mod: dwimc
717 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: dwimc
718 Group:          Applications/Games
719 Requires:       fortune-mod
720
721 %description -n fortune-mod-pl-dwimc -l pl.UTF-8
722 + dwimc -- cycaty w tłumaczeniu polskim (Yagoda) z filmu "Stary, gdzie jest
723   moja bryka ?!"
724
725 %package -n fortune-mod-pl-pld-fork
726 Summary:        Fortune mod: pld-fork
727 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pld-fork
728 Group:          Applications/Games
729 Requires:       fortune-mod
730
731 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork
732 Fortune mod: pld-fork
733
734 We are sorry that there is no more useful description,
735 but adamg is too lame to add description to the README
736 file. Send your requests to adamg@pld-linux.org
737
738 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork -l pl.UTF-8
739 Zestaw fortunek: pld-fork
740
741 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
742 ale adamg nie potrafi dodać opisu do pliku README.
743 Prośby prosimy kierować na adres adamg@pld-linux.org
744
745 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
746 Summary:        Fortune mod: dowcipy-feministyczne
747 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: dowcipy-feministyczne
748 Group:          Applications/Games
749 Requires:       fortune-mod
750
751 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne -l pl.UTF-8
752 + dowcipy-feministyczne -- sam feminizm
753
754 %package -n fortune-mod-pl-djurban
755 Summary:        Fortune mod: djurban
756 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: djurban
757 Group:          Applications/Games
758 Requires:       fortune-mod
759
760 %description -n fortune-mod-pl-djurban -l pl.UTF-8
761 + djurban -- mądrości djurbana
762
763 %package -n fortune-mod-pl-cows
764 Summary:        Fortune mod: cows
765 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: cows
766 Group:          Applications/Games
767 Requires:       fortune-mod
768
769 %description -n fortune-mod-pl-cows -l pl.UTF-8
770 + cows -- wariacje na temat cowsay
771
772 %package -n fortune-mod-pl-cnp
773 Summary:        Fortune mod: cnp
774 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: cnp
775 Group:          Applications/Games
776 Requires:       fortune-mod
777
778 %description -n fortune-mod-pl-cnp -l pl.UTF-8
779 + cnp -- cytaty z filmu "Chłopaki nie płaczą"
780
781 %package -n fortune-mod-pl-bok
782 Summary:        Fortune mod: bok
783 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: bok
784 Group:          Applications/Games
785 Requires:       fortune-mod
786
787 %description -n fortune-mod-pl-bok -l pl.UTF-8
788 + bok -- teksty z różnych Biur Obsługi Klienta, sklepów komputerowych itp,
789          generalnie PMKAK (Problem Między Krzesłem A Komputerem) :)
790
791 %package -n fortune-mod-pl-bocian_gate
792 Summary:        Fortune mod: bocian_gate
793 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: bocian_gate
794 Group:          Applications/Games
795 Requires:       fortune-mod
796
797 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate
798 Fortune mod: bocian_gate
799
800 We are sorry that there is no more useful description,
801 but djurban is too lame to add description to the README
802 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
803
804 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate -l pl.UTF-8
805 Zestaw fortunek: bocian_gate
806
807 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
808 ale djurban nie potrafi dodać opisu do pliku README.
809 Prośby prosimy kierować na adres djurban@pld-linux.org
810
811 %package -n fortune-mod-pl-dzieci
812 Summary:        Fortune mod: dzieci
813 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: dzieci
814 Group:          Applications/Games
815 Requires:       fortune-mod
816
817 %description -n fortune-mod-pl-dzieci -l pl.UTF-8
818 + dzieci -- ... w oczach dzieci
819
820 %package -n fortune-mod-pl-blug
821 Summary:        Fortune mod: blug
822 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: blug
823 Group:          Applications/Games
824 Requires:       fortune-mod
825
826 %description -n fortune-mod-pl-blug -l pl.UTF-8
827 + blug -- wypowiedzi członków Bydgoszcz Linux Users Group wychwycone z #blug
828
829 %package -n fortune-mod-pl-baseciq
830 Summary:        Fortune mod: baseciq
831 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: baseciq
832 Group:          Applications/Games
833 Requires:       fortune-mod
834
835 %description -n fortune-mod-pl-baseciq -l pl.UTF-8
836 + baseciq -- <@Baseciq> cóż, wiem że jak coś czasami jebnę jakąś bzdurę
837   to pół polski ma ubaw.
838
839 %package -n fortune-mod-pl-bajki
840 Summary:        Fortune mod: bajki
841 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: bajki
842 Group:          Applications/Games
843 Requires:       fortune-mod
844
845 %description -n fortune-mod-pl-bajki -l pl.UTF-8
846 + bajki -- bajki o naleśniku, powidłach, kapuście, wątróbce, pantofelku...
847
848 %package -n fortune-mod-pl-argante
849 Summary:        Fortune mod: argante
850 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: argante
851 Group:          Applications/Games
852 Requires:       fortune-mod
853
854 %description -n fortune-mod-pl-argante -l pl.UTF-8
855 + argante -- cytaty z listy mailingowej projektu argante (www.argante.org)
856   i kanału #argante
857
858 %package -n fortune-mod-pl-apcoh
859 Summary:        Fortune mod: apcoh
860 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: apcoh
861 Group:          Applications/Games
862 Requires:       fortune-mod
863
864 %description -n fortune-mod-pl-apcoh -l pl.UTF-8
865 + apcoh -- najbardziej abstrakcyjne z alt.pl.comp.os.hacking
866
867 %package -n fortune-mod-pl-adamg
868 Summary:        Fortune mod: adamg
869 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: adamg
870 Group:          Applications/Games
871 Requires:       fortune-mod
872
873 %description -n fortune-mod-pl-adamg -l pl.UTF-8
874 + adamg -- mądrości Adama Gołębiowskiego
875
876 %package -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
877 Summary:        Fortune mod: znaki_zodiaku
878 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: znaki_zodiaku
879 Group:          Applications/Games
880 Requires:       fortune-mod
881
882 %description -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku -l pl.UTF-8
883 + znaki_zodiaku -- horoskop na każdą okazję autorstwa Stanisława Tyma
884
885 %package -n fortune-mod-pl-7thguard
886 Summary:        Fortune mod: 7thguard
887 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: 7thguard
888 Group:          Applications/Games
889 Requires:       fortune-mod
890
891 %description -n fortune-mod-pl-7thguard
892 Fortune mod: 7thguard
893
894 We are sorry that there is no more useful description,
895 but arturs is too lame to add description to the README
896 file. Send your requests to arturs@pld-linux.org
897
898 %description -n fortune-mod-pl-7thguard -l pl.UTF-8
899 Zestaw fortunek: 7thguard
900
901 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
902 ale arturs nie potrafi dodać opisu do pliku README.
903 Prośby prosimy kierować na adres arturs@pld-linux.org
904
905 %package -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
906 Summary:        Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
907 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
908 Group:          Applications/Games
909 Requires:       fortune-mod
910
911 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
912 Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
913
914 We are sorry that there is no more useful description,
915 but djrzulf is too lame to add description to the README
916 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
917
918 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD -l pl.UTF-8
919 Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
920
921 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
922 ale djrzulf nie potrafi dodać opisu do pliku README.
923 Prośby prosimy kierować na adres djrzulf@pld-linux.org
924
925 %package -n fortune-mod-pl-zen
926 Summary:        Fortune mod: zen
927 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: zen
928 Group:          Applications/Games
929 Requires:       fortune-mod
930
931 %description -n fortune-mod-pl-zen -l pl.UTF-8
932 + zen -- buddyzm zen
933
934 %package -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
935 Summary:        Fortune mod: wieza-pilot
936 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: wieza-pilot
937 Group:          Applications/Games
938 Requires:       fortune-mod
939
940 %description -n fortune-mod-pl-wieza-pilot -l pl.UTF-8
941 + wieza-pilot -- rozmowy wieża-pilot
942
943 %package -n fortune-mod-pl-newyear
944 Summary:        Fortune mod: newyear
945 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: newyear
946 Group:          Applications/Games
947 Requires:       fortune-mod
948
949 %description -n fortune-mod-pl-newyear
950 Fortune mod: newyear
951
952 We are sorry that there is no more useful description,
953 but agaran is too lame to add description to the README
954 file. Send your requests to agaran@pld-linux.org
955
956 %description -n fortune-mod-pl-newyear -l pl.UTF-8
957 Zestaw fortunek: newyear
958
959 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
960 ale agaran nie potrafi dodać opisu do pliku README.
961 Prośby prosimy kierować na adres agaran@pld-linux.org
962
963 %package -n fortune-mod-pl-pplug
964 Summary:        Fortune mod: pplug
965 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pplug
966 Group:          Applications/Games
967 Requires:       fortune-mod
968
969 %description -n fortune-mod-pl-pplug -l pl.UTF-8
970 + pplug -- nieoficjalny kanal nieistniejącego Poznańskiego PLUG-a
971
972 %package -n fortune-mod-pl-pld
973 Summary:        Fortune mod: pld
974 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pld
975 Group:          Applications/Games
976 Requires:       fortune-mod
977
978 %description -n fortune-mod-pl-pld -l pl.UTF-8
979 + pld -- chodzi oczywiście o wypowiedzi polityków z Porozumienia Ludowo -
980   Demokratycznego ;-p
981
982 %package -n fortune-mod-pl-irc
983 Summary:        Fortune mod: irc
984 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: irc
985 Group:          Applications/Games
986 Requires:       fortune-mod
987
988 %description -n fortune-mod-pl-irc
989 Fortune mod: irc
990
991 We are sorry that there is no more useful description,
992 but djurban is too lame to add description to the README
993 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
994
995 %description -n fortune-mod-pl-irc -l pl.UTF-8
996 Zestaw fortunek: irc
997
998 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
999 ale djurban nie potrafi dodać opisu do pliku README.
1000 Prośby prosimy kierować na adres djurban@pld-linux.org
1001
1002 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy
1003 Summary:        Fortune mod: dowcipy
1004 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: dowcipy
1005 Group:          Applications/Games
1006 Requires:       fortune-mod
1007
1008 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy -l pl.UTF-8
1009 + dowcipy -- tego chyba nie trzeba opisywać
1010
1011 %package -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1012 Summary:        Fortune mod: radio_maryja
1013 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: radio_maryja
1014 Group:          Applications/Games
1015 Requires:       fortune-mod
1016
1017 %description -n fortune-mod-pl-radio_maryja -l pl.UTF-8
1018 + radio_maryja -- apolityczne radio maryja
1019
1020 %package -n fortune-mod-pl-stirlitz
1021 Summary:        Fortune mod: stirlitz
1022 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: stirlitz
1023 Group:          Applications/Games
1024 Requires:       fortune-mod
1025
1026 %description -n fortune-mod-pl-stirlitz
1027 Fortune mod: stirlitz
1028
1029 We are sorry that there is no more useful description,
1030 but leafnode is too lame to add description to the README
1031 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
1032
1033 %description -n fortune-mod-pl-stirlitz -l pl.UTF-8
1034 Zestaw fortunek: stirlitz
1035
1036 Przykro nam, że nie ma bardziej dokładnego opisu,
1037 ale leafnode nie potrafi dodać opisu do pliku README.
1038 Prośby prosimy kierować na adres leafnode@pld-linux.org
1039
1040 %package -n fortune-mod-pl-pratchett
1041 Summary:        Fortune mod: pratchett
1042 Summary(pl.UTF-8):      Zestaw fortunek: pratchett
1043 Group:          Applications/Games
1044 Requires:       fortune-mod
1045
1046 %description -n fortune-mod-pl-pratchett -l pl.UTF-8
1047 + pratchett -- cytaty z Terry'ego Pratchetta (tł. w większości P.W. Cholewa)
1048
1049 %prep
1050 %setup -q
1051 mv $(echo -e "p\0263ug") pLug
1052 mv $(echo -e "p\0263ug-slc2001") plug-slc2001
1053
1054 rm -f skrypt.awk
1055
1056 %build
1057 for i in *; do
1058         strfile $i
1059 done
1060
1061 %install
1062 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1063 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes
1064 cp -a . $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes
1065
1066 %clean
1067 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1068
1069 %files -n fortune-mod-pl-debian.pl
1070 %defattr(644,root,root,755)
1071 %{_datadir}/games/fortunes/debian.pl
1072 %{_datadir}/games/fortunes/debian.pl.dat
1073
1074 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
1075 %defattr(644,root,root,755)
1076 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy
1077 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy.dat
1078
1079 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
1080 %defattr(644,root,root,755)
1081 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe
1082 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe.dat
1083
1084 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
1085 %defattr(644,root,root,755)
1086 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne
1087 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne.dat
1088
1089 %files -n fortune-mod-pl-sport
1090 %defattr(644,root,root,755)
1091 %{_datadir}/games/fortunes/sport
1092 %{_datadir}/games/fortunes/sport.dat
1093
1094 %files -n fortune-mod-pl-slownik
1095 %defattr(644,root,root,755)
1096 %{_datadir}/games/fortunes/slownik
1097 %{_datadir}/games/fortunes/slownik.dat
1098
1099 %files -n fortune-mod-pl-teleturnieje
1100 %defattr(644,root,root,755)
1101 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje
1102 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje.dat
1103
1104 %files -n fortune-mod-pl-jogger_pl
1105 %defattr(644,root,root,755)
1106 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl
1107 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl.dat
1108
1109 %files -n fortune-mod-pl-gentoo
1110 %defattr(644,root,root,755)
1111 %{_datadir}/games/fortunes/gentoo
1112 %{_datadir}/games/fortunes/gentoo.dat
1113
1114 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
1115 %defattr(644,root,root,755)
1116 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper
1117 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper.dat
1118
1119 %files -n fortune-mod-pl-x-avalon
1120 %defattr(644,root,root,755)
1121 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon
1122 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon.dat
1123
1124 %files -n fortune-mod-pl-kloczkish
1125 %defattr(644,root,root,755)
1126 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish
1127 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish.dat
1128
1129 %files -n fortune-mod-pl-wierszyki
1130 %defattr(644,root,root,755)
1131 %{_datadir}/games/fortunes/wierszyki
1132 %{_datadir}/games/fortunes/wierszyki.dat
1133
1134 %files -n fortune-mod-pl-polish_manpages
1135 %defattr(644,root,root,755)
1136 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages
1137 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages.dat
1138
1139 %files -n fortune-mod-pl-mmazur
1140 %defattr(644,root,root,755)
1141 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur
1142 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur.dat
1143
1144 %files -n fortune-mod-pl-sapkowski
1145 %defattr(644,root,root,755)
1146 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski
1147 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski.dat
1148
1149 %files -n fortune-mod-pl-advocacy
1150 %defattr(644,root,root,755)
1151 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy
1152 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy.dat
1153
1154 %files -n fortune-mod-pl-imiona
1155 %defattr(644,root,root,755)
1156 %{_datadir}/games/fortunes/imiona
1157 %{_datadir}/games/fortunes/imiona.dat
1158
1159 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
1160 %defattr(644,root,root,755)
1161 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive
1162 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive.dat
1163
1164 %files -n fortune-mod-pl-pld-offensive
1165 %defattr(644,root,root,755)
1166 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive
1167 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive.dat
1168
1169 %files -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
1170 %defattr(644,root,root,755)
1171 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc
1172 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc.dat
1173
1174 %files -n fortune-mod-pl-stachura
1175 %defattr(644,root,root,755)
1176 %{_datadir}/games/fortunes/stachura
1177 %{_datadir}/games/fortunes/stachura.dat
1178
1179 %files -n fortune-mod-pl-spolem
1180 %defattr(644,root,root,755)
1181 %{_datadir}/games/fortunes/spolem
1182 %{_datadir}/games/fortunes/spolem.dat
1183
1184 %files -n fortune-mod-pl-slogany
1185 %defattr(644,root,root,755)
1186 %{_datadir}/games/fortunes/slogany
1187 %{_datadir}/games/fortunes/slogany.dat
1188
1189 %files -n fortune-mod-pl-sigvirus
1190 %defattr(644,root,root,755)
1191 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus
1192 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus.dat
1193
1194 %files -n fortune-mod-pl-sigpl
1195 %defattr(644,root,root,755)
1196 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl
1197 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl.dat
1198
1199 %files -n fortune-mod-pl-seneka
1200 %defattr(644,root,root,755)
1201 %{_datadir}/games/fortunes/seneka
1202 %{_datadir}/games/fortunes/seneka.dat
1203
1204 %files -n fortune-mod-pl-sad
1205 %defattr(644,root,root,755)
1206 %{_datadir}/games/fortunes/sad
1207 %{_datadir}/games/fortunes/sad.dat
1208
1209 %files -n fortune-mod-pl-rywingate
1210 %defattr(644,root,root,755)
1211 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate
1212 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate.dat
1213
1214 %files -n fortune-mod-pl-plug-slc2001
1215 %defattr(644,root,root,755)
1216 %{_datadir}/games/fortunes/plug-slc2001
1217 %{_datadir}/games/fortunes/plug-slc2001.dat
1218
1219 %files -n fortune-mod-pl-pLug
1220 %defattr(644,root,root,755)
1221 %{_datadir}/games/fortunes/pLug
1222 %{_datadir}/games/fortunes/pLug.dat
1223
1224 %files -n fortune-mod-pl-puchatek
1225 %defattr(644,root,root,755)
1226 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek
1227 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek.dat
1228
1229 %files -n fortune-mod-pl-plug
1230 %defattr(644,root,root,755)
1231 %{_datadir}/games/fortunes/plug
1232 %{_datadir}/games/fortunes/plug.dat
1233
1234 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp
1235 %defattr(644,root,root,755)
1236 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp
1237 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp.dat
1238
1239 %files -n fortune-mod-pl-pingwinaria
1240 %defattr(644,root,root,755)
1241 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria
1242 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria.dat
1243
1244 %files -n fortune-mod-pl-perl
1245 %defattr(644,root,root,755)
1246 %{_datadir}/games/fortunes/perl
1247 %{_datadir}/games/fortunes/perl.dat
1248
1249 %files -n fortune-mod-pl-pcol
1250 %defattr(644,root,root,755)
1251 %{_datadir}/games/fortunes/pcol
1252 %{_datadir}/games/fortunes/pcol.dat
1253
1254 %files -n fortune-mod-pl-ospl-ad
1255 %defattr(644,root,root,755)
1256 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad
1257 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad.dat
1258
1259 %files -n fortune-mod-pl-ospl
1260 %defattr(644,root,root,755)
1261 %{_datadir}/games/fortunes/ospl
1262 %{_datadir}/games/fortunes/ospl.dat
1263
1264 %files -n fortune-mod-pl-nowe
1265 %defattr(644,root,root,755)
1266 %{_datadir}/games/fortunes/nowe
1267 %{_datadir}/games/fortunes/nowe.dat
1268
1269 %files -n fortune-mod-pl-nauka
1270 %defattr(644,root,root,755)
1271 %{_datadir}/games/fortunes/nauka
1272 %{_datadir}/games/fortunes/nauka.dat
1273
1274 %files -n fortune-mod-pl-misc
1275 %defattr(644,root,root,755)
1276 %{_datadir}/games/fortunes/misc
1277 %{_datadir}/games/fortunes/misc.dat
1278
1279 %files -n fortune-mod-pl-milosc
1280 %defattr(644,root,root,755)
1281 %{_datadir}/games/fortunes/milosc
1282 %{_datadir}/games/fortunes/milosc.dat
1283
1284 %files -n fortune-mod-pl-microsoft
1285 %defattr(644,root,root,755)
1286 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft
1287 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft.dat
1288
1289 %files -n fortune-mod-pl-matura
1290 %defattr(644,root,root,755)
1291 %{_datadir}/games/fortunes/matura
1292 %{_datadir}/games/fortunes/matura.dat
1293
1294 %files -n fortune-mod-pl-linuxpl
1295 %defattr(644,root,root,755)
1296 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl
1297 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl.dat
1298
1299 %files -n fortune-mod-pl-linuxfr
1300 %defattr(644,root,root,755)
1301 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr
1302 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr.dat
1303
1304 %files -n fortune-mod-pl-linux
1305 %defattr(644,root,root,755)
1306 %{_datadir}/games/fortunes/linux
1307 %{_datadir}/games/fortunes/linux.dat
1308
1309 %files -n fortune-mod-pl-life
1310 %defattr(644,root,root,755)
1311 %{_datadir}/games/fortunes/life
1312 %{_datadir}/games/fortunes/life.dat
1313
1314 %files -n fortune-mod-pl-lcamtuf
1315 %defattr(644,root,root,755)
1316 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf
1317 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf.dat
1318
1319 %files -n fortune-mod-pl-koscielne
1320 %defattr(644,root,root,755)
1321 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne
1322 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne.dat
1323
1324 %files -n fortune-mod-pl-konikbujany
1325 %defattr(644,root,root,755)
1326 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany
1327 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany.dat
1328
1329 %files -n fortune-mod-pl-komputery
1330 %defattr(644,root,root,755)
1331 %{_datadir}/games/fortunes/komputery
1332 %{_datadir}/games/fortunes/komputery.dat
1333
1334 %files -n fortune-mod-pl-kernelcookies
1335 %defattr(644,root,root,755)
1336 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies
1337 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies.dat
1338
1339 %files -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
1340 %defattr(644,root,root,755)
1341 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl
1342 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl.dat
1343
1344 %files -n fortune-mod-pl-icpusers
1345 %defattr(644,root,root,755)
1346 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers
1347 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers.dat
1348
1349 %files -n fortune-mod-pl-http
1350 %defattr(644,root,root,755)
1351 %{_datadir}/games/fortunes/http
1352 %{_datadir}/games/fortunes/http.dat
1353
1354 %files -n fortune-mod-pl-haiku
1355 %defattr(644,root,root,755)
1356 %{_datadir}/games/fortunes/haiku
1357 %{_datadir}/games/fortunes/haiku.dat
1358
1359 %files -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
1360 %defattr(644,root,root,755)
1361 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek
1362 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek.dat
1363
1364 %files -n fortune-mod-pl-dwimc
1365 %defattr(644,root,root,755)
1366 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc
1367 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc.dat
1368
1369 %files -n fortune-mod-pl-pld-fork
1370 %defattr(644,root,root,755)
1371 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork
1372 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork.dat
1373
1374 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
1375 %defattr(644,root,root,755)
1376 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne
1377 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne.dat
1378
1379 %files -n fortune-mod-pl-djurban
1380 %defattr(644,root,root,755)
1381 %{_datadir}/games/fortunes/djurban
1382 %{_datadir}/games/fortunes/djurban.dat
1383
1384 %files -n fortune-mod-pl-cows
1385 %defattr(644,root,root,755)
1386 %{_datadir}/games/fortunes/cows
1387 %{_datadir}/games/fortunes/cows.dat
1388
1389 %files -n fortune-mod-pl-cnp
1390 %defattr(644,root,root,755)
1391 %{_datadir}/games/fortunes/cnp
1392 %{_datadir}/games/fortunes/cnp.dat
1393
1394 %files -n fortune-mod-pl-bok
1395 %defattr(644,root,root,755)
1396 %{_datadir}/games/fortunes/bok
1397 %{_datadir}/games/fortunes/bok.dat
1398
1399 %files -n fortune-mod-pl-bocian_gate
1400 %defattr(644,root,root,755)
1401 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate
1402 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate.dat
1403
1404 %files -n fortune-mod-pl-dzieci
1405 %defattr(644,root,root,755)
1406 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci
1407 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci.dat
1408
1409 %files -n fortune-mod-pl-blug
1410 %defattr(644,root,root,755)
1411 %{_datadir}/games/fortunes/blug
1412 %{_datadir}/games/fortunes/blug.dat
1413
1414 %files -n fortune-mod-pl-baseciq
1415 %defattr(644,root,root,755)
1416 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq
1417 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq.dat
1418
1419 %files -n fortune-mod-pl-bajki
1420 %defattr(644,root,root,755)
1421 %{_datadir}/games/fortunes/bajki
1422 %{_datadir}/games/fortunes/bajki.dat
1423
1424 %files -n fortune-mod-pl-argante
1425 %defattr(644,root,root,755)
1426 %{_datadir}/games/fortunes/argante
1427 %{_datadir}/games/fortunes/argante.dat
1428
1429 %files -n fortune-mod-pl-apcoh
1430 %defattr(644,root,root,755)
1431 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh
1432 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh.dat
1433
1434 %files -n fortune-mod-pl-adamg
1435 %defattr(644,root,root,755)
1436 %{_datadir}/games/fortunes/adamg
1437 %{_datadir}/games/fortunes/adamg.dat
1438
1439 %files -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
1440 %defattr(644,root,root,755)
1441 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku
1442 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku.dat
1443
1444 %files -n fortune-mod-pl-7thguard
1445 %defattr(644,root,root,755)
1446 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard
1447 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard.dat
1448
1449 %files -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
1450 %defattr(644,root,root,755)
1451 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD
1452 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD.dat
1453
1454 %files -n fortune-mod-pl-zen
1455 %defattr(644,root,root,755)
1456 %{_datadir}/games/fortunes/zen
1457 %{_datadir}/games/fortunes/zen.dat
1458
1459 %files -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
1460 %defattr(644,root,root,755)
1461 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot
1462 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot.dat
1463
1464 %files -n fortune-mod-pl-newyear
1465 %defattr(644,root,root,755)
1466 %{_datadir}/games/fortunes/newyear
1467 %{_datadir}/games/fortunes/newyear.dat
1468
1469 %files -n fortune-mod-pl-pplug
1470 %defattr(644,root,root,755)
1471 %{_datadir}/games/fortunes/pplug
1472 %{_datadir}/games/fortunes/pplug.dat
1473
1474 %files -n fortune-mod-pl-pld
1475 %defattr(644,root,root,755)
1476 %{_datadir}/games/fortunes/pld
1477 %{_datadir}/games/fortunes/pld.dat
1478
1479 %files -n fortune-mod-pl-irc
1480 %defattr(644,root,root,755)
1481 %{_datadir}/games/fortunes/irc
1482 %{_datadir}/games/fortunes/irc.dat
1483
1484 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy
1485 %defattr(644,root,root,755)
1486 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy
1487 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy.dat
1488
1489 %files -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1490 %defattr(644,root,root,755)
1491 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja
1492 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja.dat
1493
1494 %files -n fortune-mod-pl-stirlitz
1495 %defattr(644,root,root,755)
1496 %{_datadir}/games/fortunes/stirlitz
1497 %{_datadir}/games/fortunes/stirlitz.dat
1498
1499 %files -n fortune-mod-pl-pratchett
1500 %defattr(644,root,root,755)
1501 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett
1502 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett.dat
This page took 0.164907 seconds and 3 git commands to generate.