255161c2d3a513bfe0f0eeecfa25cc824e020a5e
[packages/fortunes-pl.git] / fortunes-pl.spec
1 #
2 # THIS IS GENERATED FILE. DO NOT EDIT BY HAND.
3 #
4 # If you want to modify or regenerate it use script from CVS:
5 # fortunes-pl/SPEC/*
6 #
7 Summary:        Collection of Polish Fortunes
8 Summary(pl):    Zbiór polskich fortunek
9 Name:           fortunes-pl
10 Version:        20050620
11 Release:        1
12 License:        GPL
13 Group:          Applications/Games
14 Source0:        %{name}-%{version}.tar.bz2
15 BuildRequires:  fortune-mod >= 1.0-13
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17 BuildArch:      noarch
18
19 %description
20 Fortune-mod contains the ever-popular fortune program. Want a little
21 bit of random wisdom revealed to you when you log in? Fortune's your
22 program. Fun-loving system administrators can install
23 fortune-mod-on-login, so that the users get their dose of wisdom each
24 time they log in.
25
26 Install fortune if you want a program which will bestow these random
27 bits o' wit.
28
29 This package constant colection of polish fortunes from cvs.pld-linux.org
30
31 %description -l pl
32 Fortune-mod zawiera wci±¿ popularny program fortune ("cytat dnia",
33 "przepowiednia"). Masz ochotê na odrobinê m±dro¶ci przekazanej Ci
34 podczas logowania? Program fortune jest dla Ciebie. Administratorzy z
35 poczuciem humoru mog± zainstalowaæ fortune-mod-on-login, by ka¿dy
36 otrzyma³ swoj± dawkê m±dro¶ci przy logowaniu.
37
38 Ten pakiet zawiera kolekcjê polskich fortunek z cvs.pld-linux.org
39
40 %package -n fortune-mod-pl-debian.pl
41 Summary:        Fortune mod: debian.pl
42 Summary(pl):    Zestaw fortunek: debian.pl
43 Group:          Applications/Games
44 Requires:       fortune-mod
45
46 %description -n fortune-mod-pl-debian.pl
47 + debian.pl -- fortunki z kana³u #debian
48
49 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
50 Summary:        Fortune mod: dowcipy-naukowcy
51 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
52 Group:          Applications/Games
53 Requires:       fortune-mod
54
55 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
56 Fortune mod: dowcipy-naukowcy
57
58 We are sorry that there is no more useful description,
59 but leafnode is too lame to add description to the README
60 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
61
62 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy -l pl
63 Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
64
65 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
66 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
67 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
68
69 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
70 Summary:        Fortune mod: dowcipy-niskopoziomowe
71 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-niskopoziomowe
72 Group:          Applications/Games
73 Requires:       fortune-mod
74
75 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
76 + dowcipy-niskopoziomowe -- dowcipy kategorii B
77
78 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
79 Summary:        Fortune mod: dowcipy-szowinistyczne
80 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-szowinistyczne
81 Group:          Applications/Games
82 Requires:       fortune-mod
83
84 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
85 + dowcipy-szowinistyczne -- to, co faceci lubi± najbardziej
86
87 %package -n fortune-mod-pl-sport
88 Summary:        Fortune mod: sport
89 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sport
90 Group:          Applications/Games
91 Requires:       fortune-mod
92
93 %description -n fortune-mod-pl-sport
94 + sport -- komentatorzy sportowi mówi± szybciej, ni¿ my¶l±
95
96 %package -n fortune-mod-pl-slownik
97 Summary:        Fortune mod: slownik
98 Summary(pl):    Zestaw fortunek: slownik
99 Group:          Applications/Games
100 Requires:       fortune-mod
101
102 %description -n fortune-mod-pl-slownik
103 + slownik -- s³ownik polsko-¶wiatowy
104
105 %package -n fortune-mod-pl-teleturnieje
106 Summary:        Fortune mod: teleturnieje
107 Summary(pl):    Zestaw fortunek: teleturnieje
108 Group:          Applications/Games
109 Requires:       fortune-mod
110
111 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje
112 Fortune mod: teleturnieje
113
114 We are sorry that there is no more useful description,
115 but leafnode is too lame to add description to the README
116 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
117
118 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje -l pl
119 Zestaw fortunek: teleturnieje
120
121 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
122 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
123 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
124
125 %package -n fortune-mod-pl-jogger_pl
126 Summary:        Fortune mod: jogger_pl
127 Summary(pl):    Zestaw fortunek: jogger_pl
128 Group:          Applications/Games
129 Requires:       fortune-mod
130
131 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl
132 Fortune mod: jogger_pl
133
134 We are sorry that there is no more useful description,
135 but jpc is too lame to add description to the README
136 file. Send your requests to jpc@pld-linux.org
137
138 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl -l pl
139 Zestaw fortunek: jogger_pl
140
141 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
142 ale jpc nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
143 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres jpc@pld-linux.org
144
145 %package -n fortune-mod-pl-gentoo
146 Summary:        Fortune mod: gentoo
147 Summary(pl):    Zestaw fortunek: gentoo
148 Group:          Applications/Games
149 Requires:       fortune-mod
150
151 %description -n fortune-mod-pl-gentoo
152 Fortune mod: gentoo
153
154 We are sorry that there is no more useful description,
155 but kolodko is too lame to add description to the README
156 file. Send your requests to kolodko@pld-linux.org
157
158 %description -n fortune-mod-pl-gentoo -l pl
159 Zestaw fortunek: gentoo
160
161 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
162 ale kolodko nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
163 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres kolodko@pld-linux.org
164
165 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
166 Summary:        Fortune mod: dowcipy-lepper
167 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
168 Group:          Applications/Games
169 Requires:       fortune-mod
170
171 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
172 Fortune mod: dowcipy-lepper
173
174 We are sorry that there is no more useful description,
175 but leafnode is too lame to add description to the README
176 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
177
178 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper -l pl
179 Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
180
181 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
182 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
183 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
184
185 %package -n fortune-mod-pl-x-avalon
186 Summary:        Fortune mod: x-avalon
187 Summary(pl):    Zestaw fortunek: x-avalon
188 Group:          Applications/Games
189 Requires:       fortune-mod
190
191 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon
192 Fortune mod: x-avalon
193
194 We are sorry that there is no more useful description,
195 but djurban is too lame to add description to the README
196 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
197
198 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon -l pl
199 Zestaw fortunek: x-avalon
200
201 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
202 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
203 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
204
205 %package -n fortune-mod-pl-kloczkish
206 Summary:        Fortune mod: kloczkish
207 Summary(pl):    Zestaw fortunek: kloczkish
208 Group:          Applications/Games
209 Requires:       fortune-mod
210
211 %description -n fortune-mod-pl-kloczkish
212 + kloczkish -- cytaty z Tomasza K³oczko
213
214 %package -n fortune-mod-pl-wierszyki
215 Summary:        Fortune mod: wierszyki
216 Summary(pl):    Zestaw fortunek: wierszyki
217 Group:          Applications/Games
218 Requires:       fortune-mod
219
220 %description -n fortune-mod-pl-wierszyki
221 + wierszyki -- prosto z przedszkola (offensive)
222
223 %package -n fortune-mod-pl-skrypt.awk
224 Summary:        Fortune mod: skrypt.awk
225 Summary(pl):    Zestaw fortunek: skrypt.awk
226 Group:          Applications/Games
227 Requires:       fortune-mod
228
229 %description -n fortune-mod-pl-skrypt.awk
230 Fortune mod: skrypt.awk
231
232 We are sorry that there is no more useful description,
233 but pzurowski is too lame to add description to the README
234 file. Send your requests to pzurowski@pld-linux.org
235
236 %description -n fortune-mod-pl-skrypt.awk -l pl
237 Zestaw fortunek: skrypt.awk
238
239 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
240 ale pzurowski nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
241 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres pzurowski@pld-linux.org
242
243 %package -n fortune-mod-pl-polish_manpages
244 Summary:        Fortune mod: polish_manpages
245 Summary(pl):    Zestaw fortunek: polish_manpages
246 Group:          Applications/Games
247 Requires:       fortune-mod
248
249 %description -n fortune-mod-pl-polish_manpages
250 + polish_manpages -- polskie t³umaczenia bywaj± tak zabawne, jak ¿a³osne
251
252 %package -n fortune-mod-pl-mmazur
253 Summary:        Fortune mod: mmazur
254 Summary(pl):    Zestaw fortunek: mmazur
255 Group:          Applications/Games
256 Requires:       fortune-mod
257
258 %description -n fortune-mod-pl-mmazur
259 Fortune mod: mmazur
260
261 We are sorry that there is no more useful description,
262 but speedy is too lame to add description to the README
263 file. Send your requests to speedy@pld-linux.org
264
265 %description -n fortune-mod-pl-mmazur -l pl
266 Zestaw fortunek: mmazur
267
268 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
269 ale speedy nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
270 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres speedy@pld-linux.org
271
272 %package -n fortune-mod-pl-sapkowski
273 Summary:        Fortune mod: sapkowski
274 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sapkowski
275 Group:          Applications/Games
276 Requires:       fortune-mod
277
278 %description -n fortune-mod-pl-sapkowski
279 + sapkowski -- cytaty z Andrzeja Sapkowskiego
280
281 %package -n fortune-mod-pl-advocacy
282 Summary:        Fortune mod: advocacy
283 Summary(pl):    Zestaw fortunek: advocacy
284 Group:          Applications/Games
285 Requires:       fortune-mod
286
287 %description -n fortune-mod-pl-advocacy
288 + advocacy -- Z³ota Ksiêga Cytatów
289   Cytaty s± na pograniczu ¶mieszno¶ci i ¿a³osno¶ci...
290   ¬ród³o: http://lech7.pse.pl/ZKC/
291
292 %package -n fortune-mod-pl-imiona
293 Summary:        Fortune mod: imiona
294 Summary(pl):    Zestaw fortunek: imiona
295 Group:          Applications/Games
296 Requires:       fortune-mod
297
298 %description -n fortune-mod-pl-imiona
299 + imiona -- czego mo¿na siê spodziewaæ po kim¶ o danym imieniu
300
301 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
302 Summary:        Fortune mod: pldhelp-offensive
303 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pldhelp-offensive
304 Group:          Applications/Games
305 Requires:       fortune-mod
306
307 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
308 + pldhelp-offensive -- kana³ #pldhelp && support (nieocenzurowane)
309
310 %package -n fortune-mod-pl-pld-offensive
311 Summary:        Fortune mod: pld-offensive
312 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld-offensive
313 Group:          Applications/Games
314 Requires:       fortune-mod
315
316 %description -n fortune-mod-pl-pld-offensive
317 + pld-offensive -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia
318   Ludowo - Demokratycznego ;-p (nieocenzurowane)
319
320 %package -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
321 Summary:        Fortune mod: testnaosobowosc
322 Summary(pl):    Zestaw fortunek: testnaosobowosc
323 Group:          Applications/Games
324 Requires:       fortune-mod
325
326 %description -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
327 + testnaosobowosc -- jestem jaki jestem
328
329 %package -n fortune-mod-pl-stachura
330 Summary:        Fortune mod: stachura
331 Summary(pl):    Zestaw fortunek: stachura
332 Group:          Applications/Games
333 Requires:       fortune-mod
334
335 %description -n fortune-mod-pl-stachura
336 + stachura -- kilka wierszy
337
338 %package -n fortune-mod-pl-spolem
339 Summary:        Fortune mod: spolem
340 Summary(pl):    Zestaw fortunek: spolem
341 Group:          Applications/Games
342 Requires:       fortune-mod
343
344 %description -n fortune-mod-pl-spolem
345 Fortune mod: spolem
346
347 We are sorry that there is no more useful description,
348 but djrzulf is too lame to add description to the README
349 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
350
351 %description -n fortune-mod-pl-spolem -l pl
352 Zestaw fortunek: spolem
353
354 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
355 ale djrzulf nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
356 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djrzulf@pld-linux.org
357
358 %package -n fortune-mod-pl-slogany
359 Summary:        Fortune mod: slogany
360 Summary(pl):    Zestaw fortunek: slogany
361 Group:          Applications/Games
362 Requires:       fortune-mod
363
364 %description -n fortune-mod-pl-slogany
365 + slogany -- ¼ród³o jest podane w sygnaturkach; chyba lepiej je przenie¶æ
366   tutaj, podes³a³ Marcin Rzewucki <marcinr@linuxpl.org>
367
368 %package -n fortune-mod-pl-sigvirus
369 Summary:        Fortune mod: sigvirus
370 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sigvirus
371 Group:          Applications/Games
372 Requires:       fortune-mod
373
374 %description -n fortune-mod-pl-sigvirus
375 + sigvirus -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
376   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
377
378 %package -n fortune-mod-pl-sigpl
379 Summary:        Fortune mod: sigpl
380 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sigpl
381 Group:          Applications/Games
382 Requires:       fortune-mod
383
384 %description -n fortune-mod-pl-sigpl
385 + sigpl -- polskie sygnaturki ze strony £ukasza Kowalczyka
386   (www.hoohoo.prv.pl)
387
388 %package -n fortune-mod-pl-seneka
389 Summary:        Fortune mod: seneka
390 Summary(pl):    Zestaw fortunek: seneka
391 Group:          Applications/Games
392 Requires:       fortune-mod
393
394 %description -n fortune-mod-pl-seneka
395 + seneka -- ze zbioru "My¶li"
396
397 %package -n fortune-mod-pl-sad
398 Summary:        Fortune mod: sad
399 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sad
400 Group:          Applications/Games
401 Requires:       fortune-mod
402
403 %description -n fortune-mod-pl-sad
404 + sad -- Cytaty z amerykañskiej ksi±¿ki 'Disorder in the Court'. To s±
405   autentyczne zdania, które pad³y w s±dach - s³owo w s³owo.
406   Nagrane i opublikowane przez reporterów s±dowych.
407
408 %package -n fortune-mod-pl-rywingate
409 Summary:        Fortune mod: rywingate
410 Summary(pl):    Zestaw fortunek: rywingate
411 Group:          Applications/Games
412 Requires:       fortune-mod
413
414 %description -n fortune-mod-pl-rywingate
415 + rywingate -- trochê tekstów od komisji ¶ledczej
416
417 %package -n fortune-mod-pl-p³ug-slc2001
418 Summary:        Fortune mod: p³ug-slc2001
419 Summary(pl):    Zestaw fortunek: p³ug-slc2001
420 Group:          Applications/Games
421 Requires:       fortune-mod
422
423 %description -n fortune-mod-pl-p³ug-slc2001
424 + p³ug-slc2001 -- Polish(ed) £y¿ka Users Group: Summer Libation Camp 2001
425
426 %package -n fortune-mod-pl-p³ug
427 Summary:        Fortune mod: p³ug
428 Summary(pl):    Zestaw fortunek: p³ug
429 Group:          Applications/Games
430 Requires:       fortune-mod
431
432 %description -n fortune-mod-pl-p³ug
433 + p³ug -- kana³ #p³ug: Polish(ed) £y¿ka Users Group
434
435 %package -n fortune-mod-pl-puchatek
436 Summary:        Fortune mod: puchatek
437 Summary(pl):    Zestaw fortunek: puchatek
438 Group:          Applications/Games
439 Requires:       fortune-mod
440
441 %description -n fortune-mod-pl-puchatek
442 + puchatek -- (gdyby kto¶ chcia³ pododawaæ co¶ o Misiu...) z anathema.eu.org
443
444 %package -n fortune-mod-pl-plug
445 Summary:        Fortune mod: plug
446 Summary(pl):    Zestaw fortunek: plug
447 Group:          Applications/Games
448 Requires:       fortune-mod
449
450 %description -n fortune-mod-pl-plug
451 + plug -- m±dro¶ci z kana³u #plug, podes³a³ Mateusz Golicz
452   <mtg@elsat.net.pl> oraz ogroooomna aktualizacja dziêki
453   Tygrysowi (tygrys@tangerine.dream.art.pl).
454
455 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp
456 Summary:        Fortune mod: pldhelp
457 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pldhelp
458 Group:          Applications/Games
459 Requires:       fortune-mod
460
461 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp
462 + pldhelp -- kana³ #pldhelp && support
463
464 %package -n fortune-mod-pl-pingwinaria
465 Summary:        Fortune mod: pingwinaria
466 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pingwinaria
467 Group:          Applications/Games
468 Requires:       fortune-mod
469
470 %description -n fortune-mod-pl-pingwinaria
471 + pingwinaria -- teksty z Pingwinariów, zbierane w bojach ;>
472
473 %package -n fortune-mod-pl-perl
474 Summary:        Fortune mod: perl
475 Summary(pl):    Zestaw fortunek: perl
476 Group:          Applications/Games
477 Requires:       fortune-mod
478
479 %description -n fortune-mod-pl-perl
480 + perl -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
481   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
482
483 %package -n fortune-mod-pl-pcol
484 Summary:        Fortune mod: pcol
485 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pcol
486 Group:          Applications/Games
487 Requires:       fortune-mod
488
489 %description -n fortune-mod-pl-pcol
490 + pcol -- z grupy dyskusyjnej pl.comp.os.linux; bardzo wdziêczne miejsce
491   dla zbieraczy fortunek
492
493 %package -n fortune-mod-pl-ospl-ad
494 Summary:        Fortune mod: ospl-ad
495 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ospl-ad
496 Group:          Applications/Games
497 Requires:       fortune-mod
498
499 %description -n fortune-mod-pl-ospl-ad
500 + ospl-ad -- fortunki advocacy dla ospl, z list dyskusyjnych i sygnaturek :-)
501
502 %package -n fortune-mod-pl-ospl
503 Summary:        Fortune mod: ospl
504 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ospl
505 Group:          Applications/Games
506 Requires:       fortune-mod
507
508 %description -n fortune-mod-pl-ospl
509 + ospl -- pewnego dnia grupka ludzi stwierdzi³a, ¿e tak dalej byæ nie
510   mo¿e ;-) a przy okazji powsta³a gar¶æ fortunek
511
512 %package -n fortune-mod-pl-nowe
513 Summary:        Fortune mod: nowe
514 Summary(pl):    Zestaw fortunek: nowe
515 Group:          Applications/Games
516 Requires:       fortune-mod
517
518 %description -n fortune-mod-pl-nowe
519 + nowe -- miejsce na nowe, pojedyncze fortunki
520
521 %package -n fortune-mod-pl-nauka
522 Summary:        Fortune mod: nauka
523 Summary(pl):    Zestaw fortunek: nauka
524 Group:          Applications/Games
525 Requires:       fortune-mod
526
527 %description -n fortune-mod-pl-nauka
528 + nauka -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
529   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
530
531 %package -n fortune-mod-pl-misc
532 Summary:        Fortune mod: misc
533 Summary(pl):    Zestaw fortunek: misc
534 Group:          Applications/Games
535 Requires:       fortune-mod
536
537 %description -n fortune-mod-pl-misc
538 + misc -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
539   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
540
541 %package -n fortune-mod-pl-milosc
542 Summary:        Fortune mod: milosc
543 Summary(pl):    Zestaw fortunek: milosc
544 Group:          Applications/Games
545 Requires:       fortune-mod
546
547 %description -n fortune-mod-pl-milosc
548 + milosc -- wiersze dziewczyny Diabl0 <diabl0@poczta.fm>
549
550 %package -n fortune-mod-pl-microsoft
551 Summary:        Fortune mod: microsoft
552 Summary(pl):    Zestaw fortunek: microsoft
553 Group:          Applications/Games
554 Requires:       fortune-mod
555
556 %description -n fortune-mod-pl-microsoft
557 + microsoft -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
558   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-) plus do¶wiadczenia w³asne ;-)
559
560 %package -n fortune-mod-pl-matura
561 Summary:        Fortune mod: matura
562 Summary(pl):    Zestaw fortunek: matura
563 Group:          Applications/Games
564 Requires:       fortune-mod
565
566 %description -n fortune-mod-pl-matura
567 + matura -- pewniaki na maturê oraz teksty z matury ;)
568
569 %package -n fortune-mod-pl-linuxpl
570 Summary:        Fortune mod: linuxpl
571 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linuxpl
572 Group:          Applications/Games
573 Requires:       fortune-mod
574
575 %description -n fortune-mod-pl-linuxpl
576 + linuxpl -- m±dro¶ci z kana³u #linuxpl, podes³a³ Mateusz Golicz
577   <mtg@elsat.net.pl>; nastêpnie dodano to, co zebra³ Marcoos
578   <fortune@pertus.com.pl>
579
580 %package -n fortune-mod-pl-linuxfr
581 Summary:        Fortune mod: linuxfr
582 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linuxfr
583 Group:          Applications/Games
584 Requires:       fortune-mod
585
586 %description -n fortune-mod-pl-linuxfr
587 + linuxfr -- kana³ #linuxfr (?)
588
589 %package -n fortune-mod-pl-linux
590 Summary:        Fortune mod: linux
591 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linux
592 Group:          Applications/Games
593 Requires:       fortune-mod
594
595 %description -n fortune-mod-pl-linux
596 + linux -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
597   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
598
599 %package -n fortune-mod-pl-life
600 Summary:        Fortune mod: life
601 Summary(pl):    Zestaw fortunek: life
602 Group:          Applications/Games
603 Requires:       fortune-mod
604
605 %description -n fortune-mod-pl-life
606 Fortune mod: life
607
608 We are sorry that there is no more useful description,
609 but djurban is too lame to add description to the README
610 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
611
612 %description -n fortune-mod-pl-life -l pl
613 Zestaw fortunek: life
614
615 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
616 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
617 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
618
619 %package -n fortune-mod-pl-lcamtuf
620 Summary:        Fortune mod: lcamtuf
621 Summary(pl):    Zestaw fortunek: lcamtuf
622 Group:          Applications/Games
623 Requires:       fortune-mod
624
625 %description -n fortune-mod-pl-lcamtuf
626 + lcamtuf -- co lepsze fragmenty listów do lcamtufa oraz msg-ów z #hackpl.
627
628 %package -n fortune-mod-pl-koscielne
629 Summary:        Fortune mod: koscielne
630 Summary(pl):    Zestaw fortunek: koscielne
631 Group:          Applications/Games
632 Requires:       fortune-mod
633
634 %description -n fortune-mod-pl-koscielne
635 + koscielne -- o ko¶ciele 
636
637 %package -n fortune-mod-pl-konikbujany
638 Summary:        Fortune mod: konikbujany
639 Summary(pl):    Zestaw fortunek: konikbujany
640 Group:          Applications/Games
641 Requires:       fortune-mod
642
643 %description -n fortune-mod-pl-konikbujany
644 + konikbujany -- wypowiedzi cz³owieka przedstawiaj±cego siê jako konikbujany
645   (miêdzy innymi), bardzo egzotyczna postaæ; z anathema.eu.org
646
647 %package -n fortune-mod-pl-komputery
648 Summary:        Fortune mod: komputery
649 Summary(pl):    Zestaw fortunek: komputery
650 Group:          Applications/Games
651 Requires:       fortune-mod
652
653 %description -n fortune-mod-pl-komputery
654 + komputery -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
655   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
656
657 %package -n fortune-mod-pl-kernelcookies
658 Summary:        Fortune mod: kernelcookies
659 Summary(pl):    Zestaw fortunek: kernelcookies
660 Group:          Applications/Games
661 Requires:       fortune-mod
662
663 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies
664 Fortune mod: kernelcookies
665
666 We are sorry that there is no more useful description,
667 but adasi is too lame to add description to the README
668 file. Send your requests to adasi@pld-linux.org
669
670 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies -l pl
671 Zestaw fortunek: kernelcookies
672
673 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
674 ale adasi nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
675 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres adasi@pld-linux.org
676
677 %package -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
678 Summary:        Fortune mod: ipv6.pl
679 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ipv6.pl
680 Group:          Applications/Games
681 Requires:       fortune-mod
682
683 %description -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
684 + ipv6.pl -- fortunki z kana³u #ipv6.pl
685
686 %package -n fortune-mod-pl-icpusers
687 Summary:        Fortune mod: icpusers
688 Summary(pl):    Zestaw fortunek: icpusers
689 Group:          Applications/Games
690 Requires:       fortune-mod
691
692 %description -n fortune-mod-pl-icpusers
693 Fortune mod: icpusers
694
695 We are sorry that there is no more useful description,
696 but waszi is too lame to add description to the README
697 file. Send your requests to waszi@pld-linux.org
698
699 %description -n fortune-mod-pl-icpusers -l pl
700 Zestaw fortunek: icpusers
701
702 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
703 ale waszi nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
704 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres waszi@pld-linux.org
705
706 %package -n fortune-mod-pl-http
707 Summary:        Fortune mod: http
708 Summary(pl):    Zestaw fortunek: http
709 Group:          Applications/Games
710 Requires:       fortune-mod
711
712 %description -n fortune-mod-pl-http
713 + http -- a co by by³o, gdyby kobiety by³y serwerami http?
714
715 %package -n fortune-mod-pl-haiku
716 Summary:        Fortune mod: haiku
717 Summary(pl):    Zestaw fortunek: haiku
718 Group:          Applications/Games
719 Requires:       fortune-mod
720
721 %description -n fortune-mod-pl-haiku
722 + haiku -- ¼ród³o nieznane
723
724 %package -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
725 Summary:        Fortune mod: gra_polslowek
726 Summary(pl):    Zestaw fortunek: gra_polslowek
727 Group:          Applications/Games
728 Requires:       fortune-mod
729
730 %description -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
731 + gra_polslowek -- gra polega na zamianie miejscami DU¯YCH liter w krótkich
732   zdaniach (na przyk³ad: Gra pó³S³ówek -> Sra pó³G³ówek)
733
734 %package -n fortune-mod-pl-dwimc
735 Summary:        Fortune mod: dwimc
736 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dwimc
737 Group:          Applications/Games
738 Requires:       fortune-mod
739
740 %description -n fortune-mod-pl-dwimc
741 + dwimc -- cycaty w t³umaczeniu polskim (Yagoda) z filmu "Stary, gdzie jest
742   moja bryka ?!"
743
744 %package -n fortune-mod-pl-pld-fork
745 Summary:        Fortune mod: pld-fork
746 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld-fork
747 Group:          Applications/Games
748 Requires:       fortune-mod
749
750 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork
751 Fortune mod: pld-fork
752
753 We are sorry that there is no more useful description,
754 but adamg is too lame to add description to the README
755 file. Send your requests to adamg@pld-linux.org
756
757 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork -l pl
758 Zestaw fortunek: pld-fork
759
760 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
761 ale adamg nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
762 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres adamg@pld-linux.org
763
764 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
765 Summary:        Fortune mod: dowcipy-feministyczne
766 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-feministyczne
767 Group:          Applications/Games
768 Requires:       fortune-mod
769
770 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
771 + dowcipy-feministyczne -- sam feminizm
772
773 %package -n fortune-mod-pl-djurban
774 Summary:        Fortune mod: djurban
775 Summary(pl):    Zestaw fortunek: djurban
776 Group:          Applications/Games
777 Requires:       fortune-mod
778
779 %description -n fortune-mod-pl-djurban
780 + djurban -- m±dro¶ci djurbana
781
782 %package -n fortune-mod-pl-cows
783 Summary:        Fortune mod: cows
784 Summary(pl):    Zestaw fortunek: cows
785 Group:          Applications/Games
786 Requires:       fortune-mod
787
788 %description -n fortune-mod-pl-cows
789 + cows -- wariacje na temat cowsay
790
791 %package -n fortune-mod-pl-cnp
792 Summary:        Fortune mod: cnp
793 Summary(pl):    Zestaw fortunek: cnp
794 Group:          Applications/Games
795 Requires:       fortune-mod
796
797 %description -n fortune-mod-pl-cnp
798 + cnp -- cytaty z filmu "Ch³opaki nie p³acz±"
799
800 %package -n fortune-mod-pl-bok
801 Summary:        Fortune mod: bok
802 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bok
803 Group:          Applications/Games
804 Requires:       fortune-mod
805
806 %description -n fortune-mod-pl-bok
807 + bok -- teksty z ró¿nych Biur Obs³ugi Klienta, sklepów komputerowych itp,
808          generalnie PMKAK (Problem Miêdzy Krzes³em A Komputerem) :)
809
810 %package -n fortune-mod-pl-bocian_gate
811 Summary:        Fortune mod: bocian_gate
812 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bocian_gate
813 Group:          Applications/Games
814 Requires:       fortune-mod
815
816 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate
817 Fortune mod: bocian_gate
818
819 We are sorry that there is no more useful description,
820 but djurban is too lame to add description to the README
821 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
822
823 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate -l pl
824 Zestaw fortunek: bocian_gate
825
826 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
827 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
828 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
829
830 %package -n fortune-mod-pl-dzieci
831 Summary:        Fortune mod: dzieci
832 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dzieci
833 Group:          Applications/Games
834 Requires:       fortune-mod
835
836 %description -n fortune-mod-pl-dzieci
837 + dzieci -- ... w oczach dzieci
838
839 %package -n fortune-mod-pl-blug
840 Summary:        Fortune mod: blug
841 Summary(pl):    Zestaw fortunek: blug
842 Group:          Applications/Games
843 Requires:       fortune-mod
844
845 %description -n fortune-mod-pl-blug
846 + blug -- wypowiedzi cz³onków Bydgoszcz Linux Users Group wychwycone z #blug
847
848 %package -n fortune-mod-pl-baseciq
849 Summary:        Fortune mod: baseciq
850 Summary(pl):    Zestaw fortunek: baseciq
851 Group:          Applications/Games
852 Requires:       fortune-mod
853
854 %description -n fortune-mod-pl-baseciq
855 + baseciq -- <@Baseciq> có¿, wiem ¿e jak co¶ czasami jebnê jak±¶ bzdurê
856   to pó³ polski ma ubaw.
857
858 %package -n fortune-mod-pl-bajki
859 Summary:        Fortune mod: bajki
860 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bajki
861 Group:          Applications/Games
862 Requires:       fortune-mod
863
864 %description -n fortune-mod-pl-bajki
865 + bajki -- bajki o nale¶niku, powid³ach, kapu¶cie, w±tróbce, pantofelku...
866
867 %package -n fortune-mod-pl-argante
868 Summary:        Fortune mod: argante
869 Summary(pl):    Zestaw fortunek: argante
870 Group:          Applications/Games
871 Requires:       fortune-mod
872
873 %description -n fortune-mod-pl-argante
874 + argante -- cytaty z listy mailingowej projektu argante (www.argante.org)
875   i kana³u #argante
876
877 %package -n fortune-mod-pl-apcoh
878 Summary:        Fortune mod: apcoh
879 Summary(pl):    Zestaw fortunek: apcoh
880 Group:          Applications/Games
881 Requires:       fortune-mod
882
883 %description -n fortune-mod-pl-apcoh
884 + apcoh -- najbardziej abstrakcyjne z alt.pl.comp.os.hacking
885
886 %package -n fortune-mod-pl-adamg
887 Summary:        Fortune mod: adamg
888 Summary(pl):    Zestaw fortunek: adamg
889 Group:          Applications/Games
890 Requires:       fortune-mod
891
892 %description -n fortune-mod-pl-adamg
893 + adamg -- m±dro¶ci Adama Go³êbiowskiego
894
895 %package -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
896 Summary:        Fortune mod: znaki_zodiaku
897 Summary(pl):    Zestaw fortunek: znaki_zodiaku
898 Group:          Applications/Games
899 Requires:       fortune-mod
900
901 %description -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
902 + znaki_zodiaku -- horoskop na ka¿d± okazjê autorstwa Stanis³awa Tyma
903
904 %package -n fortune-mod-pl-7thguard
905 Summary:        Fortune mod: 7thguard
906 Summary(pl):    Zestaw fortunek: 7thguard
907 Group:          Applications/Games
908 Requires:       fortune-mod
909
910 %description -n fortune-mod-pl-7thguard
911 Fortune mod: 7thguard
912
913 We are sorry that there is no more useful description,
914 but arturs is too lame to add description to the README
915 file. Send your requests to arturs@pld-linux.org
916
917 %description -n fortune-mod-pl-7thguard -l pl
918 Zestaw fortunek: 7thguard
919
920 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
921 ale arturs nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
922 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres arturs@pld-linux.org
923
924 %package -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
925 Summary:        Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
926 Summary(pl):    Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
927 Group:          Applications/Games
928 Requires:       fortune-mod
929
930 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
931 Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
932
933 We are sorry that there is no more useful description,
934 but djrzulf is too lame to add description to the README
935 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
936
937 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD -l pl
938 Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
939
940 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
941 ale djrzulf nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
942 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djrzulf@pld-linux.org
943
944 %package -n fortune-mod-pl-zen
945 Summary:        Fortune mod: zen
946 Summary(pl):    Zestaw fortunek: zen
947 Group:          Applications/Games
948 Requires:       fortune-mod
949
950 %description -n fortune-mod-pl-zen
951 + zen -- buddyzm zen
952
953 %package -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
954 Summary:        Fortune mod: wieza-pilot
955 Summary(pl):    Zestaw fortunek: wieza-pilot
956 Group:          Applications/Games
957 Requires:       fortune-mod
958
959 %description -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
960 + wieza-pilot -- rozmowy wie¿a-pilot
961
962 %package -n fortune-mod-pl-newyear
963 Summary:        Fortune mod: newyear
964 Summary(pl):    Zestaw fortunek: newyear
965 Group:          Applications/Games
966 Requires:       fortune-mod
967
968 %description -n fortune-mod-pl-newyear
969 Fortune mod: newyear
970
971 We are sorry that there is no more useful description,
972 but agaran is too lame to add description to the README
973 file. Send your requests to agaran@pld-linux.org
974
975 %description -n fortune-mod-pl-newyear -l pl
976 Zestaw fortunek: newyear
977
978 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
979 ale agaran nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
980 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres agaran@pld-linux.org
981
982 %package -n fortune-mod-pl-pplug
983 Summary:        Fortune mod: pplug
984 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pplug
985 Group:          Applications/Games
986 Requires:       fortune-mod
987
988 %description -n fortune-mod-pl-pplug
989 + pplug -- nieoficjalny kanal nieistniej±cego Poznañskiego PLUG-a
990
991 %package -n fortune-mod-pl-pld
992 Summary:        Fortune mod: pld
993 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld
994 Group:          Applications/Games
995 Requires:       fortune-mod
996
997 %description -n fortune-mod-pl-pld
998 + pld -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia Ludowo -
999   Demokratycznego ;-p
1000
1001 %package -n fortune-mod-pl-irc
1002 Summary:        Fortune mod: irc
1003 Summary(pl):    Zestaw fortunek: irc
1004 Group:          Applications/Games
1005 Requires:       fortune-mod
1006
1007 %description -n fortune-mod-pl-irc
1008 Fortune mod: irc
1009
1010 We are sorry that there is no more useful description,
1011 but djurban is too lame to add description to the README
1012 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
1013
1014 %description -n fortune-mod-pl-irc -l pl
1015 Zestaw fortunek: irc
1016
1017 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
1018 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
1019 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
1020
1021 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy
1022 Summary:        Fortune mod: dowcipy
1023 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy
1024 Group:          Applications/Games
1025 Requires:       fortune-mod
1026
1027 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy
1028 + dowcipy -- tego chyba nie trzeba opisywaæ
1029
1030 %package -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1031 Summary:        Fortune mod: radio_maryja
1032 Summary(pl):    Zestaw fortunek: radio_maryja
1033 Group:          Applications/Games
1034 Requires:       fortune-mod
1035
1036 %description -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1037 + radio_maryja -- apolityczne radio maryja
1038
1039 %package -n fortune-mod-pl-stirlitz
1040 Summary:        Fortune mod: stirlitz
1041 Summary(pl):    Zestaw fortunek: stirlitz
1042 Group:          Applications/Games
1043 Requires:       fortune-mod
1044
1045 %description -n fortune-mod-pl-stirlitz
1046 Fortune mod: stirlitz
1047
1048 We are sorry that there is no more useful description,
1049 but leafnode is too lame to add description to the README
1050 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
1051
1052 %description -n fortune-mod-pl-stirlitz -l pl
1053 Zestaw fortunek: stirlitz
1054
1055 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
1056 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
1057 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
1058
1059 %package -n fortune-mod-pl-pratchett
1060 Summary:        Fortune mod: pratchett
1061 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pratchett
1062 Group:          Applications/Games
1063 Requires:       fortune-mod
1064
1065 %description -n fortune-mod-pl-pratchett
1066 + pratchett -- cytaty z Terry'ego Pratchetta (t³. w wiêkszo¶ci P.W. Cholewa)
1067
1068 %prep
1069 %setup -q
1070
1071 %install
1072 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1073 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes
1074 for i in *;
1075 do
1076  strfile $i;
1077  install $i $i.dat $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes;
1078 done;
1079
1080 %clean
1081 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1082
1083 %files -n fortune-mod-pl-debian.pl
1084 %defattr(644,root,root,755)
1085 %{_datadir}/games/fortunes/debian.pl
1086 %{_datadir}/games/fortunes/debian.pl.dat
1087
1088 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
1089 %defattr(644,root,root,755)
1090 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy
1091 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy.dat
1092
1093 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
1094 %defattr(644,root,root,755)
1095 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe
1096 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe.dat
1097
1098 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
1099 %defattr(644,root,root,755)
1100 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne
1101 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne.dat
1102
1103 %files -n fortune-mod-pl-sport
1104 %defattr(644,root,root,755)
1105 %{_datadir}/games/fortunes/sport
1106 %{_datadir}/games/fortunes/sport.dat
1107
1108 %files -n fortune-mod-pl-slownik
1109 %defattr(644,root,root,755)
1110 %{_datadir}/games/fortunes/slownik
1111 %{_datadir}/games/fortunes/slownik.dat
1112
1113 %files -n fortune-mod-pl-teleturnieje
1114 %defattr(644,root,root,755)
1115 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje
1116 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje.dat
1117
1118 %files -n fortune-mod-pl-jogger_pl
1119 %defattr(644,root,root,755)
1120 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl
1121 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl.dat
1122
1123 %files -n fortune-mod-pl-gentoo
1124 %defattr(644,root,root,755)
1125 %{_datadir}/games/fortunes/gentoo
1126 %{_datadir}/games/fortunes/gentoo.dat
1127
1128 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
1129 %defattr(644,root,root,755)
1130 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper
1131 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper.dat
1132
1133 %files -n fortune-mod-pl-x-avalon
1134 %defattr(644,root,root,755)
1135 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon
1136 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon.dat
1137
1138 %files -n fortune-mod-pl-kloczkish
1139 %defattr(644,root,root,755)
1140 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish
1141 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish.dat
1142
1143 %files -n fortune-mod-pl-wierszyki
1144 %defattr(644,root,root,755)
1145 %{_datadir}/games/fortunes/wierszyki
1146 %{_datadir}/games/fortunes/wierszyki.dat
1147
1148 %files -n fortune-mod-pl-skrypt.awk
1149 %defattr(644,root,root,755)
1150 %{_datadir}/games/fortunes/skrypt.awk
1151 %{_datadir}/games/fortunes/skrypt.awk.dat
1152
1153 %files -n fortune-mod-pl-polish_manpages
1154 %defattr(644,root,root,755)
1155 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages
1156 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages.dat
1157
1158 %files -n fortune-mod-pl-mmazur
1159 %defattr(644,root,root,755)
1160 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur
1161 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur.dat
1162
1163 %files -n fortune-mod-pl-sapkowski
1164 %defattr(644,root,root,755)
1165 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski
1166 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski.dat
1167
1168 %files -n fortune-mod-pl-advocacy
1169 %defattr(644,root,root,755)
1170 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy
1171 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy.dat
1172
1173 %files -n fortune-mod-pl-imiona
1174 %defattr(644,root,root,755)
1175 %{_datadir}/games/fortunes/imiona
1176 %{_datadir}/games/fortunes/imiona.dat
1177
1178 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
1179 %defattr(644,root,root,755)
1180 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive
1181 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive.dat
1182
1183 %files -n fortune-mod-pl-pld-offensive
1184 %defattr(644,root,root,755)
1185 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive
1186 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive.dat
1187
1188 %files -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
1189 %defattr(644,root,root,755)
1190 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc
1191 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc.dat
1192
1193 %files -n fortune-mod-pl-stachura
1194 %defattr(644,root,root,755)
1195 %{_datadir}/games/fortunes/stachura
1196 %{_datadir}/games/fortunes/stachura.dat
1197
1198 %files -n fortune-mod-pl-spolem
1199 %defattr(644,root,root,755)
1200 %{_datadir}/games/fortunes/spolem
1201 %{_datadir}/games/fortunes/spolem.dat
1202
1203 %files -n fortune-mod-pl-slogany
1204 %defattr(644,root,root,755)
1205 %{_datadir}/games/fortunes/slogany
1206 %{_datadir}/games/fortunes/slogany.dat
1207
1208 %files -n fortune-mod-pl-sigvirus
1209 %defattr(644,root,root,755)
1210 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus
1211 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus.dat
1212
1213 %files -n fortune-mod-pl-sigpl
1214 %defattr(644,root,root,755)
1215 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl
1216 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl.dat
1217
1218 %files -n fortune-mod-pl-seneka
1219 %defattr(644,root,root,755)
1220 %{_datadir}/games/fortunes/seneka
1221 %{_datadir}/games/fortunes/seneka.dat
1222
1223 %files -n fortune-mod-pl-sad
1224 %defattr(644,root,root,755)
1225 %{_datadir}/games/fortunes/sad
1226 %{_datadir}/games/fortunes/sad.dat
1227
1228 %files -n fortune-mod-pl-rywingate
1229 %defattr(644,root,root,755)
1230 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate
1231 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate.dat
1232
1233 %files -n fortune-mod-pl-p³ug-slc2001
1234 %defattr(644,root,root,755)
1235 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug-slc2001
1236 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug-slc2001.dat
1237
1238 %files -n fortune-mod-pl-p³ug
1239 %defattr(644,root,root,755)
1240 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug
1241 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug.dat
1242
1243 %files -n fortune-mod-pl-puchatek
1244 %defattr(644,root,root,755)
1245 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek
1246 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek.dat
1247
1248 %files -n fortune-mod-pl-plug
1249 %defattr(644,root,root,755)
1250 %{_datadir}/games/fortunes/plug
1251 %{_datadir}/games/fortunes/plug.dat
1252
1253 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp
1254 %defattr(644,root,root,755)
1255 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp
1256 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp.dat
1257
1258 %files -n fortune-mod-pl-pingwinaria
1259 %defattr(644,root,root,755)
1260 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria
1261 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria.dat
1262
1263 %files -n fortune-mod-pl-perl
1264 %defattr(644,root,root,755)
1265 %{_datadir}/games/fortunes/perl
1266 %{_datadir}/games/fortunes/perl.dat
1267
1268 %files -n fortune-mod-pl-pcol
1269 %defattr(644,root,root,755)
1270 %{_datadir}/games/fortunes/pcol
1271 %{_datadir}/games/fortunes/pcol.dat
1272
1273 %files -n fortune-mod-pl-ospl-ad
1274 %defattr(644,root,root,755)
1275 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad
1276 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad.dat
1277
1278 %files -n fortune-mod-pl-ospl
1279 %defattr(644,root,root,755)
1280 %{_datadir}/games/fortunes/ospl
1281 %{_datadir}/games/fortunes/ospl.dat
1282
1283 %files -n fortune-mod-pl-nowe
1284 %defattr(644,root,root,755)
1285 %{_datadir}/games/fortunes/nowe
1286 %{_datadir}/games/fortunes/nowe.dat
1287
1288 %files -n fortune-mod-pl-nauka
1289 %defattr(644,root,root,755)
1290 %{_datadir}/games/fortunes/nauka
1291 %{_datadir}/games/fortunes/nauka.dat
1292
1293 %files -n fortune-mod-pl-misc
1294 %defattr(644,root,root,755)
1295 %{_datadir}/games/fortunes/misc
1296 %{_datadir}/games/fortunes/misc.dat
1297
1298 %files -n fortune-mod-pl-milosc
1299 %defattr(644,root,root,755)
1300 %{_datadir}/games/fortunes/milosc
1301 %{_datadir}/games/fortunes/milosc.dat
1302
1303 %files -n fortune-mod-pl-microsoft
1304 %defattr(644,root,root,755)
1305 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft
1306 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft.dat
1307
1308 %files -n fortune-mod-pl-matura
1309 %defattr(644,root,root,755)
1310 %{_datadir}/games/fortunes/matura
1311 %{_datadir}/games/fortunes/matura.dat
1312
1313 %files -n fortune-mod-pl-linuxpl
1314 %defattr(644,root,root,755)
1315 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl
1316 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl.dat
1317
1318 %files -n fortune-mod-pl-linuxfr
1319 %defattr(644,root,root,755)
1320 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr
1321 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr.dat
1322
1323 %files -n fortune-mod-pl-linux
1324 %defattr(644,root,root,755)
1325 %{_datadir}/games/fortunes/linux
1326 %{_datadir}/games/fortunes/linux.dat
1327
1328 %files -n fortune-mod-pl-life
1329 %defattr(644,root,root,755)
1330 %{_datadir}/games/fortunes/life
1331 %{_datadir}/games/fortunes/life.dat
1332
1333 %files -n fortune-mod-pl-lcamtuf
1334 %defattr(644,root,root,755)
1335 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf
1336 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf.dat
1337
1338 %files -n fortune-mod-pl-koscielne
1339 %defattr(644,root,root,755)
1340 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne
1341 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne.dat
1342
1343 %files -n fortune-mod-pl-konikbujany
1344 %defattr(644,root,root,755)
1345 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany
1346 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany.dat
1347
1348 %files -n fortune-mod-pl-komputery
1349 %defattr(644,root,root,755)
1350 %{_datadir}/games/fortunes/komputery
1351 %{_datadir}/games/fortunes/komputery.dat
1352
1353 %files -n fortune-mod-pl-kernelcookies
1354 %defattr(644,root,root,755)
1355 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies
1356 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies.dat
1357
1358 %files -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
1359 %defattr(644,root,root,755)
1360 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl
1361 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl.dat
1362
1363 %files -n fortune-mod-pl-icpusers
1364 %defattr(644,root,root,755)
1365 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers
1366 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers.dat
1367
1368 %files -n fortune-mod-pl-http
1369 %defattr(644,root,root,755)
1370 %{_datadir}/games/fortunes/http
1371 %{_datadir}/games/fortunes/http.dat
1372
1373 %files -n fortune-mod-pl-haiku
1374 %defattr(644,root,root,755)
1375 %{_datadir}/games/fortunes/haiku
1376 %{_datadir}/games/fortunes/haiku.dat
1377
1378 %files -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
1379 %defattr(644,root,root,755)
1380 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek
1381 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek.dat
1382
1383 %files -n fortune-mod-pl-dwimc
1384 %defattr(644,root,root,755)
1385 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc
1386 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc.dat
1387
1388 %files -n fortune-mod-pl-pld-fork
1389 %defattr(644,root,root,755)
1390 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork
1391 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork.dat
1392
1393 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
1394 %defattr(644,root,root,755)
1395 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne
1396 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne.dat
1397
1398 %files -n fortune-mod-pl-djurban
1399 %defattr(644,root,root,755)
1400 %{_datadir}/games/fortunes/djurban
1401 %{_datadir}/games/fortunes/djurban.dat
1402
1403 %files -n fortune-mod-pl-cows
1404 %defattr(644,root,root,755)
1405 %{_datadir}/games/fortunes/cows
1406 %{_datadir}/games/fortunes/cows.dat
1407
1408 %files -n fortune-mod-pl-cnp
1409 %defattr(644,root,root,755)
1410 %{_datadir}/games/fortunes/cnp
1411 %{_datadir}/games/fortunes/cnp.dat
1412
1413 %files -n fortune-mod-pl-bok
1414 %defattr(644,root,root,755)
1415 %{_datadir}/games/fortunes/bok
1416 %{_datadir}/games/fortunes/bok.dat
1417
1418 %files -n fortune-mod-pl-bocian_gate
1419 %defattr(644,root,root,755)
1420 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate
1421 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate.dat
1422
1423 %files -n fortune-mod-pl-dzieci
1424 %defattr(644,root,root,755)
1425 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci
1426 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci.dat
1427
1428 %files -n fortune-mod-pl-blug
1429 %defattr(644,root,root,755)
1430 %{_datadir}/games/fortunes/blug
1431 %{_datadir}/games/fortunes/blug.dat
1432
1433 %files -n fortune-mod-pl-baseciq
1434 %defattr(644,root,root,755)
1435 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq
1436 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq.dat
1437
1438 %files -n fortune-mod-pl-bajki
1439 %defattr(644,root,root,755)
1440 %{_datadir}/games/fortunes/bajki
1441 %{_datadir}/games/fortunes/bajki.dat
1442
1443 %files -n fortune-mod-pl-argante
1444 %defattr(644,root,root,755)
1445 %{_datadir}/games/fortunes/argante
1446 %{_datadir}/games/fortunes/argante.dat
1447
1448 %files -n fortune-mod-pl-apcoh
1449 %defattr(644,root,root,755)
1450 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh
1451 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh.dat
1452
1453 %files -n fortune-mod-pl-adamg
1454 %defattr(644,root,root,755)
1455 %{_datadir}/games/fortunes/adamg
1456 %{_datadir}/games/fortunes/adamg.dat
1457
1458 %files -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
1459 %defattr(644,root,root,755)
1460 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku
1461 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku.dat
1462
1463 %files -n fortune-mod-pl-7thguard
1464 %defattr(644,root,root,755)
1465 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard
1466 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard.dat
1467
1468 %files -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
1469 %defattr(644,root,root,755)
1470 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD
1471 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD.dat
1472
1473 %files -n fortune-mod-pl-zen
1474 %defattr(644,root,root,755)
1475 %{_datadir}/games/fortunes/zen
1476 %{_datadir}/games/fortunes/zen.dat
1477
1478 %files -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
1479 %defattr(644,root,root,755)
1480 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot
1481 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot.dat
1482
1483 %files -n fortune-mod-pl-newyear
1484 %defattr(644,root,root,755)
1485 %{_datadir}/games/fortunes/newyear
1486 %{_datadir}/games/fortunes/newyear.dat
1487
1488 %files -n fortune-mod-pl-pplug
1489 %defattr(644,root,root,755)
1490 %{_datadir}/games/fortunes/pplug
1491 %{_datadir}/games/fortunes/pplug.dat
1492
1493 %files -n fortune-mod-pl-pld
1494 %defattr(644,root,root,755)
1495 %{_datadir}/games/fortunes/pld
1496 %{_datadir}/games/fortunes/pld.dat
1497
1498 %files -n fortune-mod-pl-irc
1499 %defattr(644,root,root,755)
1500 %{_datadir}/games/fortunes/irc
1501 %{_datadir}/games/fortunes/irc.dat
1502
1503 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy
1504 %defattr(644,root,root,755)
1505 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy
1506 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy.dat
1507
1508 %files -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1509 %defattr(644,root,root,755)
1510 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja
1511 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja.dat
1512
1513 %files -n fortune-mod-pl-stirlitz
1514 %defattr(644,root,root,755)
1515 %{_datadir}/games/fortunes/stirlitz
1516 %{_datadir}/games/fortunes/stirlitz.dat
1517
1518 %files -n fortune-mod-pl-pratchett
1519 %defattr(644,root,root,755)
1520 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett
1521 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett.dat
This page took 0.190888 seconds and 2 git commands to generate.