- pl master
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 10 Jan 2015 22:34:55 +0000 (23:34 +0100)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 10 Jan 2015 22:34:55 +0000 (23:34 +0100)
fonts-TTF-OpenSans.spec

index 8a1071273a970b7d4bc6eeb382a61cd94ec77126..991eb496d89ba89eb654fc80a226b371e600b692 100644 (file)
@@ -1,18 +1,19 @@
 %define        fontname open-sans
 %define        fontconf 60-%{fontname}.conf
-Summary:       Open Sans is a humanist sans-serif typeface designed by Steve Matteson
+Summary:       Open Sans - a humanist sans-serif typeface designed by Steve Matteson
+Summary(pl.UTF-8):     Open Sans - humanistyczny krój sans-serif zaprojektowany przez Steve'a Mattesona
 Name:          fonts-TTF-OpenSans
 Version:       1.10
 Release:       1
 License:       Apache v2.0
 Group:         Fonts
-URL:           http://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans
 # Since the font doesn't have clear upstream, the source zip package is
 # downloaded from Google Fonts. It is then converted to tar.gz. All by get-source.sh.
 Source0:       http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/open-sans-fonts/open-sans-fonts-%{version}.tar.xz/5fa43b45f45c7ef4b589b3bdf4052d77/open-sans-fonts-%{version}.tar.xz
 # Source0-md5: 5fa43b45f45c7ef4b589b3bdf4052d77
 Source1:       fontconfig.conf
 Source2:       get-source.sh
+URL:           http://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans
 BuildRequires: tar >= 1:1.22
 BuildRequires: ttembed
 BuildRequires: xz
@@ -30,6 +31,16 @@ with an upright stress, open forms and a neutral, yet friendly
 appearance. It was optimized for print, web, and mobile interfaces,
 and has excellent legibility characteristics in its letter forms.
 
+%description -l pl.UTF-8
+Open Sans to humanistyczny krój sans-serif zaprojektowany przez
+Steve'a Mattesona, pracującego jako Type Director firmy Ascender Corp.
+Ta wersja zawiera pełny zestaw 897 znaków, obejmujący standardowe
+zestawy ISO Latin 1, Latin CE, grekę i cyrylicę. Open Sans został
+zaprojektowany z naciskiem na proste, otwarte formy oraz neutralny,
+ale przyjazny wygląd. Jest zoptymalizowany pod kątem drukowania,
+przeglądania WWW, interfejsów urządzeń przenośnych; ma świetną
+charakterystykę, jeśli chodzi o czytelność liter.
+
 %prep
 %setup -q -n open-sans-fonts-%{version}
 
This page took 0.112586 seconds and 4 git commands to generate.