- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:49 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    flexbackup.spec -> 1.18

flexbackup.spec

index aa21f7bbb875f6d0164773f5c679bd3cb506507e..ca80dc895b1f0080713ce7c581b297b503ae6992 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Flexible backup script
-Summary(pl):   Elastyczny skrypt do tworzenia kopii zapasowych
+Summary(pl.UTF-8):   Elastyczny skrypt do tworzenia kopii zapasowych
 Name:          flexbackup
 Version:       1.2.1
 Release:       2
@@ -32,20 +32,20 @@ Features:
   files
 - Nice log files
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 Elastyczny skrypt do tworzenia kopii zapasowych.
 
 Zalety:
-- ³atwy w konfiguracji
-- umo¿liwia tworzenie kopii zapasowych programami takimi jak: dump,
+- łatwy w konfiguracji
+- umożliwia tworzenie kopii zapasowych programami takimi jak: dump,
   afio lub cpio
-- tryby tworzenia, odtwarzania, porównywania oraz wy¶wietlania
-  zawartoci kopii
-- kompresja oraz buforowanie dla wszystkich typów kopii
-- pe³ne oraz przyrostowe tworzenie archiwów
-- spis treci
+- tryby tworzenia, odtwarzania, porównywania oraz wyświetlania
+  zawartości kopii
+- kompresja oraz buforowanie dla wszystkich typów kopii
+- pełne oraz przyrostowe tworzenie archiwów
+- spis treści
 - zdalne tworzenie kopii zapasowych
-- wspó³pracuje ze streamerami IDE/SCSI
+- współpracuje ze streamerami IDE/SCSI
 - dziennik tworzonych kopii zapasowych
 
 %prep
This page took 0.035056 seconds and 4 git commands to generate.